Wigilijne spotkanie PTTK

Na tradycyjnej wigilijce spotkali się członkowie i sympatycy skoczowskiego, najstarszego w Polsce, Miejskiego Koła PTTK. Był czas podsumowań, ale nie zabrakło konkretnych propozycji wyjazdów na nadchodzący rok.

Działają nieprzerwanie od 1930 roku. Cały czas aktywnie, w społecznikowskim duchu i z wielką miłością do gór. Skoczowskie miejskie koło PTTK od lat skupia ludzi z pasją. A jest ich sporo, bo to blisko 120 osób, które regularnie opłaca składki członkowskie. Wigilijka była okazją do podsumowania wydarzeń mijającego roku. 2017 członkowie rozpoczęli jakżeby inaczej – wyprawą w góry. Może niezbyt wysokie i odległe – ale trasa była. Pierwszą tegoroczną wycieczkę mieliśmy na najwyższe wzniesienie naszej gminy - Górkę Wilamowicką (389 m npm) – mówił do zebranych prezes koła Krzysztof Greń i pokrótce przedstawił tegoroczną działalność koła.

10 stycznia odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Po wyborach Zarząd ukonstytuował się w składzie: Krzysztof Greń – Prezes, Katarzyna Kulisz i Przemysław Ochantel – wiceprezesi, Irena Greń – sekretarz, Halina Broda – skarbnik, członkowie: Zbigniew Bieta, Tomasz Kędzior, Witold Kożdoń, Wiesław Pleciak, Piotr Stebel, Katarzyna Szweblik, Emilia Turska, Dariusz Wawrowicz. Komisja Rewizyjna: Jerzy Zahraj – Prezes, Joanna Ochantel – Wiceprezes, Halina Kocurek – Sekretarz.

- Polana Starego Gronia dotychczas była miejscem naszych jesiennych wypadów, na niej we wrześniu od kilkudziesięciu lat odbywa się najstarsza plenerowa impreza „Pieczenie Barana na rożnie”. W styczniowy weekend z 28 na 29 kilku członków naszego Koła zorganizowało zimowy biwak na naszej polanie – mówił Krzysztof Greń.

18 marca odbył się XXVII Zjazd Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. Przedstawiciele Koła zostali wybrani do Zarządu Oddziału – koleżanka Irena Greń, do Komisji Rewizyjnej Oddziału – koleżanka Halina Kocurek. Jednym z wybranych delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK woj. Śląskiego został Prezes naszego Koła, kolega Krzysztof Greń. W skład Komisji Turystyki Górskiej weszli Wiesław Pleciak, Piotr Stebel. Ponadto koleżanka Irena Greń została wybrana Przewodniczącą Komisji Historii i Tradycji (w której składzie jest Witold Kożdoń) a Krzysztof Greń został Przewodniczącym Komisji Odznaczeń i Wyróżnień.
8 kwietnia pojechaliśmy na Stary Groń w Brennej. Celem wyjazdu było sadzenie drzewek wzdłuż szlaku idącego przez naszą polanę. Prace wykonane zostały przez: Katarzynę Kulisz, Tomasza Kędziora, Wiesława Pleciaka, Dariusza Wawrowicza, Przemysława Ochantel, Krzysztofa Grenia.

1 maja, jak co roku turyści z naszego Koła uczestniczyli w spotkaniu na Kamiennym w Wiśle, w tym roku byliśmy w 32-osobowym składzie.
Jak co roku nasi członkowie pomagają przy organizacji powiatowych rajdów wiosennych (z metą na Równicy) i jesiennych (z metą na Stożku). W tym roku w organizację włączyli się Irena Greń, Joanna Ochantel, Wiesław Pleciak, Piotr Stebel, Krzysztof Greń.

19 maja Komisja Ochrony Przyrody, Krajoznawstwa i Turystyki Pieszej działająca przy naszym Oddziale obchodziła jubileusz 10-lecia istnienia. Na ręce Jana Machały życzenia złożył Prezes Koła Krzysztof Greń.

27 maja smażyliśmy jajecznicę w schronie turystycznym na Kamiennym, Piękna, słoneczna pogoda spowodowała, że przy schronie spotkało się kilkudziesięciu turystów.
3 czerwca wspólnie z Miejskim Centrum Kultury „Integrator” na skoczowskim wzgórzu Kaplicówka smażyliśmy jajecznicę dla mieszkańców Skoczowa. Przy słonecznej pogodzie spotkało się kilkadziesiąt uczestników.


W czerwcu zorganizowaliśmy dla skoczowskiej młodzieży konkurs turystyczny „Wiedzy o Ziemi Cieszyńskiej”. Zwycięzcy otrzymali stosowne Dyplomy i nagrody podczas trwania 50 Dni Skoczowa.
W związku z przypadającym w tym roku jubileuszu naszego Skoczowa – 750-lecia, metę tegorocznego XXXIX Rajdu Górskiego zorganizowaliśmy na skoczowskiej Kaplicówce. Wśród uczestników zastały przeprowadzone konkursy a zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy z rąk Burmistrza Miasta Skoczowa Mirosława Sitko i Prezesa Koła Krzysztofa Grenia w dniu 17 czerwca podczas trwania 50. Dni Skoczowa.


W czerwcu sześcioro członków skoczowskiego koła PTTK wyjechało we włoskie Dolomity. Głównym celem krótkiej, bo zaledwie czterodniowej wyprawy było zdobycie słynnej Marmolady (3343 m). W drogę wyruszyli Katarzyna Kulisz, Katarzyna Szweblik, Alicja Kiełczewska, Dariusz Wawrowicz, Tomasz Kędzior i Witold Kożdoń. Co postanowili, tego dokonali - zdobyli Marmoladę.

W dniach 16 do 23 czerwca pięcioosobowa ekipa z naszego Koła: Andrzej Koczur, Tomasz Raszka, Wilhelm Pieszka, Łukasz Lasicz oraz Wiesław Pleciak wybrało się na podbój ukraińskich połonin. Podczas tego wyjazdu zdobyli najwyższy szczyt Ukrainy -Howerlę (2061 m npm)
24 czerwca dla uczczenia obchodów 750-lecia naszego miast wspólnie z Miejskim Centrum Kultury „Integrator”, Wspólnotą Dla Skoczowa oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną o godzinie 22 rozpaliliśmy Ognie Sobótkowe, które zapłonęły na skoczowskiej Kaplicówce oraz w okolicznych sołectwach. Z tego miejsca chciałbym podziękować koledze Witoldowi Kożdoniowi, który odnalazł w naszych kronikach zapis o zorganizowaniu takich ognisk na 700-lecie Skoczowa.

W drugiej połowie lipca 2017 roku czworo członków skoczowskiego koła PTTK Katarzyna Kulisz, Dariusz Wawrowicz, Tomasz Kędzior oraz Witold Kożdoń wyjechało w Alpy. Ich głównym celem było zdobycie Mont Blanc (4810 m), w międzyczasie zdobyli kilka czterotysięczników. Ostatecznie w czwartek, 27 lipca około godz. 11.00 Tomek Kędzior i Darek Wawrowicz stanęli na szczycie Mont Blanc (najwyższej góry Europy).

5 sierpnia członkowie naszego Koła: Kacper Kłósko, Tomasz Kędzior, Wiesław Pleciak, Przemysław Ochantel, Piotr Konieczny, Dariusz Wawrowicz z maskotką naszych, górskich wypadów psem TINĄ oraz Krzysztof Greń udali się na polanę szczytową Starego Gronia, by wykosić paprocie przed naszą cykliczną imprezą „Pieczenie Barana”.
10 września na szczytowej polanie Starego Gronia odbyła się po raz 66. Pieczenie Barana. Przy pięknej słonecznej pogodzie spotkało się około 280 turystów,
14 października „umownie” zakończyliśmy sezon na Kamiennym w Wiśle,
28 października Koło PTTK „Twardziele” z Cieszyna obchodziło swój jubileusz 50-lecia. Z naszego Koła życzenia złożyli Irena Greń i Krzysztof Greń.
Początkiem listopada ukazało kolejne wydanie kalendarza naszego Koła na 2018 rok. Zdjęcia do tegorocznego wydania wykonali: Katarzyna Kulisz, Irena Greń, Tomasz Kędzior, Dariusz Wawrowicz, Witold Kożdoń, Piotr Stebel oraz Krzysztof Greń.
W listopadzie zostały ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego „Cieszyńskie miasta nocą”, którego organizatorem był Klub Fotograficzny „Start”. Pierwsze miejsce zajęła w nim Gabriela Jaworowska.
18 listopada kolejne koło z naszego, cieszyńskiego Oddziału PTTK obchodziło swój jubileusz, a mianowicie Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych 65-lecie istnienia. Życzenia od naszego Koła złożył Prezes Krzysztof Greń.
18 listopada w godzinach popołudniowych miała miejsce w pomieszczeniach skoczowskiego Teatru Elektrycznego związana z obchodami 750-lecia Skoczowa „Sentymentalna Konferencja Popularnonaukowa” pod patronatem Burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko. Nasze Koło w osobach: Tadeusz Tobiasiewicz, Irena Greń, Katarzyna Kulisz, Piotr Stebel oraz Krzysztof Greń zaprezentowało bardzo ciekawą 87-letnia naszą historię.


Wspólnie z Miejskim Centrum Kultury „Integrator” zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną pt. „Górski Kadry” , której wernisaż odbył się 22 listopada w pomieszczeniach skoczowskiego Artadresu. Swoją obecnością zaszczycili nas: zastępca Burmistrza Pan Andrzej Bubnicki, na którego ręce przekazaliśmy płytkę CD z nagranymi zdjęciami (od roku 2010) z flagą Skoczowa, Pani Beata Macura – Sekretarz Gminy, Pan Rajmund Dedio – Przewodniczący Rady Miejskiej, Pani Katarzyna Mosur – Prezes Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, kolega Jacek Tyczkowski – Prezes Zarządu Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, koleżanka Maria Czyż – Sekretarz Zarządu Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie oraz członkowie i sympatycy naszego Koła.
24 listopada już po raz czwarty odbywała się „zabawa andrzejkowa”. Przy wspaniałej muzyce i turystycznej atmosferze bawiliśmy się „do białego rana”.


W 2017 roku wspólnie z Miejskim Centrum Kultury „Integrator” zorganizowaliśmy 7 prelekcji, w których uczestniczyło 578 widzów. Prelegentami byli: Piotr Stebel, Mieczysław Bieniek „Hajer”, Tomasz Kędzior, Witold Kożdoń, Dariusz Wawrowicz, Natalia Kisza, Marta Pieńkowska, Maciej Kalarus.
W tym roku czterech kolejnych członków naszego Koła wstąpiło (zdało pozytywnie egzamin) do grona „Zdobywców Korony Gór Polski”, zdobyło 28 najwyższych szczytów w 28 głównych pasmach górskich Polski. Dokonali tego: Wiesław Pleciak, Wilhelm Pieszka, Barbara Mucha oraz Roman Mucha.

Odbyły się również trzy wycieczki krajoznawcze, w których wzięło udział 67 osób. Zwiedziliśmy Palmiarnie w Gliwicach, Muzeum Browarów Tyskich w Tychach, zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Muzeum Wsi Opolskiej, Pustynię Błędowską, Muzeum Afrykanistyczne w Olkuszu.

Mija 15. rok akcji „Zdobywaj góry, zdobywaj GOT”. Głównym jej pomysłodawcą jest Piotr Stebel. W 13 tegorocznych wycieczkach wzięło udział 266 turystów. Podczas ostatniej wycieczki został przeprowadzony konkurs turystyczny, którego wyniki przedstawiają się następująco: 1 miejsce – Zofia Wawrzeczko, 2 miejsce – Tomasz Raszka, 3 miejsce – Wiesław Pleciak.

Warto w tym miejscu podkreślić wkład i zaangażowanie Ireny Greń, która od 21 lat prowadzi kronikę naszego Koła.

Prezes Krzysztof Greń przedstawił również plany Koła na następny 2018 rok.
- 1 stycznia zapraszamy na spacer na Górkę Wilamowicką.
- Wspólnie z MCK „Integrator” planujemy kolejne prelekcje, pierwsza już 12 stycznia 2018,
- 16 rok akcji „Zdobywaj góry, zdobywaj GOT” – po szczegóły odsyłam do naszej strony internetowej oraz do „gabloty” naszego Koła,
- Kolejne wycieczki autokarowe,
- Od stycznia planujemy przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego „na raty”,
- 2 lutego odbędzie się Bal Karnawałowy, na który serdecznie zapraszamy członków i sympatyków naszego Koła,
- 17 lutego kulig
- 1 maja będziemy na turystycznym spotkaniu na Kamiennym w Wiśle,
- 19 maja wspólnie z Miejskim Centrum Kultury „Integrator” zorganizujemy smażenie jajecznicy dla mieszkańców Skoczowa,
- 26 maja kolejny XXXX Rajd Górski,
- 27 maja w schronie turystycznym na Kamiennym spotkamy się przy smażeniu jajecznicy,
- W czerwcu przeprowadzimy kolejny konkurs dla młodzieży skoczowskich szkół „Wiedzy turystycznej o Ziemi Cieszyńskiej”,
- 23 czerwca wspólnie z Miejskim Centrum Kultury „Integrator”, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Wspólnotą dla Skoczowa rozpalimy „ognie sobótkowe”,
- W sierpniu kolejne koszenie paproci na polanie szczytowej Starego Gronia,
- 9 września odbędzie się 67. Pieczenie Barana na rożnie.
- 13 października planujemy „umowne” zakończenie sezonu w schronie na Kamiennym.
- W listopadzie wspólnie z Miejskim Centrum Kultury planujemy kolejną wystawę fotograficzną,
- 23 listopada planujemy kolejną zabawę andrzejkową,
- 11 grudnia spotkanie wigilijne Koła.

Szanowni Państwo za nami bardzo obfity w działania rok, który nie mógłby być tak bogaty, gdyby nie nasi mecenasi - mówił prezes Koła. Dziękował władzom samorządowym Skoczowa za wsparcie działań a dyrektor MCK za pomoc w organizacji przedsięwzięć.

Wigilijne spotkanie członków koła było również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień. Otrzymali je:
Dyplom PTTK – Witold Kożdoń,
Odznaka „25-lat w PTTK” - Anna Wajdzik

Dyplom Honorowy Zarządu Oddziału: Alicja Kiełczewska, Piotr Konieczny, Andrzej Warpechowski,

Dyplom Honorowy „Za Pomoc i Współpracę”: Mirosław Sitko, Julia Raszka, Katarzyna Mosur, Wiesław Łyżbicki - pastor, Tomasz Jaworski, Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Skoczów.
Dyplom Uznania Zarządu Koła: Łukasz Brudny.

Red.

źródło: ox.pl/mat.prasowe
dodał: JB

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
kontakt z redakcją