Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Jan Olbrycht o wyzwaniach dla Europy

Niemalże 100 roboczych dni temu rozpocząłem moją kolejną, czwartą już kadencję posła do Parlamentu Europejskiego. Zawsze podkreślam, że jestem dumny, że nieprzerwanie od piętnastu lat mogę reprezentować Was, Szanowni Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego, na forum polityki europejskiej.

Doceniając zaufanie, którym obdarzyliście mnie w majowych wyborach, zdaję sobie jednocześnie sprawę, że tak jak w poprzednich kadencjach, w mojej pracy parlamentarnej stoi przede mną wiele starych, ale i nowych wyzwań. Jako reprezentant naszego regionu oraz przede wszystkim, obywatel Polski, wiem, jak duża jest to odpowiedzialność. I tak samo, jak w poprzednich latach dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa zaufania, które jest dla mnie najważniejsze.

Tę dziewiątą kadencję Parlamentu Europejskiego rozpoczynam już jako, nie da się ukryć, weteran. Nie oznacza to bynajmniej, że mogę spocząć na laurach. Wręcz przeciwnie - przed Unią, Europą jawią się nowe wyzwania, które wymagają konkretnych decyzji i stanowczych działań. Czy podołam temu sprawdzianowi? Coś, czego jestem pewien i na czym mogę polegać, to moja wiedza i doświadczenie, które pomogą mi w sumiennym realizowaniu założeń mojej pracy. Natomiast to, o czym chciałbym Państwa zapewnić, to moje oddanie, deklaracja pracowitości i pełne zaangażowanie w walce o interesy zarówno naszej większej, jak i mniejszej ojczyzny.

Mojej pracy w Parlamencie Europejskim przyświecają stałe priorytety: uczciwość, dokładność, zaangażowanie, tolerancja oraz szacunek dla innych. Te wartości w pełni pokrywają się z założeniami Chadecji, czyli Grupy Europejskiej Partii Ludowej, której jestem członkiem. Grupa Europejskiej Partii Ludowej - Chrześcijańscy Demokraci to największa grupa w Parlamencie Europejskim. W moich pierwszych stu dniach w PE zostałem wybrany na wiceprzewodniczącego Grupy EPL. Czuję się dumny i zaszczycony tym wyróżnieniem, ale jednocześnie jestem świadomy nowych obowiązków i odpowiedzialności, które łączą się z tą funkcją.

Bez zmian, w porównaniu do poprzedniej kadencji, pozostaje moja aktywność w komisjach parlamentarnych. Ponownie zasiadam jako członek w komisji ds. budżetu oraz jako członek-zastępca w komisji ds. rozwoju regionalnego. Budżet UE, choć może wydawać się nam, obywatelom Polski, sprawą odległą, jest dla nas bardzo ważny. Od tego bowiem, ile Polska otrzyma pieniędzy, zależeć będzie dalszy rozwój inwestycji, dróg, tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawa jakości powietrza. Z tego powodu istotny jest także podział środków pomiędzy poszczególnymi funduszami unijnymi. O tym, jak intensywna jest praca w komisji ds. budżetu świadczy dynamika ostatnich wydarzeń. W ciągu 100 pierwszych dni roboczych nowej kadencji zostałem wybrany na wicekoordynatora z ramienia Europejskiej Partii Ludowej. Oznacza to, że bezpośrednio dbam o to, aby interesy mojej grupy parlamentarnej były realizowane w działaniach komisji. W mojej „studniówce” zostałem także ponownie mianowany współsprawozdawcą Parlamentu Europejskiego ds. Wieloletnich Ram Finansowych. To znaczy, że uczestniczę w tworzeniu planu finansowego dla Unii na siedem lat, który powinien rozpocząć się w roku 2021 r. Jest to zadanie bardzo czasochłonne, ale przede wszystkim wymagające umiejętności negocjacyjnych. Nie zawsze bowiem grupy w Parlamencie Europejskim mają podobne priorytety. Kluczem do znalezienia wspólnego stanowiska jest otwartość na innych, gotowość do rozmów ale i solidne przygotowanie odpowiedzialnych za nie osób.

Dialog - to kolejny ważny termin w mojej pracy parlamentarnej. Nie tylko jako ten, który jest podstawą do zajęcia wspólnego stanowiska wobec problemu politycznego, ale także, a nawet przede wszystkim, jako dialog międzyreligijny. Tak jak w poprzedniej kadencji, w ciągu moich stu pierwszych dni roboczych w PE, podjąłem się współprzewodnictwa grupy EPL ds. dialogu międzykulturowego i religijnego. W ramach jej aktywności organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych kościołów i społeczności wyznaniowych, z którymi wspólnie pochylamy się nad najważniejszymi problemami politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi naszej Europy.

Wreszcie - polityka miejska. W 2004 r. uczestniczyłem w powstawaniu Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim, której prace koncentrują się na wokół szeroko pojętej problematyki miejskiej. Dziś, kiedy mają Państwo okazję czytać ten tekst, jesteśmy niemalże w przededniu decyzji Parlamentu o wznowieniu prac Integrupy. Należy podkreślić, że zainteresowanie tematyką miejską nie spada, a wręcz odwrotnie - przyciąga ona coraz więcej ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin, a co najważniejsze - samych mieszkańców miast. Z dużą radością przyglądam się jak i Wy, Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego, zajmujecie swoje stanowiska i przejmujecie inicjatywę w kwestiach, które dotyczą waszego regionu. Jest to zbieżne z dewizą, iż „Miasto jest dla obywateli, a nie odwrotnie”, która towarzyszy mojej pracy zarówno jako przewodniczącego Intergrupy oraz członka Komisji Rozwoju Regionalnego. Działajmy lokalnie, lecz myślmy europejsko!

22 listopada mija 100 dni roboczych od rozpoczęcia dziewiątej kadencji Parlamentu Europejskiego. Pragnę podzielić się z Państwem wybranymi wydarzeniami, które pokazują, że te 100 dni to bardzo intensywny i jednocześnie bardzo ważny dla mnie czas.

Jeszcze raz chcę podziękować Państwu za oddane na mnie głosy oraz podkreślić, iż Państwa zaufanie to dla mnie duża odpowiedzialność i pragnę Wszystkich zapewnić, że jestem tego świadomy.

Szanowni Państwo,

jako europosłowie Platformy Obywatelskiej oraz europosłowie niezależni wybrani z list Koalicji Europejskiej współtworzymy największą i najbardziej wpływową frakcję polityczną w Parlamencie Europejskim - Grupę Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Dzięki Państwa głosom, wspólnie z kolegami z Polskiego Stronnictwa Ludowego, stanowimy drugą co do wielkości delegację w tej Grupie. To z kolei przekłada się na naszą siłę i pozycję w Parlamencie Europejskim i grupie politycznej, gdzie zajmujemy szereg kluczowych funkcji.

Reprezentujemy  Państwa interesy w Europie. Mandat zaufania, którym nas Państwo obdarzyli, jest dla nas zobowiązaniem do odważnych i skutecznych działań w Parlamencie Europejskim.  Demokracja i pokój w Europie wymagają codziennych wysiłków i nie należy ich uważać za pewnik. Dlatego bronimy na forum europejskim polskiej praworządności, niezależności władzy sądowniczej i mediów.

 

W tej kadencji jednym z naszych priorytetów jest wypracowanie europejskich rozwiązań do walki z rakiem, obejmujących profilaktykę, wczesną diagnostykę, metody leczenia i rehabilitację. Będziemy także zabiegać o to, aby nowe wyzwania stojące przed Unią, nie były finansowane kosztem polityk spójności i rolnej. Od początku prac nad projektem nowego, wieloletniego budżetu UE, dzięki naszym staraniom, Parlament Europejski zdecydowanie stanął w obronie rolnictwa i rozwoju regionów.

Przyszłość Polski to przyszłość Europy, a Europa, to jej obywatele. Dlatego będziemy działać na rzecz sprawiedliwej, konkurencyjnej, otwartej, tolerancyjnej i bezpiecznej Europy, silnej zarówno wewnętrznie jaki i na arenie międzynarodowej. 

Polska Delegacja w Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim

artykuł sponsorowany

źródło: ox.pl
dodał: red.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: