Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Czy zobowiązania finansowe mogą ulec przedawnieniu?

Zobowiązania finansowe przedawniają się - na jakich warunkach i w jakich terminach? Sprawdź poniżej!

Czy pożyczka może ulec przedawnieniu

Zgodnie z przepisami z kodeksu cywilnego każde zobowiązanie finansowe, które zaciąga osoba fizyczna lub prawna ulega przedawnieniu po upłynięciu odpowiedniego terminu. Regulacje te dotyczą również pożyczki. Konkretne terminy uzależnione są od tego, kto jest pożyczkodawcą i jakie były warunki udzielenia pożyczki. Co do zasady termin przedawnienia to 10 lat. Wyjątek dotyczy roszczeń o świadczenia okresowe i tych, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej - dla tych przypadków, termin przedawnienia zobowiązań finansowych wynosi 3 lata. 

Warto tu zauważyć, że przedawnienie pożyczki liczone jest od daty jej spłaty, a nie - od jej zaciągnięcia. Dopóki spłata nie jest wymagalna, termin przedawnienia nie biegnie. Co więcej, w przypadku udzielenia pożyczki z konkretną datą spłaty przez instytucję finansową, termin przedawnienia to jedynie trzy lata. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku pożyczek ratalnych - tutaj spłaty rozciągnięte są w czasie, dlatego też przedawnienie biegnie niezależnie dla każdego z tych okresów. Przedawnienie pożyczki, której udzieliła nam z kolei inna osoba, następuje po 10 latach. Do wymagalności roszczenia niezbędny jest jednak dokument potwierdzający zaciągnięcie zobowiązania.

Czy warto czekać na przedawnienie się pożyczki? Stanowi to duże ryzyko finansowe. Wierzyciel może w każdej chwili przerwać bieg przedawnienia, próbując dojść do porozumienia z dłużnikiem. Powoduje to narastanie długu, a w efekcie coraz większe problemy z jego spłatą.

Skutki niespłacenia pożyczki

Dlaczego terminy przedawnienia pożyczek mają tak istotne znaczenie? Niespłacone zobowiązania pociągają za sobą bowiem poważne konsekwencje. Przede wszystkim obciążona zostaje nasza historia kredytowa, co w znaczący sposób utrudni nam wzięcie następnej pożyczki czy kredytu. Wszystkie informacje dotyczące niespłaconych przez nas długów trafiają do Biura Informacji Kredytowej i są wykorzystywane przez instytucje finansowe podczas określania naszej zdolności kredytowej. Firmy pożyczkowe mogą też skorzystać z pomocy windykatora, który będzie dochodził praw wierzyciela. Niespłacone zobowiązania mogą też skutkować zajęciem naszego majątku przez komornika.

Dlatego też warto dbać o regularną spłatę zobowiązań i dbać o to, aby nie zaciągać ich zbyt wielu w tym samym czasie. Nie warto unikać spłat i czekać na przedawnienie się zobowiązania. Terminowe dokonywanie spłat, to lepsze warunki pożyczki w przyszłości. Lepszym rozwiązaniem mogą być następujące po sobie pożyczki krótkoterminowe, niż kredyt wzięty na kilkadziesiąt lat. Dlaczego? Łatwiej nam jest oszacować swoją sytuację finansową z krótszym wyprzedzeniem, niż planować jakie możliwości będziemy mieć za pewien czas, na przykład kilka lat.

Warto sprawdzić szczegółowe informacje prawne o przedawnieniu się pożyczek w eurocent - portal jest bazą danych o pożyczkach online, co więcej, za jego pośrednictwem złożyć można odpowiednie wnioski. 
Biorąc pożyczkę powinniśmy sprawdzić dokładnie warunki i terminy spłat. Dzięki temu możemy uchronić się przed zadłużeniem, którego nie będziemy w stanie spłacić.

Artykuł sponsorowany

źródło: ox.pl
dodał: red.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: