Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Cieszyn: co z osuwiskiem na ul. Błogockiej?

W 2010 roku na ul. Błogockiej w Cieszynie pojawiło się osuwisko, którego skutki dotknęły tamtejszych mieszkańców i ich prywatne posesje. Słyszymy, że dotychczas zabezpieczenia tego terenu były tylko doraźne, a osuwisko wciąż stanowi problem. Mieszkańcy ciągle ubiegają się o odszkodowanie z tego tytułu.

Skąd wzięło się osuwisko?

Według dokumentu „Opinia dotycząca stanu technicznego drogi powiatowej nr 2699 S – ul. Błogocka w Cieszynie” z czerwca 2009 roku, sporządzonego przez firmę Geologia, Środowisko, Budownictwo Hanna Waleczek, osuwisko powstało przez niedotrzymanie pewnych reżimów. Żeby zapobiec uruchomieniu procesów osuwiskowych, w dokumencie zalecono: sprawdzenie kolektorów sanitarnego, deszczowych oraz wodociągu; rozpoznanie podłoża gruntowego oraz grubości i jakości podbudowy jako wstępu do generalnej przebudowy drogi (wykonane w 2006r. remonty cząstkowe nie poprawiły znacząco stanu remontowanych odcinków drogi); rozważenie wzmocnienia krawędzi drogi na odcinkach newralgicznych, tj. prowadzonej na krawędzi skarpy; wykonanie skutecznego drenażu podziemnego od wschodniej strony ulicy; likwidacja wypływów deszczówki na skarpę poprzez odprowadzenie do rzeki, bądź sprowadzenie szczelne po skarpach (w celu ochrony skarp); generalna przebudowa z przewidzianym odwodnieniem ulicznym.

Jak informuje mieszkanka ul. Błogockiej, która przesłała nam dokument, żadne z powyższych zaleceń nie zostało wykonane, co skutkowało pojawieniem się osuwiska.

Prace remontowe w tym obszarze powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku (Pisaliśmy: Zniknie niebezpieczne miejsce), w związku z inwestycją pt. „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie – etap I”. Jednak samo osuwisko nie jest jedynym problemem mieszkańców.

Walka o odszkodowanie

- Starosta Cieszyński zezwolił decyzją w styczniu 2021r. na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej w ramach zadania: „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie" i nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołania od inwestycji trafiły do Wojewody Śląskiego i do dnia dzisiejszego tj. do 22.06.2022r. nie zostały rozpatrzone, w wyniku czego decyzja inwestycyjna nie stała się decyzją ostateczną. Skutkuje to dla nas brakiem wypłaty odszkodowania wycenionego przez rzeczoznawcę na podstawie operatu szacunkowego. – mówi mieszkanka ul. Błogockiej.

Po otrzymaniu od Starosty decyzji w dn. 20.01.2022, orzekającej wysokość odszkodowania, mieszkanka złożyła do Burmistrz Cieszyna wniosek o wypłatę zaliczki w wysokości 70% wysokości odszkodowania przysługującego za jej nieruchomość (na podstawie art. 12 ust. 5a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363)).

- Pani Burmistrz w piśmie z dnia 16 lutego 2022r. odmówiła nam wypłaty tej zaliczki, a to oznacza, że doszło do naruszenia prawa, także poprzez pozorne działania organ dopuścił się bezczynności, w wyniku której uchybiono terminowi określonemu w specustawie drogowej. Zdaniem Pani Burmistrz konieczność niezwłocznego wydania nieruchomości miałaby stanowić podstawę wypłaty zaliczki. Innymi słowy, najpierw powinniśmy znaleźć się na ulicy bez dachu nad głową, a później winniśmy oczekiwać, że 30 dniowy termin zostanie przez władze miasta zachowany. – tłumaczy mieszkanka.

Groźba eksmisji?

- W rozmowach przekazano nam, że mamy opuścić nasz dom już w lipcu. Nikt niestety nie mówi, kiedy otrzymamy pieniądze, żeby zorganizować sobie nasze życiu na nowo w innym miejscu. Cały czas spłacamy kredyt hipoteczny, w przyszłym tygodniu musimy zapłacić ubezpieczenie na dom, kto będzie odpowiadał za zniszczenie domu, co się stanie jeśli np. w przyszłym roku Wojewoda cofnie decyzje inwestycyjną? My nie dostaniemy pieniędzy, a domu nie będzie. Nikt się tym nie martwi. – tłumaczy mieszkanka ul. Błogockiej.

Mieszkanka została poinformowana przez Burmistrz Cieszyna o możliwości najmu lokalu mieszkaniowego z Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie. Lokale zostały zaprezentowane w środę, 22 czerwca, a ich stan techniczny – jak mówi mieszkanka Błogockiej – jest uwłaczający.

Jakie jest stanowisko miasta w tej sprawie?

- Na żadnym etapie sprawy nie zbagatelizowano. Przetarg został ogłoszony 08.06.2022r. z ustalonym terminem składania ofert na 24.06.2022r. do godz. 10.00. Do tego czasu do zamawiającego wpłynęła jedna oferta złożona przez IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o. Obecnie trwa badanie i ocena oferty. Jeżeli oferta zostanie uznana za ważną z tym wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zakresu objętego zamówieniem. Zadanie w całości jest finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Na rok 2022 r. Gmina uzyskała środki finansowe w wysokości 8.080.000 zł, które są przeznaczone na wykupy nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania oraz na właściwe roboty budowlane w zakresie stabilizacji osuwiska. Nadmienić należy, iż Gmina wnioskowała o kwotę 16.000.000 zł na ten rok, aby zadanie zrealizować w całości. W związku z przyznaniem mniejszej kwoty zakres robót będzie ograniczony do wysokości przyznanych środków, zaś na pozostałą część Gmina, jak co roku będzie składać wniosek o środki na 2023r. i od ich wysokości będzie zależeć zakres robót wykonany w kolejnym roku. Gmina nie przewiduje finansowania zadania ze środków własnych poza wydatkami na nadzór inwestorski i autorski. Nadmienić również należy, iż Gmina nie może wypłacić wcześniej środków finansowych, czy to za roboty czy też za wykupy nieruchomości, dopóki nie zostaną one przelane przez Urząd Wojewódzki, gdyż wcześniejsza wypłata spowodowała utratę dofinansowania i konieczność finansowania zadania ze środków własnych. - tłumaczy Katarzyna Koczwara, Rzecznik Prasowy Miasta Cieszyn.

Od rzeczniczki dowiadujemy się także, że od decyzji nr 1 Starosty Cieszyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14 stycznia 2021r. zostało złożone w marcu 2021 r. odwołanie przez jedną ze stron (osobę fizyczną). Aktualnie trwa postępowanie prowadzone w II instancji. Termin rozstrzygnięcia wydłużono i wyznaczono na 30 czerwca 2022r. Decyzja wobec tego nie jest ostateczna, ale posiada rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym pomimo braku przymiotu ostateczności decyzji Gmina ma możliwość rozpoczęcia inwestycji.

- Starosta Cieszyński w dniu 20 stycznia 2022r. wydał decyzję określającą odszkodowanie za nieruchomość zabudowaną położoną w Cieszynie przy ul. Błogockiej 39 i zobowiązującą Burmistrza Miasta Cieszyna do wypłaty ustalonego odszkodowania w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Starosty nr 1 z dnia 14.01.2021r. stanie się ostateczna. Z uwagi na charakter, złożoność i koszt inwestycji (w tym również około 1,5 ml. koszt odszkodowań dla właścicieli nieruchomości położonych na osuwisku) Gmina od początku planowała uzyskać na ten cel dofinansowanie zewnętrzne. Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Cieszyn Wojewoda Śląski w decyzji z dnia 8 kwietnia 2022r. postanowił udzielić Miastu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków w postaci ruchów osuwiskowych ziemi mających miejsce w 2010 roku. Gmina czyniła starania aby przedmiotowa dotacja znalazła się czym prędzej w budżecie Miasta by umożliwić wypłacenie zaliczki w wysokości 70% odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości przy ul. Błogockiej 39, monitując zarówno pisemnie jak i telefonicznie służby Wojewody celem przyspieszenia zawarcia umowy dotacji. Ostateczną treść umowy Miasto uzyskało początkiem czerwca br. W dniu 6 czerwca br. Pani Burmistrz ze strony Miasta podpisała przedmiotową umowę wraz z wnioskiem o dotację, które zostały niezwłocznie dostarczona do Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie oczekujemy na jej podpisanie przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Po otrzymaniu środków finansowych właściciele niezwłocznie otrzymają wnioskowaną przez nich zaliczkę. Ogłaszając przetarg na wykonanie robót, właścicielom zabudowanej nieruchomości ze względu na trudną sytuację w jakiej się znaleźli, złożona została propozycja wynajęcia jednego z lokali komunalnych, jednak po zapoznaniu się z 1 lokalem zrezygnowali oni z dalszych oględzin oświadczając, iż nie są zainteresowani tego typu rozwiązaniem. - podaje Katarzyna Koczwara.

MD

źródło: ox.pl
dodał: md

Komentarze

15
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2022-07-04 19:52:43
altacet: Tak własnie cieszyński magistrat traktuje mieszkańców.Liczą się tylko fanaberie rady,bezrozumne głosowania uchwał nie zawsze zgodnych z obowiązującym prawem.Bezmyślne podnoszenie rąk,żeby mieć tzw.święty spokój.
2022-07-04 23:24:14
doler: To ja proponuje Alcazercer wyskakuj z kasy i płać właścicielowi. Jakim cepem trzeba być, żeby kupować dom na skarpie i mieć czelność żądać od miasta odszkodowania ? Niedługo może pedofile bedą sądzić miasto, że odsiadywali karę wiezienia za molestowanie dziecka na placu zabaw, gdyby miasto nie wybudowało placu, to by nie molestował, i nie trafił do wiezienia. I jeszcze 1,5mln za ten domek... buhaha. To osuwisko na Błogockiej czy kopcu Kościuszki ? Bo ta cena z dupy. Kupić dziadowski dom i mieć pretensje do garbartych że ich dzieci są proste. Miasto ma 36 tysięcy mieszkańców, którzy płacą podatki na rzecz poprawy życia w mieście, a nie po to, by 16 mln ładować w zabezpieczanie domu kilku osób.
2022-07-05 00:29:16
Gigi13: Zgodzę się z doler... Ci mieszkańcy byli ślepi czy co i teraz ojojoj dajcie hajs... Takiego wała!
2022-07-05 06:17:56
pół_Sasina_z_Wiślicy: altacet to klasyka pisiej głupoty, wina Tuska i kaczy rechot to wszystko co ma do przekazania
2022-07-05 09:20:41
PatrykMC: Doler: to miasto sprzedawało działki.. i świadomie ludzi na minę wprowadzili. Nikt nic z tym osuwiskiem nie robi od lat! A Sraszkiewicz dostała teraz absolutorium, żenujące że taka banda rządzi i nikt nic z tym nie robi. Wstyd dla miasta i mieszkańców !
2022-07-05 09:22:31
PatrykMC: Kolejna rzecz, miasto chce sprzedać nieruchomość na Alei Łyska( rudera przed starą karczmą pod dębem) suma niemała ale nikt nie powie że teren zalewowy, byle ktoś kupił i potem się martwił ...
2022-07-05 09:58:15
jojestelagalicyjok: @Gigi13,doler; dwa półgłówki, nie oznaczają jednej głowy, cierpicie na tę samą przypadłość i chyba leczy was ten sam psychiatra. Burmistrz(yni) powinna zająć się Miastem Cieszyn a nie Puckiem, mnej fejsować i podróżować, więcej urzędować. Cieszyn nie czuje,że ma BURMISTRZA. Co do skarpy Błogockiej, Cieszyn rozwija się w kierunku właściwym; Marklowice,Pogwizdów.Błogocice to nierozwojowy kierunek, stanowi tylko problem.
2022-07-05 11:24:37
Ar--Ai: SratrykMC - wstyd dla ciebie i twojej rodziny, świadomie czy nie głupoty wypisujesz - każdy kupujący wie jaką działkę kupuje, miasto nikogo na żadną minę w tej sytuacji nie wprowadza, szczegółowe dane dotyczące działek są w wydziale geodezji, tereny osuwiskowe są wyraźnie zaznaczane na mapkach potrzebnych do transakcji kupna - a jeśli się już ktoś zdecydował na kupno działki i budowę na takim terenie to jeszcze ma możliwość ubezpieczenia domu, ciekawe czy te domy takie ubezpieczenie miały
2022-07-05 11:26:19
Ar--Ai: Sratryk MC - twój drugi wpis o "terenach zalewowych" jedynie potwierdza, że nie masz zielonego pojęcia o transakcjach kupna/sprzedaży działek więc dej se spokój chłopie
2022-07-05 11:32:45
altacet: Cieszyński magistrat wzorem pisowskiej władzy za nic ma nakazy,wyroki. "Bezradni" w d... mają prawo,a przewodniczy im "gosposia",dla której najważniejsze jest promowanie siebie na imprezach i wyjazdach.Ludzie,którzy na nią głosowali plują sobie teraz w brodę.
2022-07-05 13:14:07
Halos: altacet: tak, tak dla Gosposi najważniejsze jest to, żeby był codzienny wpis na Fb z jakiejś imprezy!
2022-07-05 13:54:21
daniel3ttt: Ar--Ai niekoniecznie jest tak jak piszesz. Ten dom budowano zapewne dużo wcześniej niż powstało osuwisko. Wcześniej nie było tam takich problemów i nikt tego nie mógł przewidzieć. Wiele cieszyńskich wzniesień na, których pobudowano domy kryje pod spodem łupki, które nie są stabilnym podłożem. Dla przykładu nowe osiedle domków w Błogocicach na prawo od zameczku. Co przwda domy stoją na rownym terenie ale od strony boiska i dawnych zakładów przetwórczych LAS są same skarpy. W Kalembicach i Marklowicach miejsca dawniej zakwalifikowane do terenów zagrożonych osuwiskiem później zmieniono i już (niby) nie ma zagrożenia. Ciekawe jak wyglądałaby sprawa gdyby tak na marklowickich kopcach, gdzie mieszka Burmistrzyni stało się coś podobnego?
2022-07-05 14:30:57
Ar--Ai: daniel nawet gdyby tak było w przypadku starych domów, to tym bardziej miasto na żadną minę nikogo nie wprowadza - a co do domów nowych, nawet kilkudziesięcioletnich, mam pewność, że teren jest od dawna zaznaczony jako osuwiskowy, do pozwolenia na budowę potrzebne są ekspertyzy geologiczne, zalecenia konstrukcyjne itp, a potem kto chce to kupuje i buduje, a kto nie to nie, i po co tu miasto mieszać do sprawy? miasta problem to ulica Błogocka
2022-07-05 17:03:28
daniel3ttt: Ar--Ai chyba przeczytałeś tylko nagłówek. Skarpa obsunęła się w 2010 r. natomiast opinię co do stanu technicznego i zalecenia przebudowy, zabezpieczenia wpływu wody na skarpę itp wydano w 2009 r. Nie wykonano ich. Zatem jeśli stan zabezpieczenia drogi przyczynił się głównie do powstania osuwiska to nie jest to tylko problem miasta i ulicy. To tak jakby śnieg z twojego dachu spadł na auta parkujące w pobliżu i je uszkodził, lub źle zaparkowane auto ruszyło na inne. Ale oczywiście potrzebna byłaby opinia specjalistów, na ile zalecenia co do poprawy stanu drogi i skarpy były pilne i wiążące
2022-07-05 21:35:00
Ar--Ai: daniel chyba nie przeczytałeś swojego poprzedniego postu - zrób to, a potem mój komentarz jeszcze raz; a co do zabezpieczenia drogi, skoro teren tam jest osuwiskowy to na pewno nie z powodu drogi czy jej zabezpieczeń
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: