Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Interwencje Policji w Wiśle i Istebnej

Jakie przestępstwa dominują na terenie Wisły i Istebnej? Ilu zatrudnionych jest policjantów? Ile w 2023 roku popełniono przestępstw?

Ilu pracowników Policji w Wiśle i Istebnej?

Zgodnie z Informacją Komendanta Policji w Wiśle, na dzień 31 grudnia 2023r. Komisariat Policji w Wiśle posiada łącznie 37 etatów policyjnych oraz 2 etaty cywilne. Na ten dzień w jednostce pozostają 2 wolne wakaty, przy czym w lutym i lipcu 2024r. z KP Wisła odejdzie na emeryturę 2 policjantów.

Na stan etatowy Komisariatu Policji w Wiśle wchodzą zatrudnieni: Kierownictwo Komisariatu, obejmujące 2 policjantów; Zespół Kryminalny złożony z 5 policjantów; Zespół Dyżurnych, gdzie pracuje 5 policjantów; Zespół Dzielnicowych z 4 policjantami; Zespół Patrolowo-Interwencyjny z liczbą 12 policjantów; Stanowisko ds. wykroczeń, które zajmuje 1 policjant; Stanowisko ds. prezydialnych z 1 pracownikiem cywilnym; Stanowisko ds. gospodarczych obsługiwane przez 1 pracownika cywilnego.

Z kolei w Posterunku Policji w Istebnej pracują: 1 policjant na stanowisku Kierownika Posterunku; Zespół ds. Prewencji - dzielnicowi, złożony z 3 policjantów; Zespół ds. Prewencji - patrol, gdzie zatrudnionych jest 4 policjantów.

Ile przestępstw odnotowano na terenie Wisły i Istebnej?

Jak dowiadujemy się z raportu, w roku 2023 w Komisariacie Policji w Wiśle stwierdzono ogółem 353 przestępstw.

- Liczba ta jest mniejsza 0 90 przestępstw w stosunku do roku 2022. Uzyskano ogólną wykrywalność na poziomie 58,3 %, co daje nieznaczny spadek w porównaniu do roku 2022, gdzie wykrywalność ogólna kształtowała się na poziomie 59,1 %. Ponadto należy również podkreślić, że policjanci Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Wiśle w roku 2023 przeprowadzili 273 czynności sprawdzających, które poprzedzają wszczęcie 81 z tych postępowań zakończyło się wydaniem postanowień o odmowie wszczęcia, natomiast w pozostałych przypadkach wszczęto dochodzenie lub śledztwo - czytamy.

Policjanci służby kryminalnej w minionym roku wszczęli łącznie 191 postępowań dotyczących przestępstwach kryminalnych (bez przestępstw z art. 209 kk - uchylanie się od alimentów oraz przestępstw gospodarczych) zaistniałych na terenie działania KP Wisła oraz PP Istebna. Odnotowano ich o 57 mniej, co daje dynamikę na poziomie 77%.

Jakie przestępstwa dominują?

Dane z wyszczególnionymi kategoriami przestępstw z 2023 roku nie różnią się znacząco od tych z roku poprzedniego. Ogólnie wszczęto w 2023 roku 113 postepowań (w 2022 roku było 121 wszczętych postępowań).

I tak: w przypadku rozbojów zaobserwowano wzrost z 1 przestępstwa w 2022 roku do 4 w 2023 roku. Natomiast w kategorii bójek i pobić zanotowano spadek z 2 w 2022 roku do 0 w 2023 roku. Z kolei kradzieże ogółem zwiększyły się z 60 w 2022 roku do 63 w 2023 roku, ale kradzieże z włamaniem uległy redukcji z 29 w 2022 roku do 19 w 2023 roku. Przestępstwa związane z uszkodzeniem mienia wzrosły z 14 w 2022 roku do 15 w 2023 roku, a uszczerbek na zdrowiu zmniejszył się z 15 w 2022 roku do 12 w 2023 roku.

Na gorącym uczynku przestępstwa policjanci KP Wisła oraz PP Istebna zatrzymali łącznie 50 osób w tym : ogółem przestępstw - 50 osób, w tym 30 nietrzeźwych kierujących.

W roku 2023 wszczęto 4 (poprzednio 21) postępowań przygotowawczych z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

„Alimenciarze” i oszuści internetowi

Z informacji Komendanta Komisariatu Policji w Wiśle o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Wisła i Gminy Istebna za rok 2023 wynika, że 30% wszystkich postępowań wszczętych w tym komisariacie związanych są z niepłaceniem alimentów oraz oszustwami internetowymi:

- Podobnie jak w roku 2022, znacznym obciążeniem dla policjantów pionu kryminalnego są przestępstwa z art. 209 kk. tj. uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, oraz przestępstwa z kategorii oszustw gospodarczych, w tym w znacznej mierze internetowych, co łącznie stanowi 30 % wszystkich wszczętych w komisariacie policji postępowań – czytamy w informacji.

Patrole i interwencje. Czas reakcji

W 2023 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Wiśle i Posterunku Policji w Istebnej na terenie Miasta Wisła i Gminy Istebna zrealizowali łącznie 3090 służb w terenie (o 370 więcej niż w roku ubiegłym), w trakcie których wylegitymowali 5870 osób oraz przeprowadzili 1975 interwencji, w trakcie których zatrzymano 81 osób, które doprowadzono do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej. Wszystkich interwencji (nie tylko podczas patrolu w terenie) było 2984, z czego aż 276 stanowiły interwencje domowe.

Czas reakcji na zdarzenia pilne, w których istniało realne zagrożenie życia i zdrowia wyniósł średnio 9 minut 59 sekund w 2023 r, przy wymaganym mierniku w tym zakresie 9 minut.

- Osiągnięty czas niewiele odbiega od narzuconego wskaźnika, przy czym należy zauważyć, iż teren działania naszej jednostki jest górzysty oraz bardzo rozległy, przyjąć należy go za zadowalający. Dzielnicowi w trakcie realizacji swoich zadań spędzili w obchodzie 78,41% całego czasu służby, co jest bardzo dobrym wynikiem – zauważają twórcy dokumentu.

Gdzie najczęściej dochodzi do interwencji Policji?

Liczba interwencji na terenie Wisły z podziałem na dzielnice w porównaniu lat 2022-2023

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ INTERWENCJI

INTERWENCJI DOMOWYCH

2022

2023

2022

2023

CENTRUM - NR 1

552

536

27

12

JAWORNIK - NR 2

449

425

26

26

GŁĘBCE - NR 3

647

574

41

32

MALINKA/CZARNE - NR 4

566

438

33

26

 

Liczba interwencji w Gminie Istebna w porównaniu lat 2022-2023

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ INTERWENCJI

INTERWENCJI DOMOWYCH

2022

2023

2022

2023

ISTEBNA - NR 5

656

612

43

60

KONIAK W-NR6

300

229

65

25

JAWORZYNKA - NR 7

201

170

41

22

 

Analizując powyższe dane, można stwierdzić, że w 2023 roku najmniej interwencji, łącznie z interwencjami domowymi, miało miejsce w dzielnicy Jaworzynka, gdzie zarejestrowano 170 interwencji, z czego 22 było interwencjami domowymi. Z kolei najwięcej interwencji ogółem odnotowano w dzielnicy Istebna, gdzie liczba wyniosła 612, w tym 60 interwencji  domowych.

Wypadki

W 2023 roku na terenie miasta Wisła nie doszło do żadnego wypadku drogowego, nie zginęła żadna osoba. Odnotowano 108 kolizji drogowych.

Natomiast na terenie Gminy Istebna doszło do 3 wypadków drogowych, w których 4 osoby zostały ranne, zginęła 1 osoba. Odnotowano 66 kolizji drogowych.

NG/Informacja Komendanta KP w Wiśle (pdf)

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: