Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Dziś święto Konstytucji i Najświętszej Marii Panny

Dziś 3 maja, czyli dwa ważne święta. Pierwsze z nich to święto świeckie – obchody ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Drugie to święto kościelne – Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

Święt Konstytucji 3 Maja w historii Polski obchodzone było z przerwami, tradycja ludowa jest więc związana ze świętem Najświętszej Marii Panny - naród polski od niepamiętnych czasów w maju, a w tym dniu w szczególności, czcił Najświętszą Marię Pannę. Czczona jest jako patronka wszystkich niewiast, ale też jako Królowa Polski – wyjaśnia Czesław Stuchlik miłośnik Historii i Folkloru z Pogwizdowa.

Jest to święto radosne, w związku z czym obchody związane z Konstytucją 3 Maja zostały na swój sposób połączone ze świętem maryjnym. Tego dnia należało powstrzymać się od ciężkiej pracy, ale za to spotkać ze znajomymi i bawić. Nie można było również zapomnieć o wizycie w kościele - W tym dniu samorzutnie organizowano różnego rodzaju imprezy jak festyny czy zabawy – majówki. Dla młodych to kolejna okazja spotkania się, a później odprowadzania panien do domu. Istnieje przekonanie, że dziywka (panna), która w tym dniu nie dostanie od kawalera całusa, uschnie – zostanie starą panną – uzupełnia Stuchlik.

 

źródło: ox.pl
dodał: JŚ

Komentarze

31
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2021-05-03 10:30:35
donekT: W roku 1787 Katarzyna II Wielka, władczyni Imperium Rosyjskiego, odbywała podróż inspekcyjną na podbity w roku 1783 przez Rosję Półwysep Krymski. Książę Grigorij Potiomkin właśnie kończył zaprowadzanie na Krymie pierwszego etapu rosyjskich porządków. Caryca była pod wrażeniem osiągnięć dokonanych przez księcia, opanowanie półwyspu ułatwiało Rosji sprawowanie kontroli nad Morzem Czarnym i stanowiło etap pod dalszą ekspansję, ukierunkowaną w stronę Konstantynopola i cieśnin czarnomorskich. Kolejnym celem rosyjskiej ekspansji stało się ujście Dunaju, drugiej co do wielkości rzeki Europy. Teren ten znajdował się jeszcze wówczas pod wpływem Imperium Osmańskiego, podobnie jak wcześniej Krym. Świeżo zdobyty przez Rosję teren znajdujący się na Nizinie Nadczarnomorskiej został przez nowych władców nazwany Noworosją. W roku 1787 Rosja nie opanowała jeszcze całego terytorium Noworosji, wobec czego Katarzyna II szykowała się do kolejnej rozprawy ze Stambułem.
2021-05-03 10:31:11
donekT: Stanisław August Poniatowski rozumiał, iż zbliża się kolejna wojna rosyjsko-turecka, zdawał sobie sprawę, iż Imperium Rosyjskie stanowi naturalny rynek zbytu dla polskich towarów, a stworzenie odpowiednich linii komunikacyjnych, łączących Morze Czarne z Morzem Bałtyckim, ułatwi błyskawiczny rozwój i postęp polskiej gospodarki. Pomimo faktu, iż Rzeczpospolita w roku 1787 znajdowała się już po pierwszym rozbiorze z roku 1772 i zajęciu Starostwa Spiskiego w roku 1769, nadal posiadała Gdańsk i kontrolowała ujście Wisły. Prusy, które spośród pozostałych państw ościennych najbardziej skorzystały na pierwszym rozbiorze, ustawiły komorę celną na Wiśle i dążyły do opanowana Gdańska, czemu sprzeciwiali się gdańszczanie oraz Wielka Brytania. W roku 1787 Rzeczypospolita uzyskując dostęp do Morza Czarnego, po częściowych reformach ustrojowych i inwestycjach gospodarczych, mogła stworzyć odpowiednią bazę ekonomiczną pod rewindykację utraconych w ramach pierwszego rozbioru terytoriów. Wówczas Polska mogła pozwolić sobie również na zrzucenie ciążącego od roku 1717 faktycznego protektoratu rosyjskiego, utwierdzonego wprowadzonymi w roku 1768 prawami kardynalnymi, potwierdzonymi na sejmie w Grodnie w latach 1773-1775. Król Polski próbował skorzystać z obecności Katarzyny II na Krymie i w Kaniowie w roku 1787 zaproponował Katarzynie II sojusz, wymierzony w Imperium Osmańskie. W zamian za udział sił polskich w wojnie rosyjsko- tureckiej, Polska miała otrzymać dostęp do Morza Czarnego, a także przy okazji powiększyć posiadane siły zbrojne. Stanisław August nie rozumiał, iż jego propozycja godzi w terytorialne i imperialne intencje Rosji, wobec czego spotkał się z odmową ze strony Katarzyny II.
2021-05-03 10:32:19
donekT: Polskie środowiska decyzyjne, świadome kolejnej wojny rosyjsko- tureckiej (1787-1792) i rywalizacji rosyjsko- austriackiej na Bałkanach, oraz protekcji Wielkiej Brytanii chroniącej polskie panowanie w Gdańsku, postanowiły nadarzającą się sytuację wykorzystać dla przepchnięcia niezbędnych reform ustrojowych i ograniczenia roli magnaterii. W latach 1788-1792 odbył się Sejm Czteroletni, którego efektem były szeroko idące reformy ustrojowe państwa, zawarte w uchwalonej 3 maja 1781 r. Konstytucji. Początkowo dominowały na dworze królewskim i u części światłych przywódców nadzieje na poparcie niektórych reform państwowych przez Katarzynę II za cenę pogłębienia sojuszu rosyjsko- polskiego i utrwalenia wpływów rosyjskich w Polsce. Po rozmyciu nadziei oczekiwano stosownej pomocy ze strony Prus (zwłaszcza Potoccy), w tym celu zawarto w roku 1790 sojusz z Prusami, a antyrosyjską koalicję miała wesprzeć Holandia i Wielka Brytania. Działania Prus miały charakter prowokacyjny, obliczony na zajęcie Gdańska i kolejnych terytoriów w Wielkopolsce.
2021-05-03 10:32:49
donekT: Pierwsze dwa lata działalności Sejmu Czteroletniego, obradującego od 1788 r. odbyły się pod węzłem konfederacji, co uniemożliwiało zerwania obrad i zobowiązywało do podejmowania decyzji większością głosów. Przyśpieszenie działalności reformacyjnej nastąpiło w roku 1790 po nowych wyborach. Wówczas uchwalono: 1) ustawę o sejmikach; 2) ustawę o miastach królewskich; 3) Ustawę Rządową, nazwaną Konstytucją 3 Maja. Nazwa ustawa „rządowa” tłumaczy się przez ówczesne rozumienie słowa rząd, co traktowano jako ustrój państwa. Konstytucja regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców państwa, zasady organizacji władz centralnych, była ustawą zasadniczą, stanowiącą punkt odniesienia wobec kolejnych dokumentów rangi ustawowej. Za autorów Konstytucji 3 Maja uchodzą Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i inni.
2021-05-03 10:33:41
donekT: Polska zgodnie z konstytucją stała się dziedziczną monarchią konstytucyjną, z wydzielonym rządem, Strażą Praw. Potocki zajął się uregulowaniem roli parlamentu, a Kołłątaj zredagował ostatecznie tekst i przypilnował, aby reformy miały charakter „łagodnej rewolucji”, zgodnie z założeniami Gaetano Filangierego zawartymi w „Pacifa Rivoluzione”. Konstytucja wymierzona była w oligarchię magnacką i nowy ustrój państwa opierała na sojuszu szlachecko- mieszczańskim. Chłopi zostali objęci opieką państwa i nie mogli oczekiwać ze strony reformatorów zbyt wiele, obawiano się z ich strony wystąpienia, w przypadku nadania im zbyt wielu praw. Konstytucja została uchwalona z naciągnięciem obowiązującego prawa, w czasie nieobecności czołowych przedstawicieli stronnictwa hetmańskiego. Był to wynik sojuszu Stronnictwa Patriotycznego na czele z marszałkiem sejmu, Stanisławem Małachowskim, ze Stronnictwem Dworskim, reprezentowanym przez Michała Poniatowskiego. Stronnictwo Patriotyczne zjednoczyło się ze Stronnictwem Dworskim, co stało się podstawą pod pierwsze w historii Polski, nowoczesne stronnictwo polityczne, nazwane Zgromadzeniem Przyjaciół Konstytucji 3 Maja.
2021-05-03 10:34:26
donekT: Hugo Kołłątaj w swej mowie sejmowej z 18 czerwca 1791 stwierdził, iż Konstytucja 3 Maja przyniosła przemiany polityczne i administracyjne, jednak to tylko pewien punkt etapu, przed dalszymi zmianami. Kołłątaj domagał się dalszych reform ekonomicznych, rozwoju szkolnictwa i oświaty, nowoczesnego prawodawstwa karnego i cywilnego. Zgodnie z treścią Konstytucji 3 Maja, szlachta pozostała stanem uprzywilejowanym i pierwszym spośród pozostałych. Prawa polityczne zachowała szlachta posiadająca, posesjonaci, pozostali ze stanu szlacheckiego stracili po uchwaleniu konstytucji. Szlachta utrzymała prawo własności, nietykalność osobistą i majątkową, zwolnienie od kwaterunku wojska, utrzymana została zwierzchność dominialna nad włościanami. Odsunięcie szlachty nieposiadającej od polityki było wymierzone w magnaterię, która biedniejszych spośród szlachty traktowała jako swych klientów i tym samym wywierała swoje wpływy na władzę. W kwestii mieszczaństwa, poszczególni, bardziej wpływowi przedstawiciele tego stanu mieli być stopniowo nobilitowani, na zasadzie skartabellatu, to znaczy mieszczanin otrzymał szlachectwo, ale jeszcze bez uprawnień politycznych, które uzyskiwali dopiero jego potomkowie. Rozwiązanie to wbrew pozorom nie służyło miastom, tylko pozyskiwaniu co wybitniejszych osób spośród mieszczan przez szlachtę. Prawa zyskiwało głównie mieszczaństwo posiadające w mieście. Ci zyskiwali nietykalność osobistą bez wyroku sądu, nabywania dóbr ziemskich, piastowania niższych urzędów administracyjnych i sądowych, otrzymania szlachectwa. Był to grunt pod przymierze szlachecko- mieszczańskie, które miało stanowić podbudowę społeczną dziedzicznej monarchii konstytucyjnej. Jak możemy zauważyć, Konstytucja 3 Maja miała MNIEJ DEMOKRATYCZNY charakter, niż wcześniej obowiązujące prawo. Praw politycznych zostały pozbawione osoby nieposiadające.
2021-05-03 10:35:01
donekT: Jeżeli chodzi o chłopów, zostali oni objęci prawną opieką ze strony rządu, utrzymane zostało zwierzchnictwo dominialne szlachty i pańszczyzna. Polska gospodarka rolna oparta została na fizjokratyzmie, poglądzie głoszącym, iż podstawą ekonomii jest czysta wartość tworzona przez szeroko pojętą uprawę ziemi. W Konstytucji zachęcano do przechodzenia z pańszczyzny na czynsze, w formie dobrowolnych, dwustronnych umów, które miały być objęte gwarancjami państwa. Przybysze i zbiegowie mieli uzyskać prawo osiedlania się i podejmowania pracy najemnej. Opieka nad chłopami sprowadzać się miała do Komisji Policji i Komisji Porządku. Chłopów dotyczyła również nieco późniejsza od konstytucji ustawa o sprzedaży królewszczyzn, która osiadłym na tych królewszczyznach chłopom gwarantowała własność wieczystą.
2021-05-03 10:35:17
Efob: Co ma konstytucja z jakas 'maria panna' wspolnego,to jest przerazajace i nie do zrozumienia w jakim zaklamanym falszywym kraju my zyjemy.Jezeli,, jakas maria byla to traktujmy ja jak inne kobiety,ale usunmy ta swieta i odsunmy ja od konstytucji.Jak mozna wogole mieszac polityke z chorym klerem,ktory tyla zla wyzadza.Trzeba znowu opuscic ten klerykowski zacofany kraj,bo brak powietrza.
2021-05-03 10:35:30
donekT: W sferze religijnej Konstytucja 3 Maja gwarantowała swobodę wyznań religijnych i tolerancję. Jako panującą uznano religię katolicką, której porzucenie, apostazję, traktowano jako przestępstwo. Tron i stanowiska ministerialne zarezerwowane były dla katolików. Należy jednak zapamiętać, iż uchwalone nieco później Statuty Pińskie dopuściły do obsady wyższych urzędów centralnych również prawosławnych np. Sabbę Palmowskiego.
2021-05-03 10:36:05
donekT: W Konstytucji 3 Maja zawarte zostało nowoczesne rozumienie narodu, Od tej chwili za naród traktowana była nie tylko szlachta, również mieszczanie, a nawet włościanie. Opieką rządu, pomimo zwierzchniej władzy dominialnej szlachty, objęci zostali także chłopi. Koncepcja narodu szlacheckiego ustąpiła miejsca demokratycznej koncepcji narodu, obejmującego wszystkie stany społeczne.
2021-05-03 10:36:40
donekT: W kwestiach politycznych doszło do uchwalenia Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, gdzie Wielkie Księstwo Litewskie praktycznie zostało zunifikowane z Koroną, jednak zachowywało jeszcze pewną dozę podmiotowości. Uznano za obowiązującą zasadę umowy społecznej i woli narodu autorstwa Jeana Jacquesa Rousseau oraz zasadę trójpodziału władzy opisaną przez Charlesa Luisa Montesquieu. Władzę ustawodawczą sprawował dwuizbowy sejm składający się z izby poselskiej i senatu oraz króla. W izbie poselskiej zasiadało 204 posłów wybieranych przez sejmiki ziemskie i 24 plenipotentów miast, wysuwanych przez zgromadzenia miejskie wydziałowe, wprowadzeni do izby poselskiej pośrednio, przez zasiadanie w komisjach rządowych. Senat, izbę wyższą tworzyło 102 członków, wraz z wojewodami i kasztelanami, oraz biskupi diecezjalni, w tym biskup unicki kijowski i ministrowie, razem 132 osoby. Senat zatrzymał prawo weta zawieszającego w zakresie praw politycznych, cywilnych i karnych. Król utracił prawo sankcji ustaw, zatrzymał inicjatywę ustawodawczą wspólną ze strażą praw, prawo zwoływania sejmu, które dzielił z marszałkiem. Co 25 lat był przewidziany sejm konstytucyjny, gdzie rewizji miała być poddawana treść konstytucji, wówczas senat miał odgrywać rolę rady starszych i nie posiadał weta zawieszającego. Władza wykonawcza należała do dziedzicznego króla i straży praw, która składała się z króla, prymasa, 5 ministrów, następcy tronu i marszałka sejmu. Władza sądownicza należała do sądów komisji rządowych i porządkowych, sądów ziemiańskich, sądu sejmowego, sądu magistratów miejskich i sądu apelacyjnego.
2021-05-03 10:37:11
donekT: Ważną regulacją sejmu było wprowadzenie dobrowolnej ofiary na naglące potrzeby ojczyzny, która stanowiła średnio udany pomysł. Następnie zaprowadzono podymne, jako przymusową pożyczkę. W dalszej kolejności ofiarę wieczystą w wysokości 10% opodatkowano szlachtę i pobrano 20% podatek od dochodów duchowieństwa. Zwiększono limity wojska do 100 tys. ludzi, wprowadzono pobór przymusowy i powołano odpowiednie komisje wojskowe i komisariat wojskowy.
2021-05-03 10:37:42
donekT: Wysiłek reformacyjny został powstrzymany zakończeniem wojny rosyjsko- tureckiej w roku 1792 i wcześniejszym wygaszeniem wojny rosyjsko- szwedzkiej 1788- 1790. Rosja, zabezpieczona od strony Szwecji i Imperium Osmańskiego, swobodnie mogła zorganizować wojska do natarcia na Polskę i przywrócenia swego protektoratu. Rosja w zamian za Gdańsk i kolejne nabytki terytorialne mogła liczyć na wsparcie ze strony Prus, które w roku 1790 nawet zawarły taktyczny sojusz z Polską. Polska nie spodziewała się zdrady Prus i zagrożenia od zachodniej strony. Wielka Brytania również przestała wspierać Polskę. W roku 1792 rozgorzała wojna w obronie konstytucji, która przez stronę polską została przegrana, reformy wycofane a władzę w kraju przejęła Targowica. Twórcy konstytucji zmuszeni zostali podporządkować się nowej władzy jak Stanisław August Poniatowski. Hugo Kołłątaj, Franciszek Salezy Dmochowski, czy Ignacy Potocki, wybrali emigrację. Konstytucja 3 Maja obowiązywała tylko czternaście miesięcy. Przy okazji należy zwrócić uwagę, iż wielu duchownych udzielało się przy uchwaleniu konstytucji i swoją postawą popierało niezbędny program reform. Spośród zasłużonych duchownych należy wymienić Hugona Kołłątaja, Michała Poniatowskiego, Ignacego Krasickiego, Franciszka Salezego Jezierskiego, Adama Naruszewicza, czy Franciszka Zabłockiego.
2021-05-03 10:41:08
donekT: Efob, Oświecenie w Polsce, w sporej mierze, było zaprowadzone przez kler... Duchownych znajdujemy wśród autorów Konstytucji.
2021-05-03 11:49:38
jasper: „W roku 1792 rozgorzała wojna w obronie konstytucji, która przez stronę polską została przegrana „ - jak pisze donek. Cos mi sie wydaje, ze historia sie powtarza. Kto obroni polska Konstytucje teraz, ktora caly czas jest lamana przez PiS! 230 lat temu pisbolszewicy byliby w glebokiej opozycji do Sejmu uchwalajacego Konstytucje 3 Maja, i to oni byliby glownymi zalozycielami Targowicy !
2021-05-03 11:54:48
czesiohill: Donek, a chyć sie jakij inszej roboty, bo Ci palce spuchnóm. A tak a'propos - jak się miały "swobody religijne i tolerancja" do "panującej religii katolickiej", a apostazję lub przestąpienie traktowano jako przestępstwo. Bulczysz jak PAD na Górze św. Anny. Wiem, ogon kota jest z drugiej strony i nie musisz mi wciskać swoich "przemyśleń". Cudzysłów zamierzony, oznacza "tak zwanych".
2021-05-03 12:43:45
donekT: czesiohill, Porównaj sobie tolerancję wyznaniową w ówczesnej Rzeczpospolitej ze standardami panującymi wówczas w Wielkiej Brytanii. W XVIII w. inne państwa bardzo chętnie ingerowały w sprawy wewnętrzne Polski, pod rzekomym pretekstem ochrony mniejszości wyznaniowych. Słusznie?
2021-05-03 12:53:29
donekT: W 1792 Rzeczpospolita miała szansę przeprowadzić zwycięską batalię z Rosją. Ówczesne elity polityczne zakładały, bazując na polsko-pruskim przymierzu, że wsparcie międzynarodowe, przynajmniej przychylną neutralność, Polska uzyska ze strony Berlina, a następnie Wielkiej Brytanii i Holandii. Jak się okazało, Polska została wmanewrowana w konflikt, a Prusy wystąpiły po stronie Rosji. Dopiero w 1793 r. Rzeczpospolita utraciła poważne możliwości modernizacji.
2021-05-03 14:00:39
św. Patryk.: cały donuś, jaki gruby taki głupi - tak, rozumiemy że umiesz czytać pączusiu, ale po co kolejny raz udowadniasz że z myśleniem masz problemy to nie wiem - zostań przy historii esbecji w PRL-u, tam będziesz się czuł jak u siebie w domu
2021-05-03 14:08:02
św. Patryk.: "naród polski od niepamiętnych czasów w maju, a w tym dniu w szczególności, czcił Najświętszą Marię Pannę" - co za brednie panie Stuchlik, albo panu przekręcili wypowiedź, albo się pana demencja chwyta
2021-05-03 14:10:51
św. Patryk.: jak już, to od ponad tysiąca lat ludność terenów między Bugiem a Odrą pod butem watykańskim za pysk trzymana i jak małpy w cyrku do odgórnie zarządzanych capstrzyków i kabaretów tresowana
2021-05-03 14:16:12
św. Patryk.: święto 3. maja ustanowione w 1919, jak wszystkie polskie święta nijak się nie miało do aktualnej rzeczywistości - II RP to państwo słabe, rządzone przez skłóconych ze sobą i z sąsiadami głupców wybranych przez im podobnych poddanych, mizeria tej chorej państwowości w pełni się ujawniła 1 września 1939, gęby rządzących pełne jak dziś buńczucznej propagandy zamilkły momentalnie, a oni sami w popłochu uciekali z Polski którędy tylko i dokąd tylko się dało - wypisz wymaluj powtórkę z historii dziś mamy, tylko czekać aż który z wielkich wyciągnie rękę po sparaliżowaną rządami PiS Polskę, będzie ją miał w trzy dni
2021-05-03 16:00:01
krzysztof mm: ...a tymczasem w Siedlcach przy skrzyżowaniu ulic Cmentarnej i Wojskowej grupa rekonstrukcyjna "Obalamy Dyktaturę" uczciła narodowe święto odtwarzając akcje znane z PRL-u i pomalowała w abstrakcyjnym stylu pomnik Lecha Kaczyńskiego - no tak się kończy narzucanie przez władzę suwerenowi pomników i bohaterów, z Leninem czy Dzierżyńskim było dokładnie tak samo, dziś zastępują ich Kaczyński i katoliccy duchowni
2021-05-03 16:10:00
krzysztof mm: oficjalna propaganda milczy dziś o udziale k l e r u katolickiego w Konfederacji Targowickiej i o b a l e n i u władzy ustanowionej przez Sejm Czteroletni i Konstytucję 3 maja - autor książki "Papiestwo wobec sprawy polskiej" Otton Beiensdorf pisze o tych wydarzeniach tak: "Zaskoczony uchwaleniem dnia 3 maja 1791 roku konstytucji, nuncjusz papieski, Saluzzo, natychmiast donosił do Rzymu, że ustawa majowa była zamachem stanu dokonanym przy udziale aprobującego tłumu, a więc miała pozór rewolucji."Zwracając się do papieża, nuncjusz zalecał wstrzymanie się od sformułowań, które mogłyby pochwalić lub aprobować Konstytucję 3go maja. Nazywał też H.Kołłątaja, St.Staszica i Scypiona Piattolego (osobisty sekretarz króla) "jakobinami i złymi duchami króla." Kuria rzymska i polski kler obawiali się, że Polacy nie poprzestaną na Konstytucji, lecz pójdą dalej - wzorem rewolucji francuskiej - pozbawią wszelkich funkcji państwowych, zlikwidują przywileje kleru, położą rękę na jego majątku, a księży przeniosą na państwowe pensje. Co już częściowo miało miejsce po uchwaleniu w roku 1789 przez Sejm Wielki ustawy przeznaczającej dochody z diecezji krakowskiej na wojsko polskie. Zaborcy zaś gwarantowali Kościołowi nienaruszalność praw i dóbr. Papież Pius VI dał Rosji zielone światło do wojny z Polską i jej rozbioru, kierując 24.02.1792 r. brewe dziękczynne do Katarzyny II, w którym nazwał ją heroiną stulecia i sławił jej podboje. Wśród nich wymienił pierwszy rozbiór Polski.Katarzyna II zareagowała na Konstytucję, wspierając polskich przeciwników reform, magnatów (ultrakatolicki beton) i dostojników kościelnych, którzy 27 kwietnia 1792 roku zebrali się w Petersburgu (!) i ogłosili manifest unieważniający Konstytucję 3go maja oraz wzywający Rosję do zbrojnej interwencji w Polsce. W celu zatajenia faktu, że spisek zawiązano w Petersburgu manifest opatrzono datą 14 maja i ogłoszono w Targowicy na Ukrainie.Głównymi działaczami spisku byli: Franciszek Ksawery Branicki, Szczęsny Potocki i Seweryn Rzewuski oraz biskupi: Józef Kossakowski, Ignacy Massalski, Wojciech Skarszewski i Michał Roman Sierakowski, który pełnił funkcję naczelnego kapelana konfederacji. P a p i e ż Pius VI p o b ł o g o s ł a w i ł targowicę i wyraził życzenie: "aby stworzenie konfederacji stało się początkiem niewzruszonej spokojności i szczęścia Rzeczypospolitej"
2021-05-03 16:11:51
krzysztof mm: "Prymas uzasadnił swe stanowisko w następujący sposób:-"Należy przystąpić do konfederacji, ponieważ, gdy już nie ma konstytucji, trzeba kraj ratować."Prawdopodobnie to właśnie prymas Poniatowski zadecydował o śmierci Konstytucji 3 maja, bo król znajdował się pod jego przemożnym wpływem i także głosował za targowicą. Głosów za przystąpieniem do targowicy było 7, przeciwnych 5.W kościołach warszawskich czytano list pasterski biskupa Okęckiego z 2.09.1792 r., w którym wzywał do modłów, "ażeby Bóg błogosławił pracom konfederacji generalnej dla dobra ojczyzny podjętym." Biskup Okęcki został cenzorem wydawnictw.Podczas insurekcji kościuszkowskiej dnia 9 maja 1794 r. wokół ratusza warszawskiego zebrał się kilkutysięczny tłum do którego przemawiał sekretarz Hugona Kołłątaja Kazimierz Konopka, nawołując do powieszenia zdrajców. Istnieją przypuszczenia, że była to akcja zorganizowana przez samego Kołłątaja. Spośród dużej grupy aresztowanych wyselekcjonowano cztery osoby, wśród nich biskupa inflanckiego Józefa Kossakowskiego, który - jak wspomina Jan Kiliński - sfajdał się przy aresztowaniu. Następnie przewieziono go z wieży prochowni do ratusza. Więźniowie przejść musieli przez szpaler uzbrojonego w kosy, piki i szable tłumu. "Biskup Kossakowski ze spuszczonymi oczami przechodził szeregi ludu."Na parterze ratusza odbył się sąd w towarzystwie podnieconego ludu, który zaglądał do sali przez okna. Zarzut pierwszy mówił, że oskarżeni "zupełnie i całkowicie na usługi potencji zagranicznej obcej rosyjskiej zaprzedali się", a niektórzy z nich pobierali od dworu rosyjskiego pensje. Znaleziono kwity podpisane przez biskupa Kossakowskiego, że wziął od ambasady rosyjskiej dwukrotnie pieniądze. Kolejne oskarżenie głosiło, że przystąpił do konfederacji targowickiej, trzecie, że był współtwórcą sejmu grodzieńskiego - inaczej zwanego "sejmem hańby" - ratyfikującego przez Polskę II rozbiór Polski.
2021-05-03 17:26:51
jasper: Swiecenie porazek i klesk to przeciez polska specjalnosc. Dlatego te wiwaty z grilujaca kielbaska i popijaniem piwa tej samej jakosci co muzyka Martyniuka. Viva Polonia !
2021-05-03 18:15:28
donekT: Do tego ignoranta powyżej, tysiąc lat temu nie było Watykanu, a wykreowanie polskiej prowincji kościelnej stanowiło wówczas warunek prowadzenia suwerennej polityki. Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce wiązało się z likwidacją dobrze zorganizowanego handlu niewolnikami. Prusy przymierze z Polską wykpiły nie tylko w 1792 r., także w okresie Powstania Kościuszkowskiego, co było widoczne w szczególności w trakcie bitwy pod Szczekocinami. Wbrew pozorom, to właśnie od zdrady Prus uzależniona była klęska Polski w wojnie w obronie Konstytucji…
2021-05-03 18:16:55
donekT: Kołłątaj był księdzem…
2021-05-03 18:20:26
donekT: 1 kwietnia 1656 r. król Polski Jan Kazimierz powierzył Polskę opiece Marii, którą równolegle obwołał Królową Polski. W owym okresie Rzeczpospolita zmagała się z inwazją ze strony prawosławnej Moskwy wspierającej Kozaków, permanentnie nękana była muzułmańskimi napadami, a na domiar złego, w 1655 r. państwo od północy zaatakowali protestanccy Szwedzi. Niemal całe terytorium państwa znajdowało się pod obcą okupacją. Sytuacja zmusiła Jana Kazimierza do emigracji do Głogówka na Śląsku. Powszechnie panowała atmosfera bierności i skłonności do zdrady na rzecz szwedzkiego monarchy, w związku z niepowodzeniami Warszawy w wojnie z Moskwą. Kolejno padały lub poddawały się bez walki poszczególne ośrodki oporu (Np. Ujście, Warszawa, czy Kraków), za to mężnie bronił się Gdańsk.
2021-05-03 18:20:58
donekT: W kulturze polskiej, za sprawą piśmiennictwa literackiego Henryka Sienkiewicza, to właśnie oblężenie Częstochowy, a nie Gdańska, urosło do miana punktu krytycznego i symbolu, którego przejście spowodowało zmianę w sytuacji pokonanej Rzeczpospolitej. Protestanci uchodzą za wspólnotę, która odrzuca wyjątkowe postrzeganie postaci Marii. Dawniej wyglądało to nieco inaczej i za przykładem Lutra, Maria także wśród protestantów cieszyła się estymą. Faktem jest, iż zaprawione na frontach wojny trzydziestoletniej i owładnięte fanatyzmem religijnym szwedzkie oddziały dopuszczały się na terytorium Polski wielu aktów nietolerancji, zniszczeń, grabieży i spustoszeń, o skali odpowiadającej, a nawet przewyższającej niechlubne dokonania hitlerowskie parę wieków później. Naruszona została siatka urbanistyczna i wiele kwitnących przed najazdem szwedzkim ośrodków miejskich do tej pory nie odzyskało swego dawnego znaczenia. Wymordowanych mieszczan zastąpiła ludność o innych predyspozycjach kulturowych. To właśnie oblężenie Częstochowy zostało uznane za punkt zwrotny w konflikcie ze Szwedami, ze względów symbolicznych. Społeczeństwo polskie wspólnie wystąpiło przeciw szwedzkiemu okupantowi, a realia wojny szarpanej i zmieniająca się sytuacja międzynarodowa spowodowały wyparcie wojsk protestanckich z kraju. Jan Kazimierz, po swym powrocie złożył w katedrze lwowskiej ślubowania, w których np. zobowiązywał się wziąć pod opiekę włościan, czego królowi nie było dane zrealizować. Od tego czasu, 1656 r. Maria jest postrzegana jako Królowa Polski. Stanowisko to zostało podtrzymane przez Stolicę Apostolską i potwierdzone w roku 1923, kiedy jako dzień Marii, Królowej Polski wyznaczono dzień 3 Maja.
2021-05-03 18:23:08
donekT: Święto Maryjne zostało ustanowione w 1923 r., faktycznie mamy do czynienia z wielowiekową tradycją sięgającą niepamiętnych czasów.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: