Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Czyszczenie na mokro

   Przed dwoma laty podjęto budowę kanali­zacji w Marklowicach. Wspólnymi siłami mia­sta i mieszkańców, w ramach tak zwanych lo­kalnych inicjatyw inwestycyjnych. Koszt wy­niósł grubo ponad l min zł, z czego na wkład własny mieszkańców przypadło 5 proc.

   Początkowo program lokalnych inicjatyw inwestycyjnych nie cieszył się zbyt dużym za­interesowaniem. Sytuacja uległa jednak wyraź­nej zmianie; wniosków inwestycyjnych jest obecnie więcej, niż możliwości ich realizacji i trzeba się ustawiać w kolejce.

   Przyczyniła się do tego m.in. zmiana za­sad wykonywania części inwestycji przypada­jących na miasto. Na jego koszt budowane są obecnie również studzienki na posesjach przy­szłych użytkowników. Do tych ostatnich nale­ży wykonanie tylko przyłącza do miejskiej sie­ci. To przeciętnie rura długości 2 - 2,5 metra, co kosztuje niewiele.

   Trwaj ą przy gotowania do budowy kanali­zacji sanitarnej na Mnisztwie. Na ukończeniu jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla kilkuset działek o łącznej powierzchni ok. 113 hektarów. Przy ul. Jastrzębiej powstanie również przepompownia. - To największy, poza śródmieściem, obszar, który uzyska kanalizację - mówi zastępca burmistrza Włodzimierz Cybulski. - Długość sieci wyniesie tam dwadzieścia trzy kilometry. Przewidujemy, że ro­boty rozpoczną się w przyszłym roku, a zakoń­czą w 2007.

  Kolejną dzielnicą, przewidzianą do kanaliza­cji, jest Krasna. Sieć ma tam być budowana w latach 2006 - 2008. Przewidziano podłączenie do niej także Bażanowic. Będą również kontynuowa­ne prace w Kalembicach, które przerwano z uwagi na zagrożenie osuwiskowe. Przewidziany do kanalizacji obszar to rejon ulic Majowej, Łano­wej, Szarotki, Osiedlowej i Katowickiej.

   Śródmieście Cieszyna doczeka się nato­miast modernizacji sieci kanalizacji ogólnospławnej. Część prac, w tym badania przy po­mocy kamery telewizyjnej, już wykonano. Do­kumentacja projektowo-kosztorysowa ma być natomiast gotowa w czwartym kwartale.

   Zafundowanie miastu takiemu jak Cieszyn kanalizacji nie jest łatwe z uwagi na ukształ­towanie fizjograficzne i znaczne rozproszenie zabudowy w dzielnicach peryferyjnych. Ale sieci z roku na rok przybywa. Zyskuje na tym środowisko, leży to również w interesie miesz­kańców. Im bowiem więcej podłączonych do sieci gospodarstw domowych, tym lepsze wy­korzystanie możliwości oczyszczalni ścieków w Boguszowicach, a więc niższe koszty jed­nostkowe oczyszczenia każdego metra sze­ściennego ścieków.

źródło: G.Z.C.
dodał: mg

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: