Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Goleszów: radni pracowali

W minioną środę (23.08.2023) goleszowscy radni pochylili się nad paroma tematami. Co działo się na sesji LV Rady Gminy Goleszów?

Po stwierdzeniu prawomocności sesji radni zagłosowali nad wprowadzeniem poprawek do porządku obrad – wprowadzenie trzech dodatkowych punktów: wniosku o poparcie stanowiska Rady Gminy w Istebnej, uchwały ws. skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w sprawie przekazania wniosku według właściwości, które przyjęto jednogłośnie (14 głosów za, 0 przeciw,  jedna osoba nieobecna)

Następnie przedłożono m.in. informacje z prac komisji w okresie pomiędzy sesjami. Przedstawiciele komisji omówili postępy, jakie osiągnięto w bieżących projektach oraz wnioski, które zostały przygotowane do omówienia podczas sesji.

Zmiany budżetowe, zmiany w prognozie finansowej

Głównym punktem obrad były podjęcia uchwał. Rada omówiła i podjęła następujące uchwały:

a) Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.57.2023). Rada zatwierdziła zmiany w prognozie finansowej uwzględniające nowe projekty oraz dostosowujące plany do aktualnych potrzeb.

b) Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2023 rok (projekt nr SA.0006.58.2023). Rada przyjęła zmiany w budżecie, które uwzględniają nowe priorytety i inwestycje.

Radni uchwalili ponadto „Uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej (projekt nr SA.0006.59.2023). Rada zatwierdziła tryb i procedurę powoływania oraz odwoływania członków Zespołu.

Oddział Pediatryczny powinien powrócić. Poparcie Wniosku z Istebnej

Sprawa dotyczy wielokrotnie na naszych łamach poruszanego tematu: zamknięcia Oddziału Pediatrycznego w Cieszynie, wobec czemu m.in. na Sesji Rady Powiatu, wypowiadała się Wójt Gminy Istebnej [Pisaliśmy: Jeszcze raz o pediatrii ]

W dniu 7 czerwca 2023 r. wpłynął do Gminy Goleszów wniosek o poparcie stanowiska Rady Gminy w Istebnej dotyczącego wznowienia działalności Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Śląskim w Cieszynie bądź podjęcie samodzielnych inicjatyw w odniesieniu do problemu związanego z planowaną likwidacją Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

Wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała za zasadny.

- Rada Gminy Goleszów wskazuje, iż opieka szpitalna dla dzieci powinna być zapewniona blisko miejsca zamieszkania. W trosce o zdrowie, które jest najwyższą wartością w życiu każdego człowieka, mając na uwadze najmłodszych mieszkańców, jak również ich rodziców i opiekunów Rada Gminy Goleszów uważa, iż działalność Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Śląskim w Cieszynie powinna zostać bezwzględnie przywrócona. Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Goleszów popiera stanowisko Rady Gminy w Istebnej we wskazanym zakresie – napisano w uzasadnieniu Uchwały w sprawie poparcia stanowiska Gminy Istebna

Radni zgodnie przegłosowali tą uchwałę.

Skarga na GOPS w Goleszowie

W dniu 12 czerwca 2023 r. do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej została skierowana skarga na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie (obecnie Centrum Usług Społecznych w Goleszowie). Skarga dotyczyła zarzutu przekazania danych osobowych skarżącej osobie, na którą skarżąca złożyła donos. Skarga z Ministerstwa trafiła do Rady Gminy, gdyż to ona, zgodnie z ustawą o samorządzie rozpatruje podobne skargi.

- Po dokonaniu analizy skargi oraz zapoznaniu się z wyjaśnieniami Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Goleszowie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Goleszów ustaliła, iż ówczesny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie nie dokonał żadnych uchybień w trakcie rozeznania anonimowego donosu z dnia 22 maja 2022 r. Ośrodek nie posiadał danych dotyczących osoby składającej donos (skarżącej), ponieważ informacje, które zostały przesłane drogą elektroniczną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie były anonimowe. Zatem nieuzasadnione jest twierdzenie skarżącej, że jej dane osobowe zostały udostępnione osobie, na którą złożyła donos, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Goleszów, skargę należy uznać za bezzasadną – czytamy w uzasadnieniu.

Radni przychylili się do tej opinii i jednogłośnie przegłosowali uchwałę uznającą skargę za bezzasadną.

Pełny porządek obrad z Sesji Gminy Goleszów znajdziecie TUTAJ 

Nagranie z Sesji dostępne jest TUTAJ

 

NG

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: