Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Wybory uzupełniające ławników

W Cieszynie odbędą się wybory uzupełniające ławników. Jak informują przedstawiciele Rady Miejskiej Cieszyna, do 29 czerwca 2018 roku w Biurze Rady Miejskiej w cieszyńskim ratuszu można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Działalność ławników jest wynikiem konieczności włączenia czynnika społecznego do procesu sądowego i wynika z art. 182 Konstytucji RP.

- Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można otrzymać w Biurze Rady Miejskiej Cieszyna, wzór karty jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Informacji w sprawie wyboru ławników udziela Biuro Rady Miejskiej Cieszyna – informują władze miasta.

W wyborach uzupełniających kandydaci na ławników mogą być zgłaszani przez:

  • prezesa właściwego sądu
  • stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe (zarejestrowane, z wyłączeniem partii politycznych
  • 50 obywateli, posiadających czynne prawo wyborcze, zamieszkałych na terenie gminy, w które odbywają się wybory ławników

Zgłoszeń ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biurze Rady Miejskiej w Cieszynie. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć:

- Informację z Krajowego Rejestru Sądowego (data na zaświadczeniu to maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia)

- Oświadczenie kandydata, w którym wskazuje, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne (przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe)

- Oświadczenie kandydata, dotyczące braku pozbawienia władzy rodzicielskiej, jej ograniczenia, lub zawieszenia

- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystania z pełni praw cywilnych i obywatelskich

- Oświadczenie kandydata o posiadaniu przynajmniej wykształcenia średniego, lub średniego branżowego

- Oświadczenie kandydata, w którym wskazuje, że jest zatrudniony, zamieszkuje, lub prowadzi działalność gospodarczą w miejscu kandydowania (przynajmniej przez okres roku)

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, w którym lekarz stwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji ławnika (data na zaświadczeniu to maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia)

- Dwa zdjęcia, zgodne z wymogami fotografii składanych w przypadku wyrabiania dowodu osobistego

- Aktualny odpis z KRS lub odpis zaświadczenia, które potwierdza wpis do innego właściwego rejestru, lub ewidencji stowarzyszenia, organizacji społecznej itp., jeżeli to ona zgłasza kandydata (data na zaświadczeniu to maksymalnie 3 miesiące od dnia złożenia zgłoszenia)

- Imienną listę osób zgłaszających kandydata (z numerami PESEL, miejscem stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z osób), jeżeli kandydat jest zgłaszany przez grono przynajmniej 50 obywateli.

W przypadku, gdy ławnika zgłasza grupa obywateli, osoba która na liście z podpisami figuruje, jako pierwsza, jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata. Wszystkie koszty związane ze zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji ponosi kandydat na ławnika, w przypadku dokumentów dotyczących organizacji społecznych koszty ponosi podmiot, którego dokumenty dotyczą.

Ławnicy mają prawo uzyskać zwolnienie od pracy na czas wykonywania czynności w sądzie, pracodawca ma obowiązek takie zwolnienie respektować, jednocześnie nie może być to przyczyną rozwiązania stosunku pracy. Pracownik zwolniony od pracy zachowuje prawo do świadczeń, które wynikają ze stosunku pracy, nie zachowuje jednak prawa do otrzymania za ten czas wynagrodzenia. Utratę wynagrodzenia rekompensuje Skarb Państwa, w wysokości ustalonej ustawowo.

 

JŚ/mat.pras.

źródło: ox.pl
dodał: JS

Komentarze

1
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2018-05-22 18:36:24
bronek91: Ciekawe kiedy odbyły się zwykłe wybory... Gdzie znajdowały się informacje o ich organizacji? Może wywieszone np. na 3 piętrze w urzędach gmin na tablicy ogłoszeń o której wiedzą głównie zainteresowani;D:D:D Albo na stronie internetowej, o której wiedzą jedynie zainteresowani;D:D:D Oczywiście, informacja była powszechnie dostępna;)
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: