Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

MAŁY ZUS – nowa ulga dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2019 r. mamy nową ulgę dla przedsiębiorców. Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli tzw. „małego ZUS”. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z nowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie można skorzystać nie wcześniej niż po ustaniu „preferencyjnych składek”. Jeśli ktoś opłacał składki preferencyjne to nie może skorzystać z „małego ZUS-u”. Co jest logiczne, bo również przy „małej działalności” najniższa podstawa ustalona w stosunku do przychodów  z poprzedniego roku nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Co oznacza „mały ZUS”?

Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r.                                           jest to 63.000,00 zł), będzie mógł opłacać obniżone - proporcjonalnie do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

„Mały ZUS" dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości.

Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok (np. zawiesił ją albo zamknął i ponownie rozpoczął), przy obliczaniu progu przychodu musi zastosować proporcję.

Kto może skorzystać z nowej ulgi

Z „małego ZUS” może skorzystać osoba, która:

 • jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej),
 • w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
 • przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi,
 • nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
 • prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
 • nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS",
 • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

 

Ważne! Z „małego ZUS" nie może skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako:

 • twórca, artysta,
 • osoba wykonująca wolny zawód,
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Mały ZUS przez 36 miesięcy

Z „małego ZUS” będzie można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoba, która spełnia warunki ustawowe i chce opłacać składki na nowych zasadach zobowiązana                jest złożyć w terminie 7 dni  dokumenty ZUS ZUA/ZUS ZZA z odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia.

Przedsiębiorca będzie mógł zrezygnować z tego uprawnienia w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa.

Rezygnacja będzie nieodwołalna. Tym samym do końca roku kalendarzowego przedsiębiorca będzie zobowiązany ustalać podstawę wymiaru składek zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy
o sus (czyli od kwoty nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok).

Za rezygnację z uprawnienia należy także uważać:

niedokonanie przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą zgłoszenia                                 z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia od dnia zaistnienia zmiany, w terminie 7 dni zgodnie               z art 36 ust. 13 i 14 ustawy o sus, niezależnie czy podlega ubezpieczeniom społecznym                                     i ubezpieczeniu zdrowotnemu czy tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Dniem zaistnienia zmiany jest odpowiednio:

 • pierwszy stycznia danego roku kalendarzowego,
 • pierwszy dzień rozpoczęcia lub wznowienia działalności w danym roku kalendarzowym,
 • pierwszy dzień spełniania warunków do ustalania podstawy wymiaru składek zgodnie
  z art. 18c ust. 1-3 ustawy o sus (np. pierwszy dzień zaprzestania wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy, czy też pierwszy dzień zaprzestania korzystania z „preferencyjnych składek”).

Nie jest możliwy „powrót” do korzystania z „małego ZUS” przez osobę, która korzystała z tej ulgi,                  a następnie złożyła dokumenty z innym niż przewidziany dla „małego ZUS” kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05.

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął działalność, nie będzie mógł od razu skorzystać z „małego ZUS", ponieważ warunkiem płacenia niższych składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w poprzednim roku. Po rozpoczęciu działalności może jednak skorzystać z innych ulg – ulgi na start i/lub preferencyjnych składek ZUS. Korzystanie z nich wiąże                             się z mniejszą liczbą formalności.

Chcesz wiedzieć więcej - przyjdź na bezpłatne szkolenie

ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu „Mały ZUS – nowa ulga dla przedsiębiorców” w terminach:

 • O/ZUS Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 34, 36 w dniach 3 i 4 stycznia 2019r. o 9.00 oraz o godz. 12.00.
 • Inspektorat w Cieszynie, ul. Bielska 29 w dniach 3 i 4 stycznia 2019r. o 9.00 oraz o godz. 12.00.
 • Inspektorat w Żywcu, ul. Piernikarska 2 w dniach 3 i 4 stycznia 2019r. o 9.00 oraz o godz. 12.00.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są pod adresem  e-mail: szkolenia_Bielsko-Biala@zus.pl

Osobą wskazaną do udzielania wyjaśnień w sprawie szkoleń jest Ewa Ficoń, tel. 33 825 30 23.

mat.pras. regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim

 

źródło: ox.pl
dodał: Elżbieta Sikorska

Komentarze

2
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2018-12-29 11:10:49
czesiohill: Przychód 63 tys. zł rocznie, czyli 5 250 zł miesięcznie. Po odliczeniu kosztów w najlepszym razie wychodzi najniższa krajowa. Czyli to jest ulga dla tych wszystkich, którzy na godziwą emeryturę i tak nie mogą liczyć. A miało być podwyższenie kwoty wolnej. Umieją "rządzący" liczyć. Dać niczego nie dając. To tak jak z niepodwyższeniem cen prądu. Czyżby liczyli się z tym, że tą "energetyczną żabę" będzie musiał zjeść ktoś inny? Ważne, że firmy energetyczne są sponsorami wszystkiego co tylko możliwe w życzeniach "rządu". Ciemny lud to kupi i przełknie. "Suwerena" zamieniają na "suterena"
2018-12-29 15:32:11
MILANELLO: Akurat za podwyżki prądu odpowiada PO-PSL a konkretnie Kopacz (która podpisała wszystko co jej pod nos
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: