Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Dotacje ekologiczne w Cieszynie

Do 6 listopada w Cieszynie można składać wnioski na dotacje do inwestycji ekologicznych, planowanych do realizacji w 2021 roku. Dotacje można otrzymać na inwestycję mającą na celu: ograniczenie niskiej emisji, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej lub zwiększeniu retencji wód opadowych.

Do 6 listopada w Cieszynie trwa nabór wniosków na dotacje do inwestycji ekologicznych, planowanych do realizacji w 2021 roku. Dotacje to środki z budżetu gminy, przeznaczone na ten cel. Kto może starać się o dotację i jakie inwestycje mogą zostać dofinansowane? - O dotacje mogą się ubiegać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (w tym osoby fizyczne), które są posiadaczami mieszkalnych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali mieszkalnych położonych w granicach administracyjnych Gminy Cieszyn – wyjaśnia cieszyński magistrat. Dofinansowaniu podlegają trzy typy inwestycji.

Ograniczenie niskiej emisji – w tym przypadku dotację można otrzymać np. na zastąpienie niskosprawnych pieców węglowych piecami gazowymi, olejowymi, elektrycznymi; podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej i wykorzystanie alternatywnych źródeł ciepła, takich jak systemy solarne lub pompy ciepła. W tym przypadku wysokość dotacji wyniesie:

1) podłączenia budynku jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej – 6 000,00 zł;

2) podłączenia budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej – 40,00 zł za 1 m2 ogrzewanej powierzchni mieszkalnej, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł dla jednego lokalu mieszkalnego;

3) zainstalowania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym ogrzewania gazowego, olejowego, gazowo-olejowego lub elektrycznego – 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł;

4) zainstalowania w budynku jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym tzw. alternatywnych źródeł energii – 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 10 000,00 zł;

5) zainstalowania w budynku jednorodzinnym tzw. alternatywnego źródła energii do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i/lub wspomagania istniejącego ogrzewania gazowego, olejowego, gazowo-olejowego – 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł;

6) zainstalowania w budynku wielorodzinnym tzw. alternatywnego źródła energii do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i/lub wspomagania istniejącego ogrzewania gazowego, olejowego, gazowo-olejowego – 2 000,00 zł dla jednego lokalu mieszkalnego.

Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej - w tym przypadku może być to likwidacja zbiorników na nieczystości ciekłe bądź przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, za pośrednictwem przyłącza grawitacyjnego bądź ciśnieniowego, czy też wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenach Gminy Cieszyn, znajdujących się poza obszarem aglomeracji. W tym przypadku dotacje będą wynosiły:

1) przyłącze kanalizacyjne – 100,00 zł do 1 mb (proporcjonalnie do jego długości), na odcinku w granicach geodezyjnych danej nieruchomości;

2) przepompownia ścieków – 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów zakupu materiałów oraz kosztów wykonania robót w związku z przeprowadzoną inwestycją, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł;

3) przydomoa oczyszczalni ścieków – 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów zakupu materiałów oraz kosztów wykonania robót w związku z przeprowadzoną inwestycją, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł.

4) Jeżeli realizacja inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacyjnego spowoduje wyłączenie z eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, obsługującej daną nieruchomość, kwota dotacji wynosi 150 zł do 1 mb przyłącza kanalizacyjnego.

Inwestycje mające na celu zwiększenie retencji wód opadowych na terenie miasta poprzez realizację systemów do gromadzenia wód opadowych i ograniczania ich odpływu w miejscu powstawania. Dofinansowaniu podlegają np.: zakup i montaż bądź wykonanie zbiorników i infrastruktury technicznej do magazynowania (retencjonowania) i wykorzystania wód opadowych lub przeprowadzenie prac instalacyjno-remontowych umożliwiających dostosowanie wyłączonych z eksploatacji osadników na nieczystości ciekłe, bądź przydomowych oczyszczalni do funkcji magazynowania (retencjonowania) i wykorzystania wód opadowych. W tym przypadku wysokość poszczególnych dotacji wynosi:

1) zakup i montaż bądź wykonanie zbiorników i infrastruktury technicznej – 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 000,00 zł;

2) dostosowanie zbiorników (osadników) na nieczystości ciekłe, bądź przydomowych oczyszczalni do funkcji magazynowania (retencjonowania) wód – 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł.

 

Formularze wniosków na dotacje dostępne są w kancelarii ogólnej cieszyńskiego Urzędu miejskiego lub na stronie www.cieszyn.pl

 

JŚ/mat.pras.

źródło: ox.pl
dodał: JŚ

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: