Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Wypadek w pracy – krótki poradnik, podstawowe informacje

Podczas wykonywania pracy u pracodawcy może zdarzyć się nam wypadek w trakcie jej wykonywania. Możemy mieć styczność z wypadkiem lekkim, ciężkim, zbiorowym oraz śmiertelnym. Wówczas pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia całej procedury związanej z jego przebiegiem. Dodatkowo możemy ubiegać się o świadczenia wypadkowe jeżeli ulegniemy wypadkowi w drodze do i z pracy. Tutaj jednak nie każdy wypadek jest kwalifikowany jako wypadek. Informacje o tych drugich okolicznościach przekażemy w osobnym materiale.

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Pracownik, o ile stan zdrowia na to pozwala, po wypadku powinien natychmiastowo zawiadomić pracodawcę o zaistniałym wydarzeniu a pracodawca powinien zapewnić pierwszą pomoc poszkodowanemu oraz wysłuchać jego wyjaśnień. Pracodawca oprócz udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy musi ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Te zadania wykonuje powołany przez Pracodawcę zespół powypadkowy. Powołuje go natychmiast po tym jak otrzyma informację o zaistniałym wypadku.

W skład zespołu powypadkowego wchodzą dwie osoby: pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. Jeśli w zakładzie nie istnieje funkcja społecznego inspektora pracy, wówczas do zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp. w skład zespołu może wejść: pracodawca, pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono obowiązki służby BHP albo specjalista z zewnątrz, § 5 ust. 1 [1].
Do obowiązków zespołu należą następujące działania: przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku, wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, Zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków zdarzenia, zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów.

Zespół dokonuje kwalifikacji prawnej wypadku Czyli mówiąc potocznie: uznaje lub nie uznaje zdarzenia za wypadek przy pracy. Kolejnym zadaniem zespołu jest określenie środków profilaktycznych oraz wniosków, w szczególności wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.
Po zebraniu wyżej wymienionych danych, zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Na podstawie protokołu zostaje sporządzona karta wypadku.

Dokumenty powyższe stanowią jeden z załączników jakie należy dołączyć do wniosku o np. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu. Szczegółowych informacji można dowiedzieć się m.in. na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Andrzej Koenig, mat. Pras.

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: