Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Sesja Rady Miejskiej w Strumieniu (online)

Dziś, tj. 29 listopada 2023 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu odbędzie się LXIV sesja Rady Miejskiej w Strumieniu. O czym będą radzić?

Strumieńscy radni mają przygotowane wiele punktów do omówienia i wiele uchwał. Zajmą się m.in. dotacji na prace konserwatorskie, wysokości stawek za odpady czy podatku od nieruchomości.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXII sesji i LIII uroczystej.
 4. Wystąpienia gości.
 5. Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach wspomaganych lub treningowych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 3033/2 położonej w Strumieniu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (naprawa dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację robót budowlanych oraz prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację robót budowlanych oraz prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu kościoła pw. w. Barbary w Strumieniu).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację robót budowlanych oraz prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację robót budowlanych oraz prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wykonanie posadzki kamiennej z zachowaniem historycznego podziału kościoła na prezbiterium i układ naw w Kościele Parafialnym pw. św. Anny w Pruchnej).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację robót budowlanych oraz prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (odtworzenie wnętrza Kościoła Parafialnego pw. św. Anny w Pruchnej wraz z remontem oświetlenia wnętrza kościoła, wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remontem części dachu).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Strumień.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2023-2032.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na rok 2023.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uwzględnienia w budżecie Gminy Strumień na 2024 rok pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie remontu drogi powiatowej ulicy Głównej w Drogomyślu.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wstrzymania możliwości zatłaczania spalin pod grunty gminy.
 26. Rozpatrzeni projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wprowadzania obniżek w stawkach podatku od środków transportowych dla samochodów spełniających standardy Euro 6.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podwyższenia kwoty dotacji dla Niepublicznego Żłobka „Cogito” w Strumieniu.
 28. Informacja o realizacji zadań oświatowych.
 29. Informacja Przewodniczącego Rady, Burmistrza oraz Wojewody Śląskiego na temat oświadczeń majątkowych złożonych w 2023 roku.
 30. Wolne wnioski i informacje.
 31. Zakończenie.

 

Transmisja na żywo: TUTAJ

 

Red.

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: