Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Msze i nabożeństwa online

Nie możesz być na mszy lub nabożeństwie? Nic straconego, zawsze możesz uczestniczyć w nich dzięki kamerom udostępnionym online. Poniżej prezentujemy listę kościołów z naszego regionu, w których zostały uruchomione transmisje na żywo.

Kościoły Rzymskokatolickie:

CIESZYN


Parafia św. Marii Magdaleny
Msze:

 • niedziele i święta nakazane: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
 • dni powszednie: 6.30, 8.00, 15.30(w piątki), 18.00


Transmisja online: http://parafiamm.pl/kamera-online


Parafia św. Elżbiety
Msze:

 • niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.30, 18.00
 • dni powszednie:

Poniedziałek, Wtorek - godz. 6.30
Środa - godz. 6.30, 18.00
Czwartek - godz. 18.00 (od godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu)
Piątek - godz. 6.30, 18.00
Sobota - godz. 6.30, 18.00 (godz. 17.30 Różaniec, liturgia Mszy św. niedzielna)
W każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 15.30 - Msza św. dla osób niesłyszących w języku migowym (od godz. 15.00 spowiedź)
 

Transmisja online: http://www.elzbieta.katolik.bielsko.pl/transmisja-wideo-z-kosciola

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jerzego w Cieszynie

Msze:

 • niedziela   7.35  10.05 11.30
 • dni powszednie:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – godzina 18.00

Środa, sobota – godzina 8.00
Sobota - 8.00

Transmisja online: http://www.swjerzycieszyn.ox.pl/?p=kamera

POGÓRZE


Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. NMP Królowej Polski

Msze:

 • niedziele i święta - 7.00, 9.00, 11.00
 • dni powszednie:

Poniedziałek i wtorek - 7.00, 18.00
Środa i czwartek  - 18.00
Piątek - 8.00, 18.00
Sobota - 18.00

Transmisja online: http://www.pogorze.katolik.bielsko.pl/

SKOCZÓW


Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. M.B. Różańcowej

Msze:

 •  niedziele i uroczystości - 8.00; 9.30; 11.30; 19.00
 •  święta zniesione - 7.00; 16.30; 18.00
 • dni powszednie - 7.00; 17.00


Transmisja online: http://parafiagornybor.ox.pl/index.php/kamera-online.html


Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. św. Piotra i Pawła

Msze:

 • niedziela i święta - 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
 • Kaplicówka godz.16.00
 • dni powszednie - 6:15, 18:00

Transmisja online: http://www.kamera.parafiaskoczow.ox.pl/

Kościoły Ewangelicko- Augsburskie

 

CIESZYN


Kościół Jezusowy


Nabożeństwa - niedziela godzina 8.00 i 10.00
spowiedź: 9.00
Transmisja online: http://www.transmisje.cieszyn.org.pl/

SKOCZÓW


Parafia EA Skoczów

Nabożeństwa: niedziela godzina 8.00 i 10.00

Transmisja online: http://livestream.com/accounts/810139/events/1695211
 

WISŁA

Parafia EA w Wiśle Czarnem

Nabożeństwa: niedziela godzina 8.45

Transmisja online: http://wisla-czarne.luteranie.pl/?page_id=94

Parafia EA W Wiśle Malince

Nabożeństwa: niedziela  godzina 10.15

Transmisja online: http://malinka.org.pl/transmisja/

źródło: ox.pl
dodał: MP

Komentarze

15
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2019-09-15 06:30:49
donekT: Kwestia GENDER stała się przedmiotem ostrego sporu, który dotyczy najgłębszych podstaw kultury, dlatego spór ten ma charakter bardzo emocjonalny i nie ma w nim miejsca na argumenty racjonalne. Ideologia GENDER stanowi współczesną mutację marksizmu, czyli ideologii NIEROZWIĄZALNEGO KONFLIKTU MIĘDZY KATEM A OFIARĄ (Teoria Krytyczna), w którym marksiści pełnią rzekomo misję obrońców uciemiężonej ofiary. Marksizm już wcześniej wskazywał różne nierozwiązywalne konflikty, które z biegiem lat okazywały się pozorne. Ideologia GENDER jako fundamentalny konflikt rzeczywistości i przyczynę jej immanentnej wadliwości wskazała KONFLIKT PŁCI będący praźródłem WSZELKIEJ PRZEMOCY, DOMINACJI, WYZYSKU I NIESPRAWIEDLIWOŚCI. W logiczny więc sposób jedyną metodą likwidacji wadliwej rzeczywistości JEST LIKWIDACJA TEGO ZRÓŻNICOWANIA PŁCI, KTÓRE JEST PODSTAWĄ KONFLIKTU. Takiemu oto rozumowaniu trudno odmówić logiki, co nie znaczy, iż przedstawione założenie jest prawdziwe.
2019-09-15 06:31:23
donekT: Jak natomiast zdaniem ideologii gender należy rozumieć pojęcie PŁCI, która to płeć ma niby stanowić podstawę konfliktu, przynajmniej zdaniem wyznawców ideologii gender. Pojęcie płci w pierwszej kolejności, zdaniem wyznawców gender powinniśmy podzielić na kategorię a) PŁCI BIOLOGICZNEJ (SEX) I POPĘDU PŁCIOWEGO (jak jeden z internautów udzielających się na tym portalu określił „POPEDU”) i b) PŁCI SPOŁECZNEJ/KULTUROWEJ (GENDER).
2019-09-15 06:31:53
donekT: PŁEĆ BIOLOGICZNA (SEX) I POPĘD PŁCIOWY- Płeć biologiczną, wedle ZDROWEGO ROZSĄDKU, na potrzeby chwili obecnej, możemy zdefiniować jako zespół naturalnych (przyrodzonych) i indywidualnych cech określających rolę osobnika (przedstawiciela gatunku) w procesie prokreacji. Wszystkie inne cechy płciowe (drugorzędowe i trzeciorzędowe), niezwiązane z procesem prokreacji, tylko celem istnienia płci, które należy pokratkować jako wtórne (jednak ułatwiające i kształtujące damsko-męskie relacje). Przyjmuje się, iż w wyniku przyjmijmy, procesu ewolucji // dla niektórych może to być tylko stworzenie//, których to procesów szczegółów i przebiegu nie znamy (ewolucja, stworzenie, ex nihilo etc), a których wynik co najwyżej możemy przyjąć do wiadomości, doszło do zróżnicowania (przez wzgląd na rolę w prokreacji) dwóch zasadniczych zespołów cech, które zostały określone jako płeć żeńska i męska. Owo zróżnicowanie jest przyrodzone i wynika z natury. Przedstawione zróżnicowanie wynika z warunków procesu prokreacji i ma CHARAKTER ABSOLUTNY. Proces prokreacji rodzaju (dla niektórych gatunku) ludzkiego powoduje, iż dwie osoby (osobniki) o różnych płciach (wyróżniliśmy tylko dwie) muszą stworzyć pewien dwuosobowy układ, który powoduje pewne konsekwencje w różnych sferach ludzkiej egzystencji. Istoty o różnych płciach łączą się na zasadzie popędu, który możemy potraktować jako chęć/wolę do przedłużenia istnienia rodzaju/gatunku. Są to relacje przyrodzone i wynikają z NATURY, Z SAMEJ ISTOTY RZECZY. Inni mogą tłumaczyć, że z Bożego założenia.
2019-09-15 06:32:29
donekT: PŁEĆ SPOŁECZNA/KULTUROWA (GENDER)- W każdej w formacji społeczności ludzkiej na przestrzeni dziejów istniała zasada, czy mechanizm przypisujący osobnikom o różnych płciach biologicznych inne role w życiu społecznym, oraz zespół właściwych tym płciom wzorców zachowań, które są zrozumiałe jedynie w ramach każdej kultury. W jednych kulturach, mężczyźni będący najbardziej agresywnymi wojownikami, znaczną część energii poświęcali na makijaż, tatuaże i strojenie się, które z perspektywy naszej kultury (obecnej), przynajmniej jeszcze do niedawna moglibyśmy odebrać jako przejaw zniewieścienia. W owych kulturach właśnie makijaż, tatuaże i strojenie się uchodziło za zajęcia typowo męskie, to znaczy charakterystyczne dla mężczyzn biologicznych. Najistotniejszy jest fakt, iż każda kultura, o ukształtowanych regułach miała system niepisanego, egzekwowania zasad, które określone kultury czyniły spójnymi i sprawnie funkcjonującymi systemami, w których podział na kobiety i mężczyzn był w pełni czytelny. W związku z tym ZESPÓŁ SYMBOLI, ZACHOWAŃ I RÓL SPOŁECZNYCH PRZYPISYWANYCH W KONKRETNYCH KULTURACH OSOBOM, O OKREŚLONEJ PŁCI BIOLOGICZNEJ MOŻNA NAZWAĆ PŁCIĄ SPOŁECZNĄ.
2019-09-15 06:33:48
donekT: UPOŚLEDZENIA PRZEZ WZGLĄD NA PŁEĆ. Nierównomierne obciążenie płci w procesie prokreacji jest faktem. Jednak obserwacje nawet prymitywnych społeczeństw, o kulturach pozbawionych aparatu terroru i prawa pisanego, czasem nawet instytucji sądu, nie stwierdziły, aby owe wynikłe z natury „upośledzenie” powodowało jakiekolwiek napięcia społeczne, wynikłe z różnic płci, czy negowania zaistniałego, naturalnego stanu rzeczy. Nawet w społecznościach matrylinearnych, gdzie dziedziczenie pozycji społecznej i stanu posiadania następowało w linii matki, nie przeszkadzało w sprawowaniu realnej władzy przez mężczyzn. Dopiero wraz z rozwojem społeczności, cywilizacji, kultury, powstaniem państwa, rozpadem rodziny wielopokoleniowej i pojawieniem się rodziny nuklearnej, zmianami stosunków społeczno- ekonomicznych, kobieta znalazła się w pozycji EKONOMICZNIE upośledzonej i stała się zależna od mężczyzny. Co ciekawe, implementacja rzekomo postępowego prawa napoleońskiego na polskim gruncie, na początku XIX wieku, nie polepszyła sytuacji prawnej kobiet, wręcz przeciwnie, pogorszyła.
2019-09-15 06:34:13
donekT: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA IDEOLOGII GENDER. Ideologia GENDER opiera się na dwóch zasadniczych założeniach. a) KAŻDA FORMACJA SPOŁECZNA OPIERA SIĘ NA OPISANEJ WCZEŚNIEJ NIERÓWNOŚCI PŁCI, wynikającej z nierównego, a więc niesprawiedliwego ich obciążenia rolą w procesie prokreacji. Natomiast systemy wartości i normy wypracowane przez poszczególny kultury, formacje społeczne, służą jedynie utrwaleniu tego immanentnie niesprawiedliwemu systemowi. b) WARUNKIEM LIKWIDACJI NIESPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ, JEST LIKWIDACJA PODSTAWY TEJ NIESPRAWIEDLIWOŚCI, CZYLI TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ, WYNIKŁEJ Z KULTURY I OPARTEJ NA PŁCI BIOLOGICZNEJ. Tożsamość płciowa i związane z nią role społeczne nie są wynikiem narzuconego kulturowego konstruktu, nie są zdeterminowane biologicznie i mogą być dowolnie konstruowane wg apriorycznych założeń.
2019-09-15 06:35:36
donekT: Warunkiem spełnienia drugiego założenia, b) WARUNKIEM LIKWIDACJI NIESPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ, JEST LIKWIDACJA PODSTAWY TEJ NIESPRAWIEDLIWOŚCI, jest wykazanie, że nierówne role społeczne i wzorce zachowań przypisywane osobnikom o różnych płciach biologicznych, a utrwalające system niesprawiedliwości społecznej, nie są zdeterminowane przez płeć biologiczną (sex), nie są wynikiem naturalnych predyspozycji i potrzeb osobników o różnych płciach biologicznych, ale SĄ KONSTRUKTAMI STWORZONYMI PRZEZ SYSTEM NIESPRAWIEDLIWOŚCI (KULTURĘ) I NARZUCANYMI LUDZIOM W PROCESIE WYCHOWANIA (indoktrynacji, jak to przedstawia jasper i spółka).
2019-09-15 06:36:00
donekT: W ten sposób pewne kwestie przedstawia ideologia GENDER, co NIE ZNACZY, iż założenia tej IDEOLOGII GENDER SĄ PRAWDZIWE. IDEOLOGIA GENDER FORMUŁUJE JEDYNIE PEWIEN PRAKTYCZNY POSTULAT, który wykracza poza sferę teorii. Chodzi o to, iż tradycyjna, kształtująca się przez wieki (przynajmniej od roku 325) kultura stworzyła tak silne wzorce osobowe, wypełniła całe życie społeczne własnymi symbolami KONWENCJONALNEJ KULTUROWEJ PŁCIOWOŚCI, że warunkiem wyzwolenia człowieka i stworzenia nowej osobowości stała się konieczność LIKWIDACJI NIE TYLKO SYSTEMU WYCHOWANIA UTRWALAJĄCEGO REAKCYJNE WZORCE, ALE CZYNNE I AKTYWNE WYKORZENIENIE TYCH WZORCÓW, PRZEDE WSZYSTKIM OCZYSZCZENIE PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ Z SYMBOLI TE WZORCE UTRWALAJĄCYCH. Postulat ten zakłada przeprowadzenie NAJGŁĘBIEJ IDĄCEJ REWOLUCJI KULTUROWEJ, ZMIENIAJĄCEJ CHARAKTER KULTURY, NEGUJĄCEJ ZASTANĄ KULTURĘ (CHRZEŚCIJAŃSTWO).
2019-09-15 06:36:32
donekT: Skąd natomiast IDEOLOGIA GENDER zaczerpnęła tezę o stopniowym niewoleniu płci wraz z rozwojem kultury i postępem stosunków społeczno- ekonomicznych? Wynika to z myśli FRYDERYKA ENGELSA, które zawarł w wydanej w roku 1884 przez siebie pracy „POCHODZENIE RODZINY, WŁASNOŚCI PRYWATNEJ I PAŃSTWA”. W swej pracy Engels przedstawił ewolucję instytucji rodziny od hipotetycznej, wielopokoleniowej rodziny pierwotnej, w której każda generacja tworzyła zbiorowe małżeństwo bez stałych partnerów seksualnych. POWSTANIE WŁASNOŚCI PRYWATNEJ, zdaniem Engelsa, ZAKOŃCZYŁO EPOKĘ MATRIARCHATU, systemu plemiennego i rodowego, spowodowało ukształtowanie PATRIARCHALNEJ RODZINY MONOGAMICZNEJ, w której zdaniem Engelsa, kobieta jest całkowicie EKONOMICZNIE UZALEŻNIONA OD MĘŻCZYZNY I ZEPCHNIĘTA POZA SFERĘ ŻYCIA PUBLICZNEGO, DO SFERY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (kobiety do garów? Kura domowa?). Engels twierdził, iż monogamia rozumiana jako wyłączność seksualna służyła zapewnieniu dziedzictwa własności w linii męskiej i doprowadziła do ekonomicznego zniewolenia kobiety, oraz jej społecznego upośledzenia. Na marginesie warto dodać, iż Marks w swoich zapiskach, małżeństwo traktował jako przejaw zinstytucjonalizowanej zbiorowej prostytucji, utrwalającej ekonomiczno- społeczne upośledzenie kobiety.
2019-09-15 06:37:11
donekT: Skąd ENGELS czerpał wenę twórczą do swoich przemyśleń? Wydanej w roku 1884 praca „POCHODZENIE RODZINY, WŁASNOŚCI PRYWATNEJ I PAŃSTWA”, powstała na bazie zapisek Marksa powstałych na podstawie lektury pracy ewolucjonisty LEWISA MORGANA „Społeczeństwo prymitywne”. Lewis z kolei rozwijał teorię matriarchatu wynikłą z wydanej w 1861 pozycji JOHANNESA BACHOFENA „Mutterrecht”. Jak się okazało, teoretyczne założenia IDEOLOGII GENDER, zostały podważone, przez wspomniany już wcześniej przypadek DAVIDA REIMERA oraz wychowanie „równościowe” w kibucach tak nazywane POKOLENIE SABRA.
2019-09-15 06:38:14
donekT: Warto się zapoznać: Traktat Amsterdamski // ENGELS „POCHODZENIE RODZINY, WŁASNOŚCI PRYWATNEJ I PAŃSTWA”, // LEWIS MORGAN „Społeczeństwo prymitywne”.// JOHANNES BACHOFEN „Mutterrecht”. // PLUS POZYCJE PANI BUTLER zwłaszcza „Uwikłani w płeć". //
2019-09-15 08:06:38
jasper: „ Mieszko I zostawil dla Dobrawy Caluslawe, Biustyne, Piesciwoje i Pepiche, a o wszystkim opowiedzial ksiadz Kpinomir ...“ Jesli nie widzicie juz w samych imionach nic nadzwyczajnego, to znaczy, ze tak jak abp Marek Jedraszewski, mozecie złapac sie na primaaprilisowy zart "Rzeczpospolitej". Najlepsze w tym, ze arcybiskup i profesor wykorzystal ten artykul i powolal sie na niego w swojej pracy naukowej. Skoro arcybiskup "profesor" Jedraszewski publikuje w pseudonaukowym czasopismie teologicznym, oplacanym z podatkow, pseudonaukowe bzdury o Kpinomirze, to dlaczego byle ksieza nie mieliby opowiadac z ambony bzdur o gender, LGBT?
2019-09-15 09:53:52
donekT: Wśród naszych elit możemy spotkać również wyznawców "Kreacjonizmu młodej Ziemi" // https://www.youtube.com/watch?v=xY1I2DpF5YY //, a niektórzy na poważnie biorą "Kronikę Prokosza" Przybysława Dyjamentowskiego, której wiarygodność podważył już Lelewel... // https://www.youtube.com/watch?v=N2bDyALGVfA#t=54m20s // PS Afera Sokala jest znana...
2019-09-16 05:18:13
krzysztof.nn: jeśli on line, to proponuję nowy, tym razem francuski, film religijny "Dzięki Bogu"- ukazujący trudną i ofiarną pracę kleru katolickiego w służbie kościoła: https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1430035,film-dzieki-bogu-ozona-o-pedofilii-w-kosciele.html
2019-09-16 17:51:28
donekT: Niektórym proponuję przypomnieć sobie poglądy FOUCAULT, Daniel Cohn-Bendit, etc. // https://wiadomosci.ox.pl/msze-i-nabozenstwa-online,59515 // i zastanowić się, skąd się biorą pewne ekscentryczności, zwłaszcza te karygodne. Niektórym chodzi o ofiary, czy raczej STYGMATYZACJĘ, w mienieniu swoiście rozumianego "postępu"???
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: