Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Dziś Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO ustanowiło Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który na całym świecie obchodzony jest 16 listopada. Po tym grudniowym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.

Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” mówi:

Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Według przytaczanej deklaracji tolerancja to m.in.: respektowanie cudzych praw i cudzej własności, uznanie i akceptacja różnic indywidualnych, umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych, docenianie rozmaitości kultur, otwarcie na cudze myśli i filozofię, uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Głównymi celami Dnia Tolerancji są: uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji, przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię, kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zmobilizowanie opinii publicznej w temacie tolerancji i informowania o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji, wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

Nie tylko tego dnia ale codziennie warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy. Dotyczy to wszystkich zarówno rządzących krajem, samorządem lokalnym, kościołem ale również nas „zwykłych zjadaczy chleba”. Zapamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych.

AK, mat. Pras.

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

16
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2020-11-16 21:17:14
inigo: "Tradycyjne rozumienie tolerancji oznaczało cierpliwe znoszenie czegoś, co samo w sobie jest ocenianie negatywne w sensie moralnym, estetycznym etc., ale dla jakiś względów wyższego rzędu powinno być mimo wszystko , przynajmniej w pewnych objawach i do czasu, dozwalane. Tolerancja nie oznaczała ani wyrzeczenia się przekonania, że istnieje prawda obiektywna, jedyna i absolutna, ani rezygnacji z prawa dokonywania jasnej oceny poglądów, postaw moralnych i cudzych zachowań."
2020-11-16 22:31:08
jasper: Cenzura w PRL – zjawisko nadzoru władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nad informacjami (prasą, publikacjami naukowymi i kulturalnymi, widowiskami) przeznaczonymi do rozpowszechnienia.„ OX.PL zaczyna przypominac miniony okres i postepuje coraz smielej, eliminujac niewygodne dla jedynie slusznej „wadzy „ i KK komentarze.
2020-11-17 06:38:00
donekT: Nieograniczona Tolerancja staje się BEZPRAWIEM! Złoto środek, jak wszędzie, stanowi umiarkowanie. Nie ma zgody na łamanie prawa i dyskryminację!
2020-11-17 07:19:16
donekT: Równolegle należy odróżniać pojęcie TOLERANCJI i AKCEPTACJI, oznaczają zupełnie coś innego. Akceptacja dotyczy osobistego utożsamienia się np. z konkretnym zakresem poglądów, działaniem, czy postacią. TOLERANCJA odnosi się do cierpliwego znoszenia np. poglądów, działań, czy postaci, z którymi niekoniecznie się utożsamiamy, nie akceptujemy ich, ale uznajemy np. prawo do życia, funkcjonowania, czy nawet rozpowszechnienia treści, z którymi niekoniecznie się zgadzamy, o ile zachowane zostają odpowiednie normy prawne, czy najzwyklejsza przyzwoitość. Bez tolerancji nie ma pluralizmu światopoglądowego, który stanowi podstawę demokracji. Rozumowanie, które przedstawiłem, odnosi się do podłoża logocentrycznego i zakotwiczonego w kulturze europejskiej znaczenia pojęć, których definicji nie powinniśmy zmieniać w zależności od ideologicznej mody.
2020-11-17 07:19:39
donekT: Dlatego określonego rodzaju np. poglądy ateistyczne mogą mi być obce, jednak przez wzgląd na prawo naturalne i inne wartości szanuję ludzi, którym konkretny światopogląd jest bliski, dopuszczam organizowanie się określonej grupy osób, rozpowszechnianie przez nich różnego rodzaju treści, nawet w przestrzeni publicznej, oczywiście POD WARUNKIEM, iż tego rodzaju działania mieszczącą się w określonych standardach. W przedstawionej sytuacji NIE AKCEPTUJĘ poglądów danej grupy, jednak wykazuję się wobec nich TOLERANCJĄ. Wniosek? Tolerancja ma zupełnie inny zakres pojęciowy niż Akceptacja i WYMIENIONE POJĘCIA NIE SĄ TOŻSAME!
2020-11-17 07:20:16
donekT: W końcu istnieje coś takiego jak tak nazywana TOLERANCJA REPRESYWNA, która stanowi narzędzie prowadzenia polityki i ma niewiele wspólnego z logocentrycznie rozumianą TOLERANCJĄ, która odnosi się do sfery wartości. TOLERANCJA REPRESYWNA dotyczy wypaczonego rozumienia TOLERANCJI, traktowanej NA RÓWNI Z AKCEPTACJĄ, w związku z czym konsekwentnie nakazuje większości TOLEROWANIE = AKCEPTOWANIE (uważanie za swoje) poglądów uznawanych za mniejszościowe w społeczeństwie i zarazem NIE-TOLEROWANIE = NIE-AKCEPTOWANIE poglądów uważanych za większościowe w tym samym społeczeństwie, przez mniejszości. W konsekwencji logocentrycznie rozumiana NIETOLERACJA wobec społeczności uznawanych za większościowe jest dopuszczalna i wymagana, a logocentrycznie rozumiana AKCEPTACJA jest utożsamiana fałszywie z TOLERANCJĄ i wymagana wobec społeczności uznawanych za mniejszościowe.
2020-11-17 07:20:43
donekT: Logocentrycznie TOLERANCJA jest czymś innym niż AKCEPTACJA i odnosi się do sfery wartości. TOLERANCJA REPRESYWNA jest NARZĘDZIEM PROWADZENIA POLITYKI (a nie wartością), odnosi się do utożsamienia klasycznie (logocentrycznie) postrzeganej TOLERANCJI Z AKCEPTACJĄ. Ów ZWROT LINGWISTYCZNY, czyli zmiana klasycznie (logocentrycznie) rozumianych pojęć stanowi NIEZBĘDNY WARUNEK PRZEPROWADZENIA REWOLUCJI. Fałszywie rozumiana, nieograniczona tolerancja stanowi pospolite bezprawie!
2020-11-17 07:28:08
donekT: O powodzeniu przeprowadzenia REWOLUCJI w odniesieniu do NADBUDOWY, a nie bazy jak zakładał Marks, pisał, chociażby Antonio Gramsci.
2020-11-17 07:34:54
donekT: I jeszcze jeden fakt, ONZ stanowi organizację o charakterze POLITYCZNYM, składa się z państwa, to oznacza, iż nie musi kierować się względami merytorycznymi.
2020-11-17 07:35:51
donekT: *państw
2020-11-17 07:39:15
donekT: Za SJP TOLERANCJA - poszanowanie poglądów, zachowań i wyglądu innych ludzi // AKCEPTACJA - 1. zgoda na coś, uznanie czegoś za dobre, prawidłowe; aprobata; - Widać różnicę? TOLERANCJA NIE ZAKŁADA AKCEPTACJI!
2020-11-17 08:40:22
koszor: Pod przykrywką tolerancji szatan reklamuje zachowania i postawy, które jeszcze dla naszych rodziców były obrzydliwością i grzechem. To pokolenie nie ścierpi Prawdy.
2020-11-17 08:58:34
św. Patryk.: zapamiętaj donuś, nie ma i nie będzie tolerancji dla esbecji stanu wojennego, dla kapusiów takich jak twój tatuś TW "Olcha"
2020-11-17 09:07:13
św. Patryk.: koszorku, dobre wieści - koniec z tolerancją dla szatańskich postaw i zachowań kleru, to pokolenie już nie ścierpi ich faryzejskiej, obłudnej i zakłamanej "prawdy"
2020-11-17 19:14:26
jasper: koszorku, nie ma dowodow na istnienie Boga. Ale o. Rydzyk jest namacalnym dowodem na istnienie diabla.
2020-11-17 19:43:18
robespierre: Idea Najwyższej Istoty, czuwającej nad niewinnością uciśnioną i karzącej zbrodnię triumfującą jest ideą popularną. Za Voltaire, Gdyby Boga nie było, trzeba byłoby Go wymyślić.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: