Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Zaolzie. Dyskutowali o tożsamości

W Republice Czeskiej trwa spis powszechny. Nieobowiązkowymi rubrykami do wypełnienia są te dotyczące narodowości i wyznania. A że wielu Zaolziaków czuje się bardziej Zaolziakami, Tustelokami, niż Polakami, przedkładając poczucie tożsamości regionalnej nad tożsamość narodową, to na Zaolziu prowadzona jest kampania uświadamiająca mieszkańcom czeskiej części Śląska Cieszyńskiego o polskich korzeniach, że od tego, jaką narodowość zadeklarują, zależą ich prawa jako mniejszości narodowej. - To, czy będziemy mieć szkoły, przedszkola z polskim językiem nauczania, to zależy od spisu powszechnego. Od tego, ilu Polaków będzie. Zatem indywidualnie możemy mieć tożsamość wzbogaconą o wszystkie wymiary, czuć się na równi Czechem i Polakiem, bo funkcjonalizujemy w rodzinach zróżnicowanych religijnie, narodowościowo. Możemy mieć rodziców dwóch różnych narodowości, ale na czas spisu, jeśli chcemy, by polska mniejszość zachowała swoje prawa, musimy podać narodowość polską – stwierdziła podczas zorganizowanego 31 marca, oczywiście w formie online, panelu dyskusyjnego wykładowca cieszyńskiego UŚ prof. dr hab. Barbara Grabowska.

Było to już drugie spotkanie z cyklu „Stałość i zmienność. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej Olzy”, podczas którego znamienici naukowcy dyskutowali o poczuciu tożsamości. Ten – drugi spośród trzech planowanych w ramach cyklu - panel dyskusyjny zatytułowano „Życie na skrzyżowaniu kultur”. Wzięły w nim udział prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur oraz prof. dr hab. Barbara Grabowska. Spotkanie prowadził Tomasz Wolff, red. nacz. „Głosu”. I choć potrzeba dyskusji na ten temat zrodziła się z trwającego właśnie w Republice Czeskiej spisu ludności, to poruszane w niej wątki zainteresować mogą każdego, nie tylko Zaolziaka. Całość jest do odsłuchania w Internecie, podobnie jak poprzedni panel dyskusyjny zatytułowany "Mało nas, dużo nas... O poczuciu więzi z krajem przodków", w którym głos zabrali prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz z Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. dr hab. Tadeusz Siwek z Uniwersytetu Ostrawskiego.

Przed nami jeszcze następny, trzeci i ostatni panel dyskusyjny w ramach cyklu „Stałość i zmienność. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej Olzy”. Zaplanowano go na 7 kwietnia . Tym razem dyskusja dotyczyć będzie poczuciu tożsamości młodych. Dr Stella Strzemecka oraz prof. Halina Grzymała-Moszczyńska rozmawiać będą o tym, czy młodzież potrzebuje więzi z krajem przodków.
Wykłady organizuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ambasada Rzeczypospolitej w Pradze oraz Konsulat Generalny w Ostrawie.

(indi)

źródło: ox.pl
dodał: indi

Komentarze

26
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2021-04-05 10:36:59
donekT: Wszyscy jesteśmy Europejczykami!
2021-04-05 10:57:34
donekT: W dziejach Śląska Cieszyńskiego odbył się już niegdyś spis powszechny, który przez ówczesne władze i sprzyjającą tym rządzącym prasę został przedwcześnie okrzyknięty rzekomym "grobem polskości" na Śląsku.
2021-04-05 11:05:13
donekT: Tożsamość regionalna nie kłóci się z tożsamością narodową. Te dwie wymienione się uzupełniają. Jak się okazuje, niektórzy mają odmienne zdanie. Niemniej trudno mówić o narodowości Zaolziaków, czy Tusteloków. Nie należy utożsamiać ze sobą pojęć grupy narodowej, etnograficznej, czy etnicznej etc.
2021-04-05 12:26:54
tom lem: ...świetne są te dyskusje dla samej dyskusji ;-) przykre tylko że brak wniosków z nich wypływających a prowadzone są same dla siebie, w celu pozyskania środków na własne utrzymanie, przez "znamienitych dyskutantów".
2021-04-06 18:09:09
miriam11: I tu się z kolegą donkiem nie zgadzam. Pisząc o śląsku cieszyńskim zawężasz kilkuset letnią historię tej ziemi do ostatnich stu kilku lat. Przed 1918 te ziemie były Księstwem Cieszyńskim. Po 1918 dokonano rozbioru przez Polskę i Czechosłowację. Skutecznie polonizując i czechizując ludność księstwa.
2021-04-07 00:11:27
donekT: "Zapomniałeś" wymienić germanizację. Większości mieszkańców Księstwa, poza jednym starostwem nie trzeba było polonizować. Spis okrzyknięty rzekomym "grobem polskości" odbył się ponad sto lat temu, zatem trudno mówić o zawężeniu do ostatnich stu lat. Jak zwykle, trafiłeś niczym kulą w płot...
2021-04-07 00:14:54
donekT: Po I wojnie bardzo trudno mówić o jakimkolwiek rozbiorze, tereny dawnego księstwa zostały podzielone, od XVIII wieku integralnej części Austrii. Nie ma żadnych argumentów na rzecz określenia rozbiór.
2021-04-07 10:34:48
Mach: Po podziale Śląska Cieszyńskiego, od rzeki Morawki i Łucyny na północ i wschód ludność posługiwała się gwarą polską, która trwała tam od czasów panowania Piastów Śląskich. Księstwo Cieszyńskie zawsze cieszyło się odrębnością kulturową różniące je od przygranicznych Moraw czy Małopolski i Śląska, było na styku kultur tych sąsiadów i czerpało także z kultury niemieckiej czy żydowskiej w trwały sposób dzieląc współbytowanie z tymi nacjami w obszarze księstwa. O specyfice tego bogatego regionu także pod względem gospodarczym bogatego w surowce posiadającego rozwinięty przemysł nie muszę się rozpisywać. Istotą jest ,że to społeczność plebejska dźwigała kaganiec kultury regionu a dla mieszkańców Zaolzia stał się wyznacznikiem odrębności kulturowej w zalewie przybyszów z głębi ówczesnej Czechosłowacji. To dbałość o tradycję staropolską piastowskiego Zaolzia pomagała odbudować tradycję wschodniej części Śląska Cieszyńskiego jakże zaniedbywaną w czasach wczesnego PRL-u ,że wspomnę Stanisława Hadynę, czy Janinę Marcinkową , których korzenie sięgają Zaolzia i wielu innych. Dziś my mieszkańcy wschodniej części byłego księstwa wspierajmy środowiska polskie na Zaolziu w każdej formie, by ich obecność tam była zachowana w każdej dziedzinie życia kulturalnego ,gospodarczego politycznego i społecznego. "Zaolzie" i wszystko co ze sobą niesie, także polskość to skarb ,którego nam nie wolno zaprzepaścić, tak ważne dla nas wszystkich.
2021-04-07 12:43:36
miriam11: Drogi donku. W austriackim spisie ludności nie znajdziesz rubryki narodowość, jest za to pytanie o język używany potocznie, co w niczym nie określało tożsamości narodowej.
2021-04-07 13:10:58
miriam11: Tak, po pierwszej wojnie rozpadło się całe CK na drobne państwa. Niestety wtedy dokonano rozbioru Księstwa Cieszyńskiego ( lub podziału jak to określiłeś). Po 1918r trudno znaleźć jakiekolwiek dokumenty oznaczone godłem księstwa lub posiadających w nazwie Księstwo Cieszyńskie. Nie licząc kilku organizacji / Krajowa Komenda Milicji Ludowej Księstwa Cieszyńskiego zał w 1918 czy Harcerska Komenda Okręgu Księstwa Cieszyńskiego zał w 1920 i jest jeszcze pieczęć Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego z lat 1918-1921. Praktycznie od 1918r starannie zacierano i zaciera się nadal tożsamość tej ziemi , tworząc dziwne nazwy śląsk cieszyński lub" ziemia cieszyńska".
2021-04-07 13:13:17
miriam11: Ale kiery nima stela to tymu niezrozumiy.
2021-04-07 14:43:59
św. Patryk.: cała ta sztucznie dęta fałszywą propagandą "polskość", "czeskość", "niemieckość" itp, wszystkie te szatańskie nacjonalistyczne wynalazki sprzed niespełna 200 lat zaledwie - to patologiczne narośla na tkance społeczeństw, podobne religijnej gangrenie, razem z nią jak rak toczyły Europę zbierając miliony śmiertelnych ofiar - jedna dłużej, druga krócej, to jedyna między nimi istotna różnica, obie w służbie władających i bogatych, ci żywili się trupami ofiar wzniecanych konfliktów, dzięki nim żyli i żyją w przepychu
2021-04-07 15:24:05
donekT: Patryku, kto pierwszy z dynastii Piastów uznał się za Polaka? Gdzie po raz pierwszy, wg relacji, pojawił się znak zwycięskiego Orła? Zdaje się, że zaistniało to dawniej, niż tylko niespełna 200 lat temu...
2021-04-07 15:35:22
donekT: Patryku, Odrzucenie tradycji, w szczególności wyznaniowości, religii i świadomości narodowej nie jest żadnym warunkiem integracji europejskiej, jak uroiło sobie część ideologów. Nie zapobiegnie to konfliktom, w miejsce starych sporów pojawią się nowe, np. na tle ideologicznym jak na przykładzie dawnego ZSRR. Patrz na inne kultury, na których, w pewnych kwestiach należy się wzorować. Ciągłość cywilizacyjna Chińczyków, czy Japończyków trwa tysiące lat wstecz, ich tradycja kulturowa jest o wiele starsza od europejskiej i te kręgi kulturowe świetnie na tym wychodzą, zwłaszcza współcześnie. Czy Europa nie powinna się w tych kwestiach na nich wzorować?
2021-04-07 15:36:37
donekT: Wielu niemieckojęzycznych w chwili próby okazało się prawdziwymi polskimi patriotami. To prawda, że język nie przesądza o tożsamości, ale tradycja już jak najbardziej. Księstwo Cieszyńskie zostało założone przez polską dynastię, której przedstawiciele, jak dalece pozwoliła polityka, utrzymywali więzi z polskim dworem. Współcześnie wielu próbujących uchodzić za „autorytety” w określonej dziedzinie, przynajmniej wśród pewnych środowisk, o tym zapomina, albo nie posiada na ten temat wiedzy. Austro-Węgry rozpadły się jeszcze w trakcie I wojny. Poszczególne narodowości dawnej monarchii w założeniu samych rządzących łączyć miała wspólna dynastia, co w XX wieku stanowiło już anachronizm.
2021-04-07 15:37:47
donekT: Księstwo Cieszyńskie stanowiło feudalną formę życia społecznego i naturalnie w związku z upływem czasu ta forma się zużyła. Po I wojnie nikt poważny nie był zainteresowany utrzymaniem księstwa, za to narodowości zamieszkujące teren dawnego księstwa realnie zgadzały się w sprawie przeprowadzenia podziału. Sprawa przeprowadzenia podziału jest tematem na inny wątek i ta była już wielokrotnie poruszana w wypowiedziach na tym portalu. Faktem jest, iż jedna z narodowości została rażąco pokrzywdzona i odium tamtych wydarzeń, sprzed stu lat, a także z czasów po II wojnie, zauważalne jest do dziś.
2021-04-07 15:39:00
donekT: Celem współczesnej polityki sąsiadujących państw powinno być budowanie dobrych wzajemnych relacji, co odzwierciedla się w należytym traktowaniu mniejszości narodowych i poszanowaniu lokalnych społeczności, które swoją tradycję wiążą z innym (sąsiednim) bytem państwowym. Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego, którzy w wyniku decyzji politycznych znaleźli się po czeskiej stronie i zostali sprowadzeni do rangi nie zawsze tolerowanej mniejszości na swoim własnym terenie, który ich rodziny zamieszkiwały od wieków, jak najbardziej powinni mieć prawo i warunki kontynuowania swojej tradycji.
2021-04-07 15:40:21
donekT: Czymś innym jest/było Księstwo Cieszyńskie jako byt polityczny, który wpisywał się w feudalne realia. Oczywiście Księstwo odegrało niebagatelną rolę w kształtowaniu lokalnej tożsamości i jego pamięć powinna być kultywowana. Niepoważne jest natomiast dorabianie sztucznej i fałszywej ideologii, rażąco odbiegającej od historycznych realiów np. fałszywie zakładającej funkcjonowanie Księstwa jako niezależnego podmiotu po I wojnie. Księstwo Cieszyńskie od samego swego początku stanowiło byt polityczny niezdolny do samodzielnego funkcjonowania i w związku z tym wiązało się z silniejszymi organizmami politycznymi. Nigdy nie stanowiło integralnej części Czech, które upadły w 1620 r. a podległość wobec Pragi miała na przestrzeni czasu różny wymiar i z reguły ograniczała się do formalności. W Księstwie władzę sprawowali rodzimi książęta. Księstwo Cieszyńskie swą podmiotowość traciło stopniowo. W 1653 kończy się w Cieszynie epoka Piastów, władzę obejmują obce dynastie, których przedstawiciele władają jako Książęta Cieszyńscy. W 1713 ustanowiona zostaje sankcja pragmatyczna i to dopiero w konsekwencji decyzji Karola VI i posunięć Marii Teresy różnego rodzaju ziemie pod panowaniem dynastii zostają przekształcone w jedno państwo, a Księstwo Cieszyńskie zostaje integralną częścią Austrii (bynajmniej nie Czech, których wówczas nie ma jako niezależny byt polityczny). To dopiero w konsekwencji Sankcji Pragmatycznej Księstwo traci ostatecznie swą podmiotowość, (jej resztki) i staje się częścią Austrii.
2021-04-07 15:45:10
donekT: Księstwo Cieszyńskie stanowiło konsekwencję polskiej polityki a ludność na przestrzeni wieków i braku doświadczenia przynależności do polskiej państwowości zachowała kulturę polską w jej ludowym, chłopskim wymiarze. Dlatego polskość Śląska Cieszyńskiego ma swoją specyfikę, różniącą się od tej promowanej w szkołach (elitarnej, szlacheckiej) i krzywdząco przedstawianej jako modelowa. Sytuacja ta powoduje nieporozumienia. Ślązacy reprezentują inny wymiar polskości, który nie zawsze bywa zrozumiały w innych regionach kraju, zwłaszcza tam, gdzie była polska szlachta, a nawet zdarza się, że śląski wymiar polskości jest błędnie prezentowany jako wrogi. Polskość nie jedno ma imię i różnie się wyraża. Warto poznać swoje korzenie i podejmować wysiłki na rzecz uświadomienia innych o tym fakcie. Dorabianie sztucznej i fałszywej ideologii, i prezentowanie tej w odpowiednio uszytej zakłamanej narracji faktów historycznych nie jest działaniem na rzecz Śląska (szeroko pojętego), tylko stanowi szkodę dla regionu i jego mieszkańców, w szczególności tych rodzin, które zamieszkują region od wieków.
2021-04-07 15:47:28
donekT: Stąd apel do poszczególnych demagogów i populistów, którzy na powielaniu fałszywych ideologii i krzewieniu kłamstw próbują zbić kapitał polityczny, aby zastanowili się nad sobą, uzupełnili deficyty wiedzy i w swych działaniach skupili się na wspieraniu naszych rodaków w Republice Czeskiej.
2021-04-07 17:23:00
miriam11: "donekT: Księstwo Cieszyńskie stanowiło feudalną formę życia społecznego i naturalnie w związku z upływem czasu ta forma się zużyła." Tak jak cała ówczesna Europa
2021-04-07 17:31:11
miriam11: "donekT: Patryku, kto pierwszy z dynastii Piastów uznał się za Polaka? " A przypomnij nam kto to sprzedał/opuścił/wyrzekł się Księstwa Cieszyńskiego ? ( niepotrzebne skreślić)
2021-04-07 17:34:24
miriam11: "donekT: Patryku, kto pierwszy z dynastii Piastów uznał się za Polaka? " A przypomnij nam kto to sprzedał/opuścił/wyrzekł się Księstwa Cieszyńskiego ? ( niepotrzebne skreślić)
2021-04-07 17:37:10
miriam11: "1653 kończy się w Cieszynie epoka Piastów, władzę obejmują obce dynastie, których przedstawiciele władają jako Książęta Cieszyńscy. " I chwała Panu, to dopiero za Habsburga dochodzi do rozkwitu Księstwa Cieszyńskiego.
2021-04-07 17:48:21
miriam11: Nasz profesor donek chyba ukończył kolejny fakultet sinologie. Dając za wzór Chiny i Japonię, to tak do końca chyba nie wiesz o czym piszesz.
2021-04-07 19:15:08
św. Patryk.: dyskusja z tym gamoniem to strata czasu
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: