Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Upadłość konsumencka - Prawdziwe oddłużenie

W ostatnim czasie w mediach nasilają się głosy przekonujące o coraz wyższych zarobkach Polaków. Jednakże w rzeczywistości, wynagrodzenie za pracę dużej części naszego społeczeństwa pozwala zaledwie na pokrycie bieżących wydatków. W przypadku nieoczekiwanego zdarzenia np. nieplanowanego remontu, koniecznym staje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki.

W związku z czym nie powinien dziwić fakt, iż większość Polaków posiada znaczne zadłużenie zarówno w bankach jak również innych instytucjach finansowych. Brak spłaty w terminie powyższych długów może doprowadzić do skierowania sprawy do windykacji a następnie do sądu oraz komornika. Jednakże życie w nieustannym stresie spowodowanym możliwą wizytą komorników oraz windykatorów, aż do spłaty całego zadłużenia, nie jest jedynym wyjściem z tej sytuacji. W takim przypadku można również skorzystać z możliwości uwolnienia się od długów poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Podstawy prawne

Po zmianie ustawy prawo upadłościowe w 2015r. upadłość konsumencka stała się jedną z najczęściej wykorzystywanych regulacji prawnych pozwalających na całkowite oddłużenie konsumenta. Dzięki zmianom w przepisach, już w 2015 roku zostało otwartych około 2 tys. postępowań upadłościowych, natomiast w 2016 – 4 tys., a w 2017- 5,5 tys. Niestety, pomimo wzrostu liczby ogłaszanych upadłości, wciąż wiele osób kwalifikujących się do oddłużenia, ze względu na brak wiedzy w tym zakresie nie skorzystało z możliwości rozpoczęcia nowego startu bez długów.

Cel upadłości konsumenckiej

Podstawowym celem upadłości konsumenckiej jest umorzenie dłużnikowi niespłaconych w postępowaniu długów. W związku z tym skutek oddłużenia powstanie bez względu na wysokość zadłużenia oraz ilość wierzycieli (nawet w przypadku posiadania jednego wierzyciela). Natomiast interesy wierzycieli są zaspokajane wyłącznie w przypadku uzyskania przez syndyka w toku postępowania wystarczających środków. Dzięki takiemu rozwiązaniu konsument uzyskuje możliwość nowego startu bez długów, windykatorów oraz komorników nawet w przypadku posiadania niewielkiego majątku w porównaniu do wysokości zadłużenia.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, upadłość konsumencką można ogłosić w stosunku do niewypłacalnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta). Jednocześnie o oddłużenie w tym postępowaniu, wbrew powszechnemu mniemaniu, mogą się starać również byli przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W takim przypadku, skutek oddłużenie obejmuje zarówno zadłużenie prywatne jak również związane z byłą działalnością gospodarczą. Natomiast za niewypłacalną uważa się osobę, która nie jest w stanie spłacać wszystkich swoich długów. Przepisy wprowadzają w tym zakresie domniemanie, iż w przypadku braku spłaty przez dłużnika któregokolwiek z wierzycieli przez okres trzech miesięcy, uznaje się go za niewypłacalnego.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Jednakże przed złożeniem wniosku należy zebrać niezbędną dokumentację oraz uważnie rozważyć wszystkie skutki wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W szczególności chodzi tu o ustalenie składników majątkowych dłużnika, które zostaną objęte przez syndyka. Istotne jest również uwzględnienie przyszłych skutków upadłości mających wpływ nie tylko na sytuację dłużnika, lecz również bliskich mu osób np. małżonka, dzieci, czy rodziców. Wnikliwa analiza prawna sporządzona przez zespół specjalistów - prawników pozwoli wyeliminować potencjalne zagrożenia oraz przeprowadzić dłużnika przez cały proces upadłości zgodnie z przedstawionym wcześniej planem.

Podstawowe skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W momencie ogłoszenia przez Sąd upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, którą zarządza syndyk. Jednocześnie wszelkie postępowania egzekucyjne dotyczące masy upadłości zostają zawieszone, a po uprawomocnieniu się orzeczenia o ogłoszeniu upadłości – umorzone. Dzięki temu już w momencie ogłoszenia upadłości dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku jakiegokolwiek kontaktu z wierzycielami czy komornikami.

 

Mariusz Kamiński Kancelaria Syndyka
ul. Żywiecka 212 A
34-325 Łodygowice

www.kancelariasyndyka.com

Mariusz Kamiński, doradca restrukturyzacyjny tel. 664 604 669

 

Artykuł sponsorowany

źródło: ox.pl
dodał: ES
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: