Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie cieszyńskim

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 roku ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od stycznia 2016 roku w Powiecie Cieszyńskim stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów, radców prawnych oraz organizacje pozarządowe. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach naszego powiatu. Sprawdź których!

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach: Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne oraz ZZOZ w Cieszynie.

DLA KOGO?

 • młodzież do 26. roku życia
 • osoby, które ukończyły 65 lat
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • osoby fizyczne, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • kombatanci i weterani
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 • kobiety w ciąży.

JAKI ZAKRES?
Uprawnieni mogą otrzymać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

GDZIE?
Adresy punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego wraz z godzinami ich otwarcia:

GMINA WISŁA
Pl. B. Hoffa 3 lokal 6
budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 33 855 35 53

wtorek od 8:00 – 16:00
środa od 8:00 – 12:00
piątek od 8:00 – 16:00
GMINA GOLESZÓW
ul. Cieszyńska 29 lokal 22
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 33 479 99 28
poniedziałek 9:00 – 14:00
piątek 9:00 – 14:00
 
GMINA BRENNA
ul. Wyzwolenia 77
Budynek Urzędu Gminy Brenna
tel. 33 853 62 22
środa 10:00 – 15:00
piątek 9:00 – 14:00
 
GMINA CHYBIE
ul. Bielska 78
budynek Urzędu Gminy
tel. 33 856 10 96
poniedziałek 8:00 – 12:00
wtorek 13:00 –  17:00
środa 11:00 – 15:00
czwartek 8:00 – 12:00
piątek 8:00 – 12:00
GMINA HAŻLACH
Hażlach ul. Główna 57
budynek Urzędu Gminy 
tel. 33 852 23 63
poniedziałek 15:30 – 19:30
wtorek od 15:30 – 18:30
czwartek 15:30 – 18:30
 
Pogwizdów ul. Katowicka 5
budynek Gminnej Biblioteki Publicznej
tel. 33 856 83 60
środa 12:00 – 18:00
piątek 12:00 – 16:00
 
GMINA SKOCZÓW
ul. Mickiewicza 9 lokal 3
budynek Miejskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej
tel. 33 479 10 40
poniedziałek 8:00 – 12:00
wtorek 8:00 – 12:00
środa 12:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 12:00
piątek 8:00 –12:00
GMINA ZEBRZYDOWICE
ul. Ks. A. Janusza 6
Budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice
REJESTRACJA TELEFONICZNA
(33) 445 70 11
od poniedziałku do piątku
od 08:00 do 12:00
poniedziałek 8:00 – 12:00
wtorek 8:00 – 12:00
środa 14:00 – 18:00
czwartek 8:00 – 12:00
piątek 13:00 – 17:00
 
CIESZYN
ul. Bielska 4
budynek Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego wejście A3
Szpitala Śląskiego
REJESTRACJA TELEFONICZNA
(33) 445 70 11
od poniedziałku do piątku
od 09:00 do 12:00
poniedziałek 13:00 – 17:00
wtorek 13:00 – 17:00
środa 15:00 – 19:00
czwartek 15:00 – 19:00
piątek 8:00 – 12:00
 

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, tel. 33 47 77 209 bądź na stronach internetowych:

artykuł sponsorowany

źródło: ox.pl
dodał:
To również może Ciebie zainteresować:
kontakt z redakcją