Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Tradycję łączymy z nowoczesnością

Oferta edukacyjna Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie na rok szkolny 2021/2022.

Misja i wizja szkoły

         Szkoła przez swą działalność zmierza do realizowania treści wychowawczych i zabiega o to, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie. Społeczność szkolna troszczy się o klimat życzliwości i bezpieczeństwa oraz promuje zdrowy styl życia. Szkoła dba również o ukształtowanie człowieka wrażliwego, szlachetnego, gotowego stawać na progu swej dorosłości, jako człowiek żyjący w prawdzie, samodzielności i odpowiedzialności za życie i zdrowie. Każdy uczeń ma możliwość rozwijać swoje zainteresowania, korzystać z oferty zajęć specjalistycznych, być aktywnym, a przede wszystkim dbać o relacje z drugim człowiekiem. Kadra pedagogiczna wspiera indywidualny rozwój ucznia, uczy samodzielnego rozwiązywania problemów, wiary w własne możliwości, pomaga również w odkrywaniu autorytetów, za którymi warto podążać. Nauczyciele w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej wspierają w tym zakresie obowiązki rodziców i zmierzają do tego, aby uczniowie znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobistego.


"Wychowywać to dawać nadzieję, kształcić to rozwijać talenty, aby jedno i drugie
było możliwe, potrzebny jest odpowiedzialny wysiłek rodziców i nauczycieli".
Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie - ks. Tomasz Sroka

 

Jesteśmy szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej z ponad 20-letnim doświadczeniem i tradycją. Szkoła zapewnia wyjątkową atmosferę, komfort nauki, indywidualne podejście, wspólnotę wiary. W szkole uczą doświadczeni nauczyciele, których charakteryzuje pasja uczenia. Szkoła mieści się w centrum miasta Cieszyna. Dysponujemy bogatym wyposażeniem multimedialnym sal lekcyjnych. Posiadamy bibliotekę szkolną urozmaiconą w bogaty przekrój literatury pięknej, literatury popularnonaukowej i innej. W szkole działa wzorcowo (smacznie i elegancko) sklepik szkolny, w którym można się zaopatrzyć codziennie w smaczne kanapki, herbatę i inne. Można zakupić smaczne obiady w przystępnej cenie, które są dostarczane w formie cateringowej.


Okiem uczniów


komfort nauki
wspólnota wiary
wyjątkowa atmosfera
indywidualne podejście
doświadczeni nauczyciele z pasją
 


Oferta edukacyjna:

KSZTAŁCENIE DLA HUMANISTÓW
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym*
do wyboru:
• język polski
  https://youtu.be/VvGCxioXPws
• historia
• wiedza o społeczeństwie
  https://youtu.be/e78qvwSIp20
• język francuski
• język niemiecki


Język obcy nowożytny
język angielski na poziomie rozszerzonym (realizowany w wymiarze 6 godzin tygodniowo)
  https://youtu.be/LCpJF_Ek3_M
  https://youtu.be/ymlAQMggUS4
• drugi język obcy:
  j. niemiecki lub j. francuski (realizowany w wymiarze 4 godzin tygodniowo)
  https://youtu.be/YqGEJgm7az4

KSZTAŁCENIE DLA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym*
do wyboru:
• matematyka https://youtu.be/doGbnjft8gQ
• fizyka
• chemia
• biologia
  https://youtu.be/EDNOWwEdLAI
• geografia
  https://youtu.be/R0LJhPENlUQ
• język francuski
• język niemiecki


Język obcy nowożytny
język angielski na poziomie rozszerzonym (realizowany w wymiarze 6 godzin tygodniowo)
  https://youtu.be/LCpJF_Ek3_M
  https://youtu.be/ymlAQMggUS4
• drugi język obcy:
  j. niemiecki lub j. francuski (realizowany w wymiarze 4 godzin tygodniowo)
  https://youtu.be/YqGEJgm7az4

* Uczeń z przedmiotów rozszerzonych do wyboru wybiera dwa spośród wyżej wymienionych przedmiotów.
Kryterium powstania grupy z przedmiotu rozszerzonego jest minimum 5 osób (zajęcia prowadzone są w małych grupach).

Nasze atuty:

• prowadzimy zróżnicowane zajęcia z przedmiotów w zakresie rozszerzonym w małych grupach, dajemy możliwość wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym według indywidualnych preferencji (patrz   Regulamin wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym);
• realizujemy program z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego na poziomie rozszerzonym;
• dodatkowo uczymy języka czeskiego (https://youtu.be/B0yRYdEcVbU);
• utrzymujemy ścisły kontakt z uczelniami w ramach podpisanej współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Uniwersytetem Śląskim – Wydział Teologiczny, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz organizacją AIESEC – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polski Komitet Lokalny Katowice);
• współpracujemy z Tesinskim Divadlem w Czeskim Cieszynie uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych związanych z tematyką funkcjonowania teatru oraz spektaklach wchodzących w skład repertuaru teatru;
• uczymy krytycznego myślenia i argumentacji – debaty oksfordzkie, zajęcia z filozofii;
• prowadzimy zajęcia zarówno z uczniem wymagającym wsparcia, jak i zdolnym – wydobywamy to, co najlepsze, każdemu dajemy szansę;
• intensywnie przygotowujemy do certyfikatów językowych w małych grupach:
  — język angielski – FCE,
  — język niemiecki – Goethe Zertifikat A2, B1, B2, C1,
  — język francuski – DELF A1, A2, B1, B2, C1;
• wyjeżdżamy na międzynarodowe wymiany do Niemiec i Francji, a także na wyjazdy studyjne w ramach praktycznego zastosowania języków obcych oraz na rekolekcje wyjazdowe (Włochy, Portugalia, Szwajcaria, Austria);
• wychowujemy w oparciu o wartości chrześcijańskie;
• oferujemy fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
• gwarantujemy bezpieczne środowisko szkolne (okiem Rodzica: https://youtu.be/PwApJwettNU)
• oferujemy stypendia naukowe i socjalne;
• uczestniczymy aktywnie w wolontariatach, akcjach charytatywnych;
• organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi z cyklu „Z pasją przez życie”.Dołącz do nas!


Dodatkowe informacje:

• Katolickie Liceum Ogólnokształcące jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Miesięczne czesne wynosi 360 zł (w pierwszych trzech latach kształcenia) lub 372 zł (w ostatniej   klasie czwartej). Szkoła oferuje atrakcyjny system stypendiów naukowych oraz socjalnych.
• Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie: https://dziedzictwo.org.pl/. Liceum podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratorium Oświaty w Katowicach.Wzorzec absolwenta Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie


„Wy jesteście przyszłością świata,
wy jesteście nadzieją Kościoła.
Wy jesteście moją nadzieją.”
Jan Paweł II

 

Poprzez pracę wychowawczą dążymy do tego, aby absolwent Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego był człowiekiem:
• odróżniającym dobro od zła,
• odpowiedzialnym, prawdomównym i szczerym,
• mającym poczucie własnej wartości,
• dobrze wykształconym i posiadającym usystematyzowaną wiedzę ogólną,
• posiadającym wizję własnej przyszłości,
• posiadającym umiejętności dalszego samokształcenia i samowychowania oraz korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł informacji,
• samodzielnie myślącym, ciekawym świata, aktywnym,
• prezentującym wysoki poziom kultury osobistej, godnie reprezentującym rodzinę, szkołę i ojczyznę,
• w miarę możliwości uczestniczącym w życiu kulturalnym i społecznym regionu,
• wrażliwym na piękno otaczającego świata,
• wykazującym się samodyscypliną,
• obowiązkowym, systematycznym, punktualnym,
• kulturalnym, życzliwym, koleżeńskim, taktownym
• umiejętnie rozwiązującym problemy i konflikty,
• tolerancyjnym, okazującym szacunek innym osobom,
• odpowiedzialnym za własne zadania i ich rzetelne wykonywanie,
• posiadającym umiejętności interpersonalne: współpraca z innymi, komunikatywność, życzliwość, otwartość na potrzeby innych,
• mającym twórczy i krytyczny stosunek do rzeczywistości,
• dbającym o zdrowie własne i innych.

Artykuł sponsorowany

źródło: ox.pl
dodał: red.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: