Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Wigilijka PTTK

Na świątecznym spotkaniu i zarazem podsumowaniu tegorocznych działań, w sali Pod Pegazem skoczowskiego Centrum Kultury, spotkali się członkowie Miejskiego Koła PTTK.

Życzenia, nagrody a przede wszystkim wspomnienia towarzyszyły obecnym podczas wczorajszego wigilijnego spotkania. Wspominać było co, bo też najstarsze Miejskie Koło PTTK w Polsce, jakim jest koło skoczowskie, prężnie działa.

Życzenia świąteczne i dalszego, intensywnego działania w przyszłym roku złożyli sympatykom górskich wypraw Beata Macura sekretarz Gminy Skoczów, Julia Raszka – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Skoczowie, Danuta Kożusznik – radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Jak mówiła – ilość waszych wycieczek, spotkań i działań jest imponująca. Należy życzyć dalszego zapału i sił oraz radości, którą wam daje działalność społeczna. Jestem pod ogromnym wrażeniem a kiedy słyszę, że macie 111 członków koła, oznacza to, że jesteście jedną z najbardziej aktywnych organizacji w regionie.

Podczas spotkania uhonorowano również działaczy skoczowskiego koła. Górskie Odznaki Turystyczne otrzymali: Irena Greń – Duża Złota, Zenobia Stępnik, Łukasz Lasicz, Dariusz Wawrowicz – Mała Złota, Teresa Jochymek, Wilhelm Pieszka, Andrzej Koczur, Tomasz Raszka – Mała Srebrna, Łukasz Brudny, Mariusz Kluszczyński, Mirosław Zając – Mała Brązowa.Miniony rok to sporo zmian w skoczowskim kole. Po wielu latach, członkowie zmienili swoją siedzibę. Co jeszcze działo się w minionym roku w skoczowskim kole PTTK możecie przeczytać poniżej. Sprawozdanie przygotował prezes koła – Krzysztof Greń.

W dniu 2 stycznia wyruszyliśmy na pierwszą tegoroczną wycieczkę, najwyższe wzniesienie na terenie naszej gminy - Górkę Wilamowicką (389 m npm).
4 stycznia w wieku 78 lat zmarł Jerzy Kozieł – Członek Honorowy PTTK, Prezes Honorowy naszego Koła.
W dniu 16 stycznia troje przewodników z naszego Koła brało udział w szkoleniu w Dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi. Celem szkolenia było uzyskanie licencji na oprowadzanie grup w w/w parku. Szkolenie pozytywnie ukończyli Natalia Kisza, Wojciech Biłko i Piotr Stebel.
17 stycznia 10 osobowa grupa zdobyła Śnieżkę i warto dodać, że przy Domu Śląskim temperatura wynosiła -17°C a na szczycie -24°C.
13 lutego 24 osoby brały udział w kuligu w Brennej Leśnicy.
25 lutego Towarzystwo Miłośników Skoczowa obchodziło 40-letni jubileusz swojej działalności. W imieniu naszego Koła życzenia złożył Prezes Krzysztof Greń.
28 lutego uczestniczyliśmy w wycieczce do kopalni Guido i na katowicki Nikiszowiec, gdzie oprowadzał nas Mieczysław Bieniek – „Hajer”.
Organizatorami kuligu i wycieczki byli Joanna i Przemysław Ochantel.
2 kwietnia Małgorzata Gierczak jako 7 dołączyła do grona zdobywców Korony Gór Polski otrzymując stosowny Dyplom z numerem 1098.
16 kwietnia kilku członków z naszego Koła pomagało w pracach porządkowych wokół schronu turystycznego na Kamiennym. Byli to: Irena Greń, Alina Pleciak, Wilhelm Pieszka, Wiesław Pleciak, Tomasz Kędzior, Witold Kożdoń, Dariusz Wawrowicz, Krzysztof Greń.
23 kwietnia Klub Żeglarski „Sternik” obchodził jubileusz 50–lecia istnienia. W imieniu naszego Koła życzenia złożył Wiceprezes Piotr Stebel.
Jak co roku w dniu 1 maja w schronie turystycznym „Na Kamiennym” nie zabrakło przedstawicieli naszego Koła. W tym, turystycznym spotkaniu uczestniczyli: Irena Greń, Katarzyna Kulisz, Kacper Kłósko, Dariusz Wawrowicz, Witold Kożdoń, Andrzej Warpechowski oraz Krzysztof Greń.
Jak co roku cieszyński Oddział zorganizował wiosenny i jesienny Górski Rajd Powiatowy w których pomagali członkowie naszego Koła: Irena Greń, Piotr Stebel oraz Krzysztof Greń.
14 maja w schronie turystycznym na Kamiennym smażyliśmy jajecznicę a w niedzielę, 15 maja wspólnie z Miejskim Centrum Kultury smażyliśmy jajecznicę dla mieszkańców Skoczowa na wzgórzu Kaplicówka.
22 maja, po 10 miesiącach, zakończyliśmy zdobywanie odznaki Głównego Szlaku Sudeckiego na raty.
Odznakę w stopniu „złotym” zdobyli: Irena Greń, Halina Kocurek, Tomasz Kędzior, Wiesław Pleciak, Dariusz Wawrowicz, Krzysztof Greń.
28 maja zorganizowaliśmy po raz 38 Górski Rajd Szkół Gminy Skoczów tym razem z metą na Grabowej. W Rajdzie wzięło udział 90 uczestników.
8 czerwca zorganizowaliśmy dla skoczowskiej młodzieży konkurs turystyczny „Wiedzy o Ziemi Cieszyńskiej”. Zwycięzcy otrzymali stosowne Dyplomy i nagrody z rąk Burmistrza Skoczowa w dniu 10 czerwca (na rozpoczęcie 49 Dni Skoczowa).
Podczas tegorocznych Dni Skoczowa zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną na skoczowskim Rynku, wystawione zdjęcia były autorstwa: Alicji Kiełczewskiej, Gabrieli Jaworowskiej, Katarzyny Kulisz, Ireny Greń, Tomasza Kędziora, Dariusza Wawrowicza, Wiesława Pleciaka, Krzysztofa Grenia. Zobacz materiał:Pokazali swoje wyprawy.
3 lipca kolega Wiesław Pleciak zdobył uprawnienia „Znakarza Szlaków Górskich”.
W dniach 15, 16, 17 lipca zaplanowany został wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej celem zdobycia najwyższej polskiej góry – Rysów. Niestety deszczowa pogoda całkowicie pokrzyżowała plany i zwiedziliśmy symboliczny cmentarz Pod Osterwą, Zakopane i baseny w Bukowinie. Uczestniczyło 30 osób.
2 sierpnia obyło się ostatnie zebranie w świetlicy naszego Koła przy ulicy Mickiewicza 10. Na zebraniu były chwile wspomnień z minionych lat oraz poruszono sprawy remontu i przeprowadzki do nowego lokalu przy ulicy Krzywej 4. Zobacz: PTTK w nowym miejscu
5 sierpnia członkowie naszego Koła: Irena Greń, Kacper Kłósko, Tomasz Kędzior, Wiesław Pleciak, Przemysław Ochantel, Krzysztof Greń udali się na polanę szczytową Starego Gronia by wykosić paprocie przed naszą cykliczną imprezą „Pieczenie Barana”.
Otrzymaliśmy „nowy lokal” na świetlicę przy ulicy Krzywa 4. Dzięki ofiarnej pomocy naszych członków (trzeba było przeprowadzić „drobny remont”) już 23 sierpnia odbyło się pierwsze zebranie w „nowym lokalu”. Szczególne podziękowanie dla kolegi Wilhelma Pieszki, który sam pomalował nasze pomieszczenia.
Uroczyste otwarcie w obecności Burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko odbyło się 4 października.
11 września na szczytowej polanie Starego Gronia odbyła się po raz 65 Pieczenie Barana. Przy pięknej słonecznej pogodzie spotkało się około 260 turystów.
W październiku i listopadzie członkowie naszego Koła zdobyli odznakę Głównego Szlaku Świętokrzyskiego w stopniu złotym, dokonali tego: – Irena Greń, Ewa Jagosz, Ewa Druch, Małgorzata Gierczak, Tomasz Kędzior, Wilhelm Pieszka, Grzegorz Jagosz, Łukasz Lasicz, Andrzej Koczur, Dariusz Wawrowicz, Zdzisław Makowski, Krzysztof Greń.
2 listopada po raz pierwszy w historii naszego Koła wydaliśmy kalendarz ścienny z fotografiami autorstwa naszych członków. Warto tutaj dodać, że pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Dariusz Wawrowicz. Kalendarz w 100 egzemplarzach rozszedł się jak „ciepłe bułeczki”.
5 listopada swoje 50-lecie obchodził Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek”. Szacownemu jubilatowi życzenia złożył Andrzej Warpechowski.
11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, na której Krzysztof Greń z rąk Mirosława Sitko Burmistrza Skoczowa oraz Fryderyka Białonia radnego Rady Miejskiej Skoczowa otrzymał Laur Srebrnej Cieszynianki.
Dariusz Wawrowicz w październiku zdobył odznakę „Tatrzańskie Dwutysięczniki” w stopniu „złotym”. Kilku członków naszego Koła jest w trakcie zdobywania kolejnych stopni – brązowego, srebrnego i złotego.
25 listopada 40 osób bawiło się na andrzejkach zorganizowanych przez nasze Koło.
W bieżącym roku trzech członków naszego Koła zdobyło najwyższą odznakę Turysta Przyrodnik w stopniu „Duża Złota” a mianowicie: Irena Greń, Andrzej Warpechowski, Krzysztof Greń.
Nasze Koło wspólnie z Miejskim Centrum Kultury „Integrator” zorganizowało tym roku 7 prelekcji. Prelegentami byli: Paweł Kowalczyk, Anna i Maciej Sowińscy, Mieczysław Bieniek, Piotr Stebel, Barbara Toman i Andrzej Słota. Prelekcje odbywały się w Teatrze Elektrycznym. Uczestniczyło w nich 574 osoby.
Już 14 rok trwa akcja „Zdobywaj góry, zdobywaj GOT”. W 2016 roku odbyło się 16 wycieczek, w których wzięło udział 315 osób. Wędrowaliśmy w: Beskidzie Śląskim, Żywieckim, Tatrach Wysokich i Zachodnich, w Małej Fatrze, Górach Choczańskich, Jesenikach. W Polsce odbyło się 10 wycieczek, 5 na Słowacji oraz 1 w Czechach.
Najważniejsze zdobyte szczyty: Krywań (2494 mnpm), Bystra (2248 m npm), Rohacze (2135 m npm), Baraniec (2185 m npm), Babia Góra (1725 m npm), Wielki Chocz (1611 m npm), Wielki Rozsutec (1610 m npm), Pradziad (1491 m npm), Wielka Racza (1236 m npm), Barania Góra (1220 m npm).


W 2016 roku 10 osób uzyskało kolejne normy „Za wytrwałość”. Najliczniejszą, tegoroczną wycieczką był wyjazd na Pradziada. Uczestniczyło w niej 47 osób.
Podczas ostatniej wycieczki przeprowadzany został konkurs wiedzy turystycznej. Tegoroczne wyniki przedstawiają się następująco:
1 miejsce Mariusz Kowala,
2 miejsce Anna Kwaśniak,
3 miejsce Piotr Szewczyk.

Plany na następny 2017 rok.
10 stycznia odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, Przed kołem 15 r.ok akcji „Zdobywaj góry, zdobywaj GOT”
Wspólnie z MCK planujemy kolejne prelekcje, pierwsza już 19 stycznia 2017,
27 maja w schronie turystycznym na Kamiennym spotkamy się przy smażeniu jajecznicy
3 czerwca wspólnie z Miejskim Centrum Kultury zorganizujemy smażenie jajecznicy dla mieszkańców Skoczowa,
10 czerwca zorganizujemy 39 Rajd dla skoczowskiej młodzieży tym razem z metą na skoczowskiej Kaplicówce,
24 czerwca rozpalimy „ognie sobótkowe” na wzgórzach otaczających nasz miasto,
10 września na polanie szczytowej Starego Gronia odbędzie się 66 Pieczenie Barana,
14 października planujemy „umowne” zakończenie sezonu w schronie na Kamiennym

Tak różnorodna i owocna działalność naszego Koła nie byłaby możliwa bez Waszego, osobistego zaangażowania, szanowne Koleżanki i Koledzy, serdecznie za to każdemu dziękuję.

Krzysztof Greń – Prezes Koła
 

źródło: ox.pl
dodał: JB

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: