Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Sesja Rady Gminy Dębowiec (online)

Dzisiejsza (28.11.2023) sesja Rady Gminy rozpocznie się o godz. 13:30. Transmisja „na żywo”.

Radni z Dębowca zajmą się m.in. uchwałami ws. dotacji na cele konserwatorskie, 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 czy rozpatrzeniem skargi na Wójta Gminy Dębowiec.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych, odpowiedzi na zapytania radnych.
 3. Informacja o sposobie realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dębowiec za rok szkolny 2022/2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023-2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2023r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 30 października 2023r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2024 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków dla zadania pn. „Remont organów w ewangelickim kościele Zbawiciela w Dębowcu”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków dla zadania pn. „Prace konserwatorsko – budowlane kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Simoradzu”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gumna do gminnego zasobu nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Iskrzyczyn do gminnego zasobu nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 116/XIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 3/19 obręb geodezyjny Simoradz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028".
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 18 października 2023r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dębowiec z dnia 27 października 2023 r.
 21. Sprawozdanie z działalności wójta.
 22. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2023r.
 23. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

Transmisja online-  dostępna TUTAJ  

 

Red.

 

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: