Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Cieszyn: podsumowanie konsultacji społecznych dot. uchwały krajobrazowej

Już od 2018 roku w Cieszynie trwają prace nad przygotowaniem uchwały krajobrazowej. Ze względu na fakt, że każda z tego typu uchwał ma swój indywidualny charakter i musi być dopasowana do walorów wizualnych miasta, ale również potrzeb mieszkańców i turystów, praca nad tworzeniem odpowiednich przepisów jest długotrwała i mozolna. Aktualnie mamy za sobą kolejny etap konsultacji społecznych.

Końcem czerwca 2019 roku między innymi w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie pojawiło się podsumowanie etapu konsultacji społecznych, dotyczących cieszyńskiej uchwały krajobrazowej. Przypominamy, że minione konsultacje w dużej mierze miały charakter warsztatowy, a mieszkańcy wypowiadali się na temat zaproponowanych przepisów uchwały oraz proponowali swoje własne rozwiązania.

- Projekt uchwały został udostępniony na stronie internetowej w dniu 23 kwietnia 2019. W dniach 7-10 maja odbyły się: spotkanie informacyjne, warsztaty dotyczące odczytywania zapisów uchwały oraz indywidualne spotkania z zainteresowanymi podmiotami. Od dnia 7 maja 2019 do dnia 21 maja 2019 można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały krajobrazowej. W wyznaczonym terminie zostało złożonych 89 uwag przez 25 podmiotów. Dziękujemy za udział w spotkaniach i za złożenie uwag. Dziękujemy również za liczne głosy wsparcia dla podjętych działań – wyjaśniają przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Konsultacje społeczne skierowane były zarówno do mieszkańców, jak i określonych podmiotów (m.in. agencji reklamowych, czy przedsiębiorców), działających na terenie miasta. Łącznie złożono 89 uwag. Wypowiadały się m.in. agencje reklamowe (4), osoby prywatne (10), przedsiębiorcy prowadzący działalność i posiadający szyldy (5), przedsiębiorca z branży projektowej (1), spółdzielnia mieszkaniowa (1), przedstawicielka rady miejskiej (1), spółki posiadające szyldy i reklamy w Cieszynie (2) i jednostka budżetowa (1).

22 ze złożonych uwag rozstrzygnięto negatywnie, 12 zaś rozstrzygnięto pozytywnie. Hołdując zamysłom uchwały i obowiązującym przepisom 8 uwag zostało rozstrzygniętych częściowo pozytywnie. Wśród uwag znalazły się również prośby o wyjaśnienia i głosy wsparcia. Oto najważniejsze zagadnienia poruszane podczas konsultacji oraz najważniejsze zmiany, które dzięki konsultacjom zostały wprowadzone:

• Gruntownie zmodyfikowane zostały okresy dostosowania istniejących reklam, biorąc pod uwagę argumenty złożone w toku konsultacji. Obecnie projekt zakłada 4 lata jako podstawowy okres dostosowania. Wyjątkiem od powyższej zasady jest krótszy termin dostosowania - 1 rok - dla szyldów i reklam na ogrodzeniach oraz dla reklam sytuowanych na terenie historycznego układu urbanistycznego Cieszyna lub na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków lub w rejestrze zabytków nieruchomych. Oprócz tego przewidziano dłuższe terminy dostosowania dla szyldów posiadających pozwolenie na budowę.

• Jedną z ważniejszych informacji dla przedsiębiorców będzie fakt zmiany wielkości dopuszczalnych formatów szyldów i reklam - do 18m2 (zamiast 12m2).

• Wśród złożonych uwag wielokrotnie była podnoszona kwestia dopuszczalnej odległości reklam od skrzyżowania. Proponowany zakaz umieszczania reklam w odległości 40m od skrzyżowania oceniano jako zbyt restrykcyjny. Zdecydowano się zmniejszyć wartość do 30m, co jest kompromisowym rozwiązaniem. Dodatkowo dopuszczono umieszczanie przy skrzyżowaniach reklamy kierunkowej (w formie kierunkowskazu).

• Zagadnieniem, które silnie wybrzmiało na konsultacjach społecznych, było umieszczanie reklam na budynkach. W tej kwestii opinie były bardzo zróżnicowane. Zdecydowano się utrzymać proponowany zakaz umieszczania reklam na budynkach. Jako kompromis zaproponowano dłuższy czas dostosowania – 4 lata.

• Istotnym elementem dla przedsiębiorców, którzy wzięli udział w konsultacjach była kwestia naklejek na szybach witryn. Pod wpływem przeprowadzonych rozmów oraz złożonych uwag dopuszczono formę inną niż ażurowa do 30% zasłonięcia witryny oraz 50% zasłonięcia w przypadku użycia formy ażurowej, przy czym na zabytkach dopuszcza się 30% zasłonięcia w formie ażurowej.

• Ponadto dokument będzie przewidywał możliwość umieszczania szyldów wolnostojących bliżej budynku od strony elewacji bez okien oraz możliwość umieszczania szyldów na ogrodzeniu w formie metaloplastyki. Zwiększono dopuszczalną liczbę szyldów powyżej poziomu parteru oraz dopuszczono szyldy w szkleniach okien w formie nalepek z folii imitującej szkło mrożone.

 

Więcej informacji tutaj.

 

JŚ/red.

źródło: ox.pl
dodał: JŚ

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: