Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Oczami niewidomego: wybory samorządowe 2018

Jak to bywa co cztery lata w tym okresie odbywa się kampania wyborcza. Tym razem spotykamy się z wyborami samorządowymi, w których wybieramy naszych reprezentantów w ramach gminy, miasta czy powiatu.

Nie inaczej będzie w październiku na terenie całego kraju. Komitetów wyborczych na pewno będzie mnóstwo. Każdy będzie w swoich programach ubiegał się o zdobycie więcej głosów niż konkurencja. Nie da się ukryć, że najwięcej obietnic będą miały największe partie  polityczne w kraju, ale czasem fajnie przyjrzeć się tym mniejszym ugrupowaniom, które walczą w wyborach na rynku lokalnym.

Na jakie udogodnienia mogą liczyć osoby niepełnosprawne?

Wybory są powszechne, należy zatem umożliwić udział w nich także osobom niepełnosprawnym, którzy mogą liczyć na wiele udogodnień. Jednym z ułatwień dla osób niepełnosprawnych jest możliwość głosowania korespondencyjnego.

Taki rodzaj głosowania przysługuje wyborcom, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Są to osoby z I i II grupą inwalidzką. A także osoby, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.

Zamiar głosowania korespondencyjnego osoby niepełnosprawnej należy zgłaszać do 15 dni przed dniem wyborów, czyli do 8 października 2018 roku. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy zostanie dostarczony zainteresowanemu przez urzędnika wyborczego.

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Do głosowania z wykorzystaniem pełnomocnictwa są uprawnione osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Pełnomocnikiem może zostać wyłącznie obywatel wpisany do rejestru wyborców w danej gminie.

By uzyskać akt pełnomocnictwa niepełnosprawny wyborca musi złożyć stosowny wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy najpóźniej w 10 dniu przed datą wyborów. Do dokumentu należy załączyć:

-  kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

- pisemną zgodę pełnomocnika zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego pełnomocnikowi w przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców tej samej gminy, co udzielający pełnomocnictwa.

Do potrzeb osób niepełnosprawnych muszą być także dostosowane lokale wyborcze. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na każde 15 tysięcy mieszkańców w danej gminie powinien przypadać jeden lokal wyborczy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Co najmniej jeden w każdej gminie.

Takie lokale muszą spełniać odpowiednie parametry, między innymi powinny być zlokalizowane na parterze. Ewentualnie budynki powinny być wyposażone w podjazdy lub windy umożliwiające wyborcom samodzielne dotarcie do lokalu. Urna wyborcza powinna mieć nie więcej niż jeden metr wysokości. Pełną listę lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci muszą przedstawić najpóźniej na 30 dni przed wyborami samorządowymi.

 

Andrzej Koenig

źródło: ox.pl
dodał: Elżbieta Sikorska

Komentarze

1
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2018-08-29 09:48:33
bronek91: Można odnieść wrażenie, iż spora część tych kandydatów na rzekomych przedstawicieli-> faktycznie kogo albo czego? Uważa, iż suweren jest nie tylko ślepy ale również i głuchy.... Kryzys już niebawem....
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: