Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Dokąd idziesz? pytanie Europa winna zadać sama sobie

W roku jubileuszowym 60. rocznicy śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana we współpracy z Instytutem Myśli Schumana 20 maja 2023 w Ustroniu, ostatniego dnia tegorocznego VII Europejskiego  Festiwalu Schumana odbyła się konferencja w duchu ekumenicznym, pod hasłem „Quo Vadis Europo XXI wieku”, której pomysłodawcą był Senator RP Tadeusz Kopeć. Hasło konferencji nawiązuje do rzymskiej świątyni „Domine Quo Vadis”, znajdującej się przy starożytnej drodze Via Appia, w miejscu opisanego w legendzie spotkania św. Piotra z Jezusem Chrystusem. Piotr zadał Jezusowi pytanie „Domine Quo Vadis?”, czyli: Panie, dokąd idziesz? Analogiczne pytanie Europa winna zadać sama sobie.  O godz. 9.00 została odprawiona Msza Święta w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Ustroniu-Zawodziu, w intencji powrotu Europy do chrześcijaństwa. Podczas Festiwalu można było obejrzeć również piękny występ zespołu regionalnego „Jetelinka”, w towarzystwie Józefa Brody i Antoniny Kraszewskiej.

Organizatorzy konferencji kilka tygodni temu odwiedzili bliską przyjaciółkę św. Jana Pawła II Dr Wandę Półtawską, która skierowała do uczestników wydarzenia wyjątkowe przesłanie – Słowo dla Europy. Mówiła ona:

To jest przesłanie konieczne, żeby Europa miała ludzi, którzy mają otwarte oczy i wiedzą kim są. Nie jesteś byle kim. Jesteś dzieckiem, ukochanym Tego, który Cię stworzył. Ludzie muszą się tego nauczyć”.  

Doktor Półtawska powiedziała, iż jest przekonana, że inteligencja w Europie jest nieświadoma tego, co rzekomo jest jej statusem. Przyjaciółka Ojca Świętego w swoim wystąpieniu przekazała ważną mądrość życiową mówiąc do zebranych:

„Urodziłeś się jako materiał. I z tego materiału możesz zrobić albo jakąś szmatę pod nogi do wycierania błota, albo możesz ją pięknie wyhaftować, albo możesz przykryć tego, któremu jest zimno. Jaki użytek robisz z materii? Materia jest dla ciebie, ale musisz wiedzieć co ty chcesz z niej zrobić”. Doktor Wanda Półtawska podzieliła się również swoją troską o młode pokolenie w słowach: „Mnie naprawdę martwi teraz jedna rzecz, że młodzi ludzie nie wiedzą co chcą robić w życiu. Nie umieją wybrać rzeczy najważniejszych. Nie umieją czytać, nie umieją pisać, nie wiedzą o skarbach, jakie są w archiwum, w muzeum, w świecie. Bo nie widzą tego, co nie jest w tej chwili zdobyczą w oczach. Oni chcą to mieć, ale co z tego. Człowiek nie może żyć bez swojego Westerplatte, nauczał Karol Wojtyła. Musisz mieć coś cenniejszego niż swoje życie. I wtedy jesteś mężczyzną, wtedy jesteś żywym człowiekiem i wiesz po co żyjesz”.

Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana, ekonomista prof. dr hab. Zbigniew Krysiak, przygotował również przemówienie na temat –  Robert Schuman jako spadkobierca wartości I Rzeczypospolitej, podczas którego powiedział, że „Robert Schuman był aktywnym działaczem, misjonarzem, który nie tylko głosił idee, ale przede wszystkim je wprowadzał”. Po raz pierwszy Europejski Festiwal Schumana miał charakter ekumeniczny, dlatego też został zaproszony dr hab. Jerzy Sojka, który wygłosił wykład –  Kościół głosem wartości w debacie publicznej – perspektywa luterańska.

Senator RP Tadeusz Kopeć przedstawił zagadnienie – O ekumenicznym wymiarze budowania jedności Europy, na przykładzie współpracy Roberta Schumana i Denisa de Rougemont, w którym mówił, że:

„Dzisiaj jesteśmy powołani do tego, by jako chrześcijanie dać wymowne świadectwo naszej chrześcijańskiej obecności w Europie oraz dokonać jej odnowy i odbudowy”.

Senator Kopeć w swoim wystąpieniu opowiedział o ekumenicznej współpracy dwóch wybitnych ojców powojennej integracji europejskiej katolika Roberta Schumana oraz protestanta Denisa de Rougemont. Schuman, w swoim czasie premier Francji, był wybitnym politykiem, Szwajcar de Rougemont uzupełniał zaś jego talenty jako intelektualista, pisarz i teolog. Przypomniał on, że inicjatorami procesu integracji europejskiej byli chrześcijanie różnych wyznań. Tadeusz Kopeć podkreślił, że niezależnie od tego, iż we Francji i we Włoszech przeważali katolicy, to w Niemczech dużą część ludzi stanowili również ewangelicy i wszyscy ze sobą współpracowali. Pomysłodawca konferencji zaznaczył, że ten szwajcarski eseista okazał się wizjonerem, poniekąd prorokiem i to właśnie jego można nazwać teologiem jedności europejskiej. Współpracownik Schumana był też współtwórcą Europejskiego Centrum Kultury,  Kongresu Wolności Kultury, Instytutu Studiów Europejskich w Genewie oraz Europejskiego Stowarzyszenia Ekologicznego. Senator podkreślił w swojej wypowiedzi, iż Denis de Rougemont utożsamiał chrześcijanina z Europejczykiem oraz, że nikt wcześniej nie poświęcił tyle książek, artykułów sprawie integracji europejskiej co ten szwajcarski myśliciel. Tadeusz Kopeć zaakcentował, że blisko 70 lat temu trwała owocna współpraca między Robertem Schumanem, a Denisem de Rougemont, która powinna nas dziś zainspirować do tego, byśmy podejmowali współpracę ekumeniczną wszystkich wyznań, we wspólnym dziele przywracania Europy do jej duchowych źródeł i korzeni.

Zdaniem Senatora ekumenizm ma się wyrazić nade wszystko w budowaniu naszego oikonome, czyli domu, ponieważ Europa jest naszym domem o zróżnicowaniu wyznaniowym, ale jednym korzeniu wskazywania nadzwyczajnej godności człowieka, a my musimy pozostać gospodarzami tego domu. Tadeusz Kopeć przypomniał, iż „w dawnych czasach miała miejsce rywalizacja, a nawet zwalczanie się pomiędzy poszczególnymi wyznaniami. Dzisiaj potrzeba, abyśmy solidarnie przeciwstawili się ruchowi ateizacji, uderzającemu w całość chrześcijaństwa. Zauważmy bowiem, że nasza religia została wrzucona do tej samej kategorii co kolonializm i biały nacjonalizm, a więc jako część starego świata, który należy zniszczyć”. Według organizatora konferencji w Ustroniu „osoba Denisa de Rougemont winna stanowić wystarczający przykład zachęcający chrześcijan rozmaitych wyznań, aby idąc jego śladem, aktywnie się dziś zaangażowali na rzecz powrotu naszego kontynentu do jego duchowych fundamentów”. W podsumowaniu swojego wystąpienia Tadeusz Kopeć powiedział, iż „trzeba więc dzisiaj zacząć odbudowywać chrześcijańską tkankę Europy. Niezwykle ważne jest, aby wszyscy wierzący w misję Kościołów na rzecz kultury nawiązywali między sobą więzi i kontakty, które pozwolą stopniowo działać i współdziałać oraz wywierać wpływ na dzieje. Dzieje zawsze należą do tych, którzy są zdecydowani podjąć duchową walkę i mieć odpowiednie rozeznanie. To, czym będzie Europa jutra, zależy wyłącznie od dzisiejszych chrześcijan, od ich chrześcijańskiego zaangażowania, przenikniętego charyzmatem proroctwa”.

 Dyrektor Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko – Społecznego, działającego w ramach Instytutu Myśli Schumana dr Marek Oktaba przypomniał postaci patronów Starego Kontynentu podczas wykładu – „Cyryl i Metody – patroni Europy, „Dwa płuca” Europy i zapomniane braterstwo. Profesor ekonomii i finansów Kazimierz Dadak zaprezentował temat – Społeczna nauka Kościoła a idea UE. Możliwości i rzeczywistość.

Drugą część wydarzenia stanowił panel społeczno-kulturalny. Ks. dr Mirosław Szewieczek, przedstawił zagadnienie dotyczące budowania jedności w doświadczeniu Ruchu Focolari, założonego przez Chiare Lubich. Ks. Andrzej Czyż omówił historyczną wizytę papieża Jana Pawła II w kościele ewangelickim Świętej Trójcy w Skoczowie 22 maja 1995 roku. Gościem z Czech był czeski duchowny rzymskokatolicki archidiecezji ołomunieckiej i Prezes Chrześcijańskiej Akademii Cyryla Metodego Ks. dr Jiří Koníček. Przedstawił on temat –  Wyzwania katolicyzmu w Republice Czeskiej. Przewodniczący Rady Miasta Ustronia Marcin Janik omówił zagadnienie –  Ekumenizm nośnikiem kultury. Na konferencji byli obecni duchowni z kościoła rzymsko-katolickiego oraz ewangelicko-augsburskiego, w tym Ksiądz Prałat Władysław Zązel prałat, kanonik, kapelan Związku Podhalan, członek Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i diecezjalny duszpasterz trzeźwości w diecezji bielsko-żywieckiej.

W wydarzeniu wzięła również udział Anna Półtawska-Dadak, córka dr Wandy Półtawskiej. Konferencja przyczyniła się do stworzenia niezapomnianej atmosfery, przekazania cennych treści oraz przeprowadzenia inspirujących dyskusji, o czym mówił Senator RP dziękując za obecność na tym wydarzeniu. Skierował on także słowa uznania dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie tej konferencji, dziękując przy tym społeczności chrześcijańskiej za wzajemny szacunek i otwartość na dialog między wyznaniami.

Na koniec wydarzenia odbyło się również nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim Apostoła Jakuba Starszego w Ustroniu, a po nim miał miejsce koncert „Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego”, pod dyrekcją Szymona Staniszewskiego, pt. Muzyka, która łączy. W trakcie trwania Festiwalu można było zakupić książki autorstwa dr Wandy Półtawskiej oraz publikacje wydawnictwa Biały Kruk. Symbolem VII Europejskiego Festiwalu Roberta Schumana była rzeźba z brązu – Chrystus Ukrzyżowany autorstwa prof. Jana Hermy. Uczestnicy Festiwalu otrzymali również referat w formie drukowanej Andrzeja Georga – Ślady misji św. Cyryla i św. Metodego na Śląsku Cieszyńskim.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła dr Wanda Półtawska oraz Premier Mateusz Morawiecki.

Pierwszym wymiernym owocem VII Europejskiego Festiwalu Roberta Schumana „Quo Vadis Europo XXI wieku" w Ustroniu, jest współpraca międzynarodowa pomiędzy bratnimi krajami: Polską a Ukrainą. 23 maja br, Senator RP Tadeusz Kopeć, przekazał  o. Alanowi Ruskowi OFM, posługującego w Ukrainie, dary dla dzieci z Tarnopola z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Dziecka. Słowa wypowiedziane na Festiwalu Schumanowskim o chrześcijańskiej solidarności, są obecnie realizowane w tym konkretnym dziele, które będzie się rozwijać w najbliższej przyszłości.

Organizatorzy VII Europejskiego Festiwalu Schumana: Senator RP Tadeusz Kopeć, Instytut Myśli Schumana, Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu, Fundacja Instytut Wyszehradzki.

art. sponsorowany

źródło: ox.pl
dodał:
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: