Strumień: marcowa sesja

Za nami obrady marcowej sesji Rady Miejskiej w Strumieniu. Obrady rozpoczęły się od informacji o działalności Burmistrza Strumienia Anny Grygierek oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Strumienia.

W czasie sesji radni zgłaszali również interpelacje i wnioski. Z kolei dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu zapoznał radnych z informacją o działalności Ośrodka za rok 2017 oraz o planach na 2018 rok.

Zasady i tryb korzystania z Sali integracyjnej oraz zaplecza gastronomicznego
Uchwałą Rady Miejskiej w Strumieniu przyjęto zasady i tryb korzystania z sali integracyjnej oraz zaplecza gastronomicznego w obiekcie przy ulicy Wyzwolenia 49 w Zbytkowie. Kolejna z podjętych uchwał powierza Burmistrzowi Strumienia uprawnienia do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z sali integracyjnej oraz zaplecza gastronomicznego w obiekcie przy ulicy Wyzwolenia 49 w Zbytkowie.

Pomoc rzeczowa dla Powiatu
Radni podjęli również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu. Na mocy tej uchwały planowane jest wykonanie odcinka chodnika w Bąkowie wzdłuż ul. Głównej o długości ok. 110 mb, do skrzyżowania z ul. Podlesie. Limit wydatków przeznaczonych na to zadanie wynosi do 135.000,00zł. - Duże natężenie ruchu samochodów, nadmierna prędkość poruszających się tą drogą pojazdów powoduje zagrożenie bezpieczeństwa pieszych poruszających się ulicą Główną, szczególnie dzieci i osób starszych. Droga ta jest połączeniem komunikacyjnym z centrum sołectwa Baków, gdzie zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej. Dla Zarządu Powiatu Cieszyńskiego ze względu na możliwości finansowe priorytetem pozostają remonty dróg, jako podstawowe ciągi komunikacyjne, dlatego też budowa chodnika będzie możliwa jedynie ze środków budżetu gminy Strumień – informuje Urząd miejski w Strumieniu.

Powołano doraźną komisję
Uchwałą Rady Miejskiej w Strumieniu powołana została doraźna Komisja ds. Statutu Gminy Strumień, w skład, której weszli radni: Ireneusz Duda, Maria Madziar, Bronisław Pająk, Józef Rudol, Cecylia Skowron i Jarosław Szast. Zadaniem doraźnej Komisji będzie przeprowadzenie analizy dotychczasowego Statutu oraz przygotowanie projektu zmiany Statutu Gminy Strumień w związku z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadzonymi ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330).

Nie podjęto uchwały w sprawie…
Radni nie podjęli uchwały w sprawie podziału gminy Strumień na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, który został przygotowany w związku z nowelizacją przepisów prawa. Wynik głosowania nad tą uchwałą to: 6 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”, skutkiem czego uchwała została odrzucona.

Utrzymanie porządku i czystości
Podczas sesji Rady Miejskiej radni zapoznali się z Informacją dotyczącą utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami w gminie Strumień oraz Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017. Tematem porządku obrad był również Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.

(red./mat.pras)
 

źródło: ox.pl
dodał: CR

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
kontakt z redakcją