Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki i Gliniane na terenie Gminy Istebna zakończona

W dniu 7 czerwca 2023 roku nastąpiło uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie. To kolejna po przebudowie oczyszczalni Istebna Gliniane taka inwestycja w Gminie Istebna.

W otwarciu na zaproszenie Wójta Gminy Istebna  Pani Łucji Michałek-Chudeckiej uczestniczyli następujący goście:

- Pani Agata Bucko-Serafin Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Pan Andrzej Kudełka – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowlanego Modular sp. z o. o. (wykonawcy robót budowlanych) - Pan Marcin Studencki, Pan Bogusław Błachut, Pan Jerzy Studencki, Pan Rafał Kocoń oraz osoby biorące udział w procesie budowlanym, inspektorzy nadzoru inwestorskiego tj. Pan Bogdan Przeliorz, Pan Waldemar Sykosz oraz Pani Dorota Fijak.

Goście mieli okazję zobaczyć oczyszczalnię ścieków po przebudowie i zapoznać się z zastosowanymi nowymi rozwiązaniami. Następnie w Urzędzie Gminy została przedstawiona prezentacja dotycząca projektu: „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Istebna”, w ramach którego prowadzona była przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie oraz oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej.  

Proces przystąpienia i realizacji projektu w ramach, którego przebudowane zostały dwie oczyszczalnie ścieków trwał od kilku lat. Zaś sama realizacja robót budowlanych rozpoczęła się w 2020 roku, wcześniej bo w listopadzie 2021 nastąpiło uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej. Zobacz z otwarcia zdjęcia

 

Roboty budowlane przy przebudowie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie zakończyły się w grudniu 2022 r. Była to jedna z najtrudniejszych inwestycji realizowana w ostatnich latach, a samo podejście do rozpoczęcia planowania i realizacji projektu wymagało wielkiej odwagi. Stan oczyszczalni, w jakim znajdowała się ona w 2019 roku wymagał natychmiastowej interwencji. Czego przyczyną było wyeksploatowanie istniejących urządzeń i instalacji, a także budowlanych obiektów technologicznych.

Gmina Istebna złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów,  dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, dla poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

Kwota dofinansowania jaką uzyskano w ramach projektu wyniosła: 5 741 419,05  PLN.

Ponadto, Gmina Istebna pozyskała dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego środki w wysokości: 1 579 830,20 PLN przeznaczono na wyżej wymienione zadania. 

Całkowity koszt związany w przebudową oczyszczalni wyniósł łącznie z wykonanymi robotami dodatkowymi:

- dla oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie: 7 357 492,06 PLN

- dla oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej: 3 459 213,69 PLN

 

Przebudowa obu oczyszczalni ścieków obejmowała m. in.: prace remontowe związane z przebudową istniejących obiektów budowlanych, demontaż zużytych instalacji i urządzeń, rozbiórkę stalowego reaktora BOS, wymianę i montaż nowych urządzeń mechanicznych i technologicznych, rozbiórkę elementów budowlanych istniejących obiektów, budowę nowych obiektów i instalacji technologicznych stanowiących niezbędne uzupełnienie istniejącego układu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych.

Stawiając na pierwszym miejscu potrzeby mieszkańców, przez Gminę Istebna sukcesywnie realizowane są projekty wpływające na poprawę warunków ich życia oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki.

Badania ścieków jakie prowadzone są na obu oczyszczalniach od momentu zakończenia robót budowlanych, wykazują bardzo dobre wyniki pod względem uzyskanego efektu ekologicznego, dzięki czemu obecnie nie odnotowuje się złych wyników badań, a uzyskane wyniki nie przekraczają dopuszczalnych norm, co więcej stopień zanieczyszczenia ścieków oczyszczonych jest o wiele niższy niż dopuszczalne progi. 

Efektami uzyskanymi poprzez przebudowę oczyszczalni na terenie Gminy Istebna są m. in.:

  • Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych.
  • Oczyszczanie ścieków do parametrów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym na odprowadzanie ścieków.
  • Zwiększenie przepustowość urządzeń/obiektów poddanych modernizacji.

Obecnie trwają jeszcze prace związane z ostatecznym rozliczeniem projektu, stanowiące ostatni odcinek dwóch dużych zadań, które udało się zrealizować. Kulisy etapu projektowania jak i robót budowlanych są szczegółowo znane osobom, biorącym udział w całym projekcie. Należy jednak powiedzieć, że liczba problemów wynikłych podczas prowadzenia prac była bardzo duża, a pomysł i procedura ich rozwiązania skomplikowane, tym bardziej cieszą rezultaty jakie udało się uzyskać i które pozytywnie wpływają na rozwój Gminy Istebna oraz warunki życia jej mieszkańców.

W tym miejscu Wójt Gminy Istebna składa serdeczne podziękowania każdej osobie, która przyczyniła się do realizacji obu zadań w ramach prowadzonego projektu, począwszy od decyzji o konieczności przebudowy obu oczyszczalni, procesu projektowania, aż do końcowej fazy realizacji i rozliczenia projektu.

 

Artykuł sponsorowany

źródło: ox.pl
dodał: NG
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: