Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Nowe zielone pracownie w Istebnej

W Koniakowie i Istebnej powstaną nowe zielone pracownie. Podstawówki w gminie Istebna będą wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt potrzebny do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

„U źródeł Olzy” w Istebnej i „Z pasterską nutą przez gronie” w Koniakowie – to nazwy zielonych pracowni, które powstaną w gminie Istebna. Na realizację obu projektów gmina otrzyma 80 tys. zł z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zielona Pracownia „Z pasterską nutą przez gronie”, która powstanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie, wspierać będzie kreatywny rozwój dziecka realizując proces dydaktyczny z uwzględnieniem różnych stylów uczenia się. - Zajęcia w pracowni umożliwią uczniom zdobywanie wiedzy poprzez pracę w grupach i indywidualne rozwijanie swoich zainteresowań, pasji oraz poznawanie różnych zjawisk geograficznych, przyrodniczych i ekologicznych. Zajęcia z regionalizmu umocnią kształtowanie tożsamości kulturowej oraz uwrażliwią młode pokolenie na wartości i tradycje rodzinne. Będzie to możliwe dzięki wyposażeniu w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny oraz w estetyczne i funkcjonalne umeblowanie wraz z oświetleniem. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom multimedialnym w ciekawy sposób mogą w niej być poprowadzone również lekcje z innych przedmiotów. W pracowni będą prowadzone także zajęcia pozalekcyjne: koło turystyczne, zajęcia z regionalizmu, zajęcia rozwijające kreatywność z ekologii. Pastersko – muzyczna aranżacja sali wiąże się z kulturą społeczności góralskiej. Zainteresowanie tą dziedziną  od kilku lat mocno się w Beskidach odradza. Nowoczesna pracownia stanie się również miejscem ciekawych spotkań i zacieśnianiem relacji międzyludzkich poprzez wspólne zainteresowania. Obecnie do szkoły uczęszczają także uczniowie z Ukrainy. Nowoczesna pracownia pozwoli aby lepiej uczyć również i te dzieci – informuje Dyrektor SP nr 2 w Koniakowie mgr Magdalena Marek.

„U źródeł Olzy” w Zespole Szkół w Istebnej będzie nowoczesną pracownią przyrodniczo –geograficzną, która umożliwi uczniom zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie poprzez możliwość wykonywania obserwacji, badań, pomiarów oraz odkrywanie świata za pośrednictwem technologii informacyjno–komunikacyjnej. - Pracownia stanie się miejscem zgłębiania wiedzy o naszej małej ojczyźnie, dlatego tytuł pracowni nawiązuje do rzeki Olzy, będącej przyrodniczym i kulturowym dziedzictwem regionu. W pobliżu naszej szkoły znajduje się Ścieżka Przyrodnicza „Olza”, na którą często wychodzi się w ramach zajęć terenowych. Nowoczesna sala stanie się jej  uzupełnieniem, zwłaszcza w przypadku niepogody. Pracownia która powstanie będzie wyróżniać się funkcjonalnością, nowoczesnością oraz estetyką. Geografia i przyroda to przedmioty, których trzeba doświadczyć. Poszerzanie wiedzy przyrodniczo – geograficznej umożliwi zakup licznych pomocy dydaktycznych. Będą one także pomocne dla nauczyciela w przekazywaniu treści lekcji. Mapy, atlasy oraz plansze dydaktyczne pozwolą w sposób graficzny przyswoić cechy geograficzne omawianego obszaru. Dzięki kompasom uczniowie będą mogli ćwiczyć orientację w terenie. Globusy geograficzne i indukcyjne pomogą w zrozumieniu kulistości ziemi oraz określaniu współrzędnych geograficznych. Do przedstawiania ruchów ziemi i ich konsekwencji pomocne okaże się tellurium. Dzięki zestawom doświadczalnym (obieg wody w przyrodzie) uczniowie będą mogli przeprowadzić wiele ciekawych eksperymentów. Wszelkie modele które pojawią się w pracowni (model jaskini krasowej, topografia terenu, przekrój ziemi) pomogą w zrozumieniu zjawisk i procesów geograficznych. Stacja pogody dostarczy uczniom podstawowej wiedzy o stanie atmosfery, będzie również służyła do odczytywania poszczególnych składników pogody oraz stanie się podstawą do prowadzenia dziennika obserwacji meteorologicznych. Grafiki umieszczone na ścianach oddadzą nie tylko zamysł projektu, lecz będą także pomocne w realizacji programu edukacyjnego stworzonego na potrzeby nowej pracowni. Monitor interaktywny oraz zawarte w nim programy multimedialne pozwolą na przekazywanie wiedzy w sposób ciekawy i nowoczesny- opisuje Dyrektor ZSP w Istebnej, mgr Danuta Haratyk- Woźniczka. 

KOD

źródło: ox.pl
dodał:

Komentarze

8
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2022-05-25 10:33:40
GusGus: Oj ta nić DNA w kolorze tęczy w Istebnej. Odważnie. Idziecie po bandzie.....
2022-05-25 15:45:22
koszor: Gus- a pofalowane ławki nie przypominają ci emocjonalnej huśtawki nastrojów? Chyba trochę przesadzasz z interpretacją i szukasz zaczepki do dyskusji. Miałem kiedyś kolegę Łukasza, który po każdym weekendzie przychodził do pracy z oklepaną facjatą. Potem okazało się, że po dwóch piwach zaczepiał każdego i dostawał po bani co tydzień.
2022-05-25 16:31:26
stofflet: Są i tacy, którzy jedno z większych zagrożeń dla zastanego klimatu upatrują w istnieniu "gwałconych krów". I tu warto odesłać do złotych myśli tow. Spurek. Z drugiej strony pomijane bywa niewłaściwie prowadzone planowanie przestrzenne, które jest nastawione pod interesy określonych wpływowych grup. W efekcie na chroniących przed smogiem pasach przewiewowych, w parkach, czy na terenach pod zalesienia wyrastają "apartamentowce", które generują kolejne komplikacje. Co najgorsze, polityka ta jest realizowana bez uwzględniania drastycznie spadającego poziomu wód gruntowych, potrzeby podjęcia działań związanych z retencją dostępnych zasobów wodnych, zachowania odpowiedniej ilości terenów zielonych, które posłużyłyby również pod potrzeby zwierząt żyjących w lasach. Za naganne należy uważać traktowanie przez sporą część mieszkańców regionu infrastruktury burzowej/deszczowej jako "dostępnej" i rzekomo "dopuszczalnej" alternatywy kanalizacji sanitarnej. Jakoś nikt nie wspomina o ograniczeniu konsumeryzmu, w końcu tak określane produkty "proekologiczne" stanowią kolejny do zagospodarowania rynek zbytu.
2022-05-25 16:32:12
stofflet: W ostatnich latach coraz głośniej mówi się o potrzebie ochrony owadów. W szczególności pojawił się pomysł zakładania tak określanych hoteli dla owadów, które stanowią szczególnego rodzaju instalacje ułatwiające przezimowanie poszczególnym gatunkom owadów. W pierwszej kolejności pod uwagę bierze się stworzenie odpowiednich warunków pod hibernację dla biedronek, motyli, czy pszczół samotnic i os samotnic. Ów hotel dla owadów może ”otworzyć” każdy, kto ma miejsce i dostęp do drewna (szczapy, pnie z przeznaczeniem do rozkładu), kamieni, kafli, cegieł, słomy, gliny, suchych liści, patyków, czy kory. Z wymienionych materiałów wystarczy ułożyć pryzmę i tę pozostawić. Warto wznieść obiekt, który będzie ozdabiał otoczenie. Czasem stosowne gniazda owady budują sobie same. Do takiego gatunku zaliczamy mrówki, które są niezwykle pożyteczne i niezbędne w prawidłowo funkcjonującym ekosystemie. Niejednokrotnie ich kopce/mrowiska pojawiają się na terenie naszych ogrodów, co poszczególni właściciele postrzegają za bezprawną cudzą ingerencję na swoim terenie. Często zdarza się, że mrowiska są niemiłosiernie niszczone. W mojej opinii tego rodzaju zachowanie należy postrzegać za barbarzyństwo. Człowiek bezrefleksyjnie próbuje podporządkować sobie przyrodę, zwierzęta mają coraz mniej terenów do egzystencji, przez co adaptują się do funkcjonowania w środowisku zurbanizowanym. Mrowiska powinniśmy otaczać szczególną opieką i pod żadnym pozorem ich nie niszczyć. Mrówki jako zwierzęta społeczne stanowią ciekawy przykład zorganizowania i przez to ich funkcjonowanie może posłużyć pod dokonywanie obserwacji. Jako ludzie sporo od nich możemy się nauczyć. Ochrona mrówek w pierwszej kolejności odnosi się do pozostawiania ich gniazd w spokoju. Innym przykładem zwierząt, które winniśmy otaczać troską, są pszczoły. Podobnie jak mrówki tworzą społeczności, które wchodzą między sobą w relacje, posiadają wewnętrzną hierarchię i podział zadań. Jeżeli warunki pozwalają, warto w ogrodzie założyć własną pasiekę i tym sposobem przyczynić się do zwiększenia populacji pszczół. Z pewnością ubogaci to miejscowy ekosystem.
2022-05-25 16:32:43
stofflet: Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, wymuszają na nas podjęcie odpowiednich i skutecznych działań. Lasy w Polsce zagrożone są wyschnięciem. Jak się szacuje, zagrożona powierzchnia leśna wynosi blisko 52% obecnego areału. Ofiarami globalnego ocieplenia mają paść głównie takie gatunki drzew jak Świerk Pospolity (Picea abies), Sosna Zwyczajna (Pinus sylvestris) i Brzoza Brodawkowata (Betula pendula). Obecna struktura polskich lasów w sporej mierze jest spuścizną po czasach zaborów, kiedy prowadzona była nieprawidłowa gospodarka leśna, nastawiona nie na zrównoważony rozwój, tylko pod potrzeby przemysłu. Gospodarka leśna w sporej mierze była wówczas prowadzona przez podmioty prywatne, nastawione na zysk. Tym sposobem zostały wytrzebione np. naturalne dla Beskidu Śląskiego lasy i zastąpione świerkowymi monokulturami.
2022-05-25 16:33:20
stofflet: Instytucje zajmujące się ochroną i prowadzeniem zrównoważonej gospodarki leśnej powinny skupić się na szerszej polityce informacyjnej związanej z wykonywaną działalnością i jej promowaniem. Pozyskiwanie drewna jest ważne dla funkcjonowania gospodarki, w tym celu należy podjąć szereg rozłożonych na wiele lat niezbędnych czynności, począwszy od samego posadzenia drzewka i wyhodowania sadzonki. Społeczeństwo tego nie zauważa, za to dostrzega pięknie ukształtowany przez człowieka kompleks leśny, który w celu prowadzenia gospodarki leśnej oczywiście zostanie odnowiony i to planowo. Po wtóre, zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, oddziałują również na roślinność. Obniża się poziom wód gruntowych, coraz częściej pojawiają się susze i powodzie, dochodzi do coraz większej ilości anomalii klimatycznych, pojawiają się nowe gatunki organizmów. W ostatnich latach w regionie cieszyńskim mieliśmy do czynienia z plagą kornika i masowym wysychaniem jesionów, jakoś nikt tego nie zauważył.
2022-05-25 16:33:55
stofflet: Ziemia jako planeta stanowi miejsce zamieszkania dla ludzi, zwierząt i roślin. Składa się z różnego rodzaju ekosystemów i środowisk, które wzajemnie na siebie oddziałują. Kiedy doprowadzamy do zachwiania równowagi, następują zmiany, które są brzemienne dla całej planety i wszystkich istot. Warto, aby każdy w zależności od swoich możliwości zaangażował się w troskę o środowisko. Jest to nasz obowiązek moralny, a dla poniektórych również wyznaniowy. Jak powiedział Antoni de Saint-Exupery, autor m.in. „Małego Księcia”, ludzie zawsze powinni pozostawać odpowiedzialni za to, co sami oswoili. Jednak w chęci niesienia pomocy zwierzętom, pamiętać należy przede wszystkim o własnym bezpieczeństwie, a także konsekwencjach i zasadności podejmowanych działań. Człowiek jako istota obdarowana rozumem jest zobowiązany do dbałości o inne istoty.
2022-05-25 18:28:53
Anthony: każdy pretekst jest dobry by się do koryta podłączyć
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: