Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Dwujęzyczną wystawę o Plebiscycie 1920 oglądać można w czeskocieszyńskim muzeum

Dwujęzyczną wystawę planszową „Plebiscit 1920 / Plebiscyt 1920” po raz pierwszy obejrzeć można było w 2022 roku w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Jej autor — dr Tomáš Rusek z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie przedstawił na niej jeden z najbardziej skomplikowanych i tragicznych rozdziałów historii Śląska Cieszyńskiego — okres plebiscytowy po zakończeniu I wojny światowej, poprzedzający ustalenie granic pomiędzy odradzającą się Rzeczpospolitą Polską a Czechosłowacją. Współautorem wystawy jest Daniel Korbel – polski historyk. Współpraca polskich i czeskich historyków podczas przygotowywania wystawy gwarantuje rzetelne i obiektywne ujęcie tego trudnego tematu.

Obecnie wystawa prezentowana jest w Muzeum Ziemi Cieszyńskiej (Muzeum Těšínska) w Czeskim Cieszynie. Jednak nawet jeśli obejrzało się ją w MŚC, warto wybrać się ponownie na ekspozycję zaaranżowaną w MT. Martin Krůl – historyk z Muzeum Ziemi Cieszyńskiej, kurator czeskocieszyńskiej odsłony wystawy wzbogacił bowiem pełne treści, archiwalnych fotografii i kopii dokumentów plansze o eksponaty ze zbiorów Muzeum Ziemi Cieszyńskiej.

Wchodzącego na ekspozycję wita przyciągające wzrok olbrzymie, koloryzowane zdjęcie z Cieszyna z 23 kwietnia 1920. Zdjęcie przedstawia zdemolowaną przez polskich hutników z Trzyńca siedzibę Śląskiej Partii Ludowej. Była to odpowiedź na ogłoszony przez Czechów i Niemców strajk na terenie Cieszyna z powodu planów wprowadzenia marki polskiej jako waluty obowiązującej na spornym terenie. Zdjęcie to otwierało również ekspozycję w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Kurator czeskocieszyńskiej odsłony wystawy efektownie wzbogacił ekspozycję rozsypanymi u podnóża ogromnego zdjęcia reprodukcjami stron „Ślązaka”, czyli organu prasowego Śląskiej Partii Ludowej. Ekspozycję uzupełniają także dwie repliki mundurów. Możemy porównać umundurowanie żołnierza włoskiego pułku mającego utrzymywać porządek na terenie plebiscytowym oraz mundur starszego wachmistrza żandarmerii czechosłowackiej. W gablotach umieścił natomiast mnóstwo drobiazgów takich jak druki i plakaty propagandowe obu zwaśnionych stron, banknoty będące w okresie plebiscytowym w obiegu, kartki żywnościowe, dokumenty, mapy.

Wystawa powstała w ramach projektu Těšínské Slezsko / Śląsk Cieszyński 1920-2021, realizowanego przez Slezskou univerzitu v Opavě oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. W całości jest dwujęzyczna, polsko-czeska. W budynku głównym czeskocieszyńskiego Muzeum przy ul. Głównej oglądać ją można do 25 lutego 2024 roku.

(indi)

źródło: ox.pl
dodał: indi

Komentarze

26
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2023-11-22 10:17:43
Mach: Oto co na ten temat pisze Michael Morys Twarowski w swojej książce pt; "Dzieje Księstwa Cieszyńskiego ". Wojna światowa wykończyła monarchię Habsburgów. Mieszkańcy Księstwa Cieszyńskiego dzień w dzień widzieli ,że państwo po prostu przestaje funkcjonować. Kolejne roczniki mężczyzn musiały włożyć austriacki mundur i potem ginąć na frontach południowym i wschodnim. Jeszcze nikt nie policzył jak bardzo wykrwawiało się Księstwo Cieszyńskie. W każdej jego miejscowości znajdują się symboliczny grób lub tablica pamiątkowa upamiętniająca poległych z lat 1914-1918. Lista rannych i zabitych z samej Brennej obejmuje 257 pozycji. c.d.n.
2023-11-22 11:27:45
Mach: dalej, tamże ; "W całym regionie panowały drożyzna i bieda, zakłady przemysłowe przestawiono na tryb militarny, tłumiono strajki, a do tego doszła fala uchodźców z terenów zajętych przez rosyjskich okupantów." - opis ,bardzo podobny do tego co dzieje się obecnie za wschodnią granicą. Historia kołem się toczy-ktoś powiedział. c.d.n.
2023-11-22 11:54:09
Mach: "21 listopada 1916 zmarł cesarz Franciszek Józef- po sześćdziesięciu ośmiu latach rządów. ..."pełnił funkcję symbolu" -dla rzeszy poddanych ,bo tylko najstarsi pamiętali jego poprzedników ..." pozostawał punktem odniesienia dla lwiej części mieszkańców Księstwa Cieszyńskiego." Myślę ,że autor podkreślając lwią- w rozumieniu większości części mieszkańców podając następnie stanowiska pozostałych stron aktywnych politycznie środowisk chce podkreślić zachowawczość i lojalność mieszkańców do monarchii, która zostaje poddana presji co dalej wobec upadającej potęgi Habsburgów, co ostatecznie miało doprowadzić do plebiscytu w Księstwie Cieszyńskim; "czeski lud śląski, polski lud śląski, niemiecki lud śląski-czy też lud śląski Księstwa Cieszyńskiego bez konotacji narodowych nie godzących się na zmiany, których trudno było nie dostrzegać, że stare już nie powróci. c.d.n.
2023-11-22 13:23:23
suski: Śląsk Cieszyński był w tamtym czasie rozgrywany przez polskich "narodowców" z zaborów rosyjskiego czy pruskiego którzy często nawet pojęcia nie mieli gdzie Cieszyn leży - pożarli się Czesi z Polakami o przemysł i kopalnie, gdyby Niemcy były bliżej to by jednych i drugich pogonili znad Olzy, taka jest prawda
2023-11-22 14:40:47
romuald.saletra: 9 września 1921 r., Cieszyn – Meldunek Ekspozytury Oddziału Informacyjnego Okręgu Generalnego do Wydziału II Sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego w Krakowie w sprawie represji stosowanych przez władze czechosłowackie wobec Polaków.
2023-11-22 14:41:04
romuald.saletra: Odpis, mps CAW, Oddział II SGWP, sygn. I.303.4.7616
2023-11-22 14:41:16
romuald.saletra: W ostatnich czasach weszli Czesi na drogę bezwzględnych represji względem Polaków, którzy w okresie plebiscytowym pracowali przeciwko nim. Pod lada jakim pretekstem aresztują Polaków z zaboru, zaś ludzi pochodzących stamtąd, a mieszkających po naszej stronie ścigają podstępnie, by ich aresztować. Niedawno sfingowali depeszę do wachmistrza żandarmerii Poloszka z Dziedzic, że ojciec ciężko chory, by natychmiast przyjechał do Karwiny. Wezwany wybrał się w dobrej wierze, lecz w tramwaju w Karwinie ostrzeżono go, że Czesi zamierzają go aresztować i że telegram z wiadomością o chorobie ojca jest czczym wymysłem. Nie zaglądając do domu, w tej chwili skierował się ku granicy i uszedł aresztowaniu.
2023-11-22 14:41:31
romuald.saletra: Niedawno co ściągnięto i aresztowano Czarnieckiego Gustawa, zwolnionego funkcjonariusza tut[ejszego] biura pod zarzutem, że przed rokiem pełnił szpiegostwo na rzecz Polski. (Przed rokiem służył w wojsku, a w okresie plebiscytowym należał do POW). Interwencja konsula Bratkowskiego nie odniosła skutku. W podobny sposób aresztowano również akademika Lisa Emila z Łazów, który za pośrednictwem konsula czeskiego w Krakowie został wezwany do stawienia się w Łazach, by mu uiszczono czynsz za wydzierżawioną realność, którą musiał pod presją bojówek zeszłego roku wraz z ojcem i całą rodziną opuścić. Biedny akademik, żyjący wyłącznie z lekcji (ojciec bowiem jest w Oświęcimiu w barakach*), uwierzył zapewnieniom konsula, że mu się nic nie stanie, powrócił do Łazów i tam został aresztowany.
2023-11-22 14:41:46
romuald.saletra: Dzisiaj interweniował w biurze niejaki p. Pulcer z Łazów i prosił, by eks[pozytura] powiadomiła jego syna Franciszka Pulcera, sierż. WP w komisji gospodarczej więzienia śledczego w Krakowie, gdyż Czesi chcą go również wezwać do Łazów i aresztować. Przed dwoma bowiem dniami był u niego niejaki Góralczyk, jak się później dowiedział – agent czeski, i prosił go o podanie adresu syna, gdyż chcą go przesłuchać jako świadka w pewnej sprawie w sądzie powiatowym w Frysztacie. Oni mu się postarają o paszport zagraniczny za pośrednictwem konsulatu czeskiego w Krakowie. Ojciec, nie domyślając się, o co chodzi, podał mu adres – później dopiero zorientował się, o co chodzi, i zawiadomił Ekspozyturę (Pulcera telefonicznie zawiadomiono).
2023-11-22 14:42:20
romuald.saletra: Powyższe podaje się do wiadomości i na dowód, jakimi metodami walczą przeciwko nam Czesi i jakie szczere zamiary żywią do nas w kwestii zbliżania się.
2023-11-22 14:42:36
romuald.saletra: *W barakach mieszkalnych zakwaterowani byli uchodźcy z obszarów rządzonych przez Czechów.
2023-11-22 14:43:23
romuald.saletra: Gustaw Morcinek o Józefie Kożdoniu i ślązakowcach. Ciężko więc doświadczał los to przemiłe miasteczko, a najciężej je doświadczył w ostatnich latach przed wybuchem pierwszej wojny światowej, gdy zjawił się w nim niejaki Józef Kożdoń.
2023-11-22 14:43:37
romuald.saletra: Był to przedziwny człowiek, przezwany potocznie przez przeciwników 'k… polityczną”. Najpierw bowiem, jako młody nauczyciel, był polskim radykałem i szowinistą. A że był wygadany i posiadał zdolności organizacyjne, wpadł w oko Komorze cieszyńskiej. Kożdoń wyznawał zasadę, że „pecunia non olet”. Za pieniądze zmienił więc przekonania i stał się Niemcem. I to jakim Niemcem!… Ho, ho! Za pieniądze Komory arcyksiążęcej zaczął wydawać w Skoczowie tygodnik pt. „Ślązak”. Było to pismo niemieckie redagowane w koślawym języku polskim i występujące pod hasłem: „Szlązacy, brońmy swego staroszląskiego ducha!” Owa obrona „storoszląskiego ducha” polegała na tym, że trzeba było szkalować wszystko co polskie, a wychwalać wszystko co niemieckie, napędzać polskie dzieci do niemieckiej „Volks- und Burgerschule in Skotschau”, gdzie łatwo się wynaradawiały, dążyć, by na Śląsku Cieszyńskim po wsiach powstawały szkoły utrakwistyczne, by uczyli w nich nauczyciele-renegaci lub zgoła Niemcy, by wielbić Austrię niemiecką, by śpiewać poroniony hymn Niemców i renegatów skoczowskich, takich jak: Podzorski, Sikora, Gabryś, Raszka – by śpiewać „Wacht am Weichsel” i „Deutschland, Deutschalnd uber alles!!”
2023-11-22 14:43:58
romuald.saletra: Tak długo to trwało, aż wybuchła pierwsza wojna światowa, a po wojnie powstała Polska i Ziemia Cieszyńska przyłączyła się do niej. Wtedy miał się odbyć plebiscyt, który rozstrzygnąłby sąsiedzkie spory z Czechami o Ziemię Cieszyńską. Kożdoń wówczas – znowu za pieniądze – stał się Czechem i jął agitować na ich rzecz. Był gotów stać się Polakiem i agitować na rzecz polskiej sprawy, lecz żądał zbyt wygórowanej sumy od władz polskich. Potem jeszcze był burmistrzem Czeskiego Cieszyna, a po drugiej wojnie światowej zmarł w Opawie pogardzany przez Polaków, Czechów i Niemców.
2023-11-22 14:44:11
romuald.saletra: Lecz co narozrabiał, to narozrabiał i Skoczów przez długie lata musiał się rehabilitować i przekonywać wszystkich, że jego „staroszląski duch” zdechł pod płotem. W pełni zrehabilitowali go ci skoczowianie, którzy podczas hitlerowskiej okupacji konali w niemieckich obozach koncentracyjnych lub ginęli na szubienicy w Mysłowicach i Cieszynie, lub poszli do partyzantki beskidzkiej. W samym Skoczowie zaś szaleli tacy Niemcy, jak: Schramkowie, Jeiknery, Sohlichy, Frensztaccy i znów Sikory, Podżorscy, Cachle i Sojki.
2023-11-22 14:44:37
romuald.saletra: Skończyła się druga wojna światowa, a przed jej zakończeniem, zanim wojska radzieckie zajęły Skoczów, zdechł do reszty skoczowski „staroszląski duch”, gdyż tamci wszyscy Niemcy i „Niemcy” powędrowali w popłochu na zachód i oparli się w Austrii, NRF, a nawet w Australii. Skoczów zaś nareszcie stał się rdzennie polskim miastem, z „z którego burza dziejowa wymiotła śmieci i wszelkie renegackie robactwo” - jak to określił jeden z upartych polskich skoczowian. Gustaw Morcinek, "Ziemia Cieszyńska"
2023-11-22 14:49:23
romuald.saletra: Przeszkoczki, pyrcoki i renegaci, czyli jak zwiększała się ilość Czechów i Niemców w regionie: „Polokomi” (nie mylić z Polakami) nazywano tę biedotę, która przyłaziła na Śląsk od Żywca i Wadowic. Mówiła śmiesznie po polsku i chciała pracować w kopalni za bochenek chleba. - Panocku, za bochenek chleba bydym pracować! – skamlali przed zawiadowcą kopalni. Gdy zobaczyli nadchodzącego sztygara lub inżyniera, a nawet zwykłego pisarczyka z biura, kłaniali się nisko, prawie do pasa, trzymali pokornie czapki w garści, patrzyli jakimś obmierzłym, psim wzrokiem uległym, i drapali się, bo mieli wszy. Do kopalni zjeżdżali wystraszeni, modlący się głośno, a gdy się gniewali, sypali cholerami i psią krwią. Oswojeni w końcu z kopalnią, byli istotnie gotowi pracować za bochenek chleba, co gniewało naszych górników, którzy chcieli pracować za bochenek chleba, połeć słoniny, nowe buty, zegarek i furę węgla. A ponieważ panowie twierdzili, że nie mogą dać naszym górnikom tak wiele, przeto powstawały strajki, podczas których tamci „Polocy” stawali się łamistrajkami, za co miewali często połamane kości i do pracy chodzili pod osłoną żandarmów. Tam zaś, gdzie były już walki między naszymi ludźmi a Czechami, gdzie inżynierowie, sztygarzy i dozorcy werbowali polskie dzieci do czeskich szkół, owi „Polocy”, przezywani pogardliwie pyrcokami albo przeszkoczkami, wypisywali swoje dzieci z polskich szkół i wysyłali do czeskich. Za to czeski sztygar pozwalał im lepiej zarabiać, już na półtora bochenka chleba. Działo się to w takich Radwanicach, Porębie, Pietwałdzie, Polskiej Ostrawie i Przywozie. Gdy zaś były wybory do rad gminnych, głosowali na czeskich kandydatów, gdyż znowu łakomili się na lepszy zarobek w kopalni. I stąd powstało porzekadło, przejęte od jakiegoś „Poloka”: „Panie śtajger, przebocom… A kiero stranka wyhrala? Nasza cy polsko?” - Hrómskie Poloki! – klęli nasi górnicy, mając ich w głębokiej pogardzie. Pojęcie renegata było nam już znane. Wiedzieliśmy bowiem, że kto staje się Czechem – jest pyrcokiem lub przeszkoczkiem. Kto staje się Niemcem – to renegat. Gustaw Morcinek „Czarna Julka”
2023-11-22 14:51:35
romuald.saletra: Co do Niemieckiej Austrii... Kultura niemiecka na szeroko pojętym Śląsku jest napływowa w odniesieniu do zamieszkującej region ludności słowiańskiej. Zapisu pierwszego zdania po polsku dokonano właśnie na Śląsku. Pierwsze fale migrantów z Niemiec (region) w sporej części uległy asymilacji. Za to w XIX wieku od przyjęcia napływowej kultury niemieckiej uzależniony był awans społeczny, stąd wielu w XX wieku uważających się za Niemców posiadało polskie/słowiańskie korzenie. Niemcy w porównaniu z Polakami stali się współcześnie pojmowanym narodem w późniejszym okresie historycznym. Narodowe Niemieckie Państwo powstało dopiero w 1871 r.
2023-11-22 15:33:08
miriam11: Jezusicku, Donek powrócił!!!!
2023-11-22 16:08:06
św. Patryk.: donciulu jakeś taki erudyta to przepisz teraz meldunki czeskie i trochę z czeskiej literatury na ten temat
2023-11-22 16:09:33
św. Patryk.: jeden przez drugiego błazen wielkiego znawcę i patriotę zgrywa, tacy zawsze w pierwszym szeregu do ewakuacji byli jak przychodziło co do czego
2023-11-22 18:03:29
koszor: Granicę po agresji czeskiej wytyczono tak, jak ją znamy. W rzeczywistości powinna przebiegać wzdłuż granic miejscowości: Mosty, Łomna, Ligotka, Gnojnik, Trzanowice i dalej do Bogumina. Znam te miejscowości od dawna i tak wytyczone granice byłyby zgodne z podziałem regionu na grupy etniczne. Pokrywa się tez to z mapami z austriackimi z przełomu XIXi XX wieku, gdzie były podane miejscowości i podział etniczny ludności. Wówczas jeszcze nikt nie wiedział, że Austro-Węgry upadną za 20 lat i i powstaną spory terytorialne miedzy Polakami i Czechami.
2023-11-22 19:45:44
św. Patryk.: taa... "powinna granica przebiegać" - trele morele sraty pierdaty, gdyby stosować kryteria etniczne to Cieszyn i Bielsko byłyby miastami niemieckimi a o innych terenach II RP w ogóle lepiej nie wspominać
2023-11-22 19:52:08
Mach: Oto, niektóre wypowiedzi działaczy politycznych w Księstwie Cieszyńskim, przytoczone przez MMT w cytowanej książce jego autorstwa. "Czeski lud śląski jest przeciwny jakiemukolwiek dzieleniu śląskiego kraju i żąda przyłączenia do państwa czechosłowackiego w takim kształcie, w jakim należał do Królestwa Czeskiego"- Franciszek Pavlok, rolnik w Rzepiszczu, poseł do Rady Państwa w Wiedniu, 20 października 1917 roku. "Ludność polska[...] żąda bezwarunkowego przyłączenia Księstwa Cieszyńskiego z całą, wolną, zjednoczoną i niepodległą Polską z dostępem do morza"- rezolucja podjęta na wiecu stronnictw w Cieszybie, luty 1918 roku. "Nie wyszłoby na korzyść ludu naszego, gdybyśmy za wolą i po myśli agitacji wszechpolskiej mieli być odepchnięci od źródeł całego naszego rozwoju duchowego i gospodarczego, to jest od źródeł niemieckiej kultury"- Józef Kożdoń, nauczyciel w Skoczowie i poseł na sejm Krajowy w Opawie na wiecu w Cieszynie 28 maja 1918 r. "Dążenia Polaków musimy stanowczo zwalczać[...], sojusz z Rzeszą Niemiecką uważamy za warunek egzystencji Austro-Węgier"- "Silesia", dziennik niemieckich liberałów wydawany w Cieszynie, 14 lipca 1918 r.
2023-11-22 20:01:48
Mach: Z wyżej cytowanych wypowiedzi wynika ,że agitację prowadziły wszystkie opcje narodowe identyfikujące się ze śląskością Księstwa Cieszyńskiego, tyle ,że każda z tych opcji rozumiała je po swojemu, przy wyczekującej postawie większości zdezorientowanej tempem zmian lokalnej społeczności.
2023-11-23 08:37:18
Mach: We wrześniu 1919 roku Rada najwyższa Konferencji Pokojowej postanowiła zorganizować plebiscyt w Księstwie Cieszyńskim, gdyż władzom czechosłowackim i polskim nie udało się wypracować kompromisu. Plebiscyt wzbudzał emocje , a jak pisze MMT, że były to wybory a dla wyborców liczył się prosty przekaz no i obiecać wszystko można. Jak pisze autor na podstawie pisma "Gwiazdka Cieszyńska-"w okresie austriackim przy okazji każdych wyborów w Księstwie Cieszyńskim narzekano ,że wielu głosuje "za wódkę i gulasz, piwo i cygary". Trudno przypuszczać, by w 1920 roku było by inaczej.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: