Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Z wiedzą i doświadczeniem do Senatu

''Jest człowiekiem czynu i zasad'' - tak o Karolu Węglarzy mówi Minister Rolnictwa, Marek Sawicki. Profesor Karol Węglarzy urodził się w Kończycach Wielkich. W domu trzymają za niego kciuki żona, trzech synów i siedmioro wnucząt. Dla nich i dla wszystkich mieszkańców Śląska Cieszyńskiego postanowił zrobić coś ważnego, wykorzystując do tego swoją wiedzę i doświadczenie, dlatego kandyduje do Senatu RP propagując zieloną energię i bezpieczną żywność produkowaną na prawach natury.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Bernard Błaszczyk, nazwał go "kreatorem nowoczesnych technologii w produkcji żywności oraz największym w regionie śląskim inicjatorem z zakresu odnawialnych źródeł energii poprawiających środowisko rolnicze". 

Temat ochrony środowiska, rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, bezpieczeństwa energetycznego i bezpiecznej żywności zna, jak mało kto, ponieważ poświęcił im niemal całe życie. Teraz, dzięki wyborom i dzięki nam – wyborcom, ma szansę dojść do głosu i mieć wpływ na ostateczny kształt ustaw, które w niedalekiej przyszłości kształtować będą jakość życia mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.  

Profesor doktor habilitowany inżynier nauk rolniczych  Karol Węglarzy od ponad 40 lat zawodowo związany z produkcją żywności i ochroną środowiska. To one zresztą stały się przedmiotem jego rozprawy habilitacyjnej, pozytywnie ocenionej w 2006 roku przez Radę Naukową Instytutu Zootechniki PIB. Na swoim koncie ma wiele osiągnięć, między innymi wdrożenie nowych technologii, z których 3 zostały nawet opatentowane. Za jego imieniem i nazwiskiem stoi także bogaty dorobek naukowy – jest autorem lub współautorem aż 373 prac naukowych i popularno-naukowych, broszur, czy instrukcji wdrożeniowych. Pracował na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie jako Profesor przekazywał młodemu pokoleniu to, w co wierzy od wielu lat, czyli ogromny potencjał produkcyjny kryjący się w rolnictwie. W swym nauczaniu podkreślał, że to rolnictwo jest wytwórcą żywności naturalnej oraz roślin energetycznych przyjaznych dla człowieka oraz środowiska.  

Swoje idee i pomysły przekuwa w działanie, między innymi wdrażając do praktyki rolniczej innowacyjne rozwiązania i nowe technologie, takie jak agrorafineria, agrobiogazownia, czy gospodarstwo ekologiczne. Jego aktywność zaowocowała między innymi laurem Lidera Innowacji w ogólnopolskiej edycji konkursu „Innowacyjny projekt”.

Profesor Karol Węglarzy ma za sobą doświadczenie poselskie i to w trudnych latach 1980-1985, kiedy działał aktywnie jako wiceprzewodniczący Komisji Prawa Spółdzielczego, w Komisjach: Rolnictwa oraz Obrony Narodowej. Posiada także doświadczenie jako radny Sejmiku Województwa Śląskiego dwóch kadencji (2006-2014). Wtedy to uczestniczył między innymi w pracach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Budżetu, Skarbu i Finansów jako ich wiceprzewodniczący oraz przewodniczył Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Karol Węglarzy pracował jako Dyrektor POM-u w Nierodzimiu, następnie przez 19 lat prowadził Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie, a od 21 lat zarządza Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Grodźcu Śląskim, który plasuje się w czołówce rankingu najlepszych gospodarstw rolnych w Polsce i osiąga doskonałe wyniki ekonomiczne wnosząc także znaczny wkład w badania naukowe dotyczące rolnictwa  a także w zakresie medycyny  uczestnicząc aktywnie w realizacji programu badawczego dotyczącego  zastosowania  zastawki serca pozyskiwanej od  zwierząt  do przeszczepów.

Jest Wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk o/Katowice. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Jego działania nie znają granic – także tych państwowych. Wiele lat współpracy z różnymi Ośrodkami Naukowymi Ukrainy zaowocowało wyborem na członka Ukraińskiej Akademii Rolniczych Nauk.  

W 2011 roku, z rąk Prezydenta RP  odebrał tytuł Profesora nauk rolniczych. Za zasługi dla regionu, branży i kraju, Karol Węglarzy odebrał wiele odznaczeń, wśród których wymienić można: srebrny, dwukrotnie Złote Krzyże Zasługi, Krzyże Kawalerski i  Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Pracownik Rolnictwa oraz dwukrotnie Zasłużony dla Rolnictwa, Srebrna i Złota Odznaka NOT a także Złota Odznaka za Wybitne Zasługi dla Uczelni (Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie).

Karol Węglarzy to przykład człowieka, który swoje pomysły, przekuwa w działanie. Profesor stale podnosi swe kwalifikacje, prowadzi badania naukowe oraz jest aktywnym uczestnikiem w zespołach badawczych, zarażając swą pasją i zaangażowaniem współpracowników. 

Sam o sobie mówi, że wciąż ma wiele energii do działania i wie, co zmienić, by na Śląsku Cieszyńskim i nie tylko żyło się dużo lepiej. Możemy mu w tym pomóc, oddając na prof. Karola Węglarzego swój głos w wyborach powszechnych 25 października br.

Więcej informacji na stronie: karolweglarzy.pl.

 

Artykuł sponsorowany
Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

źródło: ox.pl
dodał:
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: