Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Czechy: przyrostek -ová nie jest już wymagany

Nowy rok – nowe zasady. U naszych południowych sąsiadów wraz z początkiem 2022 roku w życie weszła historyczna zmiana. Konkretnie chodzi o zniesienie nakazu używania końcówki -ová w nazwisku.

Zmiana była zapowiadana od kilku miesięcy, w 2022 roku weszła w życie. Od 1 stycznia 2022 roku kobiety w Czechach nie muszą już używać w nazwisku końcówki -ová.

Do końca 2021 roku końcówki –ová nie musiały używać tylko kobiety z inną narodowością niż czeska. Był to odpowiednik polskiej odmiany nazwisk (np. Kowalski i Kowalska), dotyczył jednak wszystkich nazwisk – w Czechach nie wyróżniało się nazwisk „odmienialnych” i „nieodmienialnych”. Tak więc na przykład nazwisko Nowak w formie żeńskiej brzmiałoby Novaková. Odmiany są tam tak mocno zakorzenione, że w czeskich mediach przyrostek stosowany jest również w przypadku zagranicznych gwiazd – np. można spotkać się z doniesieniami na temat Britney Spearsovej, czy Edyty Górniakovej.
Od stycznia 2022 roku czeski mogą wybrać – czy chcą stosować przyrostek –ová, czy też wolą pozostać przy męskiej, nieodmienionej formie nazwiska.

Czescy językoznawcy o zmianach wypowiadają się krytycznie, ponieważ ich zdaniem może spowodować to problemy w obszarze komunikacji, jednak część osób zajmujących się prawami człowieka wskazuje, że identyfikacja płciowa nie jest tak oczywista, jak może się wydawać, zmiana ta może więc pozwolić wielu osobom na wyrażanie siebie.

 

źródło: ox.pl
dodał: JŚ

Komentarze

33
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2022-01-11 20:11:00
Anthony: w odróżnieniu od polskich dinozaurów Czesi potrafią się dostosować do zmieniającego się świata
2022-01-11 22:10:49
one: Zmian nie należy łączyć z "nieoczywistością identyfikacji płciowej". Płeć w dowodzie pozostaje (jako następstwo kombinacji chromosomów albo chirurgicznej zmiany płci wraz z ubezpłodnieniem).
2022-01-11 22:26:15
Oko: Jest 56 płci, jak wymyślić do każdej końcówkę?
2022-01-11 22:28:30
pastor.ewangelikalny: Należy odróżniać płcie biologiczne (konkretne dwie) od płci kulturowych, których jest nieskończenie wiele. Stąd każdy może posiadać swoją własną (płeć kulturową).
2022-01-11 22:47:23
pastor.ewangelikalny: Wychwalając Czechów, Morawian i Ślązaków z Republiki, należy mieć na uwadze fakt, że ostatnimi laty przywrócili Pradze wizerunek Najświętszej Marii Panny, który niegdyś przez ich przodków został usunięty z przestrzeni miejskiej. Współcześni obywatele Republiki zupełnie inaczej niż wcześniejsze pokolenia odnoszą się do czasu panowania katolickich Habsburgów, który dla Czech wbrew dawnej narracji, w rzeczywistości był okresem rozwoju i modernizacji.
2022-01-12 08:01:11
Marx.: Czesi od czasu prześladowań czeskich protestantów i rzezi czeskiej szlachty urządzonej przez przez niemieckich katolików i katolicki obóz prohabsburski pod Białą Górą w 1620 r mają ugruntowane w w genach zdrowe podejście do katolików, mówiąc wprost mają ten kościół i tę religię u prdele - i bardzo dobrze na tym wychodzą
2022-01-12 08:18:52
marat: Wyblakła imitacjo, Niestety, mylicie się, powielacie czeską nacjonalistyczną narrację. W czasie bitwy pod Białą Górą w każdym z obozów byli Czesi i Niemcy. Owa rzeź również została przesadzona, w głównej mierze represje dotyczyły zmian majątkowych. Owo podejście nie zostało "ugruntowane w genach" tylko przekazane w zbeletryzowanej, odpowiedniej formie za sprawą Aloisa Jiráska. Współcześnie całkiem obiektywnie wskazuje się, na czym Czechy tak naprawdę dobrze wyszły, polecam np. Petr Jokeš i jego "Czechów".
2022-01-12 08:19:48
marat: *Na Białej Górze;)
2022-01-12 08:53:31
robespierre: Do końca XVIII w. polityka powiązana była ściśle z religią i przynależność wyznaniowa odzwierciedlała postawy polityczne. Nie każdy w wyborze religii kierował się tylko względami wyznaniowymi, wystarczały ambicje polityczne. W XVII wieku, na terenie Czech, które w 1620 utraciły niepodległość, protestantyzm i husytyzm (obecnie pomijany) stanowiły postawy, które opowiadały się za niezależnością od Habsburgów, których panowanie było kojarzone z ekspansją niemczyzny na terenie Czech. Przyjęcie protestantyzmu, czy husytyzmu, w ówczesnych Czechach oznaczało opowiedzenie się po określonej (patriotycznej) stronie sporu politycznego. Katolicyzm był pojmowany jako postawa lojalnościowa wobec Habsburgów. Co więcej, protestantami stawali się wówczas nie tylko katolicy, także husyci. Ówczesne postawy nie wolno łączyć ze współczesnym rozumieniem narodowości np. Martinic i Slawata, osoby czeskiego pochodzenia i kojarzeni z habsburskim lojalizmem, wyrzuceni przez okno zostali przez protestantów i czeskich patriotów, wśród których były osoby wywodzące się z rodzin niemieckich.
2022-01-12 08:54:48
robespierre: Klęska na Białej Górze w 1620 r., nie spotkała się z aż tak krwawą reakcją, jak przedstawiała to jeszcze całkiem do niedawna czeska nacjonalistyczna narracja. W sposób znaczący nie zagroziła też pozycji czeszczyzny, która swój dominujący na terenie Czech status utraciła już wcześniej, o czym świadczą dokumenty wydane przez czeskie organy władzy i to na parę lat przed rokiem 1620. Podziały polityczne i powiązane z nimi sprawy przynależności wyznaniowej (lojaliści i patrioci) nie nakładały się na współcześnie rozumiane podziały narodowościowe. Na Białej Górze Czesi i Niemcy wspólnie walczyli po każdej stronie politycznego sporu. Konfiskaty i zmiana stanu własnościowego po klęsce na Białej Górze w równym stopniu dotyczyła patriotycznie nastawionych rodzin czeskich i niemieckich. Co więcej, około 1629 r. doszło do kolejnej fali zmiany własnościowej, która w sposób znaczący wpłynęła na politykę Czech w ciągu następnych stuleci. Rodziny, które skorzystały wówczas (pochodzenia niemieckiego, a nawet włoskiego), w późniejszym okresie zasłużyły się na rzecz rozwoju kultury czeskiej i odzyskania przez Czechy niepodległości politycznej. Podobny proces jest obserwowany w Polsce, np. w odniesieniu do niemieckich rodzin osiedlonych na ziemiach polskich pod zaborem austriackim.
2022-01-12 08:56:10
robespierre: Katolicyzm, przez czeskich nacjonalistów, traktowany jako narzędzie sprawowania przez Habsburgów władzy w Czechach, w obiektywnym ujęciu okazał się prądem modernizującym i reformującym Czechy, który odegrał niebagatelną rolę w przekształceniu Czech w nowoczesne państwo. Jirasek w powieści „Temno” (odpowiednik sienkiewiczowskiej trylogii w przypadku Polski) odmalował fałszywy obraz katolicyzmu w Czechach, który legł u podstaw czeskiej mitologii nacjonalistycznej i czeskiego mitu założycielskiego państwa u progu XX wieku. W Polsce Sienkiewicz katolicyzm przedstawił zupełnie inaczej. Sienkiewiczowska i jiraskowa wizja XVII wieku i rola katolicyzmu w tym okresie jest tylko i wyłącznie przesłaniem artystycznym (literackim), który ma (i miał) wpływ na mitologię narodową i kształtowanie powszechnej świadomości konkretnych narodów, jednak z realiami historycznymi powieści Jiraska i Sienkiewicza mają niewiele wspólnego, poza kanwą. Niestety przez Polaków i Czechów treści zawarte w wymienionych powieściach są odbierane na równi z wiadomościami podręcznikowymi.
2022-01-12 11:06:58
Mach: Widzę ,ze umiłowanie wolności w tym wolności swobody wypowiedzi nie idzie w parze z tym pod co podszywa się "nasz " senator w tekście poprzedzającym o idei wolności europejskiej- kneblowanie swobody wypowiedzi nie ma z tym nic wspólnego, panie senatorze. Biorąc pod uwagę drogę polityczną pana senatora- cynizm raczej należy łączyć z autorem tekstu Ouo Vadis Senatorze.
2022-01-12 11:17:39
Mach: Europa będzie budowała taką wspólnotę , jaką większość jej przedstawicieli w Parlamencie Europejskim będzie chciała zbudować i to niezależnie od poglądów skrajnych ugrupowań, które stoją poza większością demokratyczną. Sześcioosobowa senatorska Grupa Schumana, która nie autoryzowała tekstu Pana senatora Kopcia ,ma tyle wspólnego z jednym z ojców założycieli tj. Schumanem ile PiS ma wspólnego z Prawem i Sprawiedliwością- nie po deklaracjach ale po czynach was rozpoznaję.
2022-01-12 11:32:48
Mach: Ojcowie założyciele, tworzyli jednoczącą się Europę w ówczesnych realiach i jak sądzę gdyby żyli w obecnych realiach pewnie i w tym zakresie ich ówczesna wizja ulegała by modyfikacji bo za tym przemawia teoria konwergencji, która jasno wskazuje za pogłębieniem integracji europejskiej na każdej płaszczyźnie w konfrontacji z takimi potęgami gospodarczymi jak USA, Chiny, Indie czy Rosja i przyszłymi jak Brazylia czy Indonezja. Redakcję ox proszę o nieusuwanie komentarzy- gdyż to zaprzecza temu co między innymi chciałby wyrazić senator unikając jednak rzeczowej dyskusji co stanowi zaprzeczenie jego przewodniej myśli i świadczyć może jedynie o schizofrenii ducha.
2022-01-12 11:53:30
+święty+Patryk+: taki z niego senator jak z koziej de rajzentasza, kurek na wietrze wyczulony na zapach koryta i tyle
2022-01-12 12:02:17
+święty+Patryk+: ale niech mi kto wytłumaczy po co się ten donek przelogowuje skoro jednym cięgiem stale to samo nadaje i z daleka czuć te jego teksty grafomanią?
2022-01-12 12:27:18
Mach: Zdobienie się w szaty ojców założycieli i ich idei sprzed 75 lat ma tyle wspólnego z obrazem współczesnej Europy ,co Polska Bolesława Bieruta z ideą Polski Tadeusza Mazowieckiego . Celowo nie łączę tego z obecną wizją Polski reprezentowaną przez PiS w tym także senatora, bo z czynów wynika ,że bliżej obecnym elitom prawej strony strony do polityki Bolesława Bieruta dlatego usiłują sięgać do czasów i idei tak odległych jakie wpłynęły na powstanie EWG. Polska świadomie wstępowała do UE, z lat 90, a nie do EWG z lat 50, więc brała pod uwagę zmiany jekie zaszły pomiędzy okresem EWG a uformowaniem się UE. Więc panie senatorze proszę nie mącić. Kiedy Schuman tworzył podwaliny EWG, pana na świecie nie było, a kiedy Polska wkraczała do UE zupełnie świadomie nikt nie zakładał ,że Europa cofnie się o 50 lat tak jak obecnie PiS cofa nas do czasów Bieruta.
2022-01-12 15:31:38
Edward_Sanetra: Z T. Kopciem byliśmy kiedyś na ty, do jednej szkoły chodziliśmy, dlatego pozwolę sobie bezpośrednio: nisko upadłeś chłopie, ty i twoi partyjni koledzy - wstyd i gańba powiedzieć w takim przypadku, to nic nie powiedzieć
2022-01-12 20:08:23
Mach: Panie senatorze- Altiero Spinelli był jednym z ojców UE, zaś Schuman i Adenauer byli ojcami Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali- oba wydarzenia dzieli okres niespełna 30 lat. To z inicjatywy Spinellego jako wizjonera federalizacji Europy został w roku 1992 podpisany Traktat z Maastricht leżący u podstaw utworzenia Unii Europejskiej, który Polska przed przystąpieniem do UE tj.1.05.2004 dobrowolnie ratyfikowała- więc obrany kierunek prze UE odpowiadał reprezentacji naszego narodu a zatem i woli społecznej (czy jak określać to PIS-suwerenowi). Zatem Pana dywagacje na temat co leżało u podstaw EWWG nie mają się nijak do UE i jej traktatów. Nikt nas nie oszukał- to my chcieliśmy być w takiej a nie innej UE.
2022-01-12 20:58:58
Marx: „Chodzi o stworzenie państwa federalnego, które stoi na własnych nogach i dysponuje europejską armią zamiast armiami narodowymi. Trzeba ostatecznie skończyć z gospodarczą samowystarczalnością, która stanowi kręgosłup totalitarnych reżimów. Potrzeba wystarczającej ilości organów i środków, żeby w poszczególnych państwach związkowych wprowadzić zarządzenia wydane w celu utrzymania porządku ogólnego.” Polecam Manifest z Ventotene.
2022-01-12 21:00:16
Marx: Altiero Spinelli "Manifest z Ventotene"
2022-01-12 21:04:43
Marx: Realizacja? Np. W 1997 roku podpisany został Traktat Amsterdamski, który wprowadził we Wspólnocie Europejskiej nową politykę społeczną, nazwaną „GENDER MAINSTREAMING” i polityka ta na mocy kolejnych traktatów stała się obowiązującą polityką społeczną UE, obejmującą wszystkie sfery życia prywatnego i publicznego, a więc i życie rodzinne i system oświaty i wychowania. Polityka „GENDER MAINSTREAMING” nazywana potocznie polityką równościową, została połączona z akcją afirmacyjną mającą na celu przeforsowanie grup społecznych uznanych za upośledzone w wyniku wcześniejszej polityki nierówności.
2022-01-12 21:09:20
Marx: Dokładnie, akcesja Polski do UE nastąpiła już po tym, jak określono program przyszłości wspólnoty. Na dodatek w 2009 r. podpisany został kolejny traktat, który zacieśnił integrację (było to dobrowolne posunięcie).
2022-01-12 22:07:13
marat: III RP od swego zarania popełniła cztery poważne błędy i podjęła dwie dobre decyzje. Te dwie dobre decyzje to przystąpienie do NATO i do Unii Europejskiej, które oczywiście spowodowały też pewne skutki negatywne. Choćby śpiączkę strategiczną. Ale ogólny bilans jest korzystny.
2022-01-12 22:07:43
marat: Wystarczy spojrzeć, jak Polska wyglądała w latach dziewięćdziesiątych, a jak wygląda teraz. Jakie ćwierć wieku temu były w naszym kraju średnie płace, jak wyglądała nasza infrastruktura. A cztery błędy?
2022-01-12 22:08:08
marat: Pierwszy błąd to niepodjęcie prawdziwej polityki wschodniej. Rezygnacja z odbudowania naszych wpływów na terenie państw bałtyckich, Ukrainy i Białorusi. Chodzi o inwestycje, kulturę, ale również wywiad, znajomości, sieć kontaktów opartych na interesach, nie uczuciach czy wartościach. Polska powinna była zbudować mocną pozycję w państwach należących do dawnej Rzeczpospolitej, w strefie buforowej między Rosją a Polską. Zaniechano tego już w 1989 roku i do dzisiaj nic się nie zmieniło. Na tym odcinku, pierwszy raz w naszych dziejach, po prostu abdykowaliśmy.
2022-01-12 22:08:30
marat: Drugi wielki błąd to zła ocena potęgi strukturalnej Stanów Zjednoczonych w latach 2008-2021. Przecenienie możliwości USA. Skutki tego błędu widzimy obecnie.
2022-01-12 22:08:47
marat: Trzeci wielki błąd to lata 2015-2016 i niedopuszczenie Chińczyków do sektorowej współpracy, na przykład przy budowie nowoczesnej infrastruktury w naszym kraju. Niestety nie weszliśmy tym samym na Pas i Szlak, który mógł stać się dla nas wielką szansą, na pewno dałoby to większe pole manewru względem Niemiec.
2022-01-12 22:09:39
marat: I wreszcie czwarty wielki błąd – jesień roku 2020 i brak zrozumienia strukturalnych relacji między Chinami, Niemcami, Rosją a Stanami Zjednoczonymi. A co za tym idzie – brak wyjścia z wyprzedającym ruchem do Niemiec w redefiniującej się Unii Europejskiej. Te cztery błędy już mają i jeszcze będą mieć opłakane skutki. Za J.Bartosiak i P. Zychowicz “Nadchodzi III Wojna Światowa. Czy Ameryka porzuci Polskę na pastwę Rosji?”.
2022-01-13 14:34:45
Mach: Szczytem pychy i zarozumialstwa ze strony "senatora" w tekście "Ovo Vadis, Europo? "publikowanym w lokalnym portalu jest postawienie pytania skierowanego do przywódców państw europejskich i decydentów w UE cytuję " W związku ze zbliżającym się 30-leciem podpisania Traktatu z Maastricht, przywódcy państw europejskich i decydenci rządzący w poszczególnych organach strukturalnych UE winni sobie zadać pytanie Europo, Ouo Vadis? Niech nas pan nie rozśmiesza senatorze-kto te pańskie dywagacje nagryzmolone w lokalnym portalu z przywódców państw europejskich i decydentów z UE będzie tu czytał? Co za megalomania. Oczywiście nieprawdziwym jest także pańskie kolejne zdanie ,że skutkiem przyjęcia Traktatu z Maastricht w 1992 r., który także ratyfikowała Polska było u s u n i ę c i e EWG na rzecz UE- co za lapsus senatorze. EWG ewoluowała i przyjęcie Traktau z Maastricht dało właśnie szansę byśmy mogli do tej UE aspirować i to było otwarciem się na Ost Europę bo z naszą kulawą pokomunistyczną gospodarką nigdy w EWG byśmy się nie znaleźli i fakt powstania UE było wypełnieniem myśli Schumana dążącym do idei wspólnoty narodów a nie jedynie wspólnoty gospodarczej- pan nie rozumie o czym pisze.
2022-01-13 17:32:13
marat: Jednym z atutów, na jakie byłe demoludy wskazywały w trakcie negocjacji w sprawie integracji z Zachodem, była półdarmowa siła robocza i otworzenie dla zachodnich gospodarek nowych rynków zbytu, które na dodatek pozbawione były poważniejszej konkurencji dla zagranicznych marek. Było to kolejne wielkie zwycięstwo Niemiec po dokonanym w 1990 r. zjednoczeniu. Już wówczas kolejne powodzenie kraju nad Łabą i Renem budziło słuszne zastrzeżenia ze strony Londynu i Paryża. Oczywiście, było to konieczne, ponieważ po upadku komunizmu brakowało kapitału, pomysłu a gospodarki państw wówczas aspirujących były zrujnowane stosowanymi przez dekady prawidłami komunistycznej ekonomii. Wówczas nikt nie zastanawiał się nad zagadnieniami ideologicznymi, jakie wówczas ukuwano, które dziś stanowią podbudową ideologiczną UE — za to wiele miejsca poświęcano kwestiom praktycznym (swobodny transfer ludzi, kapitału, czy usług). UE niegdyś przedstawiono tylko i wyłącznie przez pryzmat gospodarczy i modernizujący.
2022-01-13 19:28:19
Mach: Na koniec odsyłam pana do trwałych zapisów UE, zawartych w traktatach w tym traktacie Lizbońskim -przeczytaj senatorze i oszczędź nam wstydu art.2 i art.3 Traktatu Lizbońskiego Wartości i Cele UE, ratyfikowane przez Polskę ,dotyczące godności człowieka, wolności, demokracji, równości, praworządności i Praw Człowieka. Żaden obywatel naszego kraju nie musi czuć się zagrożonym obecnością Polski w UE, natomiast obecnie już większość obywateli nie podziela rządzącej partii PiS, którą reprezentuje rząd i jego narracji w stosunku do UE, w którą niechlubnie wpisuje się pan senator w swoim tekście Ouo Vadis Europo, budząc jednocześnie w obywatelach zagrożenie ,że ta narracja doprowadzi do wyprowadzenia nas z UE podobnie jak stało się to z Wielką Brytanią gdzie zabrakło aktywności ludzi roztropnych dających się ponieść motłochowi sterowanym takimi skandalicznymi i kłamliwymi tekstami jakie zdecydował się zamieścić na tym forum pan senator. Hańba.
2022-01-13 19:34:10
+święty+Patryk+: z takim typem to co najwyżej gdzie kto kogo i za ile można przedyskutować
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: