Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Umiarkowany stopień niepełnosprawności - ulgi i uprawnienia

Zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności po przedstawieniu wymaganych dokumentów przyznaje jeden z trzech stopni niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki lub wydaje decyzję odmowną. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z przysługujących im ulg i uprawnień.

Warto podkreślić, że przy większości poniższych ulg i uprawnień wystarczy orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne, np. wydane przez ZUS, o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy czy wydawane niegdyś – o II grupie inwalidztwa.

Osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny wyłącznie wówczas, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń, przy którym nie obowiązuje kryterium dochodowe. Aktualnie to świadczenie wypłacane jest w wysokości 153 zł. Wnioski należy składać w Miejskich lub Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Generalnie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie mają ulg w komunikacji PKP/PKS. Są jednak wyjątki:

  • osoby z dysfunkcją narządu wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O), posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności, mają prawo do ulgi 37% w przejazdach,
  • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 24. roku życia oraz studenci z niepełnosprawnością do ukończenia 26. roku życia – wyłącznie przy przejazdach w celach określonych przepisami, m.in. do szkół, placówek szkolno-wychowawczych, na turnusy rehabilitacyjne itp. – mają prawi do ulgi 78%,
  • emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, mają prawo do dwóch przejazdów w roku ze zniżką 37%.

Powyższe zniżki ustawowe obowiązują również przewoźników autobusowych.

Ulgi w komunikacji miejskiej ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy. Na terenie Cieszyna osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności korzystają z 50 procentowej zniżki za przejazd komunikacją miejską.

Karta parkingowa

To jedyny dokument uprawniający do parkowania na „kopertach” dla osób z niepełnosprawnością. Uprawnia także do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

Od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (na podstawie orzeczenia wydanego po 1 lipca 2014 r.).

Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie w następujących obszarach: udział w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się, likwidacja barier architektonicznych, pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”.

Osoby z niepełnosprawnością, w ramach rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych PIT, mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej.
Od dochodu można odliczać faktycznie poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą z niepełnosprawnością lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby z niepełnosprawnością.

Informację o wszystkich ulgach oraz uprawnieniach osób ze umiarkowanym stopniem niepełnosprawności można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 lub na stronie internetowej PCPR.
 

Andrzej Koenig

 

Pisaliśmy:

źródło: OX.PL
dodał: AKE

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: