Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Modlili się o jedność Chrześcijan

Wczoraj (21.01) w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu odbyło się ekumeniczne nabożeństwo związane z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan. Udział w nim wzięli biskupi ewangeliccy Adrian Korczago i Marian Niemiec, a homilię wygłosił Piotr Greger, biskup pomocniczy katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W uroczystej mszy uczestniczyli także przedstawiciele samorządu. - Cieszę się, że tak ważne wydarzenie religijne, w dodatku o charakterze diecezjalnym miało miejsce w naszej gminie, w której tradycje ekumeniczne są przecież bardzo bogate - mówi Anna Grygierek, burmistrzyni Strumienia.

Na nabożeństwie obecny był także radny wojewódzki Andrzej Molin:

Jak informuje Urząd Miejski w Strumieniu, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zainicjował amerykański ksiądz Paul Watsson w 1908 roku. W Polsce tą swoistą tradycję podtrzymuje się od 23 lat, a w każdej diecezji odbywa się jedno główne nabożeństwo. Drogomyska parafia była gospodarzem takiego wydarzenia po raz pierwszy. Jej proboszczem jest ks. Karol Macura.

KR/UM Strumień

źródło: ox.pl
dodał: Krzysztof Rojowski

Komentarze

3
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2020-01-22 21:48:35
donekT: Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.
2020-01-22 21:52:09
donekT: Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi: «Ja jestem Pawła», a drugi: «Ja jestem Apollosa», to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg. Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.
2020-01-22 22:27:03
donekT: Przy okazji warto wspomnieć, iż wielu polityków, również w regionie, posługuje się religią jako narzędziem prowadzenia polityki. Niejednokrotnie możemy zauważyć, jak politycy istniejące podziały polityczne próbują nałożyć na wyznaniowe, jak szczują poszczególne wyznania na siebie i bezpodstawnie określone wyznania wynoszą ponad inne. Zamiast szukać porozumienia, inicjują dalsze podziały i nieporozumienia. Element pojednania i współpracy powinno stanowić wypracowanie klarownego systemu rozdziału związków wyznaniowych od państwa (najlepiej modelu separacji skoordynowanej) i współpracy władzy świeckiej z możliwie wszystkimi wspólnotami wyznaniowymi z danego terenu, nie tylko wybranymi. Obecnie podział pomiędzy poszczególnymi związkami wyznaniowymi, jest inspirowany ze strony samych polityków i ta praktyka powinna zostać ograniczona.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: