Wiadomości

Wkrótce w regionie

Kontakt24

wyświetleń: 2812komentarzy: 0

KOBIETY BOGACTWEM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

29-11-2016 11:00

Projekt ''Cieszyńskie na obcasach: aktywizacja kobiet Śląska Cieszyńskiego w życiu publicznym'' realizowało Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie razem z kobietami mającymi potrzebę działania na rzecz pozytywnych zmian społecznych w gminach powiatu cieszyńskiego w okresie od września 2015 r. do listopada 2016 r.

Poniżej zamieszamy skrótowy opis naszych naszych działań, z którymi w szczegółowy sposób można zapoznać się na stronie internetowej www.klubkobietkreatywnych i profilu na Facebooku „Klub Kobiet Kreatywnych“ oraz profilu „Projekt: Cieszyńskie na obcasach: aktywizacja kobiet w życiu publicznym“.

Dwudniowe Kongresy Kobiet Śląska Cieszyńskiego - III kongres (17-18.10.2015 r.) i IV kongres (7-8.10.2016 r.), odbyły sie w siedzibach Patronów Honorowych - cieszyńskich uczelniach wyższych: w Wydziałe Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W IV kongresie Partnerem został również Zamek Cieszyn.

Uczestnikami kongresów były aktywne członkinie organizacji pozarządowych, liderki Kół Gospodyń Wiejskich powiatu cieszyńskiego i naszego Partnera - Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, przedstawiciele samorządów – wicestarościna powiatu cieszyńskoego, burmistrzyni Strumienia, posłanka na Sejm RP, radne gmin, powiatu i województwa ślaskiego, przedsiębiorczynie organizujące Park Kobiet, dziekani cieszyńskich uczelni, naukowczynie tych ośrodków akademickich realizujące panele dyskusyjne, pracownice Zamku Cieszyn, nauczyciele i wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie (zrealizowali zapis filmowy zapowiadający III kongres i działania projektowe), z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczych w Cieszynie, studenci z Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (relacja filmowa z IV kongresu), dzienikarze z „Głosu Ziemi Cieszyńskiej“, portalu prasowego Śląska Cieszyńskiego Ox.pl, „Dzienika Zachodniego“, protalu prasowego „Gazeta codzienna“, Telewizji Ostrava, firm: MOKATE S.A, LEROY MERLIN w Cieszynie, Spółdzielni Mleczarskiej w Skoczowie i wielu innych. Każdy z dwudniowych kongresów zgromadził po ok. 400 osób.

Kongresy zostały zilustrowane filmami zamieszconymi na YT:
III kongres https://www.youtube.com/watch?v=3yXOqQxtMpE&t=14s
IV kongres https://www.youtube.com/watch?v=rpkUQUYv4gY .

Bezpłatny magazyn „Cieszyńskie na obcasach” i jego dwie premiery w Starostwie Powiatowym w Cieszynie z udziałem dziesiątek bohaterek i autorek artykułów. Misją magazynu jest prezentowanie punkt widzenia kobiet na życie publiczne i sprawy lokalnej społeczności. Magazyn dotarł do dziesiątków tysięcy czytelniczek i czytelników, bo był dystrybowany w miejscach publicznych (numer 1 nakład 5 tys. egzemplarzy, nr 2 nakład 10 tys. egz.). Został stworzony nieodpłatnie przez animatorki sieci KIWI – Kobiecego Inkubatora Wiedzy i Inicjatyw. Cieszy nas zgodna opinia, że magazyn trafił w oczekiwania kobiet w róznym wieku i że czyta się go „od dechy do dechy“. Wolą animatorek sieci KIWI jest dalsze wydawanie bezpłatnego magazynu, do którego redagowania serdecznie zapraszamy już dzisiaj. Magazyn w dalszym ciągu będzie zajmował się informowaniem i upowszechnianiem działań statutowych Stowarzyszenia KKK oraz wymianą wiedzy i opinii o tematyce wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i dzielenia się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Wartością dodaną jest możliwość czytania magazynu na portalu www.issu.com:
Magazyn nr 1 https://issuu.com/cieszynskie/docs/cno_1 ,
Magazyn nr 2 https://issuu.com/cieszynskie/docs/cno_2 .

Spotkania sieci KIWI - Kobiecego Inkubatora Wiedzy i Inicjatyw w gminach powiatu cieszyńskiego. Uczestniczyło w nich ponad 270 kobiet. Działania grupy animatorek z Gminy Brenna zaowocowały utworzeniem Klubu Przedsiębiorczych „Osada Inicjatyw", Animatorki sieci KIWI są autorkami takich inicjatyw jak utworzenie ogólnodostępnej Sali zabaw dla mam i dzieci „Bawialnia“, dzięki wsparciu tej inicjatywy przez Hotel „Mercure“ w Cieszynie i Leroy Merlin w Cieszynie.

Wartością dodaną projektu jest zainicjowanie przez nasze Stowarzyszenie KKK współpracy Leroy Merlin w Cieszynie z Ośrodkiem Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzyświeciu, gdzie zrealizowano remont podłóg w mieszkaniach usamodzielnienia podopiecznych placówki w Zebrzydowicach.

Innym rezultatem naszej współpracy było przeprowadzenie przez kierowniczkę HR Leroy Merlin w Cieszynie w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej szkolenia dla kobiet wchodzących na rynek pracy, powracających po przerwie, tych które pracę chcą zmienić i tych, które poszukują drogi rozwoju poprzez dalsze kształcenie.

Rezultaty tych działań zostały opisane w drugim numerze naszego magazynu „Cieszyńskie na obcasach“.

Debata oksfordzka pt. Czy warto zostać na Śląsku Cieszyńskim?, której temat został wybrany ze względu na bliską dla klas maturalnych perspektywę wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Debatę zrealizowali uczniowie i uczennice 3. I 4. klasy technikum organizacji reklamy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. Uczestniczyła w niej społeczność uczniowska, nauczyciele, Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Przewodniczacy Rady Powiatu, Burmistrz Miasta Cieszyna i Radny Rady Miasta. Wynik debaty miał przykry wydźwięk statystyczny - na 119 uczestników, 60 osób zagłosowało przeciw pozostaniu na Śląsku Cieszyńskim, 40 osób za pozostaniem w regionie, a 19 nie miało zdania. Wynik debaty potwierdziła pisemna ankieta, w której wypowiedziało się 50 uczniów i uczennic z „Ekonoma“. Chęć wyjazdu ze Śląska Cieszyńskiego potwierdziła również sonda uliczna, którą sfilmowali debatanci dwa dni przed debatą, korzystając z obecności maturzystów innych szkół na Rynku w Cieszynie podczas akcji krwiodawstwa.

Dwie deliberacje, których celem było zgłoszenia społecznych inicjatyw przedstawicielom samorządów lokalnych. Podczas pierwszej z nich liderki życia publiczego spotkały się z przedstawicielami władz samorządowych w Wydziale Zamkiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w ramach IV Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego, którego patronką honorową była JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz. Władze samorządowe reprezentował Burmistrz Miasta Cieszyna p.Ryszard Macura, Dyrektor Powiatowego Urządu pracy w Cieszynie p. Anna Stefaniak-Bacza i Sekretarz Miasta Skoczowa p. Beata Bacura. Podczas pierwszej części naukowczynie z Katedry Zarządzania WSB, zaprezentowały wyniki ich badań zrealizowanych w ramach projektu „Rola kobiet w zarządzaniu” na terenie województwa śląskiego. W drugiej cześci uczestniczki deliberacji, odwołując się do własnych doświadczeń, mówiły o determinantach ich karier zawodowych, barierach i utrudnieniach na rynku pracy, a także o umiejętnościach wyróżniających je w pełnieniu funkcji kierowniczych. Celem dyskusji była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie na czym polega sztuka istnienia w życiu publicznym i wywierania wpływu na rozwój lokalnego otoczenia.

Druga deliberacja miała miejsce w Sali Sesyjnej Urzedu Gminy w Brennej. Uczestniczyły w niej reprezentantki Klubu Przedsiębiorczych „Osada Inicjatyw” z Gminy Brenna, które działają od ponad pół roku. Aktywność „Osady“ bierze swój początek z inicjatywy Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych i sieci KIWI – Kobiecego Inkubatora Wiedzy i Inicjatyw. Celem deliberacji było zaprezentowanie oczekiwań dotyczących współpracy przedsiębiorczyń z Gminą Brenna oraz wypracowanie sposobu skutecznej komunikacji z władzami.

Klub z Brennej“ opisałyśmy w drugim numerze naszego magazynu „Cieszyńskie na obcasach”.

Projekt „Cieszyńskie na obcasach: aktywizacja kobiet Śląska Cieszyńskiego w życiu publicznym” został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015.


Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie pragnie podziękować wszystkim Partnerom społecznym, instytucjonalnym i biznesowym, z którymi w praktyce realizowałyśmy istotne działania dotyczące zwiększenia aktywnej partycypacji kobiet w życiu publicznym.

W imieniu realizatora projektu - koordynatorka Roma Rojowska

Artykuł sponsorowany

źródło: Stow. KKK
dodał: NG 29-11-2016 11:00
drukuj artykuł Widzisz błąd? Zgłoś go


Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączonePozostałe wiadomości

Najlepsi sportowcy 2016 roku nagrodzeni

22-09-2017 22:15

Wczoraj (21.09) w Starostwie Powiatowym w Cieszynie doceniono najlepszych sportowców 2016 roku z powiatu cieszyńskiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Kajetan Kajetanowicz, Mateusz Malina, Janusz Rokicki, Dominik Bury, Katarzyna Wąsek oraz Małgorzata Błaszczyk. Przyznano także wyróżnienia oraz pogratulowano szkołom i gminom, które odniosły znaczące sukcesy we współzawodnictwie sportowym.

wyświetleń: 196komentarzy: 0

Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki w Cieszynie

22-09-2017 20:55

W tym roku główne obchody Światowego Dnia Turystyki miały miejsce w Cieszynie. W związku z tym wydarzeniem wczoraj (21.09) odbyła się konferencja, której tematem była marka turystyczna.

wyświetleń: 148komentarzy: 0

Weekendowe Propozycje Rowerowe (WPR, trasa 35): Ostrawica Śląska granica (2) (północ)

22-09-2017 19:20

Zaginione osady, zagubione w lesie ślady po gródkach i warowniach, malownicze zameczki i dwory - Daniel Pipień zaprasza nas na wycieczkę wzdłuż Ostrawicy do ujścia.

wyświetleń: 327komentarzy: 0

Tajemnicza Sycylia - prelekcja Jana Żurka

22-09-2017 17:50

W środę (21.09) na ternie Dyskusyjnego Klubu Propozycji Pogórze (ul. Kossak 6 w Cieszynie) miała miejsce prelekcja Jana Żurka, dotyczące podróży na włoską wyspę Sycylię – Jak powiedział Goethe „Kto był we Włoszech, ale nie odwiedził Sycylii, w rzeczywistości nie zna Włoch” – cytował prowadzący w czasie prelekcji.

wyświetleń: 459komentarzy: 0

Będzie siłownia w Pruchnej

22-09-2017 16:35

Udało się pozyskać dofinansowanie na budowę siłowni zewnętrznej przy Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej.

wyświetleń: 352komentarzy: 0

Potrzebujesz pilnie gotówki ale jesteś w BIK? Jest na to rozwiązanie!

22-09-2017 15:00

Biuro Informacji Kredytowej, w skrócie BIK, to prawdziwy postrach pożyczkobiorców. To właśnie w nim banki i instytucje finansowe sprawdzają swoich klientów, którzy chcą u nich zaciągnąć kredyt lub pożyczkę.

wyświetleń: 895komentarzy: 0

Czytómy po naszymu!

22-09-2017 14:00

Już w niedzielę, 24 września (niedziela) w gmachu Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie odbędzie się IV Cieszyński Maraton Czytania Tekstów Gwarowych.

wyświetleń: 575komentarzy: 0

Trzyniec lepszy od wicemistrza

22-09-2017 12:35

Podopieczni Václava Varaďy podnieśli się po ostatniej porażce z Hradcem Králové i pokonali Bílí Tygři Liberec, 5:2. Po czterdziestu minutach był remis, ale gospodarze świetnie zagrali w trzeciej tercji i trzy punkty zostają na Morawach.

wyświetleń: 255komentarzy: 0

Piłkarski weekend przed nami (21.09.2017) - aktualizacja

22-09-2017 10:50

Ten piłkarski weekend zapowiada się emocjonująco. W Skoczowie dojdzie do derbów powiatu. Natomiast A klasę czeka pojedynek beniaminków, z których jeden aktualnie przewodzi tabeli.

wyświetleń: 769komentarzy: 0

Rajd! Uwaga na utrudnienia!

22-09-2017 09:30

Już w najbliższą sobotę (23.09) zostanie rozegrany Rajd Wisły. Jeśli planujecie wybrać się w góry, koniecznie zobaczcie, gdzie trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami.

wyświetleń: 2273komentarzy: 0
Kontakt z redkacją .