Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Msze i nabożeństwa online

Nie możesz być na mszy lub nabożeństwie? Nic straconego, zawsze możesz uczestniczyć w nich dzięki kamerom udostępnionym online. Poniżej prezentujemy listę kościołów z naszego regionu, w których zostały uruchomione transmisje na żywo.

Kościoły Rzymskokatolickie:

CIESZYN


Parafia św. Marii Magdaleny
Msze:

 • niedziele i święta nakazane: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
 • dni powszednie: 6.30, 8.00, 15.30(w piątki), 18.00


Transmisja online: http://parafiamm.pl/kamera-online


Parafia św. Elżbiety
Msze:

 • niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.30, 18.00
 • dni powszednie:

Poniedziałek, Wtorek - godz. 6.30
Środa - godz. 6.30, 18.00
Czwartek - godz. 18.00 (od godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu)
Piątek - godz. 6.30, 18.00
Sobota - godz. 6.30, 18.00 (godz. 17.30 Różaniec, liturgia Mszy św. niedzielna)
W każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 15.30 - Msza św. dla osób niesłyszących w języku migowym (od godz. 15.00 spowiedź)
 

Transmisja online: http://www.elzbieta.katolik.bielsko.pl/transmisja-wideo-z-kosciola

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jerzego w Cieszynie

Msze:

 • niedziela   7.35  10.05 11.30
 • dni powszednie:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – godzina 18.00

Środa, sobota – godzina 8.00
Sobota - 8.00

Transmisja online: http://www.swjerzycieszyn.ox.pl/?p=kamera

POGÓRZE


Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. NMP Królowej Polski

Msze:

 • niedziele i święta - 7.00, 9.00, 11.00
 • dni powszednie:

Poniedziałek i wtorek - 7.00, 18.00
Środa i czwartek  - 18.00
Piątek - 8.00, 18.00
Sobota - 18.00

Transmisja online: http://www.pogorze.katolik.bielsko.pl/

SKOCZÓW


Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. M.B. Różańcowej

Msze:

 •  niedziele i uroczystości - 8.00; 9.30; 11.30; 19.00
 •  święta zniesione - 7.00; 16.30; 18.00
 • dni powszednie - 7.00; 17.00


Transmisja online: http://parafiagornybor.ox.pl/index.php/kamera-online.html


Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. św. Piotra i Pawła

Msze:

 • niedziela i święta - 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
 • Kaplicówka godz.16.00
 • dni powszednie - 6:15, 18:00

Transmisja online: http://www.kamera.parafiaskoczow.ox.pl/

Kościoły Ewangelicko- Augsburskie

 

CIESZYN


Kościół Jezusowy


Nabożeństwa - niedziela godzina 8.00 i 10.00
spowiedź: 9.00
Transmisja online: http://www.transmisje.cieszyn.org.pl/

SKOCZÓW


Parafia EA Skoczów

Nabożeństwa: niedziela godzina 8.00 i 10.00

Transmisja online: http://livestream.com/accounts/810139/events/1695211
 

WISŁA

Parafia EA w Wiśle Czarnem

Nabożeństwa: niedziela godzina 8.45

Transmisja online: http://wisla-czarne.luteranie.pl/?page_id=94

Parafia EA W Wiśle Malince

Nabożeństwa: niedziela  godzina 10.15

Transmisja online: http://malinka.org.pl/transmisja/

źródło: ox.pl
dodał: MP

Komentarze

37
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2019-09-01 06:32:32
donekT: TEORIA DYSKURSU. Wynika z twórczości Habermasa, który dokonał, być może najgłębszej rewizji marksizmu, odchodząc od fundamentalnego pojęcia konfliktu społecznego na rzecz znacznie lepiej brzmiącego „porozumienia”, tym samym PRZEJMUJĄC JĘZYK IDEOLOGICZNEGO PRZECIWNIKA, czym zyskał sobie opinię humanisty. Jego teoria działania komunikacyjnego odrzuca działanie „strategiczne”, nastawione na realizację indywidualnego interesu stron, na rzecz działania nastawionego na konsensus (kwestia, jak rozumianego).
2019-09-01 06:33:54
donekT: Wbrew pozorom, dla NEOMARKSISTÓW KONSENSUS NIE STANOWI KOMPROMISU, czyli wypracowania stanowiska możliwego do przyjęcia przez wszystkich w wyniku ustępstw każdej ze stron z jasno zdefiniowanego stanowiska (poglądu, interesu). Kompromis jest wynikiem zgody na wypracowane rozwiązanie, ale nie wymaga rezygnacji z własnego stanowiska. KONSENSUS OZNACZA NIE TYLE AKCEPTACJĘ, ILE AFIRMACJĘ WYPRACOWANEGO W DRODZE NEGOCJACJI STANOWISKA.
2019-09-01 06:35:31
donekT: Teoria dyskursu, którego celem jest konsensus, tworzy własną przestrzeń, w której istotną rolę odgrywają pojęcia racjonalności komunikacyjnej i etyki komunikacyjnej. RACJONALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA TO ZASADA MYŚLENIA, KTÓREGO CELEM JEST KONSENSUS. Nie jest ona z definicji sprzeczna z racjonalnością (w znaczeniu potocznym), czyli z logicznym myśleniem przyczynowo- skutkowym, ale ta logiczna racjonalność nie jest zasadą obowiązującą, ponieważ NIE MA OPARCIA W OBIEKTYWNEJ RZECZYWISTOŚCI. RZECZYWISTOŚCIĄ STANOWIĄCĄ UKŁAD ODNIESIENIA JEST „INTERSUBIEKTYWNOŚĆ”. DYSKURS JEST SAM DLA SIEBIE PRZESTRZENIĄ ODNIESIENIA I TWORZY WŁASNĄ ETYKĘ DYSKURSU.
2019-09-01 06:37:50
donekT: Karl- Otto Apel był współtwórcą TRANSCENDENTALNEJ PRAGMATYKI i ETYKI DYSKURSU. Opublikował pracę pt. „TRANSFORMACJA FILOZOFII”, a następnie „A priori społeczeństwa komunikacyjnego”, później „Dyskurs i odpowiedzialność. Problem przejścia do moralności postkonwencjonalnej”. Wobec tego metodą ustalania sądów prawdziwych ma stanowić DYSKURS, czyli konfrontacja stanowisk popartych argumentacją. W dyskursie obowiązuje specyficzna etyka dyskursu służąca wypracowaniu konsensusu, jednak inaczej rozumianego, niż przywykliśmy (ZWROT LINGWISTYCZNY). KONSENSUS NIE JEST KOMPROMISEM, czyli stanowiskiem możliwym do przyjęcia przez wszystkich w wyniku ustępstw każdej ze stron z jasno zdefiniowanego poglądu lub interesu. KOMPROMIS JEST WYNIKIEM ZGODY NA WYPRACOWANE ROZWIĄZANIE, ale nie wymaga rezygnacji z własnego stanowiska. Oznacza to, że WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO DYSKURSU JEST WSTĘPNA REZYGNACJA Z PRAWA DO REPREZENTOWANIA JASNO OKREŚLONEGO STANOWISKA, ponieważ takie stanowisko zakłada NASTAWIENIE KONFRONTACYJNE, A NIE GOTOWOŚĆ DO USTĘPSTW.
2019-09-01 06:38:38
donekT: Przestrzenią dyskursu jest INTERSUBIEKTYWNOŚĆ. Nie jest ona subiektywnością, ponieważ reprezentowanie subiektywnego stanowiska JEST SPRZECZNE Z ETYKĄ DYSKURSU, NIE JEST również OBIEKTYWNOŚCIĄ, ponieważ w nowym paradygmacie RZECZYWISTOŚĆ NIE JEST POZNAWALNA BEZPOŚREDNIO (za pomocą opisu, zwrot lingwistyczny), a więc odwoływanie się do rzeczywistości nie może być w dyskursie argumentem. INTERSUBIEKTYWNOŚĆ JEST WIĘC PRZESTRZENIĄ ARGUMENTACYJNEJ PRÓŻNI, co nie oznacza, iż w dyskursie nie istnieje argumentacja, jest to jednak bardzo specyficzna argumentacja.
2019-09-01 06:40:30
donekT: ROSZCZENIE WAŻNOŚCI W DYSKURSIE. Jeśli w dyskursie przedstawiamy jakiś sąd i twierdzimy, iż jest on prawdziwy, to tym samym sugerujemy, że jest on prawdziwy dla wszystkich, a więc zgłaszamy INTERSUBIEKTYWNE i PONADCZASOWE ROSZCZENIE WAŻNOŚCI. To roszczenie ważności nie jest jednak domaganiem się „posłuchu”, ale musi być potwierdzone przez zrozumiałą dla uczestników argumentację to roszczenie uzasadniającą. Problem stanowi to, JAKA ARGUMENTACJA JEST ZROZUMIAŁA I PRZEKONYWAJĄCA DLA UCZESTNIKÓW DYSKURSU, JEŻELI MA MIEJSCE W PRZESTRZENI INTERSUBIEKTYWNOŚCI, a więc nie może odwoływać się ani do racji subiektywnych, ani do obiektywnie istniejącej rzeczywistości. Tego teoria dyskursu nie wyjaśnia, ale jedynym logicznym rozwiązaniem jest taka argumentacja, która powoduje uznanie roszczenia ważności przez uczestników dyskursu.
2019-09-01 06:41:38
donekT: TECHNIKI PROWADZENIA DYSKURSU. Ostatecznym argumentem w dyskursie jest SIŁA PRZEKONYWANIA, czyli zdolność nie do „NARZUCANIA” innym jego uczestnikom własnego stanowiska, ale do „POWODOWANIA”, że zostanie owo stanowisko przez nich (innych uczestników) UZNANE ZA PRAWDZIWE i INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ TORII KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ SĄ TECHNIKI PRZEKONYWANIA.
2019-09-01 06:44:02
donekT: TECHNIKI PRZEKONYWANIA W DYSKURSIE. Ostatecznym argumentem w dyskursie JEST SIŁA PRZEKONYWANIA, CZYLI ZDOLNOŚĆ NIE DO „NARZUCANIA” INNYM JEGO UCZESTNIKOM WŁASNEGO STANOWISKA, ALE DO „POWODOWANIA”, ŻE ZOSTANIE PRZEZ NICH (innych uczestników) UZNANE ZA PRAWDZIWE I INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ TEORII KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ SĄ TECHNIKI PRZEKONYWANIA.
2019-09-01 06:45:06
donekT: Techniki Przekonywania badał, uporządkował i opisał RUMUŃSKI KOMUNISTA SERGE MOSCOVICI. W pracy „Psychologia aktywnych mniejszości” opracował on TECHNIKI ZDOBYWANIA PRZEZ MNIEJSZOŚĆ WPŁYWU NA WIĘKSZOŚĆ, które obecnie naucza się na kursach dla negocjatorów i stosują je wszyscy zawodowi „coache”.
2019-09-01 06:46:15
donekT: Najważniejszym odkryciem Moscovici było to, że DUŻE ZRÓŻNICOWANE GRUPY (np. Chrześcijanie) MAJĄ ZWYKLE SŁABIEJ ZDEFINIOWANY WSPÓLNY INTERES I SĄ BARDZIEJ SKŁONNE DO WERYFIKACJI SWOJEGO STANOWISKA, A MAJĄC POCZUCIE SIŁY, JAKĄ DAJE LICZEBNOŚĆ, są zwykle pasywne i tolerancyjne. NATOMIAST MAŁE, ale dobrze zorganizowane (np. lewackie jaczejki), a przede wszystkim zdeterminowane i aktywne grupy o wyraźnie sprecyzowanym celu mają możliwość NARZUCANIA SWEGO STANOWISKA NIEZORGANIZOWANEJ WIĘKSZOŚCI.
2019-09-01 06:49:34
donekT: Dyskurs ma formę najczęściej publicznej debaty, a raczej PUBLICZNEGO WIDOWISKA, w którym ścierają się strony walczące o pozyskanie przychylności większościowej publiczności, a ze względu na tę formułę nie mają znaczenia argumenty rzeczowe i racjonalne, LECZ ARGUMENTY EMOCJONALNE. In secundo, w epoce współczesnych technik komunikacyjnych i dominacji mediów trudno w ogóle mówić o „większości”, ponieważ ta stanowiąca widownię medialnych igrzysk większość w istocie stanowi masę całkowicie izolowanych, wpatrzonych w ekran telewizora, komputera lub smartfona widzów.
2019-09-01 06:50:56
donekT: O wyniku dyskursu pozbawionego odniesień do rzeczywistości (np. wyeliminowanie tematyki produkcji dóbr), decydują więc względy czysto emocjonalne, A PODSTAWOWĄ METODĄ OSŁABIANIA POZYCJI NEGOCJACYJNEJ PRZECIWNIKA I SKŁONIENIA GO DO ODSTĄPIENIA OD WŁASNEGO STANOWISKA JEST STYGMATYZACJA WARTOŚCI DECYDUJĄCYCH O JEGO TOŻSAMOŚCI (np. wartości, wyznanie, narodowość).
2019-09-01 06:52:36
donekT: STYGMATYZACJA. Najważniejszym zabiegiem stygmatyzującym cała zastaną KULTURĘ EUROPY, bo ZE WSZYSTKIMI INSTYTUCJAMI JĄ TWORZĄCYMI (także rodzina, religia, wychowanie formujące), było dokonane już w „DIALEKTYCE OŚWIECENIA” Habermasa, przeciwstawienie natury i kultury, wolności i przymusu, oraz OBARCZENIE KULTURY I KATOLICYZMU WINĄ ZA ANTYSEMITYZM I HOLOKAUST- czyli utożsamienie kultury z wszelkiego rodzaju patologiami, które mają wynikać z kultury, ponieważ to kultura określa postępowanie właściwe.
2019-09-01 06:54:03
donekT: STYGMATYZACJA ma oznaczać piętno odciśnięte W LUDZKIEJ PSYCHICE i ma być WYNIKIEM DŁUGOTRWAŁEGO BUDOWANIA STEREOTYPU, dlatego jest ona odporna na ARGUMENTACJĘ RACJONALNĄ. Przykładem takiego zabiegu jest kojarzenie (KAŻDEGO) POJĘCIA BOGA Z OKRUCIEŃSTWEM I ZBRODNIĄ.
2019-09-01 06:57:44
donekT: PRZYKŁADY??? Także te stosowane przez naszych skrajnie lewicowych (lewackich) przyjaciół na tym portalu, np. w przypadku frazy „GOTT MIT UNS”/”Bóg z nami", która wywodzi się z TRADYCJI JUDAISTYCZNEJ (Immanu- El), stanowiła zawołanie bojowe w okresie późnego Cesarstwa Rzymskiego, później została przejęta przez Zakon Krzyżacki, następnie przez szwedzką armię Gustawa Adolfa, z czasem stała się hasłem Imperium Rosyjskiego, jak i Cesarstwa Niemieckiego. Pojawiła się w klamrach niemieckich wojsk w trakcie I wojny światowej, a w końcu na klamrach wojsk Niemiec hitlerowskich. Należy jednak pamiętać, iż religia była częścią ideologii narodowego socjalizmu. Jednak nikt nie tłumaczy, jak owa religia się przejawiała. Z reguły przeciętny człowiek wiąże to ze znanymi sobie wyznaniami, na których została ukształtowana kultura europejska, w rzeczywistości narodowi socjaliści w swej religii odwoływali się do KULTU JEDNOSTKI, EZOTERYZMU, GERMAŃSKIEGO NEOPOGAŃSTWA (tego samego, do którego nawiązywał WANDALIZM PORÓWNAWCZY ASGERA JORNA). Samo Chrześcijaństwo spotykała się z pogardą, dyskryminacją a kler znajdował swe miejsce w obozach i był poddawany eksterminacji. Niestety te fakty i racjonalne wyjaśnienie znajdują się już POZA MOŻLIWOŚCIAMI EMOCJONALNEGO DYSKURSU. Natomiast pojęcie „Bóg” ma szerokie znaczenie i może oznaczać zarówno Boga Chrześcijan, jak i Zeusa, Odyna, Perkuna etc. W EMOCJONALNYM DYSKURSIE PRZEBIJA SIĘ SKOJARZENIE NAJPROSTSZE (zrozumiałe bez refleksji), a zatem utrwala się stygmatyzujące i krzywdzące kulturę chrześcijańską skojarzenie Boga Chrześcijan z napisałem na klamrach zwłaszcza wojsk Niemiec hitlerowskich, HITLERYZMEM, HOLOKAUSTEM. Fałszywe skojarzenia utrwalają się tym szybciej, im mniejsza jest przecząca takiemu powiązaniu rzetelna wiedza historyczna (kwestia znaczenia bibliotek we współczesnym świecie informacyjnym).
2019-09-01 06:59:27
donekT: Wyrabianie w publiczności dyskursu przekonania o różnorakim, szczególnie zbrodniczym UPOŚLEDZENIU PRZECIWNIKA IDEOLOGICZNEGO (przeciętnego Chrześcijanina), KOMPLEKSU NIŻSZOŚCI i FAŁSZYWEGO POCZUCIA WINY może być szczególnie skuteczne nie w kwestiach zasadniczych, które jednak budzą aktywność umysłową i zmuszają w kwestii konfrontacji argumentów, ale w sferze drobnych, odczytywanych INTUICYJNIE SYMBOLI określających wzajemny status stron dyskursu. To właśnie te SYMBOLE STATUSU BUDUJĄ PRZYCHYLNOŚĆ LUB NIECHĘĆ publiczności dyskursu do jego stron i często z góry przesądzają o jego wyniku. Kwestie przewagi i przemocy symbolicznej badał i opisał francuski filozof PIERRE BOURDIE w pracy pt. „Różnica- krytyka społecznego osądu”.
2019-09-01 07:00:18
donekT: STYGMATYZACJA PRZECIWNIKA IDEOLOGICZNEGO ma jeden najistotniejszy skutek – prowadzona skutecznie buduje w stygmatyzowanej grupie (np. Chrześcijan)- niezależnie od jej liczebności i realnej siły- POCZUCIE WINY I KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, który uniemożliwia skuteczną obronę własnego stanowiska, własnych racji i własnych praw.
2019-09-01 07:01:31
donekT: PS Zajawka kolejnego tematu: Na marginesie warto wspomnieć, iż najbardziej kuriozalnym przykładem narzędzia służącego programowo systemowej stygmatyzacji przeciwnika ideologicznego (przykładowego wierzącego np. Chrześcijanina), jaki pojawił się współcześnie, jest tzw. „skala F”, po raz pierwszy (przynajmniej jak mi się wydaje) opublikowana w książce „Osobowość autorytarna”. Zgodnie z przyjętymi w stosunku do tej skali kryteriami, osoby o poglądach konserwatywnych są potencjalnymi lub realnymi FASZYSTAMI, a samo ich funkcjonowanie w społeczeństwie powoduje zagrożenie KOLEJNYM HOLOKAUSTEM.
2019-09-01 07:01:59
donekT: Warto przeczytać, Karl Otto Apel „Transformacja Filozofii”, „Apriori społeczeństwa komunikacyjnego”, „Dyskurs i odpowiedzialność. Problem przejścia do moralności postkonwencjonalnej”/// Serge Moscovici „Psychologia aktywnych mniejszości”/// Jurgen Habermas „Dialektyka oświecenia” /// Pierre Bourdie „Różnica- krytyka społecznego osądu” /// Theodor Adorno „Osobowość autorytarna” ///
2019-09-01 07:06:47
donekT: Czy czasem podobnym rozumowaniem, co przedstawione, nie kierują się czasem poniektórzy bywalcy (czytelnicy) tego portalu. W szczególności FREUDYŚCI, kieszonkowi TEOLOGOWIE i EKSPERCI OD MORALNOŚCI "WSZEJ" i Owej??? Jakoś uciekają przed dyskusją, wręcz przeciwnie próbują zawsze narzucić (nie uzasadnić) swoje stanowisko, a ich argumentacja zwykle kończy się na najzwyklejszym zwyzywaniu, próbie obrażania etc.
2019-09-01 07:53:27
jasper: Prezydent Polski Andrzeja Dudy podczas defilady z okazji Swieta Wojska Polskiego mowil o obnizeniu emerytur zołnierzom, a raczej o tym, ze sa to "PLOTKI ". Panie prezydencie, rzad PiS zlozyl pod koniec 2016 w Sejmie rzadowy projekt ustawy obnizajacej emerytury wskazanym kategoriom zolnierzy. Projekt ( druk 1105) https://twitter.com/hashtag/druk1105?src=hash on jest wciaz w Sejmie. https://www.google.de/amp/s/natemat.pl/amp/281811,duda-o-emeryturach-zolnierzy-w-sejmie-jest-ustawa-obnizajaca-uposazenia. Pan prezydent mija sie z prawda ?? Jezeli tak, to ktory biskup da rozgrzeszenie ? moze o. Rydzyk, za kolejne miliony od rzadu ( czyli od podatnikow).
2019-09-01 08:40:56
donekT: jasper-Q Nie przejmuj się cudzym rozgrzeszeniem, ale własnym.
2019-09-01 11:22:55
jasper: Fajnie sie grzeszy a potem jest sie rozgrzeszanym za miliony od podatnikow. Prawda ?
2019-09-01 11:30:40
donekT: jasper-Q Rachunek prędzej, czy później przyjdzie, NA TWOJE OSOBISTE KONTO, nie podatników.
2019-09-01 11:52:54
utopiec: Człowiek staje się ateistą, gdy poczuje się lepszy od Boga. [Friedrich Nietzsche]
2019-09-01 12:50:36
666: Czlowiek staje się ateistą, gdy otworzy oczy.
2019-09-01 12:56:29
krzysztof.mm: dokładnie tak
2019-09-01 12:57:56
donekT: Tobie się udało?
2019-09-01 13:00:32
krzysztof.mm: ...a arturek staje się bronkiem/donkiem/saletrą itede kiedy go we własnej wiosce zbanują, dadzą kopa na wyborach i na mózg się mu rzuci z tego wszystkiego - efekty jak wyżej
2019-09-01 13:03:31
donekT: krzysztof-Q, Co sobą próbujesz reprezentować???
2019-09-01 13:21:27
krzysztof.mm: ☚☛Szanowny Panie Prezesie! ☚☛ Nazwać kopniak, jaki waszej władzy właśnie wymierzył Trump katastrofą, to jak nazwać posłankę Pawłowicz niezbyt życzliwą lub Marka Suskiego nieprzesadnie intelektualnym. ☚☛ Już upokorzenie jakie zgotował Polsce Trump, gdy zabrakło krzesła dla Prezydenta Dudy, było znakiem, że obecne władze USA uważają Pana ekipę za grono pożytecznych idiotów, którzy kupują drogi sprzęt wojskowy, ale nie mogą się postawić, gdyż sami stworzyli sobie politykę bezalternatywną. ☚☛ Wybór Trumpa, który na oczach całego świata wybrał pole golfowe zamiast obiecanego obchodzenia z nami 80. rocznicy wybuchu wojny, pokazuje, że Polska pod Pańskimi rządami jest marginalizowana i wyszydzana. ☚☛
2019-09-01 13:24:03
krzysztof.mm: ☚☛ Obchodzimy rocznicę wybuchu wojny, do której przystąpiliśmy sami, gdyż sojusznicy nas zdradzili. Zdradzili dlatego, że polityka zagraniczna ministra Becka była prowadzona podobnie, jak Pana polityka bez uwzględnienia realiów międzynarodowych. Albo inaczej: była b e z d e n n i e głupia. ☚☛ W roku 1938 wspólnie z Hitlerem rząd sanacyjny przeprowadził rozbiór Czechosłowacji, a w 1939 liczył na realizację sojuszu z Francją i Anglią przeciwko Hitlerowi. Często się Pan odwołuje do tradycji tych rządów i w pewien sposób ma Pan rację. W pewien sposób jest Pan sukcesorem tej ówczesnej bezmyślności. ☚☛
2019-09-01 13:24:39
krzysztof.mm: ☚☛ Obecnie Polska jest osamotniona tak jak w 1939, a sojusze które mamy, nie są poparte realiami, gdyż z Pana winy poprzez zdradę wartości zachodnich w zakresie praworządności wykreślamy się ze świata zachodu, tak jak wykreśliliśmy się w 1938 sprzymierzając się z Hitlerem. ☚☛ A sojusze bez wspólnoty wartości to mit. Jesteśmy sami, a jedynym winowajcą tej sytuacji jest Pan. Tylko korzystne otoczenie międzynarodowe powoduje, że dzisiaj nie odczuwamy jeszcze skutków tego osamotnienia. Ale taka koniunktura może nie trwać wiecznie. ☚☛Roman Giertych ☚☛
2019-09-01 13:32:07
krzysztof.mm: jak znam naszych b i s k u p ó w i plebanów, dziś kontynuują z ambon nagonkę na kosmitów z planety LBGT i mniej lub bardziej otwarcie plują na Donalda Tuska - 1 września to pora, by choć trochę ochłonąć, oni tego nie potrafią, ale n o r m a l n y m list Giertycha do Kaczyńskiego powinien otworzyć oczy
2019-09-01 14:41:27
jasper: Zgadza sie. Wystarczy obecnie posluchac kazan biskupow i proboszczow - Bog gdzies tam w tle, jakby go nie bylo. Za to duzo polityki i siania nienawisci, zeby tylko przykryc swoje grzechy.
2019-09-01 14:45:38
donekT: krzysztof-Q, Powołujesz się na Giertycha? Gdzie on był 10 i 15 lat temu??? Dokonał rozbioru czy odebrał to, co do Polski powinno należeć? Zapomniałeś o udziale Węgrów??? krzysztof-Q, kiedy Niemcy podjęli przygotowania do agresji na Polskę? Kto z kim zabiegał o sojusz, aby następnie go okpić i przedłużyć okres pokoju a przy okazji szukał jakiegoś dogodnego miejsca, gdzie można byłoby w oddali od swych stolic prowadzić sojusznikami działania wojenne? (Jugosławia, Grecja) krzysztof-Q w powielonym fragmencie pomięto wiele ważnych kwestii.
2019-09-01 14:53:21
donekT: jasper-Q, A w jaki sposób Zachodnie KORPOKRACJE próbują zatuszować swój udział w zbrodniczej polityce Niemiec w trakcie II światowej??? Jakie obecnie istniejące Zachodnie korpokracje swoją marką firmowały zbrodnicze rzekome "eksperymenty" np. w Auschwitz- Birkenau??? Jak długo NAZIŚCI i ich potomkowie mieli wpływ na politykę w RFN? Hasło Gudrun Burwitz coś mówi? Co dziś promują owe Zachodnie korpokracje???
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: