Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Warto wiedzieć: Świadczenia dla osób niepełnosprawnych (1)

Wszystkim osobom niepełnosprawnym, jak i ich opiekunom w Polsce przysługują różnego rodzaju dofinansowania. Można o nie wnioskować w ZUS-ie czy urzędzie miasta, gminy lub w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Poniżej przedstawiamy, jakie świadczenia dla osób niepełnosprawnych oraz osób opiekujących się nimi przewidują obecnie przepisy. W pierwszej części: renta z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatek pielęgnacyjny.

Na początek renta z tytułu niezdolności do pracy. O takie świadczenie pieniężne mogą starać się osoby, które straciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Należy zwrócić uwagę, że osoba częściowo niezdolna do pracy to taka, która utraciła możliwość wykonywania pracy zarobkowej zgodnej ze swoimi kwalifikacjami z powodu stanu zdrowia.

O takie wsparcie mogą starać się osoby niezdolne do pracy, które dodatkowo spełniły następujące warunki:
• posiadają wymagane okresy składkowe i nieskładkowe – ustalane odpowiednio do wieku;
• status osoby niezdolnej do pracy uzyskały w okresie składkowym, nieskładkowym lub maksymalnie do 18 miesięcy po ustaniu tego okresu;
• nie są uprawnione do emerytury z FUS lub nie spełniają warunków do jej przyznania.
Aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, konieczne jest złożenie do ZUS-u wniosku ERN. Można to zrobić w tradycyjnej wersji papierowej – złożyć w ZUS-ie osobiście bądź za pośrednictwem poczty – lub wysłać elektroniczne przez konto na ZUS PUE.

Drugie świadczenie to zasiłek pielęgnacyjny, który jest wypłacany celem częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością sprawowania opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Wsparcie to może zostać udzielone:
• dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności;
• osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia;
• osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłku pielęgnacyjnego nie otrzymają osoby uprawnione do pobierania dodatku pielęgnacyjnego, przebywające w instytucjach zapewniających całodzienne utrzymanie, a także osoby, których członek rodziny pobiera taki rodzaj wsparcia za granicą.
Osoba zainteresowana pomocą w tej formie musi złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Powinna do niego dołączyć:
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
• kopię orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu należy przedłożyć oryginał).

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych obejmują także dodatek pielęgnacyjny. Nie należy mylić go z zasiłkiem pielęgnacyjnym – są to dwa różne świadczenia. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która:
• ma orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub
• ukończyła 75. rok życia.

Do wniosku o dodatek pielęgnacyjny , który składa się do Zus-u należy przekazać także:
• zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9 (nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku);
• dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Jeżeli nie pobieramy żadnego w wyżej wymienionych świadczeń, a przysługują one nam zapraszamy do zainteresowania się tymi świadczeniami w ZUS-ie lub OPS-ach. Wkrótce druga część materiału z pozostałymi świadczeniami.

AK, inf. Pras.

 

źródło: ox.pl
dodał:

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: