Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Istebna: Kampania Przeciw Homofobii przeciwna uchwale "anty-LGBT"

We wrześniu ubiegłego roku Rada Gminy Istebna podjęła uchwałę dotyczącą "powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową". Do Sądu Administracyjnego w Gliwicach zaskarżył ją Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, a jednym z uczestników postępowania jest warszawskie stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii.

Rzecznik Praw Obywatelskich pozwał także inne gminy, które uchwaliły podobne akty prawa co Istebna. Szerzej pisaliśmy na ten temat tutaj.

Szczegóły toczącego się procesu przybliża nam Karolina Gierdal, prawniczka stowarzyszenia. - Samorządy przyjmują obecnie dwa typy uchwał: uchwały przeciwko ideologii LGBT oraz tak zwane Samorządowe Karty Praw Rodzin. Na razie Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się zaskarżyć tylko uchwały "przeciwko ideologii". Zostały one zaskarżone nie tylko dlatego, że nie mają swojej podstawy prawnej. Cały spór dotyczy przede wszystkim tego, że dany samorząd nie może podejmować uchwał, nawet jeśli mają one przybierać postać deklaracji, które wykraczają poza zakres działania gminy. Rzecznik argumentuje, i my się z nim zgadzamy, że takie uchwały w najmniejszym stopniu nie wchodzą w zakres działania gmin. Poza tym ich treść nie jest neutralna: wyznaczają one pewne ramy ideologiczne, wskazują kierunek w jakim powinny zmierzać władze gminy i jest to kierunek o charakterze wykluczającym społeczność LGBT - wyjaśnia.

Jakie elementy łączą wszystkie uchwały anty-LGBT? - Znajdziemy w nich deklaracje działań, które swoim zakresem mają objąć obszar zadań szkół i innych placówek oświatowych, ochronę nauczycieli i przedsiębiorców przed "poprawnością polityczną" i "homopropagandą". W uchwałach tych władza lokalna, która powinna pozostawać neutralna w zakresie światopoglądowym i przede wszystkim pozwalać mieszkającym na jej terenie obywatelom i obywatelkom na realizację ich konstytucyjnych praw i wolności, w tym wolności sumienia, wyznania, wolności słowa, taką uchwałą pozbawia ich tych wolności. Symbolicznie wyklucza ze wspólnoty samorządowej osoby LGBT i wszystkie te, którym zakaz dyskryminacji bez względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową jest bliski - dodaje przedstawicielka organizacji.

Cecylia Jakubczak - redaktorka naczelna portalu kph.org.pl - twierdzi, że sprzeciw wobec podejmowanych uchwał jest bardzo mocny. - Do Kampanii Przeciw Homofobii systematycznie spływają pytania zatroskanych mieszkańców i mieszkanek miast, gmin i województw, gdzie wprowadzono lub istnieje zagrożenie wprowadzenia Samorządowej Karty Praw Rodzin. Ludzie nie chcą tej uchwały u siebie z uwagi na fakt, że często uderza ona w nich samych lub w osoby, które znają - na przykład wdowca zajmującego się synem, dziadków opiekujących się wnukami czy mamę wychowującą córkę z partnerką. Co więcej, społeczność lokalna postrzega Samorządową Kartę Praw Rodzin jako skazę na wizerunku miejscowości, w której żyją - małej ojczyzny, z które chcą być dumni, a co ta uchwała im uniemożliwi. Nie chcą też, aby niezwiązane z ich miejscem zamieszkania środowiska stojące za Kartą ingerowały w wypracowany przez lokalną społeczność ład i porządek. Dla nas to sygnał, że Polki i Polacy to naród odpowiedzialny i solidarny, który nie godzi się na wykluczanie przez władze części obywateli i obywatelek w imię dyskryminujących ideologii - podkreśla w rozmowie z naszym portalem.

KR

źródło: ox.pl
dodał: Krzysztof Rojowski

Komentarze

49
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2020-06-05 12:06:48
donekT: Nie ma czegoś takiego jak IDEOLOGIA LGBT!
2020-06-05 12:07:20
donekT: Szkoda, że istebniańscy radni nie czytają komentarzy na OX, pisało się, gdy to uchwalali, ŻEBY TEGO NIE NAZYWALI W TEN SPOSÓB, JAK TO UCZYNILI, nie ma czegoś takiego jak rzekoma IDEOLOGIA LGBTQ+…. LGBTQ+ to tylko NIEHETERONORMATYWNE SPOŁECZNOŚCI… bynajmniej nie łączy ich żadna ideologia! Istebniańscy radni „zapomnieli”, że to skrajna lewica (lewactwo) w swym rewolucyjnym „postepowym” zapale NARZUCA ton debaty publicznej w Polsce, wobec czego ten, kto wpisuje się w ich rewolucyjny NOMINALIZM, wpisuje się tym samym na z góry przegraną pozycję! Wpisuje się w ich specjalnie przygotowany schemat! Szkopuł tkwi w tym, aby nazywać rzeczy po imieniu i nie wpisywać się w cudzy schemat, gdzie odpowiednie role od dawna są przygotowane. Domyślamy się, iż ISTEBNIAŃSKIM RADNYM CHODZIŁO O PRZECIWSTAWIENIE SIĘ TOTALITARNEMU NEOMARKSIZMOWI, a nie rzekomej ideologii LGBTQ+, której nie ma… Dopiero wówczas inicjatywa istebniańskich radnych wydaje się słuszna, zyskuje sens, pod którym spokojnie mógłby się nawet podpisać każdy człowiek lewicy (nie mylić ze skrajną lewicą). Tymczasem, jak można się przeciwstawiać czemuś, co nie istnieje? LOGIKA! Ostrzegało się na miarę możliwości istebniański samorząd, próbowało uświadomić, aby swojej inicjatywy nie opatrywali MEDIALNIE NOŚNYM TYTUŁEM i wpisywali się przygotowaną przed kogoś rolę…
2020-06-05 12:08:14
donekT: dla przypomnienia...
2020-06-05 12:08:32
donekT: Kwestia GENDER stała się przedmiotem ostrego sporu, który dotyczy najgłębszych podstaw kultury, dlatego spór ten ma charakter bardzo emocjonalny i nie ma w nim miejsca na argumenty racjonalne. Ideologia GENDER stanowi współczesną mutację marksizmu, czyli ideologii NIEROZWIĄZALNEGO KONFLIKTU MIĘDZY KATEM A OFIARĄ (Teoria Krytyczna), w którym marksiści pełnią rzekomo misję obrońców uciemiężonej ofiary. Marksizm już wcześniej wskazywał różne nierozwiązywalne konflikty, które z biegiem lat okazywały się pozorne. Ideologia GENDER jako fundamentalny konflikt rzeczywistości i przyczynę jej immanentnej wadliwości wskazała KONFLIKT PŁCI będący praźródłem WSZELKIEJ PRZEMOCY, DOMINACJI, WYZYSKU I NIESPRAWIEDLIWOŚCI. W logiczny więc sposób jedyną metodą likwidacji wadliwej rzeczywistości JEST LIKWIDACJA TEGO ZRÓŻNICOWANIA PŁCI, KTÓRE JEST PODSTAWĄ KONFLIKTU. Takiemu oto rozumowaniu trudno odmówić logiki, co nie znaczy, iż przedstawione założenie jest prawdziwe.
2020-06-05 12:09:22
donekT: Jak natomiast zdaniem ideologii gender należy rozumieć pojęcie PŁCI, która to płeć ma niby stanowić podstawę konfliktu, przynajmniej zdaniem wyznawców ideologii gender. Pojęcie płci w pierwszej kolejności, zdaniem wyznawców gender powinniśmy podzielić na kategorię a) PŁCI BIOLOGICZNEJ (SEX) I POPĘDU PŁCIOWEGO i b) PŁCI SPOŁECZNEJ/KULTUROWEJ (GENDER).
2020-06-05 12:09:47
donekT: PŁEĆ BIOLOGICZNA (SEX) I POPĘD PŁCIOWY- Płeć biologiczną, wedle ZDROWEGO ROZSĄDKU, na potrzeby chwili obecnej, możemy zdefiniować jako zespół naturalnych (przyrodzonych) i indywidualnych cech określających rolę osobnika (przedstawiciela gatunku) w procesie prokreacji. Wszystkie inne cechy płciowe (drugorzędowe i trzeciorzędowe), niezwiązane z procesem prokreacji, tylko celem istnienia płci, które należy pokratkować jako wtórne (jednak ułatwiające i kształtujące damsko-męskie relacje). Przyjmuje się, iż w wyniku przyjmijmy, procesu ewolucji // dla niektórych może to być tylko stworzenie//, których to procesów szczegółów i przebiegu nie znamy (ewolucja, stworzenie, ex nihilo etc.), a których wynik co najwyżej możemy przyjąć do wiadomości, doszło do zróżnicowania (przez wzgląd na rolę w prokreacji) dwóch zasadniczych zespołów cech, które zostały określone jako płeć żeńska i męska. Owo zróżnicowanie jest przyrodzone i wynika z natury. Przedstawione zróżnicowanie wynika z warunków procesu prokreacji i ma CHARAKTER ABSOLUTNY. Proces prokreacji rodzaju (dla niektórych gatunku) ludzkiego powoduje, iż dwie osoby (osobniki) o różnych płciach (wyróżniliśmy tylko dwie) muszą stworzyć pewien dwuosobowy układ, który powoduje pewne konsekwencje w różnych sferach ludzkiej egzystencji. Istoty o różnych płciach łączą się na zasadzie popędu, który możemy potraktować jako chęć/wolę do przedłużenia istnienia rodzaju/gatunku. Są to relacje przyrodzone i wynikają z NATURY, Z SAMEJ ISTOTY RZECZY. Inni mogą tłumaczyć, że z Bożego założenia.
2020-06-05 12:10:16
donekT: PŁEĆ SPOŁECZNA/KULTUROWA (GENDER) - W każdej w formacji społeczności ludzkiej na przestrzeni dziejów istniała zasada, czy mechanizm przypisujący osobnikom o różnych płciach biologicznych inne role w życiu społecznym, oraz zespół właściwych tym płciom wzorców zachowań, które są zrozumiałe jedynie w ramach każdej kultury. W jednych kulturach, mężczyźni będący najbardziej agresywnymi wojownikami, znaczną część energii poświęcali na makijaż, tatuaże i strojenie się, które z perspektywy naszej kultury (obecnej), przynajmniej jeszcze do niedawna moglibyśmy odebrać jako przejaw zniewieścienia. W owych kulturach właśnie makijaż, tatuaże i strojenie się uchodziło za zajęcia typowo męskie, to znaczy charakterystyczne dla mężczyzn biologicznych. Najistotniejszy jest fakt, iż każda kultura, o ukształtowanych regułach miała system niepisanego, egzekwowania zasad, które określone kultury czyniły spójnymi i sprawnie funkcjonującymi systemami, w których podział na kobiety i mężczyzn był w pełni czytelny. W związku z tym ZESPÓŁ SYMBOLI, ZACHOWAŃ I RÓL SPOŁECZNYCH PRZYPISYWANYCH W KONKRETNYCH KULTURACH OSOBOM, O OKREŚLONEJ PŁCI BIOLOGICZNEJ MOŻNA NAZWAĆ PŁCIĄ SPOŁECZNĄ.
2020-06-05 12:10:47
donekT: UPOŚLEDZENIA PRZEZ WZGLĄD NA PŁEĆ. Nierównomierne obciążenie płci w procesie prokreacji jest faktem. Jednak obserwacje nawet prymitywnych społeczeństw, o kulturach pozbawionych aparatu terroru i prawa pisanego, czasem nawet instytucji sądu, nie stwierdziły, aby owe wynikłe z natury „upośledzenie” powodowało jakiekolwiek napięcia społeczne, wynikłe z różnic płci, czy negowania zaistniałego, naturalnego stanu rzeczy. Nawet w społecznościach matrylinearnych, gdzie dziedziczenie pozycji społecznej i stanu posiadania następowało w linii matki, nie przeszkadzało w sprawowaniu realnej władzy przez mężczyzn. Dopiero wraz z rozwojem społeczności, cywilizacji, kultury, powstaniem państwa, rozpadem rodziny wielopokoleniowej i pojawieniem się rodziny nuklearnej, zmianami stosunków społeczno- ekonomicznych, kobieta znalazła się w pozycji EKONOMICZNIE upośledzonej i stała się zależna od mężczyzny. Co ciekawe, implementacja rzekomo postępowego prawa napoleońskiego na polskim gruncie, na początku XIX wieku, nie polepszyła sytuacji prawnej kobiet, wręcz przeciwnie, pogorszyła.
2020-06-05 12:11:22
donekT: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA IDEOLOGII GENDER. Ideologia GENDER opiera się na dwóch zasadniczych założeniach. a) KAŻDA FORMACJA SPOŁECZNA OPIERA SIĘ NA OPISANEJ WCZEŚNIEJ NIERÓWNOŚCI PŁCI, wynikającej z nierównego, a więc niesprawiedliwego ich obciążenia rolą w procesie prokreacji. Natomiast systemy wartości i normy wypracowane przez poszczególny kultury, formacje społeczne, służą jedynie utrwaleniu tego immanentnie niesprawiedliwemu systemowi. b) WARUNKIEM LIKWIDACJI NIESPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ, JEST LIKWIDACJA PODSTAWY TEJ NIESPRAWIEDLIWOŚCI, CZYLI TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ, WYNIKŁEJ Z KULTURY I OPARTEJ NA PŁCI BIOLOGICZNEJ. Tożsamość płciowa i związane z nią role społeczne nie są wynikiem narzuconego kulturowego konstruktu, nie są zdeterminowane biologicznie i mogą być dowolnie konstruowane wg apriorycznych założeń.
2020-06-05 12:11:57
donekT: Warunkiem spełnienia drugiego założenia, b) WARUNKIEM LIKWIDACJI NIESPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ, JEST LIKWIDACJA PODSTAWY TEJ NIESPRAWIEDLIWOŚCI, jest wykazanie, że nierówne role społeczne i wzorce zachowań przypisywane osobnikom o różnych płciach biologicznych, a utrwalające system niesprawiedliwości społecznej, nie są zdeterminowane przez płeć biologiczną (sex), nie są wynikiem naturalnych predyspozycji i potrzeb osobników o różnych płciach biologicznych, ale SĄ KONSTRUKTAMI STWORZONYMI PRZEZ SYSTEM NIESPRAWIEDLIWOŚCI (KULTURĘ) I NARZUCANYMI LUDZIOM W PROCESIE WYCHOWANIA.
2020-06-05 12:12:40
donekT: W ten sposób pewne kwestie przedstawia ideologia GENDER, co NIE ZNACZY, iż założenia tej IDEOLOGII GENDER SĄ PRAWDZIWE. IDEOLOGIA GENDER FORMUŁUJE JEDYNIE PEWIEN PRAKTYCZNY POSTULAT, który wykracza poza sferę teorii. Chodzi o to, iż tradycyjna, kształtująca się przez wieki (przynajmniej od roku 325) kultura stworzyła tak silne wzorce osobowe, wypełniła całe życie społeczne własnymi symbolami KONWENCJONALNEJ KULTUROWEJ PŁCIOWOŚCI, że warunkiem wyzwolenia człowieka i stworzenia nowej osobowości stała się konieczność LIKWIDACJI NIE TYLKO SYSTEMU WYCHOWANIA UTRWALAJĄCEGO REAKCYJNE WZORCE, ALE CZYNNE I AKTYWNE WYKORZENIENIE TYCH WZORCÓW, PRZEDE WSZYSTKIM OCZYSZCZENIE PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ Z SYMBOLI TE WZORCE UTRWALAJĄCYCH. Postulat ten zakłada przeprowadzenie NAJGŁĘBIEJ IDĄCEJ REWOLUCJI KULTUROWEJ, ZMIENIAJĄCEJ CHARAKTER KULTURY, NEGUJĄCEJ ZASTANĄ KULTURĘ (CHRZEŚCIJAŃSTWO).
2020-06-05 12:13:25
donekT: Skąd natomiast IDEOLOGIA GENDER zaczerpnęła tezę o stopniowym niewoleniu płci wraz z rozwojem kultury i postępem stosunków społeczno- ekonomicznych? Wynika to z myśli FRYDERYKA ENGELSA, które zawarł w wydanej w roku 1884 przez siebie pracy „POCHODZENIE RODZINY, WŁASNOŚCI PRYWATNEJ I PAŃSTWA”. W swej pracy Engels przedstawił ewolucję instytucji rodziny od hipotetycznej, wielopokoleniowej rodziny pierwotnej, w której każda generacja tworzyła zbiorowe małżeństwo bez stałych partnerów seksualnych. POWSTANIE WŁASNOŚCI PRYWATNEJ, zdaniem Engelsa, ZAKOŃCZYŁO EPOKĘ MATRIARCHATU, systemu plemiennego i rodowego, spowodowało ukształtowanie PATRIARCHALNEJ RODZINY MONOGAMICZNEJ, w której zdaniem Engelsa, kobieta jest całkowicie EKONOMICZNIE UZALEŻNIONA OD MĘŻCZYZNY I ZEPCHNIĘTA POZA SFERĘ ŻYCIA PUBLICZNEGO, DO SFERY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (kobiety do garów? Kura domowa?). Engels twierdził, iż monogamia rozumiana jako wyłączność seksualna służyła zapewnieniu dziedzictwa własności w linii męskiej i doprowadziła do ekonomicznego zniewolenia kobiety, oraz jej społecznego upośledzenia. Na marginesie warto dodać, iż Marks w swoich zapiskach, małżeństwo traktował jako przejaw zinstytucjonalizowanej zbiorowej prostytucji, utrwalającej ekonomiczno- społeczne upośledzenie kobiety.
2020-06-05 12:13:59
donekT: W 1997 roku podpisany został Traktat Amsterdamski, który wprowadził we Wspólnocie Europejskiej nową politykę społeczną, nazwaną „GENDER MAINSTREAMING” i polityka ta na mocy kolejnych traktatów stała się obowiązującą polityką społeczną UE, obejmującą wszystkie sfery życia prywatnego i publicznego, a więc i życie rodzinne i system oświaty i wychowania. Polityka „GENDER MAINSTREAMING” nazywana potocznie polityką równościową, została połączona z akcją afirmacyjną mającą na celu przeforsowanie grup społecznych uznanych za upośledzone w wyniku wcześniejszej polityki nierówności.
2020-06-05 12:17:10
donekT: Warto przy okazji zajrzeć do Foucault'a. Według teorii Foucault'a, każda władza po cichu stosuje wyrafinowaną POLITYKĘ SEKSUALNĄ, aby uzyskać pożądane zachowanie w sferze seksualności, a ludzie nie mają pojęcia, że zachowują się zgodnie z instrukcjami odgórnymi. Czasami nawet wydaje się niektórym jednostkom, że zachowując się w pewien seksualny sposób, BUNTUJĄ SIĘ PRZECIW PRZEŚLADOWANIOM (OPPRESSION). W rzeczywistości są manipulowani. Bowiem władza i seksualność to subtelna gra wielowątkowych i wielorodnych czynników, które zrozumieć mogą tylko WTAJEMNICZENI, NATURALNIE, POD BATUTĄ FOUCAULT'A.
2020-06-05 12:18:00
donekT: W rzeczywistości podobnie jak Butler, Foucault nie odkrywa niczego nowego, jedynie mniej lub bardziej świadomie nawiązuje, czy odtwarza myśl dawnych gnostyków i ezoteryków. Po manichejsku zestawia układy dualistyczne, podszywa je natychmiast naukowym relatywizmem. Na przykład porównuje, (wręcz zrównuje) spowiedź (confession) w Kościele Katolickim z wymuszonymi zeznaniami (confession) przez tajną komunistyczną policję.
2020-06-05 12:19:14
donekT: Foucault wychodzi jednak poza prymitywny MARKSIZM. Jest dużo bardziej wyrafinowany. Argumentuje, że prześladowanie seksualizmu nie wzięło się tylko z kapitalizmu. Nie można przykładać wszelkich zasad WALKI KLAS na rzeczywistość WALKI SEKSUALNOŚCI. Przecież sadomasochistyczna hermafrodyta wywodzący się z rodziny multimilionerów bankierów również jest ofiarą prześladowania przez ohydne, niesprawiedliwie ułożone społeczeństwo. Hermafrodyta nie może figlować, jak by chciała, BO WŁADZA PRZEŚLADUJE. Każdy może być więc ofiarą, bez względu na pochodzenie, tak długo, jak jego preferencje seksualne są, powiedzmy, ekscentryczne. Tym sposobem ultrauprzywilejowani finansowo ekscentrycy seksualni np. PEDOFILE, również na podstawie twierdzeń i branych na poważnie teorii spiskowych FOUCAULTA mogą doszlusować do szeregu „ofiar”- MOIM ZDANIEM, WYSTARCZAJĄCY ARGUMENT, WYNIKŁY Z ZACHOWANIA KONSEKWENCJI MYŚLI WYWODU FOUCAULT'A, aby przy zachowaniu zasad logiki i logocentryzmu, uznać WYWODY FOUCAULT'A ZA BZDETY. Szkoda, iż pewne przedstawiające się za rzekomo „postępowe” i „nowoczesne” środowiska, zwłaszcza te propagujące pewne zachowania seksualne (ale nie tylko), myśli FOUCAULT'A są przyjmowane na serio, JAKO DOGMAT. Oczywiście z całym fuj! „dobrodziejstwem” inwentarza.
2020-06-05 12:20:21
donekT: Naturalnie, zdaniem FOUCAULT'A. „ZŁO” ma swoje korzenie głównie w KOŚCIELE KATOLICKIM. Otóż po rzekomych mrokach średniowiecza- gdzie ekscentrycy mogli sobie jeszcze pożyć ze względu na DECENTRALIZACJĘ (SŁABĄ POZYCJĘ PAŃSTWA). Na początku ery nowożytnej, Kościół domagał się od wiernych spowiedzi. Co więcej, spowiednicy mieli szczegółowe instrukcje, o co pytać grzeszników. Dotyczyło to też spraw płciowych. Księża- jak późniejsi psychoanalitycy- wypytywali wiernych o wszelkie perwersje, wszelkie aspekty życia intymnego. To wywołało temat, o którym nigdy nikt nie mówił otwarcie od luzackich czasów antycznych. Przecież Kościół takie przyjemności stłamsił. Reformy dotyczące sakramentu spowiedzi w wieku XVI (np. SOBÓR TRYDENCKI), były więc straszliwym początkiem gremialnej KONTROLI SPRAW INTYMNYCH PRZEZ WŁADZĘ.
2020-06-05 12:21:55
donekT: Później, zdaniem FOUCAULT'A, zwolennicy kazirodztwa, homoseksualizmu, pedofilii i innych „ekscentryczności” mieli jeszcze gorzej. Bowiem przyszło OŚWIECENIE, a z nim naukowe (i pseudonaukowe) podejście do patologii. Żniwo cierpienia przyniosło zaprowadzenie PAŃSTWA NARODOWEGO, opartego przecież na UNIFORMIZACJI i EGALITARYZMIE. Ekscentryków wsadzano do wariatkowa, ścigano sądowo, z oskarżenia publicznego. Cierpiał hrabia (wcześniej markiz) DE SADE, cierpiały zastępy jego zwolenników.
2020-06-05 12:22:53
donekT: Aż wreszcie przyszła rewolucja kulturowa lat sześćdziesiątych zeszłego stulecia. Wyzwolenie osiągnęło zenit w sferze nieformalnej, choć jeszcze daleko do pełnej wolności kopulacyjnej w sferze prawnej. Rozmaici „wstecznicy” starają się zapobiec słusznym postulatom o „równouprawnieniu dzieci” (czytaj:legalizacja pedofilii); czy „równouprawnienie alternatywnych stylów życia” (czytaj: normalizacja homoseksualizmu, poligamii, poligymi, poliandrii, poliamorii, zoofilii (seks międzygatunkowy), nekrofilii, oraz rozmaitych innych „postaw”). I dzięki Foucault'owi „wsteczników” udaje się dekonstrukcyjnie zidentyfikować oraz intelektualnie rozbić ich w puch. Zresztą przecież „wstecznicy” sami się identyfikują, bowiem od zarania dziejów są winni rasizmowi, seksizmowi, prześladowaniu kobiet, oraz wszystkiemu, co dobre, co postępowe. [czytaj, STYGMATYZACJA, DYSKURS, ZWROT LINGWISTYCZNY, KOLEKTYWNE POJĘCIE PRAWDY].
2020-06-05 12:23:39
donekT: Oczywistym się staje, iż konserwatyści i ich tradycjonalistyczni zwolennicy po raz kolejny stają naprzeciw straszliwemu zagrożeniu czyhającemu na CYWILIZACJĘ ZACHODNIĄ (szeroko pojętą). Skrajna lewica (lewactwo) rozwaliło monarchię (jakobinizm), podkopali wolny rynek (socjalizm), podważyli ideę równości ludzkiej przed Istotą Najwyższą, a nie państwem (komunizm, nazizm), siły rzekomego „postępu” ZABIERAJĄ SIĘ OBECNIE ZA RODZINĘ. Tworzą zręby piekła kobiet i dzieci. Koryfeusze rzekomego „postępu” tym razem używają jako przykrywki liberalne hasła o wolności i katolicką koncepcję wolnej woli. Znaleźli sobie TEŻ NOWY PROLETARIAT, homoseksualistów i innych ekscentryków płciowych, w którego imieniu uzurpatorsko przemawiają. WALKA KLAS I WALKA RAS ma przejść w walkę płci; ekscentrycy przeciw uważanym dotąd za normalnych. Najpierw- jak uczy FOUCAULT- trzeba zniszczyć pojęcie normalności narzędziem moralnego relatywizmu. Rezultat będzie jak za Bolszewii. POWSZECHNE ZNISZCZENIE, DEGRENGOLADA, CYWILIZACJA ŚMIERCI.
2020-06-05 12:28:39
donekT: Lektura dla istebniańskich radnych, o co mniej więcej chodzi, niech poczytają parę razy, może za którymś zrozumieją, o co chodzi. Inaczej dalej powielać będą odpowiednio przygotowane schematy, wpisywać się będą w cudzy NOMINALIZM i dostawać za to tęgie lanie... Cios zadany "na oślep" jest nieskuteczny...
2020-06-05 12:32:44
donekT: Dla bardziej zainteresowanych, za czym w niemieckim parlamencie optowali Jürgen Trittin i Volker Beck z partii zielonych? Do czego się odnosili?
2020-06-05 12:36:14
Vito: A oto treść uchwały, która zaskarżyl Pan Bodnar, a która uchwalono w Istebnej: 1. Nie zgadzamy się na sprzeczne z prawem instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach. Będziemy strzegli prawa do wychowania dzieci zgodnego z przekonaniami rodziców. 2. Zrobimy wszystko aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesna seksualizacja polskich dzieci w myśl tzw standardów WHO. Będziemy chronić  uczniów, dbając o to, aby rodzice z pomocą wychowawców mogli odpowiedzialnie przekazać im piękno ludzkiej miłości. 3. Nie pozwolimy wywierać administracyjnej presji na rzecz stosowania politycznej poprawności w wybranych zawodach. Będziemy chronić m.in. nauczycieli i przedsiębiorców przed narzucaniem im nieprofesjonalnych kryteriów działania np w pracy wychowawczej, przy doborze pracowników czy kontrahentów.
2020-06-05 12:41:36
Vito: Gmina Istebna tak jak i inne nie zabroniły edukacji Lgbt, tylko dały wybór rodzicom, wbrew zaleceniom WHO, która nakazuje narzucić edukację gender. Jeśli weźmiemy pod uwagę to co dzieje się ostatnio wokół WHO, zarzuty o korupcje oraz stronniczosc to te dyrdymaly o gender można wrzucić między bajki.
2020-06-05 12:49:36
donekT: ... Do tego Vito należy dodać, iż WHO jest instytucją POLITYCZNĄ! A nie NAUKOWĄ, jak się powszechnie przyjęło uważać. Co to oznacza? Oznacza to, że WHO nie zawsze kieruje się wskazaniami merytorycznymi, mogą przeważyć względy POLITYCZNE i IDEOLOGICZNE, kosztem tych merytorycznych.
2020-06-05 12:52:53
czesiohill: donekT: nie boli Cie brzuch?
2020-06-05 12:55:35
donekT: In plus, strona skrajnie lewicowa (lewactwo) stosuje DYSKURS, a nie dyskusję, co to oznacza? Iż są oni odporni na wszelkie merytoryczne argumenty, oddziałują na emocje, a przeciwnika ideologicznego próbują zdyskredytować fałszywą STYGMATYZACJĄ!
2020-06-05 13:08:24
donekT: Vito, jeszcze jedno pod rozwagę, Traktat Amsterdamski jest zgodny z prawem? Właśnie... Odpowiedź jest w KONSTYTUCJI... Rada Gminy powinna nieco dłużej popracować nad swą deklaracją...
2020-06-05 14:01:41
hanbes: Wow! Donek, jestem zaskoczony twoimi wywodami, nie ze wszystkim do końca się można zgodzić ale można dojrzeć pewien obiektywizm w tym co piszesz. Na 100% trafnie to określiłeś jako forma STYGMATYZMU, no, zaczynasz dojrzewać...
2020-06-05 14:50:06
koszor: Zgadam się. W dodatku jeśli ktoś jest chrześcijaninem, to nie może promować dewiacji. Jest to wyraźnie opisane w Piśmie Świętym i trudno się dziwić, że katolicka Trójwieś próbuje zapobiec deprawacji najmłodszych.
2020-06-05 15:43:44
hanbes: koszor, z kim ty się zgadzasz? I co ty wypisujesz?! W Trójwsi są tylko katolicy? Nawet jeśli są w większości to gdzie katolicka tolerancja? Zmień nick na Inkwizytor!
2020-06-05 15:47:14
czesiohill: koszor: pokaż moment "deprawacji najmłodszych" - rozumiem, że wg Ciebie np. poparcie dla "zapobiegania przemocy w rodzinie", z którym walczy Kk, jest tym momentem deprawacji? Pewnie, że lepiej jak tata leje mamę w mordę, a w niedzielę idą razem przykładnie do kościoła (przepraszam za mordę). I "wzór" dla dziecka, i taca się zgadza. A Pismo Święte zostaw w spokoju, bo na Twój wpis też znalazł by się odpowiedni cytat.
2020-06-05 15:52:30
czesiohill: donekT: czy zamiast tych 20 wklejek mógłbyś napisać streszczenie w dwóch, trzech zdaniach? Podbudowa quasi filozoficzna dla budowania nienawiści do bliźniego (jakim by on nie był) jest mało strawna.
2020-06-05 19:13:49
Antykler Forte: uderz w ciemnotę a dostaje grafomańskiej biegunki
2020-06-05 19:17:52
daniel3ttt: hanbes śmiesz sugerować że protestanci to zwolennicy dewiacji i zboczeń? bynajmniej. Co innego tolerancja a co innego promowanie. Przypomnij nam co zrobił Jezus gdy tłum chciał ukamienować cudzołożnicę? Czy powiedział jej; OK idź i rób sobie co chcesz. Czy może idź i nie czyń tego więcej? Co Jezus zrobił z handlującymi w Świątyni? Pochwalił, tak sprzedawajcie dalej w tym świętym miejscu czy może zrobił coś innego?
2020-06-05 20:08:34
krzysztof.nm: kiedy łoś ryczy "przypomnij nam co zrobił jezus" cały las rży ze śmiechu
2020-06-05 22:34:14
politykier: Jak widać, strona skrajnie lewicowa (lewacka), nie mylić z lewicą, faktycznie NIE MA ŻADNYCH ARGUMENTÓW!
2020-06-05 22:35:30
daniel3ttt: O tak "krzysztof+kilkanaście innych profili". W mgnieniu oka 15 minusów z twoich profili i dla podkreślenia pogardy jeszcze coś o ryczeniu i Jezus z małej litery. Bardzo dobrze poznaliśmy się na twojej chrystianofobii. W pierwszym szeregu z tymi co krzyczą najwięcej o tolerancji dla mniejszości seksualnych a zarazem pierwszy do opluwania wszystkiego co ma związek z chrześcijaństwem. Taka jest twoja prawdziwa zawistna zakłamana twarz.
2020-06-05 22:35:31
politykier: Natomiast Radni Istebniańscy, trochę więcej roztropności! Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! Co to oznacza? Zanim coś podejmiecie, poczytajcie, doinformujcie się, sprawdźcie, jak sprawa wygląda. To, co zadeklarowaliście, rozmija się z tym, co faktycznie chcieliście przekazać i tym sposobem otworzyliście szerokie wrota do spekulacji. Inni to wykorzystają. Poszczególne sprawy nie przedstawiliście tak, jak wyglądają, tylko jak Wam się wydaje. Co najważniejsze, jeżeli próbujecie się powoływać na jakiś instytucjonalny autorytet, sami najpierw bądźcie przykładnymi obywatelami, płaćcie uczciwie podatki, nie róbcie przekrętów, bądźcie przykładnymi członkami rodzin i nie zgadzajcie się na żadne przestępstwa dokonywane w waszej zagrodzie, tym bardziej, jeżeli czyni to wasz autorytet.
2020-06-05 22:39:46
politykier: daniel3ttt, Nie zapominajmy, że stojący na czele zagrody krzysia+ sami finansują pewną wspólnotę wyznaniową, co ciekawe, o SWEDENBORGISTOWSKICH przekonaniach... To wiele tłumaczy...
2020-06-05 22:47:56
politykier: #swedenborgizm
2020-06-05 23:01:54
krzysztof.nm: dobra wiadomość dla trójwsiowego kołtuństwa - jest kandydat na patrona i bohatera narodowego tej rasy: "Tomasz Rzymkowski. Poseł PiS, doktor prawa, katolik: po wpisie na Twitterze pierwszy w kolejce do miana homofoba dekady"
2020-06-05 23:03:27
krzysztof.nm: jak poseł PiS, doktor prawa, katolik pomaga kandydatowi PiS na prezydenta? - ano tak: "W dniu 28 czerwca wybierzemy nie tylko Prezydenta RP, dokonamy także wyboru cywilizacyjnego. Zdecydujemy miedzy Polską, w której małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny, a Polską w której "małżeństwem" jest związek dwóch panów albo jednego pana z kozą?"
2020-06-05 23:04:24
krzysztof.nm: proszę bardzo, pisiacki glon w ekstazie bije brawo, bóg zapłać za uwagę i z panem bogiem
2020-06-05 23:04:55
daniel3ttt: A ja myślałem że to rodzimowierca, wyznawca wiary rodzimej, etnicznej albo jakiś neopoganin;) Niech sie cieszy że żyje w takim tolerancyjnym państwie, gdzie nikt nic mu nie narzuca, może sobie publicznie wygłaszać co chce i szkalować innych. Jak chce zobaczyć jak jest gdzieś indziej, niech sobie jedzie do Chin albo do krajów islamskich i tam coś napisze na temat ich wiary. Zresztą może nawet jechać do Niemiec bo tam dużo imigrantów ekonomicznych. Pewna rodzinka musiała po pewnym czasie opuścić kamienicę, gdzie sprowadziło się kilka rodzin takich ortodoksów. Najpierw usłyszeli że mają muzyki nie puszczać, potem że córki źle się ubierają (wyzywająco), że przeszkadza im naklejka ryby na samochodzie. Presja ze strony nachodźców ciągle się nasilała aż tamci musieli wyjechać.
2020-06-05 23:30:58
politykier: krzy-sio+ napisałeś, cytuję ... bohatera narodowego tej rasy... Od kiedy krzy-sio+ jesteś RASISTĄ?
2020-06-06 06:03:26
tom lem: ....krzysio nigdy nie był rasistą lub homofobem, racjonalnie woli kozy ;-)))
2020-06-06 07:03:29
krzysztof.nm: ...no i to jest dokładnie ten typ - jaki elektorat, tacy jego wybrańcy, a męty znajdą się w każdej społeczności
2020-06-06 10:39:15
tom lem: Kaczyński miał rację „Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział....!”, czy masz tylko wrażenie jak posłanka Barbara?
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: