Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Policja jak paparazzi

Zarejestrują wykroczenie i od razu ukarzą. Kolejny raz w naszym powiecie policja łapała kierowców, którzy nie przepuszczają pieszych zbliżających się do przejścia dla pieszych. Ale i ci ostatni, nie mogli liczyć na pobłażliwość stróżów prawa.

Zapewne zaskoczeni byli kierowcy i piesi, którzy w miniony czwartek poruszali się ulicą Górny Bór w Skoczowie. Ci, którzy złamali prawo, od razu zatrzymywani byli przez patrol policji. Dowód? Nagranie z kamery. Kolejny raz cieszyńska drogówka 'ściągnęła' do naszego powiatu mobilne centrum kierowania i monitoringu. Pojazd wykorzystywany na co dzień jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. Zazwyczaj pracuje podczas imprez masowych, ale monitoruje również ulice, a obsługujący go policjanci wypatrują naruszeń przepisów.

W związku z tym, że w ostatnim czasie na naszym terenie mieliśmy bardzo dużo zdarzeń z udziałem pieszych, postanowiliśmy wykorzystać to urządzenie w celu ujawniania wykroczeń w relacji kierujący – pieszy. - tłumaczy kom. Jarosław Puchałka, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Cieszynie.

Tak też było kilka dni temu w Skoczowie, przez kilka godzin mobilne centrum śledziło ruch w okolicach przejścia dla pieszych na ul. Górny Bór oraz wzdłuż tej ulicy. Co kontrolowano? Zarówno zachowanie pieszych jak i kierujących pojazdami. Chodzi o wymuszenia przez kierujących na przejściach dla pieszych, wyprzedzanie w rejonie tych przejść. Kamery monitoringu zapewniają materiał dowodowy w tych sprawach – wyjaśnia kom. Puchałka.

Obrotowe kamery zainstalowane w pojeździe są wysuwane na specjalnym wysięgniku, potrafią obserwować teren w promieniu kilkuset metrów. Jednocześnie rejestrują wszystko co dzieje się na podglądanej przestrzeni. Wykroczenia od razu są wychwytywane i łamiący przepisy zatrzymywani. Chodzi o to, żeby kierowca, czy pieszy, który jest sprawcą wykroczenia, od razu wiedział za jakie przewinienie został zatrzymany. - dodaje Puchałka. Zarejestrowany materiał często służy do przekonania zatrzymanej osoby, że rzeczywiście złamała prawo.

Dlaczego akurat wybrano to miejsce w Skoczowie? Naczelnik drogówki wyjaśnia, że policja nie wybiera losowo miejsc, to rejony gdzie występuje znaczne zagrożenie, bądź są sygnały od mieszkańców o potencjalnie niebezpiecznych miejscach. Mieliśmy kilka zgłoszeń, że ten rejon nie wygląda najlepiej, że często kierujący popełniają wymuszenia na przejściu dla pieszych w okolicach znajdującego się nieopodal supermarketu. Aczkolwiek, mieliśmy też zgłoszenia, że to piesi nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Stąd decyzja, że nasze działania będą właśnie tam przeprowadzone – mówi kom. Jarosław Puchałka.

Mobilne centrum monitoringu drugi raz pojawiło się w naszym powiecie. Wcześniej kamery rejestrowały zachowanie pieszych i kierowców w Cieszynie. W samym Skoczowie przez kilka godzin pracy policjantów, zarejestrowano kilkadziesiąt przypadków złamania przepisów. To 31 wykroczeń popełnionych przez pieszych, głównie przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i 12 wykroczeń popełnionych przez kierujących samochodami. Z czego 7 związanych z naruszeniem przepisów o zachowaniu się wobec pieszych – precyzuje naczelnik cieszyńskiej drogówki.

JB

źródło: ox.pl
dodał: JB

Komentarze

24
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2015-12-07 12:23:41
p.h.u.rick: PRAKTYKI STRAŻY MIEJSKIEJ I POLICJI W NASZYM POWIECIE SĄ BEZPRAWIEM.<br />OPINIA;<br />Do urządzeń rejestrujących w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym nie można zaliczyć kamer, czy też systemów kamer używanych w monitoringu miejskim. Kamery nie spełniają bowiem cech określonych w ustawie. Kamery nie są urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, ani też nie są urządzeniami rejestrującymi w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Są jedynie środkami technicznymi pozwalającymi utrwalać obraz (są monitoringiem wizyjnym). Nadmieniam, iż powyższa opinia zawarta została również w uzasadnieniach wyroków z tego samego czynu przez Sądy wymiaru sprawiedliwości na terenie RP.<br />PODSTAWA PRAWNA;<br />Definicja "urządzenia rejestrującego"<br />Ustawa prawo o ruchu drogowym precyzyjnie definiuje "urządzenia rejestrujące". Zgodnie z art. 1 ust. 59 <br />Urządzenie rejestrujące jest to stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami.<br />INTERPRETACJA;<br />Jak sprecyzowano cechą istotną dla rodzaju urządzeń rejestrujących jest jednocześnie spełnienie dwóch funkcji:<br />? ujawniania naruszeń w ruchu drogowym,<br />? rejestrowania ujawnionych naruszeń.<br />Kamery monitoringu miejskiego nie rejestrują obrazu tylko odczytują, a następnie przesyłają go do zewnętrznego urządzenia rejestracyjnego, a także nie ujawniają wykroczeń gdyż kwalifikacja tych zdarzeń pod kątem zgodności z art.1 ust.59 Ustawy prawa o ruchu drogowym następuje po fakcie - weryfikacji przez funkcjonariusza obsługującego monitoring. Istotnie obraz rejestrowany za pomocą monitoringu wizyjnego rejestruje wszystkie zdarzenia, a więc też obrazy zgodne z prawem, o tych zaś nie mówi Ustawa prawo o ruchu drogowym definiujące urządzenia rejestrujące art. 1 ust. 59 . "obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami".<br />Uzasadnienie;<br />W uzasadnieniu w tym interpretacji popartej podstawą prawną kamera monitoringu miejskiego (monitoringu wizyjnego, włącznie używana przez Straż Miejską i Policję) nie jest urządzeniem rejestrującym wedle którego moc prawną posiadają z nich ujawnione i wykorzystywane materiały dowodowe wykorzystane w postępowaniu karnym w sprawach o naruszeniu przepisów w Ruchu Drogowym. W słuszności sprawy należy zwrócić uwagę, iż na dzień dzisiejszy sektor podstaw tych przepisów nie posiada pozostałej, nie zdefiniowanej powyżej regulacji prawnej.<br /><br />PROPONUJĘ: nie komentować w żaden sposób przedstawionego materiału dowodowego w postępowaniu wyjaśniającym jak i w sądzie w razie wstąpienia na tę drogę. Powoływać się na definicję \&quot;urządzenia rejestrującego\&quot;. Życzę powodzenia w walce z bezkarnym nadużywaniem władzy przez nasze dzielne służby porządkowe.
2015-12-07 13:16:36
Gal: Czyżby ktoś kwestionował konieczność istnienia Policji (ew. Straży Miejskiej), które utworzono po to, aby przeciętny obywatel czół się bezpiecznie? Spotykamy się ze zjawiskiem \&quot;nadużywaniem czy zaniedbywania władzy\&quot;, co jest naganne. O ile urządzenie rejestrujące prędkość pojazdów musi być i legalne i legalizowane to urządzenia rejestrujące obraz, czyli monitoring niekoniecznie? Jeśli Policja czy Prokuratura korzysta z takich urządzeń, to ja jestem za tym. Obawy mieć mogą tylko osoby, które robią coś nielegalnego lub niezgodnego z przepisami prawa. Mnie osobiście denerwuje policjant, który nie chce mnie bronić przed osobami, które spalając \&quot;byle co\&quot; w swoich piecach zatruwają powietrze, które wszyscy wdychamy. Krew mi burzą kierowcy, którzy przed ruszeniem w drogę przez dłuższy czas grzeją silniki na postoju. Denerwują kierowcy rozmawiający bez systemów głośno mówiących w komórkach w trakcie prowadzenia samochodu lub palących papierosa w autobusach komunikacji publicznej. Byłbym za tym, aby również ich nagrywać z kamery i donosić na takich! Denerwują mnie właściciele psów, którzy nie czyszczą po swoich podopiecznych...<br />Powracając do zachowań na drogach- Policja Czech, Słowacji, Niemiec i innych cywilizowanych krajów dopracowała się metod pilnowania limitów prędkości. U nas takie przepisy też mamy, ale wystarczy przejechać się drogą z Cieszyna w stronę Bielska czy też w drodze powrotnej i widzimy, jak je przestrzegamy. Dotyczy to nie tylko naszych, ale również Czechów, Słowaków i Austriaków, którzy dawno zorientowali się, że u nas można przekraczać dozwolone prędkości. Mieszkańcy okolicy ul. Góreckiej w Skoczowie nieraz widują piratów na motorach, dla których limity prędkości nie istnieją i nie ma na nich \&quot;bicza\&quot;. Policja zaś zajęta jest administracją, więc siedzą w swojej pięknej, nowej siedzibie i pracuje... <br />
2015-12-07 13:46:28
p.h.u.rick: Panie Gal. Nikt nie kwestionuje potrzeby funkcjonowania organu typu Policja, czego już jednoznacznie nie można powiedzieć o Straży Miejskiej, jednak jak Pan słusznie zauważył nadużywanie władzy to zły nawyk i naganne praktyki. W mojej poprzedniej wypowiedzi nie kwestionowałem potrzeby czy też nie legalizacji urządzeń rejestrujących, jednak w istocie przytoczyłem czytelny obraz, iż kamery monitoringu miejskiego (wizyjnego) nie mogą służyć do egzekwowania prawa o ruchu drogowym i tutaj pojawia się nadużycie wedle mojego skromnego zdania. Jak policjanci chcą służyć dla dobra sprawy to dupeczkę z krzesełka i w teren, a nie przy kawie i komputerze. pozdrawiam
2015-12-07 14:33:17
yamah: do p.h.u.rick<br />Wypisujesz głupoty kolego. <br />Po pierwsze to mylisz pojęcia - miejski monitoring to to samo co policyjny mobilny rejestrator wykroczeń. To urządzenie to zupełnie inny klasowo sprzęt, a w dodatku posiada odpowiednie certyfikaty i homologacje. A po drugie to i tak sąd stosuje zasadę dobrowolnej oceny materiału dowodowego, którym bez wątpienia jest nawet zwykłe amatorskie zdjęcie, czy filmik wideo.<br />Nie wciskaj więc ludziom swoich mądrości, bo jeśli ktoś bezmyślnie posłucha twoich rad to na wstępie straci sporo czasu i nerwów, a na końcu i tak się srogo zdziwi.
2015-12-07 18:34:35
Mirek123: \&quot;którzy nie przepuszczają pieszych zbliżających się do przejścia dla pieszych\&quot; - od kiedy przepuszczanie pieszego jest obowiązkowe czy coś mi umknęło ???
2015-12-07 19:27:15
mariobross1977: Mirek 123. Odpowiedz mi na pytanie ale szczerze. Od kiedy według ciebie zatrzymywanie się przed przejściem dla pieszych i przepuszczanie osób nie jest twoim zdaniem obowiązkowe?!
2015-12-07 20:28:48
p.h.u.rick: Panie YAMAH.<br />Problem w tym, że Policja i Sąd jedna ręka. Wiadomo,że sądy orzekają sobie jak chcą, a nie jak powinny bo w polsce pomimo tego że jest 2015r. w dalszym ciągu sądownictwo i policja to organy, które działają ja za komuny. Tym którzy nie pamiętają: władza ma zawsze racje. Biorąc pod uwagę, że wypowiedź Pańska jednoznacznie ma na celu ukazanie, że wy xxxxxxxxx zawsze macie racje, a my społeczeństwo nie. Przytoczę Panu teraz fragment orzeczenia sądu w naszym kraju,co zresztą samemu można poszukać w internecie. Na szczęście nie zawsze tacy ludzie jak Pan tz. etatowcy na garnuszku państwowym jak domniemuję z wypowiedzi mają i muszą mieć rację.<br />\&quot;Sygn. akt: VI Kz 143/13 POSTANOWIENIE Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie: Przewodniczący SSO Witold XXXX Protokolant st.sekr.sądowy Roksana XXXXXXXX przy udziale oskarżyciela publicznego Komendanta Straży Miejskiej w C. - T. R. po rozpoznaniu w sprawie D. P. obwinionego o wykroczenie z art. 96 § 3 k.w. zażalenia wniesionego przez oskarżyciela publicznego - Komendanta Straży Miejskiej w C. na postanowienie Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. akt II W 1134/13 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.s.w. p o s t a n a w i a utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. UZASADNIENIE Zażalenie jest niezasadne. W pełni należy zaakceptować stanowisko Sąd Rejonowego w Chojnicach co do tego, że Komendant Straży Miejskiej w C. nie ma uprawnień do złożenia wniosku o ukaranie D. P. o zarzucony mu czyn z art. 96 § 3 k.w., który miał być ujawniony w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających dotyczących czynu z art. 92 § 1 k.w., popełnionego w dniu 8 stycznia 2013 r. w C., polegającego na niestosowaniu się do znaku drogowego B-2. Zgodnie z art. 17 § 3 k.p.s.w., straż gminna (miejska), jest uprawniona do złożenia wniosku o ukaranie, gdy w zakresie swego działania w tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ujawniła wykroczenie, zaś zakres tego działania w odniesieniu do kontroli ruchu drogowego określony został w art. 129b Prawa o ruchu drogowym.<br />Rację ma Sąd Rejonowy co do tego, że czyn będący przedmiotem wniosku o ukaranie nie jest wykroczeniem w sytuacji gdy Straż Miejska w C. nie była uprawniona do przeprowadzenia czynności wyjaśniających, dotyczącego wykroczenia stwierdzonego na podstawie zapisu monitoringu miejskiego (k.1). Wykroczenie to bowiem nie należy do kategorii określonych w art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. a), ani do kategorii określonych w art. 129b ust. 2 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym oraz nie zostało ujawnione i zarejestrowane przy użyciu urządzenia rejestrującego w rozumieniu art. 2 pkt 59 cyt. ustawy. Polemizując ze stanowiskiem Sądu Rejonowego skarżący stoi na stanowisku, że jego uprawnienie do prowadzenia czynności wyjaśniających dotyczących wykroczenia wskazanego na k. 1 wynika z zarejestrowania go przez urządzenie rejestrujące wchodzące w skład monitoringu miejskiego, a wobec tego należy ono do kategorii określonych w art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. b) Prawa o ruchu drogowym. Prawidłowe jest jednak stanowisko Sądu Rejonowego, że kamery monitoringu miejskiego nie są urządzeniami rejestrującymi dokonującymi ujawnienia i zarejestrowania czynu w rozumieniu art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. b) Prawa o ruchu drogowym. Przy tym trafnie Sąd Rejonowy wskazuje, że podstawową cechą urządzenia rejestrującego przeznaczonego do ujawnienia i zarejestrowania czynu jest to, że jego zadziałanie uzależnione jest od zaistnienia zdarzenia, do wykrycia którego takie urządzenie jest skonstruowane. Zatem gdy urządzenia rejestrujące wchodzące w skład monitoringu miejskiego takiej cechy nie mają, to nie mogą, w myśl art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. b) Prawa o ruchu drogowym, dokonywać ujawnienia i zarejestrowania czynu. Mogą tylko służyć kontroli ruchu drogowego wykonywanej przez straż gminną (miejską) w takim zakresie w jakim wyznaczony on został w art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. a) i w art. 129b ust. 2 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie. ,,Prawidłowe jest jednak stanowisko Sądu Rejonowego, że kamery monitoringu miejskiego nie są urządzeniami rejestrującymi dokonującymi ujawnienia i zarejestrowania czynu.<br /><br />Abstrahując od Pańskiej wypowiedzi, zdaję sobie sprawę,że Wam na rękę jest sytuacja w której nikt nie próbuje dochodzić swoich praw. To o czym mówimy jednym głosem to niewątpliwie fakt, że nie można oczekiwać sprawiedliwego wyroku, przynajmniej nie w sądzie pierwszej instancji.<br />
2015-12-07 20:58:08
Mirek123: mariobross1977 - zapraszam do lektury :)<br /><br />http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1527380,Sejm-pieszy-nie-bedzie-mial-pierwszenstwa-przed-przejsciem
2015-12-07 21:21:50
miriam11: A moze by tak popytać pieknie policajtów co by te kamere ustawili na balkony? W nawionzaniu do artykułu powyżej \&quot; Balkonowi złodzieje w natarciu\&quot;
2015-12-07 21:57:40
mariobross1977: Mirek 123. Skoro takiej odpowiedzi udzielasz na moje pytanie, to pozwolisz że zadam następne. Jeżeli pieszy stoi na przejściu dla pieszych a przeważnie są światła sygnalizacyjne które sygnalizują kiedy pojazd ma się zatrzymać aby pieszy mógł przejść na drugą stronę. Czy w tym momencie pieszy tez niema prawa przejścia przez pasy na drugą stronę a kierujący/ca może jechać dalej?!
2015-12-07 22:09:18
Mirek123: mariobross1977 - Co w zacytowanym artykule jest niezrozumiałe ? Odpowiadając na pytanie - wszyscy winni się stosować do sygnalizacji świetlnej - i pieszy i kierowca. Na ulicy Górny Bór jest taka sygnalizacja ?
2015-12-07 22:13:35
ciamajda: p.h.u.rick - nie zamierzam sie kłocić, ale jestem pełen podziwu dla Twoich dywagacji. Skąd wytrzasnąłeś takie mądrości? Czy w wypadku gdyby Ci jakiś kierowca wjechał w du....pe na przejściu, nadal bys polemizował?
2015-12-08 12:03:27
mariobross1977: Mirek 123. Psim obowiązkiem każdego kierowcy jest zatrzymywanie się przed przejsciem dla pieszych!!! Od tego tego są te pasy aby piesi mogli przejść na drugą strone!!! Niestety nie wszyscy kierowcy się do tego stosują uważają że droga należy tylko do nich!!! Niestety żywym przykładem jest przejście dla pieszych koło restauracji nowa na Mickiewicza w Skoczowie!!! Fakt faktem że pasów prawie nie widać i może służby odpowiedzialne za malowanie wzięły by to pod uwagę i pomalowany aby były widoczne. A po drugie jeżeli sytuacja będzie się notorycznie powtarzać że piesi będą stać po kilka minut to należałoby. Zamontować sygnalizację świetlną tak jak przy starej policji!!!
2015-12-08 14:26:54
igorrodz: Pieszy znajdujący się NA przejściu czyli NA pasach ma pierwszeństwo przed pojazdem jadącym tą drogą ale znajdujący się poza nim czyli PRZED przejściem, NA CHODNIKU już nie gdyż nie znajduje się na przejściu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ignorantów i nie znających przepisów o ruchu drogowym w Polsce :P
2015-12-08 15:08:09
mariobross1977: Igorodz czyli twoim zdaniem pieszy oczekujący na przejście przez pasy stojąc na chodniku ma stać aż do usranej śmierci aż jakiś łaskawy kierowca go przepuścił?! To w takim razie ja pytam po co wymyślono w ogóle pasy na jezdni skoro piesi stojąc na chodniku nie ma prawa na nie wejść aby przejść na drugą stronę??!!
2015-12-08 16:44:37
Herr Flick: Bardzo przepraszam ale JA KWESTIONUJĘ istnienie Straży Miejskiej. Są zbędni i już.
2015-12-08 18:07:27
