Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Sesja Rady Gminy Strumień (na żywo)

We wtorek 28 grudnia 2021 r. o godz. 15:00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14 – odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji.
 4. Wystąpienia gości.
 5. Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu na 2022 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Strumień z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2021 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Strumień na rok 2022.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała na pokrycie kosztów finansowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 17. Informacja Burmistrza Strumienia w sprawie wydanych decyzji dotyczących wzrostu wartości nieruchomości oraz zgłoszonych żądań wypłaty odszkodowań dotyczących obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 13:00 – w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14 - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie materiałów na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Strumieniu.
 2. Informacje, wolne głosy i wnioski.

Link do transmisji „na żywo”: https://strumien.esesja.pl/

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: