Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Polityka narodowościowa państwa na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach międzywojennych była tematem spotkania z historykiem Grzegorzem Gąsiorem, autorem książki na ten temat

Czy międzywojenna Czechosłowacja prowadziła wobec zamieszkujących terytorium powstałego w 1918 roku państwa mniejszości narodowych konkretną, planową politykę narodowościową? Na to pytanie w swej najnowszej książce „Polityka narodowościowa państwa na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938” odpowiada historyk Grzegorz Gąsior. Odpowiada twierdząco. Jednak bynajmniej nie na podstawie tego co jemu, tudzież świadkom historii, z którymi rozmawiał w czasie realizacji projektu dotyczącego świadków historii się wydaje, a na podstawie konkretnych, zachowanych w archiwach dokumentów, które dokładnie przestudiował.

Spotkanie z Grzegorzem Gąsiorem promujące książkę „Polityka narodowościowa państwa na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938” zorganizowano 19 października w Książnicy Cieszyńskiej. Prowadził je pracownik tej instytucji Witold Kożdoń. Oprócz pytań zadanych autorowi przez prowadzącego nie zabrakło też głosów i pytań z sali. Zebranych interesowały m.in. takie zagadnienia, jak stosunek władz czechosłowackich do spraw konfesyjnych czy też czy w dokumentach natrafił na ślady celowej, planowej kolonizacji terenów Śląska Cieszyńskiego przez osadników z głębi Czechosłowacji.

„Książka dr. Grzegorza Gąsiora jest efektem jego wieloletnich kwerend archiwalnych i opiera się przede wszystkim na dokumentach dotychczas niewykorzystywanych przez badaczy. Potwierdzają one istnienie polityki narodowościowej państwa czechosłowackiego wobec Śląska Cieszyńskiego, mającej na celu osłabienie mniejszości narodowych i wzmocnienie narodowości czeskiej. Kwestia, w jakim zakresie była ona realizowana i czym właściwie była owa polityka narodowościowa, jest właśnie jej tematem.” - stwierdza Kożdoń, który prowadził spotkanie z autorem.

(indi)

źródło: ox.pl
dodał: indi

Komentarze

20
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2021-10-23 14:43:12
święty_Patryk: Kożdoń.... kojarzy się z jednym takim co jak mu się nie udało kariery w polityce robić jako Polak to został Niemcem - to pewnie przypadek, ale kiedy dzisiejszy Kożdoń ogłasza, że odkryto "istnienie polityki narodowościowej państwa czechosłowackiego wobec Śląska Cieszyńskiego, mającej na celu osłabienie mniejszości narodowych i wzmocnienie narodowości czeskiej" to nie wiem śmiać się czy płakać, takie same ciągoty do politykierstwa, w taki sam oparty na szczuciu i judzeniu sposób uprawiane
2021-10-23 15:29:07
tom lem: ... ciekawe, kto tu robi za cenzora pod hasłem " tęsknimy za Tobą Czechu" ;-)
2021-10-23 15:33:43
robespierre: Śląsk Cieszyński był, jest i będzie konstruktem kulturowym zbudowanym na podstawie Państwowości Polskiej, z którą ten region jest związany. Praga od momentu dokonania zaboru na części Śląska Cieszyńskiego próbowała mniej lub bardziej skutecznie zerwać związki tego terenu z Polską. Polityka czeska miała swój cel, włącznie ze zmianą postrzegania zajętej przez siebie części Śląska Cieszyńskiego i przedstawiania tej jako "Śląsk czeski" (określenie błędne, podobnie jak Czeski Cieszyn), czy część Moraw (Kraj morawsko-śląski). Republika Czeska (współcześnie) składa się z trzech równoważnych części elementarnych (Czechy, Morawy, Śląsk) i nie wszyscy obywatele Czech (Czesi) uważają się za osoby narodowości czeskiej, ponieważ są wśród nich również Morawianie, czy Ślązacy. Ci ostatni są de facto Polakami albo osobami o polskim pochodzeniu. Są to pikantne szczegóły, które nie funkcjonują w świadomości sporej część tych badaczy. Uproszczenia, jakich ci badacze się dopuszczają, są krzywdzące zwłaszcza dla Ślązaków, którzy nie uważają się za Czechów, tylko obywateli Republiki. Jest to szczególnie bolesne dla mieszkańców czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, którzy przez rodaków z przeciwnego brzegu Olzy są traktowani jako "Czesi", choć nimi nie czują się, ponieważ zamieszkują Śląsk, a nie Czechy (region).
2021-10-23 15:46:38
robespierre: Jeżeli mowa o przedwojennej Czechosłowacji (1918-1938), później Czecho-Słowacji (1938-1939), mieszkańcy tego wielonarodowościowego państwa (Niemcy, Czesi, Słowacy, Polacy, Węgrzy, Ukraińcy, Rusini, etc.) w porównaniu z krajami sąsiednimi cieszyli się większą swobodą w zakresie praw politycznych. Czechosłowacja pozostała demokracją, wbrew pozorom było to państwo kontynuujące założenia i tradycje dawnych Austro-Węgier, a także najbardziej oddające ducha naddunajskiej monarchii. Inaczej sprawa przedstawiała się pod względem praw mniejszości narodowych. Polacy na zajętej przez Pragę części Śląska Cieszyńskiego byli dyskryminowani. Istniały wyraźne tarcia na linii funkcjonowania innych narodowości. Kontynuowany z okresu poprzedniego był spór niemiecko-czeski, zakończony wysiedleniem po II wojnie Niemców, którzy wcześniej byli obywatelami Czechosłowacji. Napięta była sytuacja pomiędzy Węgrami i Słowakami, a także Czechami i Słowakami. Nietypowo przedstawiała się sytuacja Rusinów.
2021-10-23 15:53:21
robespierre: Jaki był stosunek władz Czechosłowacji względem Polaków, na zajętej przez Pragę części Śląska Cieszyńskiego, najbardziej w mojej opinii ilustruje pewna notka, którą wypada przytoczyć. Odpis, mps CAW, Oddział II SGWP, sygn. I.303.4.7616
2021-10-23 15:55:54
robespierre: 9 września 1921 r., Cieszyn – Meldunek Ekspozytury Oddziału Informacyjnego Okręgu Generalnego do Wydziału II Sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego w Krakowie w sprawie represji stosowanych przez władze czechosłowackie wobec Polaków.
2021-10-23 15:56:10
robespierre: W ostatnich czasach weszli Czesi na drogę bezwzględnych represji względem Polaków, którzy w okresie plebiscytowym pracowali przeciwko nim. Pod lada jakim pretekstem aresztują Polaków z zaboru, zaś ludzi pochodzących stamtąd, a mieszkających po naszej stronie ścigają podstępnie, by ich aresztować. Niedawno sfingowali depeszę do wachmistrza żandarmerii Poloszka z Dziedzic, że ojciec ciężko chory, by natychmiast przyjechał do Karwiny. Wezwany wybrał się w dobrej wierze, lecz w tramwaju w Karwinie ostrzeżono go, że Czesi zamierzają go aresztować i że telegram z wiadomością o chorobie ojca jest czczym wymysłem. Nie zaglądając do domu, w tej chwili skierował się ku granicy i uszedł aresztowaniu.
2021-10-23 15:56:28
robespierre: Niedawno co ściągnięto i aresztowano Czarnieckiego Gustawa, zwolnionego funkcjonariusza tut[ejszego] biura pod zarzutem, że przed rokiem pełnił szpiegostwo na rzecz Polski. (Przed rokiem służył w wojsku, a w okresie plebiscytowym należał do POW). Interwencja konsula Bratkowskiego nie odniosła skutku. W podobny sposób aresztowano również akademika Lisa Emila z Łazów, który za pośrednictwem konsula czeskiego w Krakowie został wezwany do stawienia się w Łazach, by mu uiszczono czynsz za wydzierżawioną realność, którą musiał pod presją bojówek zeszłego roku wraz z ojcem i całą rodziną opuścić. Biedny akademik, żyjący wyłącznie z lekcji (ojciec bowiem jest w Oświęcimiu w barakach*), uwierzył zapewnieniom konsula, że mu się nic nie stanie, powrócił do Łazów i tam został aresztowany.
2021-10-23 15:56:49
robespierre: Dzisiaj interweniował w biurze niejaki p. Pulcer z Łazów i prosił, by eks[pozytura] powiadomiła jego syna Franciszka Pulcera, sierż. WP w komisji gospodarczej więzienia śledczego w Krakowie, gdyż Czesi chcą go również wezwać do Łazów i aresztować. Przed dwoma bowiem dniami był u niego niejaki Góralczyk, jak się później dowiedział – agent czeski, i prosił go o podanie adresu syna, gdyż chcą go przesłuchać jako świadka w pewnej sprawie w sądzie powiatowym w Frysztacie. Oni mu się postarają o paszport zagraniczny za pośrednictwem konsulatu czeskiego w Krakowie. Ojciec, nie domyślając się, o co chodzi, podał mu adres – później dopiero zorientował się, o co chodzi, i zawiadomił Ekspozyturę (Pulcera telefonicznie zawiadomiono).
2021-10-23 15:57:28
robespierre: Powyższe podaje się do wiadomości i na dowód, jakimi metodami walczą przeciwko nam Czesi i jakie szczere zamiary żywią do nas w kwestii zbliżania się.
2021-10-23 15:57:47
robespierre: *W barakach mieszkalnych zakwaterowani byli uchodźcy z obszarów rządzonych przez Czechów.
2021-10-24 03:51:53
święty+Patryk: panie Gąsior, może pan o tym nie wie bo nie uczyli w szkołach do których chodził, ale nic nowego pan nie odkrył - no ale skoro się znalazł sponsor, to gratuluję i powodzenia życzę, póki PiS u władzy załapie się pan na jaki IPN albo inną propagandową bojówkę partii, oni teraz dobrze płacą jak autor po linii partyjnej potrafi pisać
2021-10-24 21:14:33
robespierre: Sprawa celowej dyskryminacji Polaków w przedwojennej Czechosłowacji, mowa o zajętej przez Pragę części Śląska Cieszyńskiego, do tej pory znajdowała się co najwyżej na marginesie zainteresowania krajowej opinii publicznej i środowisk naukowych. Pochyleniu się nad tym trudnym i przykrym tematem nie sprzyjała sytuacja polityczna, jaka zaistniała od samego zarania II wojny, ponieważ Polska i Czechosłowacja (później Republika Czeska) lokowane były w tych samych blokach sojuszy polityczno-militarnych, bardziej jako sojusznicy z przypadku, niż z dobrowolnego wyboru. Najpierw była to koalicja antyhitlerowska, później blok wschodni, a obecnie Polska i Republika Czeska integrują się w ramach UE-NATO. Na dodatek Śląsk Cieszyński jest postrzegany jako niewielki peryferyjny region, położony w pobliżu Bramy Morawskiej, której strategiczne znaczenie uświadamiają sobie jedynie zainteresowani. Do dziś teren ten stanowi tygiel kultur i wyznaniowości i to o bardzo symbolicznym dla Polski znaczeniu, gdyż to właśnie tutaj znajdują się źródła rzeki Wisły. Pomimo wielowiekowego funkcjonowania poza oficjalnymi granicami Państwa Polskiego (część regionu znajduje się nadal pod administracją Republiki Czeskiej) Śląsk Cieszyński do dziś nie zatracił swego polskiego charakteru. Co prawda sprawa dyskryminacji Polaków w przedwojennej Czechosłowacji niedawno była tematem jednej z książek M. Koprowskiego, co nie oznacza, iż to właśnie p. Grzegorz Gąsior jest kolejnym poważnym autorem, który chwalebnie przeciera szlaki dotąd nieznanego szerzej kierunku badań. Jesteśmy to winni naszym rodakom zza Olzy. Trzymamy kciuki za kolejne publikacje poruszające ten temat.
2021-10-24 21:15:38
robespierre: ...temat dla niektórych niewygodny.
2021-10-25 09:40:59
święty+Patryk: istnieje wciąż na Śląsku Cieszyńskim niewielka, ale czasem głośno pokrzykująca o "patriotyzmie" itp grupka spadkobierców nacjonalistycznych ideologii, podjudzanych przez politykierów różnej maści i na własną rękę judzących i jątrzących - chwała bogu zdecydowana większość tutejszych po obu stronach Olzy ma te głosy U PRDELE, ceniąc sobie tak otwarte granice, jak i bogatą, wielokulturową i wielowyznaniową historię tego regionu
2021-10-25 09:45:31
święty+Patryk: po tym, jak w 1938 do spółki z hitlerowską III Rzeszą II RP dokonała rozbioru Czechosłowacji można tylko wyrażać uznanie i szacunek dla tamtejszych późniejszych władz za to, że wszystkich Polaków z Zaolzia nie skomasowała w obozach internowanych albo nie wywaliła na zbity pysk - rok 1968 i polskie czołgi tłumiące "praską wiosnę" to kolejny temat dla Kożdoni i Gąsiorów do rozpracowania
2021-10-25 16:05:14
tom lem: ... nie można zapominać, że istnieje wciąż powojenny bełkot za Tatíčekiem Masarykiem i Edkiem Benešem, zapominający o wyczynach lat 20, czeskiej armady bez morza ;-)
2021-10-25 16:08:39
święty+Patryk: idiotów nie brakuje nigdzie, żadne granicy ani podziały wyznaniowe czy polityczne nie zapobiegają szerzeniu się głupoty - nota bene pandemia dobitnie to potwierdziła objawiając nam zakamuflowanych do tej pory płaskoziemców
2021-10-25 18:03:10
tom lem: ... taaaa!! "dobitnie to potwierdziła objawiając nam zakamuflowanych do tej pory" werbusów, nie mających pojęcia o historii tej ziemi ;-)
2021-10-25 18:40:17
święty+Patryk: nie dogryzaj donusiowi, młody to głupi
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: