Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Biblioteki ponad granicami

W 2017 roku Biblioteka Publiczna w Skoczowie oraz Biblioteka Regionalna w Karwinie podjęły współpracę. Jej pokłosiem jest pierwszy wspólny, transgraniczny projekt, który rozpoczął się w 2018 r. i powoli zmierza do końca.

Projekt nosi tytuł „Współpraca i rozwój bibliotek w Karwinie i Skoczowie”, realizują go Urząd Miejski i Biblioteka Regionalna w Karwinie oraz skoczowska biblioteka, a jego głównym celem jest stworzenie sieci współpracujących ze sobą instytucji i wsparcie pilotażowej współpracy bibliotek z Karwiny i Skoczowa. By cel został spełniony, przez cały rok, zarówno w Skoczowie, jak i Karwinie, organizowane były różne wydarzenia integracyjne i kulturalne dla dzieci, dorosłych oraz seniorów, a wśród nich nie zabrakło warsztatów, wycieczek czy zajęć dla najmłodszych mieszkańców obu miast.

Aby pracownicy obu bibliotek mogli się lepiej poznać, zaplanowano dwa spotkania – jedno w Karwinie, zaś drugie w Skoczowie. Odbyły się one w maju i czerwcu, a w ich ramach uczestnicy mogli poznać historię obu miast, zwiedzić je, a także poznać i porównać system pracy obu bibliotek. Była to też okazja do wymiany doświadczeń i rozmów na temat organizowanych akcji oraz posiadanego księgozbioru.

– Wizyta w Karwinie i zwiedzenie tamtejszej Biblioteki Regionalnej było dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem. Zwłaszcza że placówka kilka lat temu przeszła gruntowny remont, w ramach którego do budynku biblioteki został dołączony niewykorzystany pawilon sąsiedniej szkoły podstawowej i oferuje czytelnikom wiele nowoczesnych rozwiązań. Zostaliśmy też bardzo ciepło przyjęci przez pracowników biblioteki, za co dziękujemy. Myślę, że kiedy projekt już się zakończy, będziemy szukać kolejnych możliwości współpracy – mówi Marcin Wieczorek, dyrektor Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

Jednym z kolejnych działań w ramach projektu były warsztaty i zajęcia dla dzieci. Bibliotekarze z Karwiny odwiedzili Skoczów w czerwcu i zaprosili przedszkolaków do wspólnej zabawy oraz zmierzenia się z różnymi zadaniami. W ten sposób młodzi skoczowianie mieli na przykład okazję poznać cieszyńską księżną oraz usłyszeć legendę o zaczarowanym frysztackim dzwonie. Z kolei biblioteka w Skoczowie odwiedziła Karwinę we wrześniu i przeprowadziła tam warsztaty plastyczne dotyczące legend Śląska Cieszyńskiego. Mali mieszkańcy Karwiny otrzymali wiele różnych materiałów, w tym kawałki roślin czy ziarna, z których tworzyli obrazki przedstawiające stwory pochodzące z naszych baśni i legend. Dodatkowo dla wszystkich dzieci biorących udział w obydwu spotkaniach zostały przygotowane paczki z upominkami i słodki poczęstunek.

Nie zapomniano również o seniorach i ich wnukach. W sierpniu, w ramach „Wyprawy śladami Gustawa Morcinka”, Skoczów odwiedziła 30-osobowa grupa seniorów z Karwiny. Goście najpierw odwiedzili skoczowską bibliotekę, gdzie przywitał ich dyrektor instytucji Marcin Wieczorek, który opowiedział o działaniach i ostatnich zmianach w placówce, a następnie, w towarzystwie przewodnika Tomasza Lenkiewicza, cała grupa udała się na wycieczkę po Skoczowie. Seniorzy odwiedzili skoczowski Rynek, Muzeum im. św. Jana Sarkandra, ARTadres oraz Muzeum im. Gustawa Morcinka. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali też o godz. 12.00 skoczowskiego hejnału z wieży ratuszowej. Ostatnimi etapami wyprawy były odwiedziny Teatru Elektrycznego oraz wyjście na Kaplicówkę, gdzie można było podziwiać panoramę Skoczowa.

Rewizyta odbyła się 11 września. Tego dnia na zagraniczną wyprawę wyruszyli, razem z wnukami, seniorzy ze Skoczowa. Najpierw zostali oprowadzeni po historycznym centrum Karwiny, a następnie mieli okazję zwiedzić Zamek Frysztat i Muzeum Ziemi Cieszyńskiej, by później udać się do kościoła pw. św. Piotra z Alkantary w Karwinie Dołach – budowli, która z powodu wieloletniej, intensywnej eksploatacji górniczej jest obecnie odchylona od pionu o niemal 7 stopni. Wycieczkę zakończyło zwiedzanie Biblioteki Regionalnej w Karwinie.

Częścią projektu był też Jarmark Książki w Skoczowie, który odbył się 11 października. Była to pierwsza tego typu inicjatywa skoczowskiej biblioteki, ale z pewnością nie ostatnia. Na skoczowskim Rynku pojawiły się stoiska z książkami i grami planszowymi, a zaproszenie do udziału w imprezie przyjęły między innymi księgarnie oraz Biblioteka Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie. Nie zabrakło też stoisk Biblioteki Publicznej w Skoczowie oraz Biblioteki Regionalnej w Karwinie, gdzie można było otrzymać wiele materiałów promocyjnych i wydawnictw związanych z biorącymi udział w projekcie bibliotekami oraz ich miastami – Skoczowem i Karwiną. Z kolei na płycie Rynku odbywały się animacje i zabawy dla dzieci, łącznie z niezwykle popularnym malowaniem twarzy, a na scenie wystąpiły zespoły muzyczne ze Skoczowa i Republiki Czeskiej. Warto przy tej okazji dodać, że biblioteka w Karwinie od lat we wrześniu organizuje podobny jarmark na karwińskim Rynku, a w tym roku, również w ramach opisywanego projektu, nie zabrakło na nim także stoiska skoczowskiej biblioteki.

– Bardzo się cieszymy, że dzięki projektowi nawiązaliśmy współpracę i przyjaźń z bibliotekarzami ze Skoczowa. Cieszymy się również na dalsze wspólne działania – dodaje Markéta Kukrechtová, dyrektor Biblioteki Regionalnej w Karwinie.

Chociaż większość działań projektowych już się zakończyło, sam projekt potrwa do lutego 2019 r. W jego ramach Biblioteka Regionalna w Karwinie zyska zupełnie nową stronę internetową, a na stronach obydwu bibliotek pojawią się polsko-czeskie tłumaczenia treści oraz specjalne zakładki informujące o bieżących wydarzeniach w obu placówkach.

Projekt „Współpraca i rozwój bibliotek w Karwinie i Skoczowie”, numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001301, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Biblioteka Publiczna w Skoczowie

Zdjęcia z archiwum Biblioteki Regionalnej w Karwinie

Artykuł sponsprowany

źródło: ox.pl
dodał: Elżbieta Sikorska
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: