Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Seniorzy będą radzić w Brennej

Na ostatniej sesji Rady Gminy Brenna (19.06.2024) radni powołali Radę Seniorów Gminy Brenna. Kto w radzie zasiąść może i jak będzie wybierana rada?

Breńscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Brenna. Jak dowiadujemy się z uzasadnienia, projekt uchwały stanowi kontynuację prac zainicjowanych wnioskiem złożonym 5 października 2023 r. przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku i Rada Gminy może utworzyć taką radę na podstawie przepisów o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) na wniosek co najmniej 50 mieszkańców tej gminy, którzy ukończyli 60 lat.

Kto może zasiąść w Radzie Seniorów Gminy Brenna?

Nabór członków do Rady odbywa się w drodze ogłoszenia przez Wójta Gminy Brenna informacji o naborze na członków Rady poprzez podanie jej do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brenna, na stronie internetowej Gminy Brenna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna.

Członkiem Rady może być osoba, która ukończyła 60 lat, ma miejsce zamieszkania w Gminie Brenna i uzyska poparcie co najmniej 10 osób mających również miejsce zamieszkania w Gminie Brenna i w dniu udzielenia poparcia kandydatowi, ukończyły co najmniej 60 lat ( z pewnymi wyjątkami).

Sposoby wyłonienia Rady Seniorów Gminy Brenna

W przypadku, gdy zgłoszono tylko 7 kandydatów na członków Rady - wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskują status członka Rady. Gdy zgłoszonych jest mniej niż 7 – wyznacza się dodatkowy 7 dniowy termin do zgłaszania kandydatów. Jeśli i tym razem kandydatów jest za mało – rada nie powstaje.

Jeśli kandydatów jest więcej  niż 7 o wyborze decyduje losowanie: „W przypadku, gdy ilość zgłoszonych kandydatów przekracza liczbę 7 osób, wybór 7 przedstawicieli osób do składu Rady następuje w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Wójta […]. Z wyborów przeprowadzonych w drodze publicznego losowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, sporządza się protokół, zawierający dane wybranych w wyniku losowania kandydatów. W protokole umieszcza się Listę Kandydatów, zawierającą imiona i nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów wraz z oznaczeniem miejsca, wyłonionego w drodze publicznego losowania przez Wójta."

Czy członek Rady Seniorów otrzymuje wynagrodzenie?

Nie - Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w pracach Rady.

 

 Pełna treśc Uchwały (pdf)

 

NG

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: