Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Ocean pretensji

Z jednej strony jest wiele pretensji, żalu i skarg. Druga strona mówi o pewnych niedociągnięciach, ale i pomówieniach. Są jeszcze instytucje państwowe, które przyznają, że o problemach nie wiedziały. Zapewniają, że im się przyjrzą.

Do naszej redakcji zgłosili się rodzice dzieci, które uczęszczają do jednego z niepublicznych przedszkoli w Kozakowicach. Pretensji i żalu jest wiele. Także ze strony byłych pracowników placówki. Dyrekcja przedszkola zarzuty odpiera. Instytucje, które placówkę kontrolują, mówią – "nie mieliśmy skarg".

Początkowo w gronie rodziców, później w zamkniętej grupie w mediach społecznościowych, a kilka dni temu na facebookowym koncie 'Nie polecam w Ustroniu' sprawa została upubliczniona. Niezadowoleni z opieki nad swoimi dziećmi rodzice powiedzieli - dosyć! W styczniu br. skontaktowała się z naszą redakcją grupa rodziców i byłych pracownic niepublicznego przedszkola z Kozakowic. Sytuacja w placówce, ich zdaniem, jest zła. Do dyrekcji wystosowano kilkustronicowe pismo z zarzutami.


1/3 KOTLETA I KISIEL

Wiele miejsca w liście poświęcono posiłkom. Zdaniem rodziców zaplanowane na cały tydzień menu nie zgadzało się z rzeczywistością. Co innego było napisane, a inne produkty były podawane na śniadanie, obiad czy podwieczorek. Na śniadanie bułka z margaryną albo płatki z mlekiem - i tak na okrągło.

Jednak poważne zarzuty rodziców dotyczyły obiadów. Ich zdaniem, nie były one dostosowane do diety małych dzieci. Tłuste zupy, ostre przyprawy – jednym słowem były to posiłki dla dorosłych, nie dla dzieci – mówią rodzice. Poważnym zarzutem kierowanym w stronę dyrektorki jest również kwestia wielkości porcji. Zdaniem rodziców, dzieciaki wychodziły z przedszkola głodne, obiady były dzielone na dwoje, a nawet większą liczbę dzieci. W efekcie, zamiast trzech naleśników, dziecko miało otrzymywać na obiad jeden. Jeśli było jeszcze głodne, miało dostawać część porcji niedojedzonej przez inne dziecko. - Wydawało mi się dziwne, że dziecko po wyjściu z przedszkola domaga się jedzenia. Wszystko wyjaśniło się, kiedy była już nauczycielka uświadomiła nam, że dzieci otrzymują okrojone porcje. Śniadania to zupy mleczne, robione przez nauczycielki. Drugiego śniadania nie było, pomimo że w umowie mamy wpisane cztery posiłki - mówią rodzice. A na podwieczorek – kisiel.

Rodzice zarzucają też nierespektowanie przez przedszkole uwag odnośnie posiłków dla dzieci, które mają alergię pokarmową. - Moje dziecko nie może jeść jajka. Dobrze, że byłam wówczas w przedszkolu, podano mu zupę, w której składzie było właśnie jajko. Mogło dojść do wstrząsu anafilaktycznego. Na szczęście szybko zareagowałam i skończyło się na wysypce – przyznaje jedna z matek.

Zarzuty pojawiają się również w kwestii przygotowywania posiłków i opieki w tym czasie nad przedszkolakami. Rano, śniadania nauczycielki miały przygotowywać same w kuchni, wówczas musiały opuszczać salę zajęć. - Pod względem 'sanepidowskim' miałyśmy książeczki, ale był problem opieki nad dziećmi, podczas gdy my musiałyśmy rano przygotowywać posiłki, kilkoro dzieci pozostawało same w sali - mówi inna z byłych nauczycielek.

Uwagi byłych nauczycieli dotyczyły również samego programu nauczania. Dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat są podzielone na dwie grupy. - W grupie maluszków mieliśmy dwa komplety podręczników, osobno dla trzylatków, inne dla czterolatków. Trudno było razem prowadzić te zajęcia, dzieliliśmy się jakoś, jedna z nas prowadziła zajęcia z trzylatkami, druga z czterolatkami – wspomina była pracownica. - Ciężko było ujednolicić zajęcia, bo jest duża różnica między trzy- a czterolatkiem - dodaje inna.

GRZYB

Rodzice na dowód swoich słów pokazują zdjęcia. Na jednym z nich widać, jak na ścianie budynku jest sporych rozmiarów grzyb. Tuż obok znajduje się półka z zabawkami. - Podobno ściana została już pomalowana, ale nie wiem, czy przez to zlikwidowano tego grzyba – mówi jedna z mam, która już zabrała dziecko z przedszkola.

Uwagi kierowane są również do zachowania higieny wśród dzieci. Jak mówi jedna z byłych pracownic – dzieciaki nie miały jednorazowych ręczników, wycierały się materiałowymi, wielorazowymi. Ręczniki nie były przypisane do każdego dziecka, na całą grupę było ich kilka. W praktyce - który ręcznik przedszkolak złapał, do tego się wytarł.

Zdarzało się, że zepsute zabawki skręcane były śrubami. - Wielka prowizorka. Czujemy się oszukani, co miesiąc przecież płacimy. Przedszkole ma dotację z gminy, a jego stan jest jaki jest – mówią.

PISMO I ZEBRANIA

W styczniu do dyrektorki przedszkola rodzice wystosowali pismo. W wielu punktach przytaczają niedociągnięcia odnośnie prowadzenia placówki. Przez krótki okres część rodziców na zmiany nawet dyżurowała w przedszkolu podczas zajęć. Później pojawił się monitoring. Opiekunowie mogą on-line zobaczyć, co w danym momencie dzieje się w pomieszczeniach. Jak przyznają, na pewno dzięki temu nieco poprawiła się sytuacja w przedszkolu. W ciągu minionych tygodni w przedszkolu odbyło się kilka zebrań.

W rozmowie z naszym portalem, rodzice zarzucają też dużą rotację personelu. - W ciągu trzech lat, przez niewielką placówkę przewinęło się kilka nauczycielek. Trudno też w tym momencie budować zaufanie wśród dzieci – dodają.

BRAK WIEDZY

Dlaczego tak późno? Przedszkole działa od czterech lat. Dlaczego dopiero teraz rodzice podjęli interwencję? - O wszystkich niedociągnięciach poinformowała nas jedna z byłych pracownic. Zaczęliśmy łączyć fakty - przyznają rodzice.

Kilkoro rodziców i byłe nauczycielki nie chcą podawać swoich nazwisk. Nauczycielki boją się o swoje aktualne miejsca pracy, a rodzice, obawiają się że ich atak na przedszkole odbije się na dzieciach. - Tego najbardziej chcielibyśmy uniknąć – dodają. Część rodziców już wypisało dzieci z przedszkola, reszta przyznaje, że nie mają ich gdzie zapisać.

GMINA – MY TYLKO DAJEMY DOTACJĘ


Wójt Goleszowa przyznaje, że o niepokojących sygnałach słyszał. - Było u mnie dwoje rodziców, którzy informowali mnie o sprawie. Jest mi przykro, że taka sytuacja zaistniała. Natomiast jeśli chodzi o kroki, które urząd może poczynić, to mamy związane ręce – przyznaje Krzysztof Glajcar. Jak dodaje, gmina nie jest żadnym organem dla tego przedszkola.

Urząd, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zajmuje się tylko przekazywaniem dotacji. Wszystko zgodnie z wnioskiem placówki. Dyrektor podaje liczbę dzieci, które uczęszczają, gmina wypłaca pieniądze. Ile? Obecnie z gminnego budżetu do przedszkola trafia 625 złotych miesięcznie na dziecko. - Jedyna kontrola polega na wykorzystaniu dotacji. Ostatnia kontrola była na przełomie maja i czerwca ubiegłego roku. I tyle. Problemy podnoszone w piśmie nie mogą być przez nas rozwiązane. Tym bardziej, że obracamy się w sferze anonimów. Ja nie mam żadnych instrumentów prawnych, żeby ingerować w to przedszkole. Zadałem jednak pytanie rodzicom, gdzie byli w ciągu minionych trzech lat, bo sytuacja ta musiała narastać i nie pojawiła się w ostatnim czasie. Tutaj nie było jednoznacznej odpowiedzi - mówi wójt. Jak przyznaje pomóc nie może. - Rodzice sami muszą kontrolować przedszkole. Moim zdaniem, zamiast opisywać sprawę na portalach społecznościowych i wzajemnie się nakręcać, rodzice powinni ustalić z dyrekcją warunki opieki nad dziećmi. Przecież oni płacą i mają prawo wymagać - kończy Krzysztof Glajcar.

SANEPID

Do dyrekcji cieszyńskiego Sanepidu również dotarły sygnały od rodziców. Ale i tym razem anonimowe. Jak przyznaje Teresa Wałga, dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Cieszynie - jakiś czas temu interweniowano w sprawie tego przedszkola. Nieprawidłowości, które leżą w naszej kompetencji, zostały sprawdzone. Pozostałe zostały przekazane do kuratorium i urzędu gminy. W ostatnich dniach kolejny raz otrzymaliśmy prośbę o kontrolę w tej instytucji – mówi dyrektor.

Sanepid oprócz rocznego planu kontroli placówek edukacyjnych podejmuje również kontrole interwencyjne. Tak też było w tym przypadku. Jadnak, jak dodaje Teresa Wałga, zastanawia ją część zarzutów, które przez rodziców są podnoszone. - Przeciętny rodzic, nie ma prawa wiedzieć o pewnych kwestiach. Dla przykładu – rodzice zarzucają, że talerze wyjmowane są z wyparzarki po trzech minutach. Jestem ciekawa, który rodzic mierzy czas wyciągania z tego urządzenia naczyń. Sceptycznie ustosunkowuję się do interwencji, które są składane anonimowo. Jeżeli mam coś do powiedzenia, czy mam zastrzeżenia i jest to zgodne z prawdą, nie wstydzę się przedstawić - mówi szefowa sanepidu.

Jak zaznacza, nie można również mówić, że dzieci w jednym przedszkolu częściej chorują niż w innych, bo nie znamy danych z innych placówek. Dyrektor instytucji podkreśla również, że zarzuty kierowane w stronę przedszkola i informowanie o nich sanepidu następują po znacznym czasie. - Wcześniej była inna firma cateringowa. Jak możemy skontrolować coś, co było kiedyś? - pyta retorycznie Wałga. Przyznaje jednak, że ogólne oceny przedszkola wyszły pozytywnie. Zastrzeżenia były, były też zalecenia, które będą skontrolowane podczas inspekcji w najbliższym czasie. - Co prawda nie musimy anonimowo zgłaszanych interwencji podejmować, jednak to robimy – kończy Wałga.

KURATORIUM

Zapytaliśmy o sprawę w bielskiej delegaturze Katowickiego Kuratorium Oświaty. Na naszego e-maila odpowiedział Tomasz Kowalik, Dyrektor Delegatury. Jak pisze - Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi, wykonując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, uwzględnia odpowiednio organizację i zakres zadań organów szkoły lub placówki, określone w statucie szkoły lub placówki. Rodzice z ww. przedszkola nigdy nie zgłaszali do tutejszego urzędu skarg i wniosków dotyczących higieny, wyżywienia czy nieprawidłowości w trakcie prowadzenia zajęć z dziećmi. Nie informowano także o organizacji czasu pracy opiekunek i opieki nad dziećmi w przedszkolu. Zatem nie zachodziła potrzeba przeprowadzania [...]  kontroli doraźnych w tym zakresie. Jednak jak zaznacza dyrektor, w związku z pojawianiem się pytań o to przedszkole, delegatura kuratorium zaplanowała przeprowadzenie do końca marca kontroli doraźnej w zakresie organizacji zajęć i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków dzieci w przedszkolu.


DYREKCJA

Oskarżenia padły, ale potwierdzają je na razie tylko osoby najbardziej zainteresowane. Czyli rodzice. Co odpowiada dyrekcja placówki? Dyrektorka i zarazem właścicielka przedszkola nie ukrywa, że rodzice od jakiegoś czasu zgłaszali jej uwagi, co do prowadzenia przedszkola. W styczniu otrzymała pismo z szeregiem punktów, które powinna zrealizować. - Część uchybień, które dotyczyły porządkowania placówki, naprawiono. Jednak nie są to tak duże zaniedbania jak przedstawiają to rodzice - komentuje Monika Papaj, właścicielka przedszkola. Jej zdaniem nieprawdą są również twierdzenia, że żywienie dzieci odbywa się na złym poziomie. - W ostatnich tygodniach, na wyraźne życzenie rodziców zmieniona została firma cateringowa, która dostarcza obiady dla dzieci. Jednak poprzednia firma również spełniała standardy przedszkola. Rodzice są zadowoleni, widzą te zmiany, że wszystko idzie w dobrą stronę. Mieliśmy kontrolę z sanepidu, nie było uchybień - dodaje.

Jej zdaniem nie jest prawdą, że dzieci wychodziły z przedszkola głodne. Jak twierdzi, posiłków zawsze było więcej niż dzieci. Jeżeli którekolwiek dziecko prosiło o dokładkę, to ją otrzymywało. - Absolutnie nie jest prawdą, że któreś z dzieci otrzymywało niedojedzone resztki. Nigdy takie coś nie miało miejsca. Nie wiem skąd takie oskarżenia? To są pomówienia, posiłki zawsze były dobre, dzieci je jadły ze smakiem – dementuje oskarżenia Monika Papaj. Jak twierdzi, podział dzieci na grupy wiekowe 2,5-4 i 5-6 lat nie ma większego wpływu na prowadzanie zajęć. Każda z dwóch grup ma dobrze realizować swój program.

Skąd takie oskarżenia? - Nie chcę nikogo obwiniać, ale są to pomówienia i oszczerstwa byłego personelu. Tak mi się wydaje. To swego rodzaju manipulacja. W mojej opinii to niezadowolony pracownik. Informacje zamieszczone w internecie są anonimowe, nie wiem, kto je tam umieścił. Jestem po konsultacjach z prawnikiem. Jeżeli pomówienia w dalszym ciągu będą rozpowszechniane, wystąpimy na drogę prawną przeciwko konkretnym osobom - podkreśla właścicielka przedszkola.

ZABRAKŁO ROZMOWY

Zdaniem dyrektorki, uchybienia w przedszkolu były drobne, tymczasem lista zarzutów, przedstawiona przez rodziców jest długa. Na razie jednak nie potwierdzają tego żadne kontrole. Z drugiej jednak strony, w przedszkolu już wprowadzono pewne zmiany, których zażądali rodzice.

Oni sami przyznają, że te niedociągnięcia trwały od dłuższego czasu. Dziwić się należy, dlaczego sytuację, która rodzicom nie odpowiadała, tak długo tolerowano. Dlaczego, jako klienci, a takimi są, bo płacą za pobyt swojego dziecka, nie zwracali wcześniej uwagi na niedociągnięcia i sytuacje, które wzbudzały ich wątpliwości? Problem jest jeszcze inny. Rodzice, chcąc mieć pewność, że ich podejrzenia są prawdziwe, w pierwszej kolejności powinni poinformować instytucje kontrolujące. A przede wszystkim, występując do nich, nie powinni być anonimowi.

Jan Bacza

źródło: ox.pl
dodał: JB

Komentarze

77
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2017-02-17 19:41:58
Adamos1980: Mam takie pytanie...to ile nauczycielek przygotowywało to śniadanie..skoro piszą że dzieci dostawały płatki z mlekiem albo bułki z margaryną to chyba nie trzeba do tego kilku osób...tym bardziej jak czytamy dalej ...kilkoro... dzieci pozostawało bez opieki to tych posiłków nie było aż tak wiele.Po drudie pokażcie mi dziecko które zje 3 naleśniki...dorosły tak ale dziecko raczej nie...pewnie wielkość posiłku była adekwatna do stawki żywieniowej za dzień i oscylowała tu strzelam 7-8 zł za dzień...to czego się spodziewać<br />
2017-02-17 21:34:38
adawski25: Kuzwa ale jaja na maksa na scianach grzyb na amen zabawki posrubowane dziwne bardzo jest to ze nikt wczesniej tego noe zglaszal ani nic przeciez grzyb chyba nie robi sie w dwa tygodnie a jest trucizna zwlaszcza dla maltch dzieci jednym slowem syf kiła i mogila...wlascieciele tylko czerpali kase a inweatycji zero.brawo!
2017-02-17 21:36:28
Przepierón: Już za młodu róbcie z tych dziecek inwalidów.<br />Nas w przedszkolu było ze 30 dziecek w każdej grupie i wszyscy sie do jednego frotowego ryncznika wyciyrali i jakosi żodyn AIDS-a ani syfa nie dostoł.<br />Tu mo Adamos1980 racje, zapłacóm dusigrosze za całodzienne wyżywienie 7-8 zł a chcieliby żeby kelnerki z homarami kole dziecek lotały.
2017-02-17 21:56:33
roman123: Nie wiem jak jest w tym przedszkolu i kto ma rację. Ale prawde pisze Przepierón. Dziecka lotały z gilami do pasa, jak wpadł do krowińca to ręce do trawy wytarł i jadł dalej kanapkę. Niektórzy glizdy jedli, z krzaków objscanych przez psy zbierało się i jadło maliny. W większości domów grzyb był. Mleko piło się nie przebadane!!!- prosto od krowy. Ale jakoś nikt nie miał alergii na jajka czy pomidory. Jak ktoś \&quot;zachorował\&quot; na dysleksję czy dysortografię to stary w domu wpie...l spuścił i przechodziło. Patologia była!!! Tylko czemu teraz nie znam rodzica który nie ma dziecka z alergiami, dysleksjami, kompleksami i cholera wie czym jeszcze. No tak, jeśli dziecku nic nie ma to znaczy że jest zaniedbywane.
2017-02-17 22:38:29
ciamajda: roman123@ Śmiech:)) Ale napisałeś szczerą prawde. Tak to było. ADHD również nie istniało. Jakoś wtedy nikt tak często nie chorował.
2017-02-17 22:42:19
kukuss1: Jeśli Wójt uważa,że nic nie może to polecam lekturę:<br />1. Zgodnie z art. 80 i 90 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r.<br />Nr 256, poz. 2572) dotacja przekazywana jest na pokrycie kosztów wydatków bieżących. Wydatki<br />bieżące definiuje przepis art. 124, pkt. 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<br />(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). Kontrole przeprowadza: http://bip.um.slupsk.pl/file/23387
2017-02-17 22:48:32
kukuss1: A kto może przeprowadzić kontrolę przedszkola niepublicznego:<br />http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przedszkole-moze-sprawdzic-pracownik-urzedu
2017-02-17 22:57:54
kukuss1: Wójt poinformowany udaje, że nic nie może.Sanepid poinformowany udaje, że nic nie wie i nie może. Oświata na gminie poinformowana udaje, że nic nie wie.Oświata w Bielsku poinformowana udaje, że nic nie wie. Wszyscy wszystko wiedzą a nic nie robią bo nic nie wiedzą. Co mają zrobić jeszcze rodzice by ktoś się tym zajął?
2017-02-17 23:17:17
kukuss1: Pani dyrektor przedszkola zapomina o kilku zebraniach z rodzicami i nauczycielkami,na których nie zaprzeczała rażącym uchybieniom.Niech pani dyrektor nie zwala wszystko na byłych nauczycieli bo nieprawidłowości wykryli rodzice.Nauczyciele tylko to potwierdzili.Skoro pani dyrektor czuje się szykanowana i straszy adwokatem za szkalowanie to niech opublikuje pismo, które otrzymała od rodziców i potwierdziła własnoręcznym podpisem do którego nie wniosła zastrzeżeń.Pod pismem podpisało się większość rodziców.
2017-02-17 23:21:49
kukuss1: Wszelkie komentarze, opinie i zdjęcia znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=743904622453238&amp;id=533381266838909&amp;hc_location=ufi<br />
2017-02-18 09:14:01
Przepierón: @Roman123, <br />dokładnie tak było, teraz jakby mogli to by dzieckóm sterylne żarcie dowali. Kiedysi jak jedyn znaszeł jabłko to sie poru zleciało i chcieli bajsa i już jabłka nie było.<br />Ci poyebani rodzice chcieliby żeby na 10 dziecek pore opiekunek było, jedna prowadziła zajęcia a reszta po rogach stoła i jak któremuś kredka spadnie to mu podać bo może sie pustym łbem o stół piznóć.<br />Następnym etapem rodzicielskiej hipokryzji będzie szkoła podstawowa, przede wszystkim nie mogą iść do szkoły pieszo, to jest wykluczone, muszą być podwiezione i odebrane autem, widać co się dzieje o 8 rano przed szkołami.<br />Teraz połowa dziecek z niewiadomych powodów jest z zajęć WF zwolniona, reszta może wykonywać tylko ćwiczenia przy których się nie spoci. Z biegiem czasu w dzieckach zacznie się gromadzić energia, zaczną się wyżywać na rzeczach martwych, jak przystankach autobusowych itp. Wtedy rodzice wpadają na wspaniały pomysł żeby dziecka sie wyżyły trzeba je zawieźć autem na jakieś zajęcia np. rytmike albo jakąś piłke (nożną, ręczną), ale tam go kopli, mioł sińca, drugi zedrził skóre na kolanie i już było po zajęciach bo zaczli z tymi swoimi mięczakami po doktorach specjalistach jeździć. Tak właśnie rośnie nam chore pokolenie niezdarów a będzie jeszcze gorzej.
2017-02-18 10:38:09
OjciecDyrektor: Widzę, że niektórzy użytkownicy wiedzą jak swoje dzieci wychowuje każda rodzina z osobna. Brawo! Każdy może pisać ogólne frazesy ale w tym przypadku jest to bezsensowny bełkot. Przechodząc jednak do sedna sprawy muszę zauważyć, że obiekcje rodziców były przyjmowane przez panią dyrektor i na tym się sprawa kończyła. Ciągle tylko przepraszała robiła ładne oczy i na tym koniec. Nie zostały podjęte żadne działania a jak już coś p. dyrektor zaczęła działać to jak się pózniej okazywało było to działanie połowiczne i tylko po to żeby zamydlić chwilowo oczy rodziców, po czym działania zostawały zaniechane. I tak w kółko. W łazience było czysto ale znowu pojawił się syf, zabawki zostały takie same. I zaznaczam: rodzice nie wymagali cudów i homarów tylko spełnienia PODSTAWOWYCH warunków dla swoich dzieci. Co mnie najbardziej uderzyło w tym wszystkim to fakt sposobu żywienia dzieci. Podopieczni przedszkola dostawali połowiczne a nawet jeszcze mniejsze porcje (mowa tu o naleśnikach i kotletach schabowych) ponieważ pani dyrektor zabraniała wychowawczyniom wydawania całych posiłków bo jej mąż i teść lubią naleśniki i kotlety(!!!). No krew mnie zalewa!! Zaczynam się zastanawiać czy pogorszenie warunków i brak zainteresowania przedszkolem przez dyrekcję nie jest aby spowodowany tym że dzieci dyrektorstwa opuściły już placówkę i poszły do podstawówki. Bardzo mi przykro, że sprawa przybrała taki obrót bo przedszkole było fajne ale niestety szereg zaniedbań doprowadził do takiego a nie innego finału.
2017-02-18 11:45:31
koszor: Wygląda na to, że zachłanność i żądza zysku przesłoniły pani\&quot;dyrektor\&quot; cel, jakim jest opieka i wychowywanie dzieci. Wniosek z tego jest taki: jako społeczeństwo robimy poważny błąd powierzając prywatnym firmom przedszkola, szpitale czy banki. W firmie liczy się tylko zysk, reszta nie ma znaczenia.
2017-02-18 13:26:57
skuter66: Koszor całkowicie się z tobą zgadzam .
2017-02-18 13:33:34
roman123: Ojcze Dyrektorze- Kuratorium- cyt. \&quot;Rodzice z ww. przedszkola nigdy nie zgłaszali do tutejszego urzędu skarg i wniosków dotyczących higieny, wyżywienia czy nieprawidłowości w trakcie prowadzenia zajęć z dziećmi\&quot; DLACZEGO NIKT NIE ZGŁASZAŁ???<br />Sanepid- cyt. \&quot;Do dyrekcji cieszyńskiego Sanepidu również dotarły sygnały od rodziców. Ale i tym razem anonimowe\&quot;. - DLACZEGO ANONIMOWE?<br />Czyżby anonimowe z tego samego powodu jak Ty piszesz anonimowo- cyt. \&quot; bo jej mąż i teść lubią naleśniki i kotlety(!!!)\&quot; Tym powinna zająć się prokuratura. Dlaczego tego nie zgłosisz? wystarczy pójść na posterunek policji. Pisać anonimowo o złodziejach to nie problem. Równie dobrze można o Tobie napisać że jesteś złodziejem. I pijakiem, bo każdy pijak to złodziej. Nie rozumiem tych rodziców. Skoro są nieprawidłowości i p. dyr. nie reaguje to idę wyżej. IDĘ, nie wysyłam anonimy!
2017-02-18 15:13:59
OjciecDyrektor: roman123 rodzice chcieli załatwić sprawę z dyrekcją w przysłowiowe 4oczy żeby uniknąć ewentualnego zamknięcia przedszkola przez którąś z instytucji. Liczyli że wystarczy rozmowa ktora zakatwi wszystko bo po co od razu ruszać niebo i ziemię bez zwyczajowego dogadania się. Rodzice nie mogli sobie pozwolić na zmianę bądź rezygnację z przedszkola. Oto powód nie zglaszania problemu.
2017-02-18 16:49:22
stella12: Ło matko! Jo też jest starej daty, ale dyć my nie som brudasy i śmierdziele! Nie łoceniajcie ludzi wedle siebie !! Maliny z krzoka tyż my jodali ,ale nie były łone obsrane i objscane przez psy giganty, bo tu takowych ni ma wielkich psów. Chyba , że u Wos kajsik.. Ta Twoja łopowieść to rodem z TVNu jak łotym kocie co chcioł babe zeżroć! Downiej dziecka tyż chorowały i tego nie stwierdzoli , to prowda bo to widać Debilizm zostoł!! A hen downiej tyż komputrów nie było ,to sie ludzie roboty imali a nie smyndzenia byz sensu. W Polsce dobrze to sie mają ino ci co kase maja i kombinują,a borokom to zowsze piosek w łoczy !!
2017-02-18 18:04:58
stella12: Przepierón Kajś Ty chodził do przedszkola chopie?? Jo pamiętom , że już downiej my mieli każdy swój ryncnik, może Ty żeś się do szmoty z podłogi wycieroł, a żeś nie wiedzioł ??? I skąd Ty wisz co się kaj pod szkołami dzieje o 8 rano??? Albo som wozisz ,albo podejzane isto to je
2017-02-18 18:41:42
wostok1: Szkoda bo przedszkole zapowiadało się super.Ale niestety na dzieciach nie można oszczędzać.Po to płacimy by dzieci były zadbane.Ja chodziłem do przedszkola lata temu ale pomimo że było pańswowe i dosyć biedne było czyste i zadbane.A tu niepubliczne i takie rzeczy wychodzą.Przepierón gadasz głupoty bo nikt tu nie oczekuje ostryg ani gruszek na wierzbie,tylko by dzieci były zadbane,czyste i szczęśliwe.Pani dyrektor życzę by się obudziła i wzięła interes w swoje ręce a nie dawała chłopu rządzić bo nie tylko dzieci ale nawet pracownicy uciekają.
2017-02-18 19:28:16
roman123: Jeśli nie da się załatwić w cztery oczy z dyrektorką to są inne instytucje komu ona podlega. Niezależnie czy to prywatne czy publiczne przedszkole. \&quot;Grupa facebooka\&quot; postanowiła jednak zgłosić to do ox\'a??? Dlaczego nie do \&quot;pudelka\&quot;? Wszyscy anonimowi, ktoś był, ktoś słyszał... A może po prostu ktoś wyleciał z pracy i szuka zemsty? A może komuś żal d... ściska żeby tylko dowalić komuś innemu? Ja nie wiem jak jest, ale według zawartości tego artykułu i Waszych wypowiedzi też nie ma żadnych konkretów. Z konkretami idzie się do konkretnych urzędów a z plotkami??<br />Stella 12 - tak piszesz: \&quot;W Polsce dobrze to sie mają ino ci co kase maja i kombinują\&quot; Twój przypadek to- żal d... ściska. Nie pisz więcej po pijaku, bo jeśli jednak to piszesz na trzeźwo to Ci współczuje.
2017-02-18 20:14:49
Przepierón: @stella12,<br />podejrzane jest to , że ty sobie dzisiaj ten nick \&quot;stella12\&quot; zrobiłeś i od razu zaczynasz się czepiać komentatorów a sam zbyt tępy jesteś żeby coś na temat napisać.<br />Nie wiym kaj żeś ty sie tej gwary uczył, ale stela toś ty syńciu ni ma.<br />@wostok1,<br />a skąd wiesz , że Pani dyrektor interesu w ręce nie bierze? Masz kamere u niej w sypialni? :D:D:D
2017-02-18 20:30:59
stella12: roman123 na głupie komentarze trza głupio odpisywać A co do artykułu to czytać trzeba ze zrozumieniem Pisze wyraźnie ,że Ci rodzice to zgłaszali Ale w Twoim przypadku to nie grozi i się popatrz czy som ześ je trzeźwy!! <br />Przepierón tępy syńciu to Cie zrobił w tych krzokach z malinami , nie rób z siebie wieśniaka większego niż ześ je
2017-02-18 20:41:19
kinga100: ludzie a co zrobiliście aby w tym przedszkolu było lepiej. każdy tylko brać a nic od siebie.Ręczniki kwestia względna,niedojedzone dzieci chyba też, bo jest to śmieszne co Ci rodzice mówią.Co nie chce się mamą przygotować czegoś w domu,a może za wygodne są. W innym przedszkolu w naszej okolicy nie ma podziały na grupy,młodsze dzieci się bawią a starsze się uczą i razem bawią wszystkie .Rodzice są zadowoleni.
2017-02-18 20:51:34
Pirania12345: Odzywają się obrońcy którzy gówno wiedzą.Państwo się wozi autami za kilkaset tysięcy a w przedszkolu stare zabawki nie wspomnę o tym że przez cztery lata nic nie kupione ani wyremontowane.Przedsxkola w powiecie są tak doinwestowane że mózg staje a tu guzik przez cztery lata zrobione.Zastanówcie się zamiast pisać pierdoły.Przepierón Ty to wszędzie pieć groszy wciśniesz a guzik wiesz.
2017-02-18 20:54:39
Pirania12345: Kinga100 a co rodzice mają dawać od siebie???? Płacą to wymagają i co jeszcze mają kupować???
2017-02-18 21:09:27
twister: kinga 100 Ty tak serio?? płacić za przedszkole niepubliczne i jeszcze kanapki robić??? <br />Nie chce się mamą przygotować ??? Niedojedzona to Ty jesteś ,a dzieci były głodne <br />Nie porównuj takiego przedszkola do punktu przedszkolnego za które nie płacisz ,ani złotówki !!!
2017-02-18 21:16:07
twister: Wójt najlepszy...\&quot; a co ja mogę\&quot; wniosek z tego taki Ludzie otwieramy przedszkola bo w gminie Goleszów nic nie sprawdzają tylko kasę dają...<br />Dyrektorka sanepidu również ...
2017-02-18 21:39:10
Przepierón: @stella12, ty sie najpierw naucz pisać analfabeto, jak szukasz wieśniaka to spójrz w lustro bucu.<br />@Pirania12345, moje 5 groszy, nie twoje i howno cie to obchodzi co ja z moją pięciogroszówką robie. Twój nick \&quot;Pirania12345\&quot; również został przed chwilą założony :D:D:D
2017-02-18 21:57:29
stella12: Przepierón sam jesteś analfabetą Nadworny komentator ox się znalazł , nic nie robi tylko wszystko komentuje ,każdy wypadek i post WSZECHWIEDZĄCY każdy się już z tego śmieje,że na etacie ox robi ..Co z tego ,że przed chwilą założony ,nikt tak nie komentuje jak Ty non stop Tutaj trzeba było się wtrącić bo o jakieś dzieci chodzi Głupoty sobie pisz tam gdzie jest miejsce na to jeżeli w ogóle to rozumiesz
2017-02-18 22:02:49
BOLT: Oj prze-coś tam widzę że w życiu to ci zabardzo nie wyszło i jesteś hardkorowym hejterem a w życiu codziennym porażka :) ale nie załamuj się są jeszcze inne portale. Konto założone przed chwilą od teraz specjalnie dla ciebie pusta.u :)
2017-02-18 22:09:39
Przepierón: Stela12, moja sprawa co sobie i gdzie pisze a tobie nic do tego byncwale. Pewnie zazdrościsz bo sam nie jesteś w stanie ani jednego przyzwoitego komentarza napisać.<br />Uwielbiam pisać i wytykać debilizm takim nieudacznikom życiowym jak ty.
2017-02-18 22:11:10
Champion: BOLT to taki wspaniały biegacz a takie gówno się tu pod niego podszywa.
2017-02-18 22:12:49
wostok1: Nie ma sobie co do gardeł skakać.Jest problem który miejmy nadzieję się rozwiąże.Dzieci nie ucierpią a przedszkole dostanie lekcję że pieniądze nie są tu najważniejsze tylko misja.Można zarabiać ale uczciwie.Przepierón ja też jestem na forun kilka dobrych lat i każdy kiedyś konto zakłada więc chopie wyluzuj bo rodzice walczą o dobro dzieci.Uwierzcie że to nie wyssane z palca pierdoły.
2017-02-18 22:18:35
stella12: Przepierón no właśnie chodzi o to ,że sam z siebie debila robisz przy każdym poście A kto te przyzwoite komentarze pisze?? bo chyba nie Ty ćwoku!!!!!! <br />Nieudacznik to Ty!! Nic Ci w życiu nie wyszło to pierd..... na ox ...
2017-02-18 22:23:25
Rudowska!: stella12 lepiej martw się o swój stan umysłu bo tutaj tylko od ciebie jedzie łajnem.<br />
2017-02-18 22:27:49
BOLT: Przepierón, champion no wy to jesteście agenty wszędzie wszystko najlepiej wiecie i widzę że nerwy puszczają bo wulgaryzm się wymyka spod kontroli :)
2017-02-18 22:33:42
Przepierón: BOLT, z jakim przystajesz takim się stajesz, musze sie dopasować do ciebie bo inaczej nie zrozumiesz przesłania. :D:D:D
2017-02-18 22:39:22
twister: Wostok 1 ma rację To poważna sprawa ,a tu o jakiś malinach <br />Nie wiem skąd redaktor wzioł 3 naleśniki,ale prawda jest taka ,że były przywożone po dwa na każde dziecko,jeden z serem ,jeden z dżemem,Ale dzieci dostawały tylko pół z serem ,a jak były głodne to dostawały drugie pół.A wszystkie z dżemem brała pani dyrektor dla męża bo jak nam powiedziała on lubi ,a ona nie umie zrobić ... A na śniadanie były suche płatki kukurydziane i nic więcej Dzieci były głodne ,a rodzice pewni ,że dziecko najedzone Na tablicy wypisane 4posiłki
2017-02-18 22:50:25
stella12: Rudowska! Znasz powiedzenie kto pierwszy poczuje ten...<br />Przepierón Widać właśnie jak Ty komentarze piszesz ,że sam nic nie umiesz wymyślić to od kogoś odgapiasz <br />BOLT dobrze piszesz
2017-02-18 22:56:39
kukuss1: Jakoś dziwnym sposobem zniknął post dotyczący przedszkola w Kozakowicach na stronie FB \&quot;nie polecam w Ustroniu\&quot;. Ktoś ma widocznie coś do ukrycia,prawda w oczy kole. Dobrze, że tutaj wpisy nie znikną.<br />
2017-02-18 23:01:20
Przepierón: stella12, ja przynajmniej komentuje artykuł a ty tylko komentarze bo sam nie masz zdania, taki z ciebie chłopek roztropek z tego ciemnego ludu co wszystko kupi. <br />Dobrze, że już komuny nie ma bo miałbyś w pysku czerwono jak mało kto :D<br />Rudowska! dobrze piszesz :D
2017-02-19 00:01:50
stella12: Przepierón komunista serio?? Aż mnie duma rozpierd... , że mamy takiego patriotę ,który komentuje wszystkie posty Szkoda tylko ,że nie na temat <br />W artykule pisze wyraźnie ,że rodzice zgłaszali gdzie mogli i byli osobiście , więc nie anonimowo .Dyrektorka przedszkola podpisała jakieś pismo w którym przyznała się do winy , a wójt mówi ,że placówka nie należy pod niego ...A pod kogo skoro wypłaca subwencje i dotacje ? <br />Widać,że ręka ,rękę myje!!<br />Proponuje rodzicom zgłosić sprawę gdzieś poza rejonem ,przecież nad tymi instytucjami też ktoś stoi..i jak ktoś tam już napisał na policje
2017-02-19 00:57:31
roman123: Stella 12- już naszej godki zapómniołeś? Czytać potrafię. Gdzie zgłaszali? Do dyrektorki, dwoje rodziców do wójta i tyle. Tyle w/g Ciebie mogli? Skoro rodzice podpisali list do dyrektorki i nic nie pomogło to dlaczego nie zawieźli takiego samego, podpisanego do Kuratora i Sanepidu? Według tego co niektórzy tu piszą to i do Prokuratury powinni pojechać (kradzież posiłków) Zamiast tego lepiej biadolić na facebooku i oczywiście anonimowo gnoić wszystkich. Nie rozumiem po prostu dlaczego rodzice nic z tym nie robili wcześniej. W końcu za to płacą. <br />Pirania12345- wygląda że Ty wiesz najwięcej bo piszesz- \&quot;Odzywają się obrońcy którzy gówno wiedzą.\&quot; Ja człowieku nie jestem obrońcą tylko pytam dlaczego Ty skoro tyle wiesz to nic z tym nie zrobiłeś(aś)? Obrobienie komuś du.. w necie nie załatwi sprawy! Ale niektórzy robią się nerwowi kiedy im zwrócić na to uwagę.
2017-02-19 11:51:31
BOLT: roman123 i Przepierón wy to razem chyba jesteście i macie jakieś zje...e życie bo każdemu i w każdym artykule musicie dowalić nie dziwię się gdzieś musicie odreagować . pewnie dostanę kom ty jesteś taki i owaki , bo co wy możecie przecież real odpada tam nie wyskoczysz na ulicę i zaczniesz nadawać na ludzi bo byś zaraz w baniak dostał i do domciu na neta byś leciał i był znowu wielkim kozakiem (hejterem ) . Pozdro ziomki :) :) :)
2017-02-19 12:03:32
kukuss1: Szanowni państwo.Nie nakręcajcie \&quot;przepieron\&quot; bo gość się tym karmi.Nie odpowiadajcie na jego prowokacje.Co się dotyczy \&quot;roman123\&quot; jest to osoba z otoczenia dyrektorki przedszkola.Afera z przedszkolem wypłynęła nie dawno.Więc dajcie czas rodzicom na skuteczne powiadomienie instytucji państwowych.Przy tylu nieprawidłowościach co były (bród,niewłaściwe żywienie,głodzenie,brak higieny,duża rotacja pracowników!!!,brak inwestycji w przedszkole,)dziwicie się jeszcze, że jest tyle jadu ze strony rodziców???Pani dyrektor z dotacją wójta i opłatami rodziców ma ok 1000zł na dziecko!!! Przy takim małym lokalu i 30 dzieciach wypadało by utrzymywać przedszkole na cywilizowanym poziomie.Dlaczego, więc dziwicie się rodzicom.<br /><br /><br /><br />
2017-02-19 12:05:50
kukuss1: \&quot;BOLT\&quot; Popieram Cię w 100 %.
2017-02-19 13:09:33
Przepierón: @kukuss1, no i czego prowokujesz trollu? <br /><br />@BOLT, napisanie prawdy o nieudacznikach życiowych nazywasz dowaleniem komuś? Sorry że tak dużo moich komentarzy ciebie dotyczy, widać prawda w oczy kole.
2017-02-19 13:27:26
Przepieron: Hahahaha ło przepueron nie możliwe skopiowali mnie jestem taki zajebisty że :) już nas jest dwóch debili :P Pozdro przepierón
2017-02-19 13:29:02
Przepieron: komu by tu doj...ć bo mam chwilkę czasu :)
2017-02-19 13:36:20
Przepierón: Ja ciebie również pozdrawiam Przepieron
2017-02-19 13:42:46
Przepieron: czekam i czekam i przepieróna ni ma chyba go staro na obiad zawołała albo ksiądz przyszedł na kawa :) trollu :P poszła piana
2017-02-19 13:44:33
Przepierón: To raczej tobie poszła piana, znasz takie powiedzenie?<br />\&quot;tonący brzytwy się chwyta\&quot; :D:D:D
2017-02-19 13:53:36
Przepieron: Tak znam bo przecież szkołę skończyłem podstawową ale jest i nawet mam pracę :) a pianę to mam cały czas.
2017-02-19 14:09:07
Przepierón: Niemożliwe, ty szkołe skończyleś? Ile klas powtarzałeś ? Czytając twoje komentarze myslałem ze jesteś niedouczonym gimbusem :D:D:D<br /><br />Coś w tym stylu <br />https://akimg0.ask.fm/assets2/027/969/140/480/normal/gimb.jpg
2017-02-19 14:41:44
twister: Dokładnie afera wyszła teraz Było to natychmiast zgłoszone do wójta ,sanepidu,oświaty i kuratorium ,ale oni mają czas ,a wójt nic nie może borok <br />I nie anonimowo bo osobiście jako przedstawiciele całości <br />Dyrektorka na zebraniach przyznała się do winy ,a raczej zwaliła na nauczycielki , które nie miały co dawać dzieciom do jedzenia bo dyrektorka zabierała ,więc dawały swoje kanapki z domu ????<br />Stąd zgłoszenie do OX bo w tych czasach media więcej mogą niż ten np biedny wójt <br />A anonimowo na OX wszyscy jesteście i każdy na każdego jedzie ,więc proszę nie ublizajcie innym <br />
2017-02-19 14:50:59
Przepieron: tak powtarzałem każdą klasę po dwa razy i jestem gimbusem :P fajnie że potrafisz skopiować link z czasem nauczysz się troszkę więcej :P :P :P
2017-02-19 14:59:20
Przepierón: Nie zachwycaj się tak gimbusie tym co dla mnie jest oczywiste a tobie sprawia trudności :D <br />Gdybyś na szkołe kamiyniami nie ciepoł to też umiałbyś kopiować i wklejać. :):):)
2017-02-19 15:16:48
Przepieron: witam i zapraszam na FB komentować naszego Wspaniałego , Wielkiego Hejtera <br />https://www.facebook.com/pg/Przepier%C3%B3n-778671172285512/photos/?ref=page_internal
2017-02-19 15:29:06
Przepierón: Komentuj, komentuj, może sie poprawi twój stan umysłu jak ci tam ktoś coś napisze :):):)<br />Nie martw się, mie to ani ziómbi ani szczypi.
2017-02-19 15:37:28
Przepieron: :D:D:D jesteś robaczku , rodzina musi być z ciebie dumna że taki star. ca. potrafi obsługiwać komputer :D:D:D
2017-02-19 15:46:55
Przepierón: Widze gimbusie, że ci sie program kończy bo się powtarzasz :):):)<br />Wymyśl coś nowego :)<br />
2017-02-19 15:49:34
Przepieron: Widze gimbusie, że ci sie program kończy bo się powtarzasz :):):)<br />Wymyśl coś nowego :)
2017-02-19 15:52:26
Przepierón: Słabe !!! Wysil się tępa strzało :):):)
2017-02-19 15:53:38
Przepieron: :D:D:D
2017-02-19 15:54:46
Przepieron: ranga rośnie :P
2017-02-19 15:56:22
Przepierón: Widze, że nie stać cie już na nic więcej trollu, nudzisz mnie do tego stopnia, że mi sie zachciało spać. :):):)
2017-02-19 16:06:58
Przepieron: http://pl.memgenerator.pl/mem-image/lola-to-jednak-jest-prze-pieron-xd-pl-ffffff<br />
2017-02-19 16:09:00
Przepieron: to ty śpisz ?? niemożliwe to idź na swój wieczny odpoczynek :P
2017-02-19 16:20:09
Przepierón: Ty, no śpie, dzisiaj do 9,00 rano a pomimo to przy czytaniu twoich postów mie drzymota biere:) <br />Do wiecznego odpoczynku jeszcze baaaardzo daleko, jeszcze takiej ciemnocie jak ty dam popalić. :)
2017-02-19 23:37:33
roman123: Nie wiem BOLT czemu na mnie naskakujesz. Bo napisałem co myślę o tej sprawie? Powiedz mi kiedy i komu \&quot;dowaliłem\&quot;? A fakt, parę miesięcy temu Przepierona skytykowałem.Nikogo nie hejtuje i właśnie o hejcie pisałem wyżej.Nie jestem też z otoczenia dyrektorki. Nawet nie wiem gdzie jest to przedszkole i kto nim rządzi. Tyle tylko że sam wysyłałem swoje dzieci do przedszoli i też bywały różne problemy. Ale wszystkie się dało załatwić bez hejtu i pomówień. Tylko tochę intencji ze strony rodziców jest potrzebne. A jeśli nie da się to zawsze jest ktoś wyżej. Ale jakie to Polskie, dowalić komuś bo ma lepsze auto niż ja i trochę więcej kasy. Na pewno złodziej i okrada dzieci z kotletów. Nie wolno mieć według was swojego zdania? Na zasadzie kto z nami nie skacze- ten jest pedał. Typowa nagonka (hejteska, bo w realu ty wy się boicie odezwać kolego BOLT) Szkoda słów.
2017-02-20 01:34:09
BOLT: Nikt nikomu nie zaz
2017-02-20 01:56:26
BOLT: Nikt nikomu nie zazdrości ani samochodu ani niczego innego, sprawa wyszła na jaw niedawno i rozumiem że każdy ma prawo zarobić jeśli prowadzi jaką kolwiek działalność ale nie kosztem dzieci sam dajesz dzieci do przedszkola więc powinieneś zrozumieć i skomentować po dokładnym zapoznaniu się z artykułem, hejt jest jak najbardziej nie wskazany w takich sprawach.jeśli czegoś nie rozumiem w artykule to pytam w komentarzach a nie pisze że rodzice to skończone de... bo nie zauważyli bo kiedyś nie było ręczników itd. Kiedyś nie było dużo rzeczy ale teraz są więc idziemy do przodu czy cofiemy się. Jeśli ktoś nie rozumie i musi komuś dowalic to niech wejdzie na jakiś chat i tam jest dużo chętnych osób na takie pogaduchy. Pozdrawiam
2017-02-20 07:47:38
GabrysM: Bolt, czyli krótko mówiąc jesteś\&quot; hejter w necie frajer w świecie\&quot;
2017-02-20 11:24:03
BOLT: A miało być tak pięknie:D poczytaj moje kom skierowane do pewnych osób botem oceniaj Dziewczynko :P
2017-02-20 12:10:42
BOLT: potem oceniaj . poprawiam :D
2017-02-20 13:10:21
GabrysM: \&quot;potem\&quot; to twoje nogi śmierdzą, ja bym napisała \&quot;później oceniaj\&quot;, tępy chłopczyku.<br />
2017-02-20 14:36:26
BOLT: oj Gabrysiu dziewczyny w twoim wieku już mają rodziny a ty szukasz zaczepki na ox , nadzwyczaj dużo wiesz o problemach ze stopami (dla ciebie nogi ) wspułczóję :P
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: