Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

PARTACTWO NA DROGACH

Najwyższa Izba Kontroli badała jakość i terminowość robót drogowych w okresie od l lipca 1999 do 31 grudnia 2002 r. Kontrolę rozpoczęto natomiast 18 czerwca 2002 r. i zakończono 6 stycznia br. Kil­ka miesięcy zajęło następnie opracowanie wyników.

Łącznie objęto kontrolą37 jednostek, w tym Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wraz z jej oddziała-

mi, zarządców dróg wojewódz­kich i powiatowych, a ponadto niektóre starostwa i urzędy miast.

Jak mówi raport o wyni­kach kontroli, do którego uda­ło nam się dotrzeć, podniesie­nie jakości dróg jest koniecz­ne m.in. z uwagi na wzrost na­tężenia ruchu pojazdów cięża­rowych. Gdy jakość drogi nie odpowiada wymogom, powo­duje to wymierne szkody finansowe, które mogą wynieść nawet kilka złotych za każdy przejechany kilometr!

Rzeczywista jakość robót drogowych jest, mówi NIK-owski dokument, znacznie gor­sza, niż wynikałoby to z dokumentacji. Usterki i wady stwierdzono aż u 30 spośród 37 skontrolowanych zarządców dróg.

Ale najgorzej było u siedmiu, m.in. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Cieszynie. U tych siedmiu zarządców wykry­to "wady, usterki i uszkodzenia na wszystkich poddanych oględzinom wyremontowanych odcinkach dróg ".

Powszechnie występujący­mi usterkami i wadami, które ujawniono w trakcie oględzin, były wykruszenia i dziury w nawierzchni, koleiny, niewła­ściwie osadzone lub zapadnię­te kratki ściekowe i studzien­ki, zapadnięte pobocza. "Nie­pokojącym zjawiskiem są kole­iny powstające na nowo wyre­montowanych drogach - czyta­my w dokumencie NIK - których głębokość powyżej 2 cm kwalifikuje już ww. odcinki dróg do zaplanowania remon­tu, zaś głębokość kolein prze­kraczająca 3 cm oznacza, iż nawierzchnia wymaga natych­miastowego remontu ".

Jak wynika z informacji podpisanej przez dyrektora De­legatury Najwyższej Izby Kon­troli w Katowicach Mieczysła­wa Kosmalskiego, stan organi­zacji zarządców dróg umożli­wiał im poprawne wykonywa­nie nałożonych zadań. Jedynym wyjątkiem był Powiatowy Za­rząd Dróg w Cieszynie, gdzie "dyrektor nie dysponowała upoważnieniami do wykonywa­nia ww. czynności", (pary)

źródło: GZC
dodał: A.F.

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: