Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Choroba to krótko bądź długotrwałe, zazwyczaj odwracalne, naruszenie sprawności organizmu, które może prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do wykonywania pracy, lub życia w społeczeństwie. Natomiast niepełnosprawność to trwała zmiana w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Może być wynikiem długotrwałego naruszenia sprawności organizmu wskutek wypadku lub choroby. Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych. Chodzi tu zarówno o pomoc we włączeniu tej grupy w społeczne życie jak i choćby kwestie dotyczące barier architektonicznych.

Status osoby niepełnosprawnej określa Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Zgodnie z tym dokumentem: niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy. Wśród mieszkańców Polski jako najczęstsze jej przyczyny są wymieniane choroby układu krążenia, narządów ruchu i schorzenia neurologiczne oraz uszkodzenia narządów słuchu, wzroku, upośledzenia i choroby psychiczne.

Osoba niepełnosprawna to osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem:

  • zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku)
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy
  • o niepełnosprawności (osoby przed ukończeniem 16 roku życia)

13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. W myśl jej zapisów osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Polska ratyfikowała tę konwencję w 2012 roku.

Za drzwiami budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej dla wielu niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami zaczynają się schody: barierki, wysokie krawężniki, brak podjazdów, zbyt wąskie drzwi lub przejścia i za małe pomieszczenia sanitarno-higieniczne, niedostosowane windy i niewystarczające komunikaty dźwiękowe czy wizualne,  wiadomości bez lektora języka migowego, nieczytelne, przeładowane graficznie strony internetowe czy zbyt drobna lub niekontrastowa czcionka oraz często jeszcze pojawiające się stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych jako niezaradnych życiowo czy niezdolnych do podjęcia zatrudnienia.

Może dla osób w pełni sprawnych takie sytuacje nie sprawiają problemów i zazwyczaj tego nie zauważają ale dla niepełnosprawnych jest to bardzo ważne, czują się bezpieczniejszymi i potrzebnymi. Osoby z niepełnosprawnością bez względu na swoją dysfunkcję przy zapewnionych odpowiednich warunkach potrafią realizować swój potencjał w taki sam sposób, jak osoby sprawne.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne życzymy pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości życia niepełnosprawnych.

 

AK

 

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: