Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Zebrzydowice: wspomnienie ofiar Holokaustu

Na cmentarzu w Zebrzydowicach stanął nagrobek upamiętniający ofiary hitlerowskiego obozu pracy, który funkcjonował w gminie w latach 1942-1944. Jego budowę sfinansował Instytut Pamięci Narodowej.

Pomnik powstał z inicjatywy pastora Kościoła Zielonoświątkowego przy współpracy z wójtem gminy i dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury. Z okazji 75. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej zaplanowano też na niedzielę (13.09) uroczystości, w których wezmą udział władze gminy, duchowni Kościoła Katolickiego i Kościoła Zielonoświątkowego, a także delegacje gmin żydowskich i IPN.

Szczegółowy program:

  • Godzina 15:45 – rozpoczęcie ceremonii Przy Pomniku Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w Kończycach Wielkich, ul. Kościelna
  • Godzina 16:30 – spotkanie pod Tablicą Upamiętnienia w miejscu byłego Obozu Pracy w Zebrzydowicach, ul Dworcowa
  • Godzina 17:15 – Uroczystość przy nagrobku symbolicznym na cmentarzu w Zebrzydowicach

KR/mat.pras.

źródło: ox.pl
dodał: Krzysztof Rojowski

Komentarze

61
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2020-09-11 17:06:24
Waldo94: Precz z żydowską okupacją !! STOP 447. Nie dla Polin/ Judeopolonii. To jest Polska, a nie alternatywne państwo żydowskie.
2020-09-11 17:55:51
donekT: Dla jasności sprawy, HOLOKAUST, termin ukuty już po zakończeniu II światowej dotyczy wielu narodowości, a nie tylko jednej konkretnej, co do tej konkretnej bardziej adekwatne jest określenie SHOAH...
2020-09-11 17:57:50
Waldo94: @donetT: Powiedz to przedstawicielom państwa położonego w Palestynie, wyśmieją cie i zgnoją.
2020-09-11 18:00:39
donekT: II wojna na świecie zakończyła się 2 IX 1945, co nie zmienia faktu, ze wszystkim ofiarom II światowej, zwłaszcza niemieckiego nazizmu, należy się adekwatny szacunek.
2020-09-11 18:04:29
donekT: Waldo94 odsyłam do Zagłady Żydów Europejskich - Raul Hilberg, wydanie z 1961, jakoś tam nie pada określenie Holokaust... Może wyjaśnią mi dlaczego.
2020-09-11 18:18:58
Waldo94: @donekT; Zgadza sie, ale żydzi wyłącznie sobie przypisali ten termin, by eksploatować go materialnie do własnych celów. Odsyłam do książki pt. "Przedsiębiorstwo Holokaust".
2020-09-11 19:14:09
św. Patryk: redakcji ox.pl zwracam uwagę na w sposób ewidentny łamiące nie tyko regulamin forum, ale także polskie prawo komentarze na tej stronie
2020-09-11 20:18:43
czesiohill: Waldo94: kto cię urodził? Zapewne jesteś rzymskim katolikiem albo talibem, czyli katotalibem, bo tylko oni epatują taką nienawiścią do bliźniego jak ty.
2020-09-11 20:34:21
donekT: Waldo94, Dziękuję, praca Normana Finkelsteina jest mi bardzo dobrze znana. Cieszy mnie, że ją polecasz.
2020-09-11 21:06:01
donekT: Pojęcie HOLOKAUST ma źródłosłów grecki od holo-kautóō, co ma oznaczać "spalam ofiarę w całości". Zgodnie z opisem zawartym w encyklopedii PWN, termin Holokaust jest traktowany jako synonim na określenie zagłady Żydów, jaka rozegrała się w okresie II wojny światowej ze strony III Rzeszy i kolaborujących z tym państwem rządami krajów okupowanych przez niemieckie siły zbrojne albo będących sojusznikami hitlerowskich Niemiec. Żydowscy teolodzy kontestują jednak używanie terminu "holokaust" na określenie planowej eksterminacji Żydów w podanym okresie. Za bardziej zasadne, środowiska teologów żydowskich proponują używać określenia "Szoa", co ma oznaczać zagładę.
2020-09-11 21:06:21
donekT: W porównaniu do definicji zawartej w wikipedii termin Holokaust jest szerszy i wg wikipedii obejmuje nie tylko Żydów, ale również inne grupy etniczne, narodowe, wyznaniowe, polityczne i mniejszości seksualne.
2020-09-11 21:06:48
donekT: Obie definicje nie są jednak ani kompletne, ani komplementarne. Definicje nie zawierają informacji, iż samo pojęcie Holokaustu, w odniesieniu do planowo prowadzonej zagłady Żydów prowadzonej przez nazistów i ich sojuszników jest późniejsze. Sami naziści swój program polityczny w tym zakresie określali jako "ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej"/"eksterminacja"/ "zagłada". Pojęcie Holokaust jest ahistoryczne wobec wydarzeń z czasów II wojny światowej, powstało później i należy je uważać jako wtórne. Zgodnie z treścią dzieła Janiny Struk "Holokaust w fotografiach- interpretacja dowodów", definicja Holokaustu jako zagłady Żydów została ukuta dopiero w 1968 roku w ramach działań Biblioteki Kongresu USA. Wcześniej termin pojawił się w wypowiedziach polityka izraelskiego Dawida Ben Guriona około 1960 roku w czasie poprzedzającym proces Eichmanna. Znany izraelski patriota użył terminu "holokaust" w oparciu o owoce działań założonego w 1953 roku instytutu Yad Vashem (Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu), który termin stosował od 1957 roku.
2020-09-11 21:07:17
donekT: Jak widzimy, termin powstał w okresie następującym po II wojnie światowej i jest on wtórny wobec zaistniałych wówczas wydarzeń. Powstał na potrzeby istnienia państwa Izrael, w celach politycznych. Szczególne nasilenia jego stosowania i rozpowszechnienie w relacjach międzynarodowych nastąpiło na kanwie obserwowanego przez opinię międzynarodową procesu Eichmanna z 1961 roku, a następnie wobec wojny sześciodniowej z 1967 roku. Gdy Raul Hilberg w 1961 roku wydawał swe dzieło "Zagłada Żydów Europejskich", nie zamieścił tam terminu Holokaust.
2020-09-11 21:07:58
donekT: Narracja Yad Vashem ma przestawiać sytuację Żydów, począwszy od okresu poprzedzającego II wojnę światową, w szczególności w odniesieniu do wspólnot funkcjonujących na terenie Europy Wschodniej. Następnie ukazane jest męczeństwo Żydów w czasie wojny a uwieńczenie martyrologii stanowi powstanie państwa Izrael, do czego doszło 15 V 1948 roku. Przekaz wskazuje, iż Izrael gwarantuje bezpieczeństwo Żydom i chroni ich przed powtórzeniem dramatu z okresu ostatniego globalnego konfliktu.
2020-09-11 21:08:48
donekT: Zainteresowanych odsyłam do dzieła Janiny Struk "Holokaust w fotografiach- interpretacja dowodów" i Raula Hilberga "Zagłada Żydów Europejskich", wydanie z 1961.
2020-09-11 21:16:23
donekT: ... Tak nawiasem, Inicjatywa jest jak najbardziej godna wsparcia, zastanawiam się jednak, czy termin Konferencji w Wannsee (20 stycznia 1942) nie byłby bardziej odpowiedni. Zakończenie II światowej (w przypadku Europy 8/9 V '45) bynajmniej nie zakończyło cierpień Narodu Żydowskiego. Zwłaszcza warto poznać losy osób, które przeżyły gehennę niemieckiej, nazistowskiej polityki eksterminacyjnej i postanowiły rozpocząć nowe życie w Niepodległym Izraelu. Czekało ich tam dalsze poniżenie, walka i udział w eksperymentach społecznych o nikłym powodzeniu (#POKOLENIA SABRA).
2020-09-11 21:19:38
czesiohill: Za to w Polsce mieli raj
2020-09-11 21:39:51
donekT: Warto dodać, iż z godnej pogardy nazistowskiej, niemieckiej polityki eksterminacyjnej krociowe zyski czerpały również ówczesne, jeszcze dziś istniejące, międzynarodowe korporacje, niejednokrotnie wspierające dojście nazistów do władzy w Niemcach i niejednokrotnie z nimi już wówczas sympatyzujące. O odpowiedzialności podmiotów innych nich osoby fizyczne i państwa, jakoś się zapomina...
2020-09-11 21:43:05
Waldo94: @czesio Od czasów króla Kazimierza, których ich przygarnął do nas, gdy na zachodzie europy ich nie chciano, naród wybrany na naszych ziemiach dobrze sie asymilował. Hitler przerwał ich sielankę oraz plany o utworzeniu alternatywnego państwa "Polin." Żydzi wrócili do syjonu i niech tam pozostaną.
2020-09-11 21:52:41
donekT: ... Historia Żydów w Polsce jest nieco bardziej skomplikowana... Na terenach współczesnej Polski ludność żydowska pojawiała się już w X w. np. jako kupcy, którzy korzystali na wymianie handlowej, zwłaszcza pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a państwami muzułmańskimi (Kalifat Kordoby, Kalifat Abbasydów, Kalifat Fatymidów)...
2020-09-11 21:56:15
donekT: ... Większe, osiadłe na terenach współczesnej Polski społeczności Żydowskie pojawiały się mniej więcej w okresie początkowym krucjat, chociażby w związku z narastającą wobec Żydów falą nienawiści na Zachodzie Europie...
2020-09-11 21:59:35
donekT: ... W Polsce był to mniej więcej okres panowania Mieszka III, wówczas obserwujemy wybijanie monet, w których legendzie dopatrujemy się liter z alfabetu hebrajskiego...
2020-09-11 22:02:58
donekT: ... W 1264 książę wielkopolski Bolesław Pobożny nadał ludności Żydowskiej przywilej (#Statut Kaliski), który i dziś wśród niektórych wzbudza kontrowersje...
2020-09-11 22:05:27
donekT: ... Za Kazimierza III Wielkiego, w związku z brakiem posiadania przez Polskę poważniejszych zasobów kruszcu, Król, kierując się sytuacją ekonomiczną państwa, wspierał mieszkające na terenie Polski wspólnoty Żydowskie...
2020-09-11 22:07:51
donekT: ... Za Władysława Jagiełły (tu mogę się mylić) konwersja na chrześcijaństwo wiązała się dla ludności Żydowskiej z możliwością przyjęcia do stanu szlacheckiego...
2020-09-11 22:09:09
donekT: ... Aż do XVIII wieku ludność Żydowska znana była ze współpracy ze stanem szlacheckim, posiadała Waad etc...
2020-09-11 22:13:36
donekT: W Polsce w XVII- XVIII wieku, szerzej zakrojone prześladowania ludności Żydowskiej były zauważalne na kresach wschodnich i wiązały z działalnością Kozaków (Powstania Kozackie). Do najbardziej znanego prześladowania ludności Żydowskiej doszło z podpuszczenia rosyjskiego w 1768 r. w czasie Koliszczyzny na polskiej Ukrainie. W czasie Rzezi Humania mordowani byli na równi Polacy i Żydzi.
2020-09-11 22:21:07
donekT: W okresie rozbiorów, Imperium Rosyjskie na zajmowanym przez siebie terytorium prowadziło systemową antyżydowską politykę, wprowadziło strefę osiedlenia, dyskryminowało ludność Żydowską, inicjowało antyżydowskie pogromy, również na terenach zamieszkałych przez Polaków. Przed II światową, to właśnie Europa Wschodnia uchodziła za jeden z bardziej nieprzyjaznych dla Żydów terenów. Niektórzy sugerują, iż to właśnie rosyjska porewolucyjna emigracja wpłynęła znacząco na wzrost antysemityzmu w Niemczech. Oczywiście nie można pominąć popularnych wówczas fałszywych i godnych pogardy teorii rasowych.
2020-09-11 22:21:51
donekT: Jak można zauważyć, z losami Żydów na terenach Polski było różnie, jednak godne pogardy zachowania, z obu stron, często wynikały z udziału czynnika trzeciego.
2020-09-12 05:28:32
św. Patryk: walduś uważaj, żeby ci się piwo z butelki nie wylało jak będziesz hajlował - arturek do taty krasnale malować i stoperan włączyć do menu
2020-09-12 05:47:43
romuald.saletra: Argumentów brak?
2020-09-12 07:14:41
św. Patryk: inwentarz.ipn.gov.pl/advancedSearch?q=roman+stoszek&page=1
2020-09-12 07:32:33
romuald.saletra: Dziękujemy za zaprezentowanie poziomu. Raczej jego braku.
2020-09-12 08:03:29
św. Patryk: jesteś tu donuś od dawna pier-wszą mendą od insynuacji i szkalowania, nieraz choćby Adama Michnika obciążałeś rzekomymi czynami jego brata - no to pora się zmierzyć z własnym dziedzictwem, bez fejku i ściemy jakie sam uprawiasz, czarno na białym
2020-09-12 08:12:28
jasper: Przypominam wierzacym, ze czczeni przez katolikow - Jezus i Maryja byli Zydami.
2020-09-12 09:20:18
rainman: W rzeczy samej seria komunistycznych zbrodni sądowych za których odpowiedzialność ponad wszelką wątpliwość ciąży na Stefanie Michniku to "rzekomy czyn".
2020-09-12 09:46:51
św. Patryk: skoro zaczynasz podszczekiwać jak donuś, to radzę ci dobrze przyglądnąć się historii własnej rodziny, byś jak on się nie zdziwił i nie musiał odszczekiwać, w rzeczy samej
2020-09-12 09:47:28
koszor: Smutne. Tym bardziej, że wnuki niemieckich zbrodniarzy powoli zaczynają negować swoją winę, a nawet przypisywać Polakom odpowiedzialność. Dlatego powiedziałem dzieciom: macie mieć dobre oceny, ale z niemieckiego maksymalnie mierny.
2020-09-12 09:51:22
koszor: W Gusen na miejscu obozu koncentracyjnego dzisiaj stoją domy mieszkalne. Choćby mi tam za darmo ziemię dali czy dom, nie zamieszkałbym na ziemi zbroczonej niewinną krwią. Austriacy mają amnezję większą niż Niemcy. Nowoczesny kraj, zacierający ślady ludobójstwa.
2020-09-12 09:57:14
rainman: Jakieś rodzinne koligacje z panem kapitanem?
2020-09-12 10:07:47
św. Patryk: w Polsce niemieckie cmentarze hurtowo okradano z nagrobków i rozkopywano w poszukiwaniu kosztowności, żydowskie co przetrwały wojnę przerabiano na parki albo zalewano asfaltem, na zgliszczach obozów koncentracyjnych w Polsce już po wojnie i przez długie lata sąsiedzi organizowali regularne wykopki by dorwać choćby złoty ząb którejś z ofiar holokaustu - no to wszystko są z pewnością przejawy wyższej kultury i cywilizacji - twoja umiłowana ojczyzna i twoi rodacy, pasący się na świadectwach ludobójstwa, dziś takich zaczyna ogarniać amnezja
2020-09-12 10:54:09
koszor: Kosztowności w grobie? Nie pomyliłeś z kulturą starożytnych Egipcjan? Jakie możesz znaleźć kosztowności w grobie? Złoty ząb? A kto przerabiał żydowskie cmentarze, mój starzik ze starkom? Komuniści- kolejni odurzeni wizją Wielkiego Ładu, podobnie jak Niemcy kilkadziesiąt lat wcześniej, chcieli tworzyć Nowy Świat. Tyle, że jedni i drudzy bez Boga, więc dlatego znowu szaleństwo i zezwierzęcenie.
2020-09-12 12:48:25
rainman: Gdyby nie tyle dziur po bolszewickich kulach w potylicach polskiej inteligencji, to za taką pedagogikę wstydu przyszłoby srogo odpowiadać chłostami pod pręgierzem. Ale że inteligencja przetrzebiona a pospólstwo nie było oporem tak też to ostatnie się namnożyło do woli. I kala swoje własne gniazdo.
2020-09-12 13:28:54
św. Patryk: no tak, koszorku, ciężko do wiadomości przyjąć, że się z tej samej rodzinki wywodzisz - ale dopóki tego nie pojmiesz, będziesz jak donuś bredził, innych opluwał i sam siebie okłamywał: "Niemcy opuszczając tereny Dolnego Śląska po przegranej wojnie w 1945 roku ukrywali w słoikach, kankach, kamiennych garnkach cenne pamiątki, biżuterię czy nawet złoto w charakterystycznych miejscach, niekiedy nawet w grobowcach. Nowi osadnicy wiedzieli o tym i, szukając wartościowych depozytów, plądrowali takie miejsca. Proceder szabru kwitnął przede wszystkim tuż po wojnie, ale do dzisiaj możemy natknąć się na ślady nielegalnych poszukiwań."
2020-09-12 13:30:10
św. Patryk: "Na świeżo rozkopaną dziecięcą mogiłę ze zniszczonym nagrobkiem natknął się dziennikarz historyczny wraz z ekipą filmową. Na dawnym cmentarzu ewangelickim w Modliszowie pod Świdnicą kręcili materiał o cmentarnym szabrze." - wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26268404,ktos-rozkopal-dzieciecy-grob-szukajac-skarbow.html
2020-09-12 13:55:31
św. Patryk: a to całkiem współczesny wkład Polaków do historii hańby i upadku elementarnych zasad moralności i etyki: "Kiedy w 2016 r. nowa władza uznała, że należy rozkopać groby i wyciągnąć z nich szczątki ofiar, ci, którzy byli przeciw, z rosnącą bezsilnością błagali, by uszanować ich cierpienie. Bez skutku. W obłędzie poszukiwania "zamachu smoleńskiego" PiS nie słuchał żadnych argumentów. Dziś zapłaci za to państwo polskie."
2020-09-12 13:58:17
św. Patryk: historia się powtórzyła, PiS nawiązał w 2016 do niechlubnych tradycji reżimu PRL-owskiego: "W 1980 w tygodniku "Solidarność" opublikowano wstrząsający reportaż o pogrzebach ofiar masakry z grudnia 1970 r., do której doszło w Trójmieście. Bliscy zabitych wtedy robotników nie mogli wyprawić im normalnych pogrzebów, nie mogli dać nekrologów do prasy, a na grobach zabroniono im nawet umieszczania dokładnej daty śmierci. Pochówki odbywały się w nocy, pod nadzorem ubeków, milicjantów i prokuratorów. O pogrzebie rodziny dowiadywały się w ostatniej chwili. Nad ranem przyjeżdżał radiowóz i zabierano ich po prostu na cmentarz… 38 lat później władza niepodległej już Polski w podobny sposób potraktowała najbliższych ofiar katastrofy smoleńskiej, którzy nie chcieli zgodzić się na otwarcie grobów i wyciągnięcie z nich zwłok. Wymuszone ekshumacje odbywały się nad ranem, cmentarz otaczały kordony policji i żandarmerii, nie dopuszczano protestujących wdów."
2020-09-12 14:00:07
św. Patryk: to Polacy Polakom ten los zgotowali, koszorku - amnezja czy nie amnezja, najpierw te tematy przerób zanim zaczniesz się po sąsiadach rozglądać i im to czy tamto wypominać, naprawianie świata jedynie od siebie możesz zacząć
2020-09-12 14:39:30
pogromca ciemnoty: Najwięksi zbrodniarze i ludobójcy zawsze będą się wywodzić z katolickiego prawactwa. Bo to jest zło, które trzeba tępić w zarodku.
2020-09-12 15:10:09
jasper: Polecam film - „ Cud purymowy” - jak kibol dowiedzial sie, ze jest Zydem.
2020-09-12 15:23:46
jasper: Z wywiadu z A. Szpilmanem, synem Wladyslawa Szpilmana - „słowo „Żyd” było w Polsce używane w zły sposób, aby obrażać. Taki rusycyzm. Wynika to z perfidii Niemców, którzy wkraczając do Polski, wyjęli Żydów spod prawa i rzucili na pastwę rzezimieszków. Hitlerowcy wiedzieli, że ci Żydzi, rabowani, gwałceni, poniżani przez szumowiny, na oczach ludzi, którzy nie reagowali, odczują w końcu ulgę, kiedy trafią do gett. Żydzi zaczęli się bronić, tworzyli swoją milicję, co zresztą przyśpieszyło budowanie gett, gdyż okupanci zdawali sobie sprawę, że łatwiej będzie zamknąć w nich przerażone ofiary niż bojowników. Natomiast hołota przyzwyczaiła się, że Żyd to ktoś gorszy, kim można bezkarnie pomiatać. I tak w Polsce zostało ! W Niemczech, gdzie gminy żydowskie, z ich odrębnością kulturową, odbudowały się, nastąpiła restytucja sposobu postrzegania ludzi narodowości żydowskiej przez społeczeństwo, ale nie nad Wisłą. Bo co się działo po wyzwoleniu? Były pogromy. Kraków, Kielce... o Jedwabnem nie wspomnę.“ Takie wlasnie „ szumowiny“ mozna nadal spotkac w Polsce, niestety ...
2020-09-12 16:06:03
rainman: helena wolińska (działaczka komunistyczna pochodzenia żydowskiego) do końca swojego życia twierdziła, że zarzuty władz RP skutkujące wnioskiem o jej ekstradycję (osiedliła się w Wielkiej Brytanii) mają podłoże antysemickie. W rezultacie - nigdy nie udało się jej osądzić.
2020-09-12 21:40:03
krzysztof.mm: byś się chłopie bardziej interesował losami Żydów-przedwojennych sąsiadów twoich rodziców a nie działaczki komunistycznej Wolińskiej, to może byś coś więcej ze świata rozumiał
2020-09-13 09:22:12
rainman: Z tych a także innych powodów jesteście aktualnie trzymani w parterze.
2020-09-13 10:05:08
krzysztof.mm: to jest dobre, rasowy PiS-ior pisze o "trzymaniu w parterze" połowy obywateli RP - klasyka ideologicznego zacietrzewienia indukowanego pospolitą głupotą
2020-09-14 13:27:35
donekT: krzy-sio+ Mniej insynuacji, mniej powielania propagandy, więcej rzetelnej wiedzy...
2020-09-14 13:28:02
donekT: Godna zainteresowania, oczywiście nie pod każdym kątem, jest twórczości Stanisława Kostki Potockiego, mowa o traktacie zatytułowanym "Podróż do Ciemnogrodu". Tak się zastanawiam, czyli mieli przyjemność zapoznać się z treścią tego dzieła? Czyżby ze względu na poniektóre treści zawarte w wymienionym dziele, zważywszy na WSPÓŁCZESNE standardy, dziś Stanisław Kostka Potockich z dużym prawdopodobieństwem nie zostałby uznany za antysemitę? Zresztą Stanisław Staszic w swej antyżydowskiej retoryce nie odbiega znacząco od postawy Kostki Potockiego. Obie wymienione postacie stanowią przedstawicieli swojego pokolenia i ich poglądu znacząco nie odbiegają od wówczas panujących. Warto zwrócić uwagę, że traktuje się ich dziś nadal jako przedstawicieli oświecenia, z zasady kierujących się rozumem, ponad wyznaniowym zabobonem.
2020-09-14 13:29:47
donekT: Przestępców i godnych pogardy zdarzeń możemy doszukać się w każdym narodzie. Niektórzy próbują psuć wzajemne polsko-żydowskie relacje, chociażby oskarżając Polaków za współudział w zbrodniach dokonywanych na ludności Żydowskiej w pierwszym okresie przeprowadzania przez nazistowskie Niemcy operacji Barbarossa, na zajmowanych przez Niemców terenach zamieszkanych przez Polaków. Należy zwrócić uwagę, w jakiej sytuacji znajdowały się szeroko pojęte ziemie polskie, zajmowane przez Niemcy na przełomie czerwca i lipca 1941 roku. Dlaczego do przedstawianych wydarzeń, bez względu na narodowość sprawców nie doszło wcześniej, kiedy teren był okupowany przez ZSRR. Co działo się uprzednio, w szczególności na byłych polskich terenach zajmowanych w '41 przez wojska niemieckie? Jak zachowywała się wobec swoich żydowskich sąsiadów ludność np. litewska, ukraińska czy łotewska? - (pisze o tym, chociażby Laurence Rees)- Kto nadzorował umiejscowienie tych wykopanych uprzednio dołów i dlaczego te znalazły się w takim, a nie innym miejscu, kto o tym zadecydował? Co do Jedwabnego, dlaczego do dzisiaj nie została przeprowadzona EKSHUMACJA, która rozwiałaby sporą część krążących spekulacji? Czy cała przedwojenna społeczność określonego wyznania, padła ofiarą zbrodni w Jedwabnem? Polecam "Prześnioną Rewolucję" Andrzeja Ledera i zainteresowanie się, od jakiej sceny Bohdan Poręba w swym zamierzeniu, chciał rozpoczynać film "Hubal". Z drugiej strony, na wzajemne relacje wpływają inne wydarzenia, jakie w okresie II światowej rozegrały w Koniuchach, Nalibokach, Ludmiłówce, Kraśniku, czy Drzewicy. Warto zwrócić uwagę na pracę Frédéric’a Martel’a, co napisał w swej pozycji pt. "SODOMA" w odniesieniu do przeszłości z okresu II światowej. Czy czasem niektórym nie chodzi o stygmatyzację, zwykle krzywdzącą, na rzecz swobody prowadzenia dyskursu i osiągania pewnych politycznych celów?
2020-09-14 13:30:48
donekT: Przestępców i godnych pogardy zdarzeń możemy doszukać się w każdym narodzie. Niektórzy próbują psuć wzajemne polsko-żydowskie relacje, chociażby oskarżając Polaków za współudział w zbrodniach dokonywanych na ludności Żydowskiej w pierwszym okresie przeprowadzania przez nazistowskie Niemcy operacji Barbarossa, na zajmowanych przez Niemców terenach zamieszkanych przez Polaków. Należy zwrócić uwagę, w jakiej sytuacji znajdowały się szeroko pojęte ziemie polskie, zajmowane przez Niemcy na przełomie czerwca i lipca 1941 roku. Dlaczego do przedstawianych wydarzeń, bez względu na narodowość sprawców nie doszło wcześniej, kiedy teren był okupowany przez ZSRR. Co działo się uprzednio, w szczególności na byłych polskich terenach zajmowanych w '41 przez wojska niemieckie? Jak zachowywała się wobec swoich żydowskich sąsiadów ludność np. litewska, ukraińska czy łotewska? - (pisze o tym, chociażby Laurence Rees)- Kto nadzorował umiejscowienie tych wykopanych uprzednio dołów i dlaczego te znalazły się w takim, a nie innym miejscu, kto o tym zadecydował? Co do Jedwabnego, dlaczego do dzisiaj nie została przeprowadzona EKSHUMACJA, która rozwiałaby sporą część krążących spekulacji? Czy cała przedwojenna społeczność określonego wyznania, padła ofiarą zbrodni w Jedwabnem? Polecam "Prześnioną Rewolucję" Andrzeja Ledera i zainteresowanie się, od jakiej sceny Bohdan Poręba w swym zamierzeniu, chciał rozpoczynać film "Hubal". Z drugiej strony, na wzajemne relacje wpływają inne wydarzenia, jakie w okresie II światowej rozegrały w Koniuchach, Nalibokach, Ludmiłówce, Kraśniku, czy Drzewicy. Warto zwrócić uwagę na pracę Frédéric’a Martel’a, co napisał w swej pozycji pt. "SODOMA" w odniesieniu do przeszłości z okresu II światowej. Czy czasem niektórym nie chodzi o stygmatyzację, zwykle krzywdzącą, na rzecz swobody prowadzenia dyskursu i osiągania pewnych politycznych celów?
2020-09-14 13:31:59
donekT: Uważam, iż wątek relacji polsko- żydowskich, zwłaszcza pod kątem tych godnych powielania wzorców, powinien być eksponowany na przykładzie sytuacji panującej w Austrii, zwłaszcza w okresie funkcjonowania Austro- Węgier. Polacy (Galicja) zgodnie i konsekwentnie współpracowali z Żydami w austriackiej Radzie Państwa, wspólnie działali w ramach polskiego koła. Sporo osób tak nazywanego Wyznania Mojżeszowego, wobec nieuznawania przez władze austriackie narodowości Żydowskiej, w spisach powszechnych opowiadało się za narodowością polską. Takie postacie jak Szymon Schreiber, Szymon Samelsohn, Ber Meisels, Ludwik Hirszfeld, Ludwik Zamenhof, czy Berek Joselewicz (być może twórca pierwszego żydowskiego oddziału wojskowego po upadku powstań w Judzie w II w.), powinny zostać przywrócone powszechnej świadomości i stanowić motywację do współpracy. Kolejną postacią, wartą przypomnienia szerszej publice, która powinna być szerzej promowana i na czyim przykładzie winniśmy budować dobre wzajemne relacje, jest, chociażby Naftali Herc Imber, autor słów wiersza, który został uznany za hymn państwowy Izraela. Co ciekawe, część badaczy we fragmentach konkretnego utworu dopatruje się nawiązań do treści "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech". Niestety w ostatnich czasach coraz bardziej zaczyna dominować przekaz podobny do tego przedstawianego w „Księgach Jakubowych” przez Olgę Tokarczuk, czy w „Malowanym Ptaku” Jerzego Kosińskiego.
2020-09-14 13:33:06
donekT: Należy budować dobre relacje i współpracę ponad wszelkimi podziałami. Do wymienionych już, godnych uznania osób warto dodać również takie postacie jak Irena Sendlerowa, czy te mniej powszechnie znane jak Jadwiga Piotrowska, czy Jan Dobraczyński. Oczywiście pomagało sporo więcej ludzi, o czym świadczy liczba drzewek znajdujących się w ogrodzie Instytutu Yad Vashem, których liczba i tak nie jest adekwatna względem wszystkich, którzy nieśli pomoc. Oczywiście pomagali również Niemcy, warto wspomnieć taką postać jak Wilm Hosenfeld, czy Oskar Schindler. Z drugiej strony, spotykamy osoby kontrowersyjne, takie jak, chociażby Chaim Rumkowski. Dzięki Istocie Najwyższej, Na Śląsku Cieszyńskim raczej nie mamy się czego wstydzić, przynajmniej pod kątem relacji polsko- żydowskich. Gdyby owa sytuacja, co na Śląsku Cieszyńskim, panowałaby w całej Europie, byłoby przynajmniej dobrze.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: