Wiadomości

Wkrótce w regionie

Kontakt24

wyświetleń: 3202komentarzy: 0

KOBIETY BOGACTWEM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

29-11-2016 11:00

Projekt ''Cieszyńskie na obcasach: aktywizacja kobiet Śląska Cieszyńskiego w życiu publicznym'' realizowało Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie razem z kobietami mającymi potrzebę działania na rzecz pozytywnych zmian społecznych w gminach powiatu cieszyńskiego w okresie od września 2015 r. do listopada 2016 r.

Poniżej zamieszamy skrótowy opis naszych naszych działań, z którymi w szczegółowy sposób można zapoznać się na stronie internetowej www.klubkobietkreatywnych i profilu na Facebooku „Klub Kobiet Kreatywnych“ oraz profilu „Projekt: Cieszyńskie na obcasach: aktywizacja kobiet w życiu publicznym“.

Dwudniowe Kongresy Kobiet Śląska Cieszyńskiego - III kongres (17-18.10.2015 r.) i IV kongres (7-8.10.2016 r.), odbyły sie w siedzibach Patronów Honorowych - cieszyńskich uczelniach wyższych: w Wydziałe Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W IV kongresie Partnerem został również Zamek Cieszyn.

Uczestnikami kongresów były aktywne członkinie organizacji pozarządowych, liderki Kół Gospodyń Wiejskich powiatu cieszyńskiego i naszego Partnera - Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, przedstawiciele samorządów – wicestarościna powiatu cieszyńskoego, burmistrzyni Strumienia, posłanka na Sejm RP, radne gmin, powiatu i województwa ślaskiego, przedsiębiorczynie organizujące Park Kobiet, dziekani cieszyńskich uczelni, naukowczynie tych ośrodków akademickich realizujące panele dyskusyjne, pracownice Zamku Cieszyn, nauczyciele i wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie (zrealizowali zapis filmowy zapowiadający III kongres i działania projektowe), z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczych w Cieszynie, studenci z Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (relacja filmowa z IV kongresu), dzienikarze z „Głosu Ziemi Cieszyńskiej“, portalu prasowego Śląska Cieszyńskiego Ox.pl, „Dzienika Zachodniego“, protalu prasowego „Gazeta codzienna“, Telewizji Ostrava, firm: MOKATE S.A, LEROY MERLIN w Cieszynie, Spółdzielni Mleczarskiej w Skoczowie i wielu innych. Każdy z dwudniowych kongresów zgromadził po ok. 400 osób.

Kongresy zostały zilustrowane filmami zamieszconymi na YT:
III kongres https://www.youtube.com/watch?v=3yXOqQxtMpE&t=14s
IV kongres https://www.youtube.com/watch?v=rpkUQUYv4gY .

Bezpłatny magazyn „Cieszyńskie na obcasach” i jego dwie premiery w Starostwie Powiatowym w Cieszynie z udziałem dziesiątek bohaterek i autorek artykułów. Misją magazynu jest prezentowanie punkt widzenia kobiet na życie publiczne i sprawy lokalnej społeczności. Magazyn dotarł do dziesiątków tysięcy czytelniczek i czytelników, bo był dystrybowany w miejscach publicznych (numer 1 nakład 5 tys. egzemplarzy, nr 2 nakład 10 tys. egz.). Został stworzony nieodpłatnie przez animatorki sieci KIWI – Kobiecego Inkubatora Wiedzy i Inicjatyw. Cieszy nas zgodna opinia, że magazyn trafił w oczekiwania kobiet w róznym wieku i że czyta się go „od dechy do dechy“. Wolą animatorek sieci KIWI jest dalsze wydawanie bezpłatnego magazynu, do którego redagowania serdecznie zapraszamy już dzisiaj. Magazyn w dalszym ciągu będzie zajmował się informowaniem i upowszechnianiem działań statutowych Stowarzyszenia KKK oraz wymianą wiedzy i opinii o tematyce wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i dzielenia się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Wartością dodaną jest możliwość czytania magazynu na portalu www.issu.com:
Magazyn nr 1 https://issuu.com/cieszynskie/docs/cno_1 ,
Magazyn nr 2 https://issuu.com/cieszynskie/docs/cno_2 .

Spotkania sieci KIWI - Kobiecego Inkubatora Wiedzy i Inicjatyw w gminach powiatu cieszyńskiego. Uczestniczyło w nich ponad 270 kobiet. Działania grupy animatorek z Gminy Brenna zaowocowały utworzeniem Klubu Przedsiębiorczych „Osada Inicjatyw", Animatorki sieci KIWI są autorkami takich inicjatyw jak utworzenie ogólnodostępnej Sali zabaw dla mam i dzieci „Bawialnia“, dzięki wsparciu tej inicjatywy przez Hotel „Mercure“ w Cieszynie i Leroy Merlin w Cieszynie.

Wartością dodaną projektu jest zainicjowanie przez nasze Stowarzyszenie KKK współpracy Leroy Merlin w Cieszynie z Ośrodkiem Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzyświeciu, gdzie zrealizowano remont podłóg w mieszkaniach usamodzielnienia podopiecznych placówki w Zebrzydowicach.

Innym rezultatem naszej współpracy było przeprowadzenie przez kierowniczkę HR Leroy Merlin w Cieszynie w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej szkolenia dla kobiet wchodzących na rynek pracy, powracających po przerwie, tych które pracę chcą zmienić i tych, które poszukują drogi rozwoju poprzez dalsze kształcenie.

Rezultaty tych działań zostały opisane w drugim numerze naszego magazynu „Cieszyńskie na obcasach“.

Debata oksfordzka pt. Czy warto zostać na Śląsku Cieszyńskim?, której temat został wybrany ze względu na bliską dla klas maturalnych perspektywę wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Debatę zrealizowali uczniowie i uczennice 3. I 4. klasy technikum organizacji reklamy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. Uczestniczyła w niej społeczność uczniowska, nauczyciele, Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Przewodniczacy Rady Powiatu, Burmistrz Miasta Cieszyna i Radny Rady Miasta. Wynik debaty miał przykry wydźwięk statystyczny - na 119 uczestników, 60 osób zagłosowało przeciw pozostaniu na Śląsku Cieszyńskim, 40 osób za pozostaniem w regionie, a 19 nie miało zdania. Wynik debaty potwierdziła pisemna ankieta, w której wypowiedziało się 50 uczniów i uczennic z „Ekonoma“. Chęć wyjazdu ze Śląska Cieszyńskiego potwierdziła również sonda uliczna, którą sfilmowali debatanci dwa dni przed debatą, korzystając z obecności maturzystów innych szkół na Rynku w Cieszynie podczas akcji krwiodawstwa.

Dwie deliberacje, których celem było zgłoszenia społecznych inicjatyw przedstawicielom samorządów lokalnych. Podczas pierwszej z nich liderki życia publiczego spotkały się z przedstawicielami władz samorządowych w Wydziale Zamkiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w ramach IV Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego, którego patronką honorową była JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz. Władze samorządowe reprezentował Burmistrz Miasta Cieszyna p.Ryszard Macura, Dyrektor Powiatowego Urządu pracy w Cieszynie p. Anna Stefaniak-Bacza i Sekretarz Miasta Skoczowa p. Beata Bacura. Podczas pierwszej części naukowczynie z Katedry Zarządzania WSB, zaprezentowały wyniki ich badań zrealizowanych w ramach projektu „Rola kobiet w zarządzaniu” na terenie województwa śląskiego. W drugiej cześci uczestniczki deliberacji, odwołując się do własnych doświadczeń, mówiły o determinantach ich karier zawodowych, barierach i utrudnieniach na rynku pracy, a także o umiejętnościach wyróżniających je w pełnieniu funkcji kierowniczych. Celem dyskusji była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie na czym polega sztuka istnienia w życiu publicznym i wywierania wpływu na rozwój lokalnego otoczenia.

Druga deliberacja miała miejsce w Sali Sesyjnej Urzedu Gminy w Brennej. Uczestniczyły w niej reprezentantki Klubu Przedsiębiorczych „Osada Inicjatyw” z Gminy Brenna, które działają od ponad pół roku. Aktywność „Osady“ bierze swój początek z inicjatywy Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych i sieci KIWI – Kobiecego Inkubatora Wiedzy i Inicjatyw. Celem deliberacji było zaprezentowanie oczekiwań dotyczących współpracy przedsiębiorczyń z Gminą Brenna oraz wypracowanie sposobu skutecznej komunikacji z władzami.

Klub z Brennej“ opisałyśmy w drugim numerze naszego magazynu „Cieszyńskie na obcasach”.

Projekt „Cieszyńskie na obcasach: aktywizacja kobiet Śląska Cieszyńskiego w życiu publicznym” został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015.


Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie pragnie podziękować wszystkim Partnerom społecznym, instytucjonalnym i biznesowym, z którymi w praktyce realizowałyśmy istotne działania dotyczące zwiększenia aktywnej partycypacji kobiet w życiu publicznym.

W imieniu realizatora projektu - koordynatorka Roma Rojowska

Artykuł sponsorowany

źródło: Stow. KKK
dodał: NG 29-11-2016 11:00
drukuj artykuł Widzisz błąd? Zgłoś go


Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączonePozostałe wiadomości

Zakochani Pod Tułem - wielki powrót!

19-01-2018 12:00

Status konkursu: TRWA

Jesteś zakochany od niedawna? A może twój związek ma już za sobą długie lata romantycznych uniesień? Bez względu na to, czy kochasz od kilku dni, czy od wielu lat, zapraszamy do udziału w konkursie Zakochani Pod Tułem. Rusza 5 edycja konkursu!

wyświetleń: 86komentarzy: 0

Dzień babci i dziadka - występ dzieci

19-01-2018 11:20

W czwartek (18.01) w związku ze zbliżającym się dniem babci i dziadka grupy językowe działające w OCKiR w Cieszynie przygotowały specjalny spektakl w języku angielskim na który zaproszono bacie, dziadków oraz wszystkie osoby zainteresowane poczynaniami najmłodszych poliglotów.Dzieci podzielone zgodnie z grupami wiekowymi, razem z prowadzącą zajęcia zatańczyły na scenie i zaśpiewały anglojęzyczne piosenki.

wyświetleń: 142komentarzy: 0

Program Rewitalizacji Gminy Hażlach

19-01-2018 09:45

Gmina Hażlach przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Hażlach na lata 2018-2023.

wyświetleń: 354komentarzy: 0

Fryderyka bez większych szkód

19-01-2018 08:45

Kilka wyjazdów strażaków do połamanych konarów, to efekt działań orkanu Fryderyka, którego podmuchy odczuwaliśmy przez całą noc.

wyświetleń: 1700komentarzy: 1

Kwalifikacja wojskowa

19-01-2018 07:30

Mimo że obowiązkowa służba wojskowa w naszym kraju już nie obowiązuje, to kwalifikacja wojskowa tak i jest obowiązkowa.  Tegoroczna "Kwalifikacja wojskowa" na terenie kraju rozpocznie się 30 stycznia 2018 r. i potrwa do 28 kwietnia 2018 r.

wyświetleń: 893komentarzy: 0

O budżecie gminy Goleszów

18-01-2018 19:30

Rozpoczynamy cykl rozmów z samorządowcami powiatu cieszyńskiego. Tematem przewodnim jest budżet gminy na rok 2018. Dzisiaj gościem Portalu Śląska Cieszyńskiego jest wójt Goleszowa – Krzysztof Glajcar.

wyświetleń: 1213komentarzy: 0

Strumień: przybyło mieszkańców

18-01-2018 17:50

Nie tylko Jasienica podsumowała miniony rok, również styczeń przeanalizował ilu mieszkańców przybyło w gminie Strumień, jakie były najpopularniejsze imiona oraz ile zawarto małżeństwa  w ubiegłym roku kalendarzowym.

wyświetleń: 1230komentarzy: 1

Potrącenie pieszych w Jaworzu

18-01-2018 16:45

W czwartek (18.01) około godziny 13:50 doszło do potrącenia pieszych na pasach przez kierowcę samochodu osobowego.

wyświetleń: 2119komentarzy: 0

Z Zoru do Tunezji

18-01-2018 16:30

W środę (17.01) w Osiedlowym Centrum Kultury i Rekreacji, działającym przy SM "Cieszynianka" odbyło się spotkanie z Genowefą i Zbigniewem Koczoniami, którzy przybliżyli kulturę, krajobrazy oraz zwyczaje południowej części Tunezji. Zgromadzonym gościom została zaprezentowana nie tylko opowieść, ale również zdjęcia, które doskonale obrazowały realia Tunezji Północnej.

wyświetleń: 1148komentarzy: 3

Szkolenie strzeleckie w Goleszowie

18-01-2018 16:00

W czwartek  18 stycznia 2018 od godz. 9.00 na strzelnicy HUBERTUS w Goleszowie odbyło się szkolenie strzeleckie z broni długiej AKMS i KBKS uczniów klas mundurowych ZS im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie.

wyświetleń: 1340komentarzy: 6
Kontakt z redkacją .