arturrow: Jestem głęboko przekonany, że karanie za przechodzenie przez skrzyżowanie znajdujące się na przeciwko Lida na Górnym Borze jest nielegalne. Wg mnie osoby tam przechodzące nie popełniają wykroczenia, a mandaty są nakładane bezprawnie, ponieważ Prawo o Ruchu Drogowym w art. 13 ust. 2 opisuje to tak:<br />\&quot;Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu\&quot;. Podpisywanie tych mandatów, to wg mnie frajerstwo :)
2015-12-08 21:16:15
andygrandy: p.h.u rick<br />urządzenia rejestrujące wykroczenia to nie to samo co kamery na tym samochodzie. Przy urzadzeniu rejestrującym wykroczenie jest rejestrowane i ujawnione tzn. odczytane moze być po jakimś czasie od faktu zaistnienia. Przy kamerach na tym samochodzie ich operator/policjant widzi w czasie rzeczywistym wykroczenie więc ujawnia go naocznie a nie podczas odczytu zapisu urządzenia rejestrującego. Taka to drobna aczkolwiek zasadnicza różnica<br /><br />arturrow<br />jeżeli poczytasz dokładniej Prawo o Ruchu Drogowym to doczytasz że przez skrzyżowanie można przechodzić zawsze bez względu na jego odległość od skrzyżowania CHYBA ŻE są zainstalowane urządzenia techniczne oddzielające jezdnię od chodnika a których nie wolno omijać ani przeskakiwać. A tam jak dzwon piękne łańcuszki.
2015-12-09 11:18:05
arturrow: Nie masz racji. Ograniczenia art. 13 ust. 2 sa zawarte w ust. 3 i tam nie ma ograniczen, o ktorych Ty piszesz :) Daj sie zlapac, nie podpisuj mandatu, sprawa trafi do sadu i zobaczysz, ze zostaniesz uniewinniony :)
2015-12-09 13:17:20
andygrandy: Do arturrow<br />życzę miłej lektury całej ustawy Prawo o Ruchu Drogowym a nie tylko art. 13. To poszerzy trochę Twoje choryzonty. Inna rzecz rze Prawo o Ruchu Drogowym jak każdy akt prawny w tym kraju napisany jest niespójnie i trzeba przeczytać więcej niż jego jeden artykół żeby poznać zasady przechodzenia przez skrzyżowanie.<br />Pozdrawiam i życzę wielu uniewinnień przez Sąd ;-)
2015-12-09 15:37:27
arturrow: Polemika z Tobą, to czysta uczta intelektualna podlana teorią :) Mam nadzieję, że aniołem będzie dla Ciebie łaskawy i wrzuci pod choinę słownik ortograficzny ;)
2015-12-09 22:11:58
andygrandy: Dalej z teorii :-) art 14 pkt 7 PoRD. Oczywiście żaden Sąd nie bierze pod uwagę teorii czyli przepisów tylko praktyczne wskazówki fachowców z ox :-P
2015-12-09 23:29:14
Mirek123: mariobross1977<br />Psim obowiązkiem jest przestrzeganie przepisów. Pieszy nie ma pierwszeństwa nie będąc na przejściu dla pieszych. Nie ma znaczenia do kogo należy droga, czy jest gminna czy powiatowa. Pieszy przed wejściem na pasy winien się upewnić, że może to zrobić bezpiecznie. Tak, pieszy ma stać tak długo aż będzie mógł to zrobić bezpiecznie. Czasem bywa tak, że pieszy wymusza pierwszeństwo pakując się przed maskę samochodu. Bywa też tak że jedno auto pieszego przepuści, inne z przeciwka nie widzi tej sytuacji i dochodzi do potrącenia pieszego. Sam też jako pieszy cierpliwie czekam aż będę mógł bezpiecznie przejść na drugą stronę i nie robię problemów na forum. Jeszcze coś... wszystkim się spieszy... czas pieszego jest cenniejszy od czasu kierowcy ?
2015-12-11 10:18:29
yamah: Widzę że kolega p.h.u.rick nadal popisuje się swoimi wywodami (w stylu kopiuj, wklej) i z uporem maniaka brnie we własne filozofie o miejskim monitoringu. Nie tylko ja zauważyłem że piszesz nie na temat więc przestań drążyć te swoje rozmijające się ze stanem faktycznym interpretacje prawne, przejdź raczej z błędnej teorii do życiowej praktyki.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: