Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Statuetki św. Mikołaja przyznane

W minioną sobotę (26.11.2011) w Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu k.Skoczowa odbył się IX Regionalny Dzień Skupienia dla członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

W czasie Regionalnego Dnia Skupienia połączonego z Regionalnym Dniem Turystyki Pielgrzymkowej w Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu miała miejsce uroczystość wręczenia statuetek Świętego Biskupa. W tym roku pięciu laureatów przyjęło figurę św. Mikołaja, różę i pamiątkowy dyplom. 

Wręczanie statuetek stało się już tradycją, w tym roku ceremonia odbywa się po raz piąty. Kapituła przyznaje statuetki św. Mikołaja ludziom wyjątkowym, ludziom o niezwykłej gorliwości w służbie Bogu. Osobom szczególnie zasłużonym. Ceremonia wręczenia statuetek odbywa się każdego roku u stóp słynącej łaskami figury św. Mikołaja w Pierśćcu.

W tym roku Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w składzie ks. Antoni Żebrowski dyrektor krajowy Apostolstwa Dobrej Śmierci, ks. prałat Alojzy Zuber - diecezjalny moderator AD,  ks. Zbigniew Paprocki Kustosz Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu i Lidia Greń- Wajdzik  diecezjalny Zelator ADŚ przyznała pamiątkowe statuetki św. Mikołaja: ks kanonikowi Andrzejowi Loranc  - Kustoszowi Sanktuarium św. Jakuba w Szczyrku, ks. Romanowi Siatka z Centrali Apostolstwa Dobrej Śmierci w Górce Klasztornej, Irenie Strządała z Parafii Miłosierdzia Bożego w Bąkowie, Helenie Harężlak z Parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Bielsku-Białej - Aleksandrowicach  oraz  Magdalenie Urbańczyk zelatorki z Parafia Św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich.

Kapituła Nagrody Świętego Mikołaj w dowód uznania, szacunku i wdzięczności przyznała STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA Helenie Harężlak:
-za założenie przy parafii Stowarzyszenia Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci, za ponad 13-letnie osobiste zaangażowanie się w modlitwę i prowadzenie wspólnoty apostolstwa,
-za współdziałanie z 13 grupami działającymi, na rożnych płaszczyznach przy parafii, a także nawiązywania współpracy ze wspólnotami działającymi przy parafiach naszej diecezji,
-za inicjowanie i  uczestniczenie w różnorodnych, okolicznościowych nabożeństwach, wydarzeniach celem wzbogacenia siebie i innych duchowo oraz pozyskania nowych członków apostolstwa. Widocznym owocem osobistego poświęcenia się pracy apostolskiej było  doprowadzenie do powstania w bieżącym roku nowej wspólnoty apostolstwa przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Pewli Wielkiej,
-za włożony wysiłek współorganizowania z innymi wspólnotami wyjazdów pielgrzymkowych do miejsc kultu religijnego między innymi do obiektów sakralnych na terenie Śląska Cieszyńskiego.

Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w dowód uznania, szacunku i wdzięczności przyznała STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA Irenie Strządała:
-za ponad 14-letnią wierność obowiązkom wynikającym z prowadzenia wspólnoty apostolstwa w swojej parafii, wielką gorliwość i zaangażowanie w modlitwach Kościoła oraz szerzenie kultu św. Mikołaja,
-za pełne poświęcenia w współorganizowaniu różnych wydarzeń religijnych, wzorową współpracę z innymi ruchami działającymi przy parafii i wspaniały przykład w niesieniu dobra, miłości, służenia bliźnim między innymi poprzez niesienie pomocy duchowej i materialnej misjonarzom,
-za wykorzystanie talentu pisarskiego, redagując setki artykułów i wierszy w gazetce parafialnej, dokumentowanie w kronikach ważnych wydarzeń kulturalnych i religijnych, napisanie i wydanie  Monografii Bąkowa,
-za inicjowanie i współorganizowanie licznych pielgrzymek do miejsc kultu religijnego, w tym również do obiektów sakralnych na Śląsku Cieszyńskim i włączanie się sercem w realizację programu modlitewnego w czasie ich trwania.

Kapituła Nagrody Świętego Mikołaj w dowód uznania, szacunku i wdzięczności przyznała STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA ks. Romanowi Siatka:

-za wieloletnie szerzenie kultu Matki Bożej, pełną osobistego zaangażowania duszpasterską pracę dla przygotowania wiernych nie tylko do godnego spotkania z Bogiem w ostatnich chwilach życia, lecz także - poprzez katechezę i medytację - do świadomego i odważnego podążania ścieżkami Ewangelii,
-za niestrudzone szerzenie kultu wielu świętych orędowników, patronów dobrej śmierci oraz Świętego Biskupa z Myry,
-za umiejętne i przemyślane korzystanie z technik Nowej Ewangelizacji - błyskawicznych informacji serwisu SMS na komórkę, wielu multimedialnych projektów, za bogactwo dziennikarskiej refleksji, osobiste serdeczne poświęcenie się redakcyjnej pracy oraz upowszechnianie w kraju i zagranicą kwartalnika „Nadzieja i Życie” - czasopisma Apostolstwa,
-za propagowanie drogą internetową i poprzez czasopisma, nie tylko idei naszego Apostolstwa, ale również kultu Matki Bożej Pompejańskiej oraz miejsca Nabożeństw Pompejańskich, co przyczynia się do wzrostu odwiedzin Śląska Cieszyńskiego przez pielgrzymów z różnych stron Polski oraz zagranicy,
-za uczynienie dla nas swego kapłaństwa darem i hojnego dzielenia się charyzmatami otrzymanymi od Boga - uważnego słuchania i niesienia porady, daru kaznodziejstwa, wielu bogatych rekolekcyjnych koncepcji, jak też modlitwy, która budzi serce oraz ducha zawierzenia się Jezusowi i Jego Matce,
-za misjonarską posługę, która buduje twórcze więzi między członkami Wspólnoty Apostolstwa nie tylko w naszej diecezji, ale poprzez udział w wielu wydarzeniach religijnych przyczynia się do współpracy ze Wspólnotami  innych diecezji i archidiecezji w kraju, a nawet za granicą.

Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w dowód uznania, szacunku i wdzięczności przyznała STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA Magdalenie Urbańczyk:

-za  ponad 11-letnie pełne osobiste zaangażowanie się w modlitwę i prowadzenie wspólnoty apostolstwa w swojej parafii,
-za uczestniczenie w różnorodnych, okolicznościowych nabożeństwach,  dając przykład gorliwego służenia Bogu i ludziom, a tym samym budowania nowych więzi pomiędzy wspólnotami, a szczególnie pomiędzy ludźmi potrzebującymi różnorakiego wsparcia,
-za inicjowanie nowych form modlitwy i angażowania osób do współpracy,
-za włożony wielki wysiłek współorganizowania wyjazdów pielgrzymkowych do miejsc kultu religijnego między innymi do Brennej, Skoczowa, Pierśćca i Pogórza.

Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w dowód uznania, szacunku i wdzięczności przyznała STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA ks. kan. Andrzejowi Loranc:
-za rozpowszechnianie kultu Matki Bożej Bolesnej, treści Apostolstwa Dobrej Śmierci i niestrudzone szerzenie kultu św. Jakuba Apostoła Narodów,
-za inicjowanie i organizowanie wielu wydarzeń o charakterze religijno-kulturowym związanych z patronem parafii, między innymi  cyklicznego „Rzeźbiarskiego Pleneru Jakubowego” w wyniku, którego monumentalne ponad 4 metrowe rzeźby zdobią różne miejsca Szczyrku,
-za ogromne osobiste zaangażowanie się w dokończeniu  budowy nowego kościoła i doprowadzenie do jego konsekracji,
-za troskę i ochronę istniejących zabytkowych obiektów sakralnych poprzez ich renowację i remonty,
-za posługę w rozwijaniu współpracy między wspólnotami modlitewnymi oraz  wspierania działalności charytatywnej,
-za organizowanie oraz uczestniczenie w wielu krajowych i zagranicznych pielgrzymkach, w tym również do miejsc kultu religijnego na Śląsku Cieszyńskim. 
-za upowszechnianie i popularyzowanie Beskidzkiej Drogi Św. Jakuba, prowadzącej ze Szczyrku do Simoradza.

BsK

źródło: ox.pl
dodał: BSK

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: