Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Młodzież przeciwko stereotypom. Uczestnicy międzynarodowego programu Erasmus+ goszczą w Cieszynie

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie biorą udział w projekcie „Erasmus+ "Let's break stereotypical thinking". Uczestniczą w nim hiszpańscy, włoscy i polscy uczniowie.

W ramach projektu uczniowie z Hiszpanii i Włoch w tym tygodniu goszczą w Cieszynie. - Idea projektu „Let's break stereotypical thinking” narodziła się ze spotkania w Warszawie w 2017 roku przyszłych partnerów z Polski, Włoch i Hiszpanii. U jego podstaw legły wspólne wartości, które uznaliśmy podczas pracy na warsztatach za priorytetowe: wolność, równość, tolerancja. Celem programu projektu jest przełamywanie stereotypów i budowanie nowoczesnego europejskiego społeczeństwa opartego na idei równości w różnorodności. Gdy zaczynaliśmy realizację projektu, nikt z nas nie zdawał sobie sprawy z problemów, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć: z pandemią i obecnym kryzysem na Ukrainie. To, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy udało nam się zrealizować wszystkie trzy planowane wcześniej na dwa lata mobilności [spotkania uczniów przyp. indi]: w Hiszpanii (Hellin), Włoszech (La Spezia) oraz w Polsce (Cieszyn), jest ogromnym sukcesem i naszym małym cudem. To, że dziś się możemy spotkać, by nadal pracować nad projektowymi założeniami, zawdzięczamy pracy, determinacji i przyjaźni, która się między nami zrodziła. Wspólne działania pokazały nam, że mimo iż się różnimy kulturowo, społecznie i personalnie, potrafimy się jednoczyć wokół wspólnych wartości i celów, pracować efektywnie i kreatywnie i kształtować postawę tolerancji, ale i krytycznego myślenia w ocenie otaczającej nas rzeczywistości. W obliczu obecnego ataku Rosji na Ukrainę, cele i wartości naszego projektu wydają się być szczególnie ważne – powiedziała naszej redakcji Patrycja Łyżbicka z LO Kopernika, która uczestniczyła we wspomnianym spotkaniu w Warszawie.

W spotkaniu, jakie otwarło zjazd uczestników projektu 29 marca w auli LO Kopernika wziął udział m.in. starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek. - Wszyscy mamy problemy, którym jak się głębiej przyjrzymy, to okaże się, że są podobne, niezależnie od kraju. I życzę wam, żebyście właśnie przez takie spotkania, przez takie wymiany zobaczyli, że mimo różnic, mimo tego co nas dzieli, mimo właśnie stereotypów, jesteśmy jednak bardzo podobni i możemy się porozumieć. Życzę udanego pobytu i wspaniałej zabawy i wspaniałej nauki – mówił do uczestniczącej w projekcie młodzieży Szczurek.

Uczniowie z Hiszpanii i Włoch w Polsce goszczą w dniach 28 marca do 1 kwietnia. Celem całego projektu jest: budowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na otwartości, tolerancji i wzajemnym szacunku dla wartości i zrozumienia dla odmiennych światopoglądów;
wprowadzenie do szkół programu edukacji obywatelskiej i wzbogacenie programów humanistycznych w tematy o takich treściach jak kultura, historia, tradycja i współczesne problemy społeczne; stworzenie przyjaznej atmosfery dla imigrantów, zapoznanie się z rozwiązaniami prawnymi i obecnym stanem migracji w Europie (skutki długoterminowe); wyposażenie uczniów i nauczycieli w kompetencje interpersonalne, kulturowe, psychologiczne i socjologiczne; zwiększenie krytycznego myślenia w kwestiach społecznych stereotypów, manipulacji w mediach i sposoby radzenia sobie z nimi, a także rozwój kompetencji językowych i informatycznych; promowanie szkoły, jako środowiska wspierającego rozwój, który jest oparty na społeczeństwie obywatelskim, europejskich wartościach i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. A spotkania takie, jak to, jednym ze sposobów realizacji tych celów.

(indi)

źródło: ox.pl
dodał: indi

Komentarze

8
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2022-03-31 17:34:02
condorcet: Prawa Człowieka wynikają z samego faktu godności istoty ludzkiej. Istoty ludzkiej rozumianej jako każdy człowiek, bez względu na pochodzenie, warunki ekonomiczne, wyznanie, płeć, narodowość, odcienie skóry, etc. Dawniej nie każdego człowieka uważano za Istotę Ludzką, również i współcześnie zdarzają się środowiska, które pojęcie Istoty ludzkiej rozumieją po swojemu. Najważniejszym prawem człowieka i obywatela, które nie może zostać poddane żadnemu ograniczeniu, jest prawo do życia. Istota Ludzka to nie tylko sam organizm, są to również dzieła, ponieważ człowiek ze swej istoty jest twórczy. Stąd każda Istota Ludzka ma prawo do rozwoju, działania, decydowania o swoim życiu. Prawa Człowieka są fundamentem Praw Obywatelskich.
2022-03-31 17:35:04
condorcet: Ludzkość na przestrzeni dziejów stopniowo odkrywała i dorastała do zrozumienia podstawowych dla esencji swej egzystencji zagadnień. Do tych należą w pierwszej kolejności Prawa Człowieka. Fundamentów Praw Człowieka możemy dopatrywać się już w Biblii, a także dociekaniach jońskich filozofów przyrody. W ramach Imperium Rzymskiego doszło do kompilacji różnego rodzaju nurtów światopoglądowych, które zostały wskrzeszone i rozwinięte w okresie oświecenia. Niebagatelne znaczenie w poznawaniu Praw Człowieka odegrał również Kościół, chociażby za sprawą nauczania Jezusa, Pawła z Tarsu, czy w późniejszym okresie poprzez swoje nauczanie, wyrażone np. w treści Bulli Sublimis Deus. Prawa Człowieka w swej aksjologii odnoszą się do dorobku wypracowanego przez pokolenia humanistów i współcześnie to właśnie przez nich są rozwijane i interpretowane.
2022-03-31 17:36:04
condorcet: Bulla Sublimis Deus jest dokumentem o epokowym znaczeniu dla rozwoju i poznawania Praw Człowieka, sporo wyprzedzającym wydarzenia, które współcześnie uchodzą, czy są przedstawiane jako początek legalizacji godności Istoty Ludzkiej. Dziś działalność Kościoła na niwie rozwoju Praw Człowieka jest marginalizowana, a nawet krzywdząco podważana. To właśnie Kościół był nośnikiem, który przechował sporą część dorobku humanistycznego wypracowanego w Antyku.
2022-03-31 17:36:44
condorcet: Prawa Człowieka wynikają z humanizmu, prądu, który w swym zainteresowaniu odnosi się do człowieka, a także zachowania harmonii w jego wewnętrznym życiu i w relacji z rzeczywistością. Jak zatem należy postrzegać humanizm? Bez poznania humanizmu nie zrozumiemy Praw Człowieka.
2022-03-31 17:38:18
condorcet: Humanizm nie odrzuca tego, co jest związane z ludzką naturą. Humanizm dąży do równowagi i we wszystkim doszukuje się właściwych proporcji. Ciału oddaje się to, co cielesne, a duszy to, co duchowe. Aby ciało i dusza, rozum i wiara, aby wszystko było odpowiednie i właściwie uporządkowane. Z kolei humanitaryzm, opiera się na wierze w postęp całej ludzkości, jest to wiara w ludzkość, wiara w postęp ludzkości, która nabiera prawie, wręcz religijnego charakteru. Humanitaryzm jest wiarą, prawie wręcz religią. Jak każda religia, ma swoje własne dogmaty, w które jego wyznawczy wierzą. Podstawą filozoficzną Humanitaryzmu jest naturalizm. Naturalizm stanowi pogląd, zakładający, iż człowiek jest częścią natury w znaczeniu przyrody. Ma to określone konsekwencje. Konsekwencje ontologiczne są takie, iż trudno jest zachować paradygmat dualizmu Duszy i Ciała, jeśli na gruncie naturalizmu próbuje się wprowadzić duszę, najczęściej jest to emanacja materii, z filozoficznego punktu widzenia jest to stanowisko trudne. Trudno jest udowodnić, aby materia sama z siebie mogła utworzyć coś pozamaterialnego. Konsekwencje epistemologiczne, dotyczące możliwości poznania są takie, że na gruncie naturalizmu neguje się dla człowieka możliwość poznania czegokolwiek, co wykracza poza przyrodę.
2022-03-31 17:39:38
condorcet: Współczesna problematyka rozumienia Praw Człowieka odnosi się do sposobu ich interpretacji, gdzie humanitaryzm ściera się z humanizmem. Jako przykład wizualizacji konfliktu pomiędzy humanizmem a humanitaryzmem może zostać przedstawiony ubiegłoroczny spór o rozumienie "prawa do życia" i związane z tym postrzeganie "Istoty Ludzkiej", jako osoby przed/po faktem/cie narodzenia. Mieliśmy do czynienia z odmienną interpretacją konkretnego prawa. Interpretacja Praw Człowieka w myśl założeń Humanitaryzmu jest zgodna z polityką wielkich tego świata, pomimo tego, iż jest błędna i wypacza istotę tych praw. Działania postępujących wedle nakazów Humanitaryzmu, wbrew pozorom są sprzeczne z humanistycznymi ideami, które stanowią fundament Praw Człowieka. Niegdyś w marksizmie-leninizmie Prawa Obywatelskie były rozumiane w równie błędny sposób, jako pozostające w związku z realizowanymi przez obywatela obowiązkami. Błędne rozumienie Praw Obywatelskich i związanych z nimi Praw Człowieka grozi tym samym co niewłaściwa interpretacja Biblii, mianowicie prowadzi do zbrodni i totalitaryzmu.
2022-03-31 17:41:30
condorcet: Prawa Człowieka nadane przez Istotę Najwyższą, za sprawą humanizmu wyrażone w powszechnie obowiązującej kodyfikacji, stanowią emanację Arki Przymierza, czyli fundament Bożego porządku na ziemi.
2022-03-31 20:37:22
perpetua: w Istebnej by się dużo dowiedzieli o stereotypach, nietolerancji, kołtuństwie, ciemnogrodzie
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: