Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Wybory do Sejmu 2015: Beata Branc-Gorgosz

Do wyborów niedaleko. Czy już znacie wszystkich kandydatów do Sejmu? Kandydatom z powiatu cieszyńskiego wysłaliśmy identyczne pięć pytań i poprosiliśmy ich o odpowiedź. Dziś na nasze pytania odpowiada Beata Branc-Gorgosz ze Skoczowa, ''dwójka'' na liście nr 8: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru.

Do wszystkich kandydatów, których udało nam się namierzyć, drogą mailową lub na Facebooku wysłaliśmy takie same pytania. Odpowiedzi kandydatów prezentujemy w porządku alfabetycznym.

 

1. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na kandydowanie w wyborach do Sejmu RP?

Jestem społecznikiem od lat ( byłam przewodniczącą w klasach, szkołach, na studiach). Lubię kontakty z ludźmi .To zdeterminowało wybór kierunku moich studiów: zarządzanie i marketing. Od lat nadal poszerzam swoją wiedzę w szerokich aspektach (podatki, zarządzanie w oświacie i służbie zdrowia, zarządzanie w MŚP, praca w radzie miejskiej). Udział w wyborach parlamentarnych to niejako kolejność rzeczy, ale także odpowiedź na potrzebę czasu i sytuacji. Zapytana o zgodę na kandydowanie, nie od razu się zgodziłam. Podjęłam jednak trudną i odpowiedzialną decyzję i startuję. Znam dobrze Skoczów, Ustroń, Wisłę, Brenną, Cieszyn…nasze piękne beskidzkie okolice i to z wielu różnych „szczytów”, z różnych stron, z różnych poziomów.

Proste ale skuteczne rozwiązania, konkretne, racjonalne idee w zakresie naprawy zadłużonego budżetu państwa przekonały mnie, że”.Nowoczesna” to jest miejsce, w którym przydam się jako „zahartowana i doświadczona w zarządzaniu kryzysowym w firmach” . Ze względu na znajomość różnych środowisk i ludzi znam szerokie spectrum różnych problemów, dlatego postanowiłam wyrazić zgodę na kandydowanie w wyborach do Sejmu RP jako sympatyk „.Nowoczesnej”. Moje doświadczenie zawodowe będzie potrzebne aby redukować zadłużenie, wytykać patologie, pokazywać dobre rozwiązania dla dobra naszego kraju i nas obywateli. Aby służyć i dzielić się rozsądnymi , realnymi pomysłami dla naprawy obecnej sytuacji i ku dalszemu rozwojowi, a także w celu rozwoju naszego zapomnianego regionu. Zajmuję się zarządzaniem, wielu spraw nikt za mnie nie rozwiąże. Nie rozkładam rąk, zaginam rękawy i działam! Aby jednak realnie wpływać na losy kraju, nas, naszych dzieci, potrzebuję drodzy Państwo Waszych głosów. Jestem jedyną kobietą urodzoną wWiśle, mieszkającą i pracującą oraz pobierającą edukację m.in. w Ustroniu, Bielsku, Skoczowie, jestem kobietą „stela”, która startuje wyborach do Sejmu RP i która, dzięki Państwu będzie mogła naprawiać losy zadłużonego kraju i promować naszą ziemię. Odważnie wyraziłam już zgodę, teraz od Waszych głosów będzie zależał dalszy nasz wspólny los. Na bok uprzedzenia i animozje. Liczę na Wasz głos!

 

2. Jakimi najważniejszymi osiągnięciami w życiu społecznym/politycznym może się Pan/Pani poszczycić?

Trudno mówić o jednym, największym „osiągnięciu”. Działam od lat. Udzielam się na wielu szczeblach. Jednym z większych projektów społecznych było powołanie do życia Stowarzyszenia „Jaszowiec”, które skupia firmy hotelarskie, radę osiedla „Polana” oraz społeczników i przedsiębiorców prywatnych i służy odnowie dzielnicy oraz integracji społecznej. Udało się pogodzić różne, czasem konkurencyjne interesy, reaktywowaliśmy „wianki” , sprzątamy jesienią okolice po wakacjach. Nie pytamy do kogo to należy! Od początku „zakasałam rękawy” jako przewodnicząca, a wraz ze mną spora grupa fantastycznych społeczników. Pomogła nam szkoła i uczniowie, akcja rozrasta się co roku, dochodzą sponsorzy. Stowarzyszenie „Jaszowiec” funkcjonuje coraz lepiej. Kolejnym niełatwym krokiem było przeforsowanie powołania rad osiedlowych w Skoczowie ( walczyłam niemal od 2 lat o ich powołanie będąc radną) i udało się. Jako sekretarz rady osiedla czuje się odpowiedzialna aby docierać z przekazem informacji do mieszkańców , dlatego założyłam już rok temu stronę na portalu społecznościowym. Jako wielbicielka śpiewu, spontanicznie rozpoczęłam z powodzeniem dzieło wspólnego kolędowania na rynku w czasie świąt. Mieszkańcy ochoczo przyłączyli się do wydarzenia, które z roku na rok rozrasta sie coraz bardziej. Pracy w charakterze „wolontariatu” nie uznaję jako społecznej, ponieważ ma ona charakter odpłatny. Organizowałam kilkakrotnie z własnej inicjatywy , w celu zintegrowania mieszkańców „Dni sąsiada”, które w związku z rozrastaniem się liczbowym zamieniłam na „Rodzinny piknik siatkarski”. I dzięki pozytywnemu wsparciu przychylnych mi osób, które wiedzą, że można na mnie od lat liczyć organizacyjnie, ten piknik- impreza sportowo-rekreacyjna ( dla ok. 170 osób) została w 2 tygodnie pierwszy raz z powodzeniem zorganizowana w tym roku. Jako osoba mocno obciążona odpowiedzialną pracą zawodową, jako Kanclerz uczelni na realizację wielu projektów brakuje mi czasu, ale nie pomysłów. Nie mieszam pracy zawodowej z życiem społecznym. Jestem bardziej społecznikiem, a nie politykiem. Dlatego za „sukces” polityczny uważam fakt, że ktoś z zewnątrz , z dużego miasta docenił moje zaangażowanie i zaprosił! do kandydowania do Sejmu RP. Jako mieszkanka naszego miasteczka oceniam to już jako pewnego rodzaju wyróżnienie, ale jest to wyróżnienie ciężko wypracowane. To nie przypadek.

 

3. Jaki Pana/Pani zdaniem jest najważniejszy problem/zagadnienie związane z regionem, które jako poseł/posłanka będzie Pani/Pan starał/-a się rozwiązać?

Jako osoba odpowiedzialna i związana z naszym regionem, chciałabym doprowadzić do równego traktowania małych miasteczek, które są dostrzegane na „szarym końcu”. Obecnie nierówne traktowanie „małych” i „dużych” jest wyraźnie widoczne przez pryzmat np. obecnego przyznawania dotacji unijnych. Promowane są duże centra i aglomeracje, a małe miasteczka odstawione zostały na boczny tor. Nie maja przez to możliwości na dynamiczny rozwój, a to doprowadzić może do nierówności społecznych. Zapobieganie nierównomiernemu traktowaniu uniemożliwia rozwój. Temu trzeba zapobiec.

Cały czas myślę o konieczności prawdziwej, nie udawanej promocji naszego regionu. Jestem związana od urodzenia z tym regionem, z naszą ziemią. Kocham to miejsce! Odpowiednia promocja całego regionu (uroczych Beskidów i miast oraz wsi leżących u podnóża, wraz ze źródłem królowej polskich rzek, oraz miejscem rozlewania napoju bogów, czy siedzibą niegdysiejszą księżnej Sissi), a nie jedynie dużych ośrodków przemysłowych, pozwolić musi na rozwój przedsiębiorczości ,co finalnie umożliwi rozwój miejsc pracy, zapobiegnie masowym wyjazdom i wpłynie także na poprawę relacji rodzinnych. Ponadto potrzebne jest wsparcie dodatkowe w postaci stosowania ulg dla MŚP (w Polsce stanowią 98%). Zwiększenie ilości firm małych lub mikro w naszym regionie pomoże w ograniczeniu bezrobocia ( które jest nadal najwyższe wśród młodzieży), rozwiązać powinno wiele podstawowych problemów, które rodzą kolejne, a temu należy bezsprzecznie zapobiegać. Odpowiednia promocja regionu w celu dobrego rozwoju bardzo ważną sprawą!

 

4. Jakie będzie Pana/Pani zdaniem największe wyzwanie dla nowego rządu?

Problemów jest tak wiele, że trudno wybrać jeden i to najistotniejszy. Największym, jednym z największych wyzwań dla nowego rządu będzie wyedukowanie posłów, że zostali wybrani aby zapobiegać eskalacji problemów ekonomicznych, które są podstawą wszystkich innych! Gdyby zadłużenie naszego kraju nie sięgało ponad 3 bln złotych zastanawiać moglibyśmy się nad kryterium wyboru inwestycji do realizacji. Natomiast w obecnych czasach kolejny rząd „ w spadku” otrzyma problem nierentownych kopalni, obniżanie i konieczność redukcji kosztownych przywilejów wielu grup, na które pracuje coraz mniejsza liczba Polaków; problem malejącej demografii, w ślad za tym zamykanie szkół ( brak dzieci/ brak pracy dla pedagogów), konieczność zmian w przepisach. Kolejnym ważnym problemem w zadłużonym kraju do rozwiązania jest system emerytalny (emerytura albo praca, wiek emerytalny niski ale niskie świadczenie emerytalne, emerytura wysoka-ale długi czas pracy). Znamy określenie „z pustego nawet Salomon nie naleje”, ale my mamy poważnie zadłużenie i powinniśmy myśleć o spłatach, a nie o obciążaniu kolejnych pokoleń i czekaniu na cud! Kolejnym bardzo prawdopodobnym problemem jest aktualny problem międzynarodowy w zakresie pomocy dla uchodźców. Jako zdeklarowani ( większość z nas) chrześcijanie mamy obowiązek pomagania innym, natomiast mamy też obowiązek zadbania o swoją rodzinę, o swój kraj, o swój region. Te dwie kwestie trzeba będzie umiejętnie , pokojowo i wyważenie połączyć, abyśmy nie musieli nigdy wstydzić się za swoje postępowanie przed kolejnymi pokoleniami. Ważne są faktyczne działania ( sprawne państwo w zakresie ochrony, administracji, opieki społecznej, i możliwości działania przez stowarzyszenia , instytucje NGO) i chęć pomocy na tyle, na ile to z naszej strony możliwe. Tematem istotnym jest także kwestia funkcjonowania Eurolandu, który nigdy wcześniej nie borykał się z obecnymi problemami ( uchodźcy) oraz nasze funkcjonowanie w takim układzie. Podpisaliśmy traktat w Schengen, ale nie podpisaliśmy konkretnego terminu wprowadzenia Euro. W mojej opinii na to jeszcze za wcześnie. Tematem istotnym jest także kwestia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Obecnie nie dysponujemy wyczerpującymi danymi aby jednoznacznie na ten temat już teraz móc wypowiadać głośne opinie.


5. Dlaczego wyborcy maja na Pana/Panią głosować -  proszę podać 3 najważniejsze powody.

a/Jestem stąd ( „stela”) i kocham ta naszą uroczą Ziemię! Beskidy i okolice są pięknym tworem Stwórcy! Jestem wiarygodna, a nigdy osoba nie związana z danym regionem, czy miejscem nie będzie o niego dbała tak jak osoba, która tu się urodziła, która od lat pracuje i działa na rzecz tego regionu, która zna ludzi i ich problemy bieżące, która żyje tutaj i sławi ziemię śpiewem, uczciwą pracą i swoją postawą (praca, nauka, wychowywanie dzieci, dbałość o rodzinę) każdego dnia! Bogu dziękuję, że mieszkam tutaj, mam cudowną rodzinę, mam przyjaciół i wielu dobrych znajomych, z którymi spotykam się od lat, z którymi można porozmawiać nawet o tematach trudnych i problemach, które przecież występują w wielu domach, grupach, miejscach, a najważniejsza jest chęć do ich rozwiązywania!

b/ Jestem wiarygodna: mam 43 lata , wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania uzupełniane na wielu studiach podyplomowych, mam rodzinę stąd znam związane z tym obowiązki, mam dopiero ponad 20 lat solidnego i szerokiego doświadczenia zawodowego ( od stażysty w szkole, kolejno referenta w przemyśle, poprzez stanowiska specjalistyczne w działach handlowych , kolejno kierownicze w hotelarstwie, po funkcję dyrektora, prezesa w firmie zagranicznej, a obecnie kanclerza w uczelni wyższej.) Zarządzanie to wielka sztuka, w której nie zawsze udaje się zrealizować wszelkie zamierzenia, jednak zawsze należy szukać siły wewnętrznej/ Opatrzności aby się podnieść, wykonać kolejny krok i iść! Potrzebna jest wiedza, wiara i odwaga. Obrana droga podobnie jak rzeka nigdy nie jest taka sama, za to ze szczytu widać więcej i szerzej. Dzięki pracy na różnych stanowiskach, w kilku branżach moje spostrzeżenia w zakresie obserwacji zachowań czy znajomości przepisów, które wymagają zmian, które bywają patologiczne są prawdziwe, ponieważ są oparte na własnym doświadczeniu! Sama doświadczyłam wielu różnych, ciężkich sytuacji, spotykałam na swojej drodze wiele różnych ludzi, stąd mój pogląd na życie, na konieczność wprowadzania zmian jest oparty na wieloletnim doświadczeniu, nie jedynie na teorii wyczytanej w dobrych podręcznikach! Jestem wiarygodna! Nie lubię zbędnej dyplomacji, szanuję dobre wychowanie.

c/Jestem autentycznym społecznikiem; dane obietnice realizuję pewnie ( to udawało się dotychczas w zamierzeniach radnej); w wypadku pojawienia się kolejnych problemów nie pytam „za ile” pytam „w czym pomóc”, albo oferuję gotowe , sprawdzone rozwiązania, w celu rozwiązania problemów. Prace społeczną, potrzeby innych zwykle mają pierwszeństwo przed życiem rodzinnym. Uczę dzieci, iż pomagać bezinteresownie trzeba zawsze, zwłaszcza kiedy mamy ku temu możliwości. Uczę dzieci wartości, które od lat wpajała mi moja starka / babcia poprzez sentencję ludową: „dziecko, zobaczysz w życiu wiele, spróbuj zrobić jeszcze więcej, ale pamiętaj: tylko pusty kłos w górę głowę nosi, pełny zawsze trzyma ją ku ziemi, więc chciej widzieć nawet z wysokości to co dzieje się na dole”… Ukochana, mądra, wyrozumiała , pracowita babcia zapewne patrzy na mnie z obłoków …nigdy nie chciałabym Jej, rodziny i wielu z Was zawieść. Mam świadomość , że na „górach” czasem mocno wieje, ale mam mocny, zahartowany w bojach góralski kręgosłup. Wierzę, że dokoła jest też wiele wsparcia, na które będę mogła liczyć w chwilach trudnych. Skoczowianie, Wiślanie, Ustroniacy, mieszkańcy Goleszowa, Jaworza, Cieszyna, Bielska, Żywca , Szczyrku, Pszczyny i wielu innych miast i wsi…nie zawiodłam Was dotychczas, nie zawiodę i teraz. Odważnie zdecydowałam się kandydować do sejmu, teraz dalszy los naszych okolic leży w Państwa rękach. Proszę o Państwa głosy w wyborach –

 

Beata Branc-Gorgosz „.Nowoczesna”, Lista nr 8, miejsce nr 2

 

Wszystkie wiadomości związane z wyborami do Sejmu i Senatu 2015 znajdziesz tutaj:


 

NG

źródło: OX.PL
dodał: NG

Komentarze

82
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2015-10-14 10:05:38
Gal: Znam p. Beatę i wiem, że rwie się do boju. Nie zawsze Pani poglądy były i są zgodne z moimi. Był taki czas, gdy bardzo się na Pani zawiodłem, ale to już było dawno... Uważam, że jest Pani jedną z najlepszych kandydatek do Sejmu i startuje Pani z partii, która jeszcze się nie skompromitowała(?). Radzę mniej używać \"wielkich słów\" na temat patriotyzmu a rzeczywiście poświęcić się cieszyńskiej a zatem i polskiej ziemi. Niech Pani pijarem będą Pani czyny dla Kraju a nie bywanie na stronach internetowych i udzielanie wywiadów na temat Pani zasług!!! Jak będą to czyny godne to dojdą do nas. To zaliczka na przyszłość- oddam swój głos na Panią!
2015-10-14 10:54:59
wihajster: Nigdy nie zagłosuje na Nowoczesna.To koń trojański PO ta sama banda i złodzieje.Pozdrawiam.
2015-10-14 11:05:16
Franio: Pani Beata była już radną Skoczowa i na szczęście nas mieszkańców już nią nie jest. Nie zrobiła nic w trakcie swojej kadencji dla Skoczowa. Ja na pewno nie będę na nią głosował
2015-10-14 11:17:01
aslan79: No cóż. niestety w polskim systemie partyjnym przynależność ma znaczenie a Pani startuje z listy PO-bis, nazwanej dla pozoru Nowoczesna...
2015-10-14 12:32:08
ciamajda: Dużo słów, mało czynów.
2015-10-14 13:19:15
atabe: Pan Franio- proszę przejrzeć moje interpelacje, ponieważ jak widać nie interesował się pan sesjami, i działaniem jako radna w komisjach (jedne z najczęstszych interpelacji! co zapisane), dlatego proszę nie pleść głupstw i nie oczerniać ludzi. Droga na Południowe, plac zabaw, rady osiedli,obecny monitoring! , który w końcu pomaga śledzić obrady, itd., itp. Niemal wykłócone i zrealizowane! Ponieważ pisze pan o nieróbstwie- zapytam ile imprez pan, lub któryś inny z radnych zorganizował wg \"pana najlepszej wiedzy\" dla mieszkańców naszego grodu, a żeby podkreślić dodam \" za swoje środki \"= m.in. za swoją dietę? Życzę miłego dnia...\"Franiu\". Zawiść ludzka sięga szczytów, u pana przerasta Mt. Everest. Nie piękny plakat i jego rozmiar ma sądzić o człowieku , lecz jego czyny. Za ponad 20 lat trochę się nazbierało...zaledwie ostatnie 3 tygodnie aktywności u niektórych kandydatów chyba ( oby) nie zdecydowały o ich wyborze. Ale...naród żądny igrzysk, zdecyduje. Wierze, że są wśród nas ludzie, którzy kierują się zdrowym rozsądkiem i znają moje podejście do życia i wielu spraw. Mam też świadomość, że nigdy wszystkim \"nie dogodzimy\" ponieważ mamy różne potrzeby, itp. Jeszcze jedno: dlaczego rozstałam się z PO? Ponieważ nie akceptuję dyskredytowania społeczeństwa, a kradzież środków z OFE przelała szalę. ps.Pan Gal- dziękuję...wiem, że to olbrzymi kredyt, i wiem, ze wszystkich problemów nie naprawię choćbym chciała, ale od czegoś trzeba zacząć. Ja stawiam najpierw na promocje nas- naszego Regionu, na uświadomienie rodaków, ze gór w Polsce jest więcej, że na południu kraju nie żyją tylko grupy uprzywilejowane i, że także mamy rożne zdania. Nigdy nie obawiałam się jasno nazywać problemów i to mogę zagwarantować. Każdemu z państwa ( bez wielkich słów) mogę obiecać szczerość moich słów poparta uczciwa, niełatwą pracą , zaangażowaniem i kompetencjami. Tylko i az tyle. Pozdrawiam.
2015-10-14 13:35:29
atabe: W w/w artykule skierowanym m.in. do pana Franio - ucięty został podpis. Podpisuję go jako Beata Branc-Gorgosz
2015-10-14 14:19:58
bombka: Pani Beato, krótko mieszkam w Skoczowie bo zaledwie 6 lat ale przekonała mnie Pani swoim listem, jaki kilka dni temu znalazłam w skrzynce... stawiam na Panią :) takich ludzi nam z naszego regionu trzeba w polityce!
2015-10-14 14:57:09
Moher Obserwator: Ale pani wdepnęła pani Beat! Na WP.pl jest do pobrania korespondencja działaczy Nowoczesnej Ryszarda Petru opublikowana przez Zbigniewa Stnogę. Powiem szczerze, że po przeczytaniu tylko niewielkiej części tej publikacji nie oddałbym w życiu swojego głosu na ludzi z tej partii<br />Gal, partia która ma ludzi z PO których a którą to od 10 lat popiera świat przestępczy - nie jest skompromitowana? Wystarczy tylko trochę inteligencji i na stronach PKW można znaleźć jak świat przestępczy gremialnie głosuje od 20 lat! Najpierw na SLD, a od 10 lat na PO. Żeby nie być gołosłownym to również wśród przestępców znalazł uznanie pan Palikot ze swoim dworem. <br />Jak szukać? najpierw lista zakładów karnych, potem jakie im przydzielono numery obwodowych komisji wyborczych. a potem to już tylko poszukać na stronie PKW.<br />Zastanawia mnie co łączy elektorat ten na wolności /oprócz tego przestępczego/ z tym w zakładach karnych, że tak razem głosują i wybierają swoich? Nie powiecie mi że przestępcy głosują na tych co przestrzegają prawo, szanują cudze mieni itd itp. <br /><br /><br />
2015-10-14 16:13:06
koszor: To co prezentuje Nowoczesna to jest skandal! Obawiam się, że pani Beata to zwykła karierowiczka, gdyż ktoś już wcześniej opisywał jej przechodzenie z partii do partii. Jeśli ktoś zmienia poglądy w zależności od potrzeby chwili, to ja takiej osobie dziękuję.
2015-10-14 16:14:05
koszor: PO tonie i każdy szuka nowej łajby, żeby dalej to ciągnąć.
2015-10-14 16:34:06
atabe: do \&quot;koszor\&quot;: po1/ ponad 2 lata temu ( odkąd zdecydowałam o odejściu) \&quot;łajba\&quot; nie tonęła, po2/CO \&quot;ciągnąć\&quot;?...Właśnie nie do końca zgodny kierunek wspomnianej \&quot;łajby\&quot; nie zamierzałam dalej akceptować i wspierać; to nie była decyzja \&quot; z kwiatka na kwiatek\&quot;, to decyzja wyważona: nie zgadzałam się z ignorancją polityczną wobec nas i tyle. Wychodzę z założenia, że tylko głupiec robi rzeczy, które mu nie pasują, tylko głupiec nie chce zmienić swojego postępowania i wspierać nieodpowiadającą mu drogę. I tyle. Nowoczesna jest partia nową i składową wielu pomysłów ludzi nowych, i ludzi, których nie posłuchano w innym miejscu. Nowoczesna wykorzystuje idee, których nie chcieli realizować z różnych względów inni. I to jest duży atut :\&quot;Nowoczesnej\&quot;. Co do wywodów niejakiego Stonogi, nie wypowiadam się. Za mało szczegółów, a prowokacji zbyt wiele się dzieje.
2015-10-14 17:12:24
falmuk: Do \&quot;koszor\&quot;: .Nowoczesna ratuje ludzi czynnych zawodowo aby przestali być niewolnikami uprzywilejowanych/emerytalnych grup społecznych, czytaj niewolnikami ciebie \&quot;koszor\&quot;. Przez ciebie \&quot;koszor\&quot; moja pensja nie rośnie a mój pracodawca zamiast płacić mi więcej oddaje do ZUS coraz więcej. Nie mogę na ciebie robić \&quot;koszor\&quot; bo nie jesteś (dzięki Bogu) moją rodziną i nie rokujesz na przyszłość. Popieram program .Nowoczesnej. Oddam głos na Beata Branc-Gorgosz - lista 8, miejsce 2.<br />nie gra w twojej lidze, .
2015-10-14 17:27:14
koszor: Portal Niezależna.pl:\&quot;Czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmie się kredytem uzyskanym przez Nowoczesną Ryszarda Petru na potrzeby kampanii wyborczej\&quot;. Coś jeszcze?
2015-10-14 17:28:41
koszor: Jeszcze nic nie zrobili a już afera. Po-wski smród ciągnie się za Nowoczesną.
2015-10-14 18:05:21
atabe: To prawda. Programowo ...daleko \&quot;.Nowoczesnej\&quot; do prawej strony sceny politycznej, ale też w każdej grupie są na szczęście ludzie, z którymi można porozmawiać! \&quot;.Nowoczesna\&quot; to nowa partia, nie słyszałam o \&quot;aferach\&quot;, o prowokacjach owszem, ale to nie kasuje zdrowego rozsądku większości ludzi, którzy są z \&quot;.Nowoczesną\&quot;. Kradzież...tak, słyszałam, ale w kontekście dokonania jej na mieniu \&quot;.Nowoczesnej\&quot;. Już się ktoś obawia...ps. a \&quot;damy radę\&quot;- to hasło z bajek Boba budowniczego, który prawdopodobnie nie zadbał o swoje \&quot;prawa autorskie\&quot; ;-) Powtarzam je często dzieciom, one uwierzą niemal w każde zapewnienia, te nierealne też. Ale dorośli?...Świat ułudy bywa światem pięknym...do czasu.
2015-10-14 18:25:41
zlotepiuro: Ile to Skoczów jest zadłużony ?? 21 000 000, 00 PLN jak się mylę to poprawcie. Boże ty to widzisz i nie grzmisz !
2015-10-14 19:11:31
reksia: Miałam okazję ( parę lat temu) usłyszeć Pani wypowiedź na pewnym zebraniu. Wiem jedno NA PEWNO nie oddam na Panią swojego głosu.
2015-10-14 19:12:08
atabe: Pióro aby było złote, musi być napisane przez \&quot;ó\&quot;, po2/ sejm jest organem m.in. uchwalającym ustawy oraz organem sprawującym kontrolę nad działaniem władzy wykonawczej i raczej nie ma prawa mieszać się w wewnętrzne sprawy i uchwały samorządu/ danej gminy ( niniejsza tematyka dotyczyć ma spraw parlamentarnych, a nie samorządowych- to nie te wybory), ale po3/ bez kredytu w miastach nie byłoby remontów ( czasem niepotrzebnych) budynków , nawierzchni ( nie zawsze najpotrzebniejszych, ale jednak)dróg, (boisk przy szkołach) orlików, ( ponoć atrakcyjnych , choć to kwestia gustu) klombów, odnowy (czy tak potrzebnych) pomników, budowy wiat na sołectwach, itd. Ale pan \&quot;złotepiuro\&quot; może/ ma prawo tego nie ogarniać...I ilu ludzi w rodzinie, ilu radnych w gminie tak decyzje musza być podejmowane demokratycznie, co nie znaczy najlepiej. Cóż, demokracja.
2015-10-14 19:16:22
atabe: Pani \&quot;reksiu\&quot;- dzisiaj dobre programy w sprawie oświaty i jej problemów cały dzień w radio. Polecam.
2015-10-14 19:42:23
ciamajda: atabe \&quot;kończ waść, wstydu oszczędź...\&quot; Jak powiedziałem. Dużo słów, mało czynów.
2015-10-14 20:07:21
alternatywy 5: \&quot;Demokracja to rządy większości, a większość to idioci\&quot; <br /><br />Hasło NOWOCZESNEJ : \&quot; Pomóż nam zmienić Polskę na bardziej nowoczesną, przedsiębiorczą i sprawiedliwą.\&quot; - Śmierdzi mi obłudą i zakłamaniem...
2015-10-14 21:31:00
Herr Flick: Nie chce mi się pisać więc dodam mój wpis z zeszłego tygodnia.... Pani Beata zapomniała o romansie z SLD...<br /><br />\&quot;I znowu to samo. W. Cz. Branc-Gorgosz startuje w wyborczym wyścigu. Dokładnie w zeszłym roku Pani twierdziła , że w wyborach samorządowych nie ma znaczenia przynależność partyjna. OK. A w wyborach parlamentarnych ta przynależność ma w końcu znaczenie czy NIE!!! Proszę mi powiedzieć w takim razie dlaczego Pani zmienia poglądy o 180 stopni? Przecież reprezentowała Pani SLD- partię lewicową, która z wolnością gospodarczą wspólnego nie ma nic by potem w wyborach samorządowych być w jakimś dziwnym tworze. Teraz Pani nawet mnie zaskoczyła. Tak się zastanawiałem czy to przypadek że ZNOWU przed wyborami Pani lansuje się po wszelakich imprezach, vide: bieg na orientację w Skoczowie. I to w koszulce NOWOCZESNA... Zupełnie tak samo jak przy okazji poprzednich wyborów. Nie pomyliłem się- już Pani jest na ich liście wyborczej tej partii. Proszę mi powiedzieć jakim to cudem ultralewicowe poglądy zmienia Pani na prawicowe? Przecież to się nie trzyma kupy! Hipokryzja w najczystszym wydaniu. Ciemny lud i tak wszystko kupi? Oby nie!\&quot;<br /><br />Powtórka z rozrywki- znowu Pani bredzi o oczernianiu a nic takiego miejsca nie ma.<br /><br />\&quot;Droga na Południowe, plac zabaw, rady osiedli,obecny monitoring! ,\&quot; Stąd te 21 milionów zadłużenia miasta się wzięło?<br /><br />Wspomina pani o kradzieży z OFE. Tez jestem tym oburzony tylko prawda jest taka, że do przystąpienia do OFE zmuszali m.in. członkowie Pani partyji. No bo kto wprowadził tę wspaniałą reformę? Kosmici? NIE! Buzek Incorporated a z tymi cudotwórcami związani byli członkowie Nowoczesna.<br /><br />Aha. Proszę nie pisać mi teraz że to hejt. Pani chyba hejtu nie widziała. Cenzurze mówię STOP!!!<br /><br /><br />
2015-10-14 21:31:11
blookerss: No..owoczesna balceropetru?, nie podoba się PO, nie chcecie PiS, to Olechowski daje Wam jako alternatywę Nowoczesnego Petru :-)<br />
2015-10-14 22:16:34
atabe: Pan Herr Flick...po1/ nigdy nie byłam w SLD, to żart, po2. wybory samorządowe- to wybory na ludzi ( nie na partie)- szkoda, że jeszcze się pan nie nauczył kolego..., po3/ teraz mamy wybory do Parlamentu człowieku i tu liczą się decyzje programowe poszczególnych ugrupowań!, za którymi stoją ludzie, po4/ pan hejtuje od lat każdego, kto ma inne zdanie, to pana norma, po5/nikt nikogo do OFE nie zmuszał!!!! ( podobnie jak do kredytów banków!), ale mówimy o pieniądzach prywatnych, które w obliczu prawa , bez zgody mi zabrano ( trudno być zachwyconym!), po 6/ nie zmieniam przekonań- to partia zmieniła oblicze i głównie dlatego tak wiele osób odeszło, po 7/jest znacznie większą głupota trwać w czymś złym, niż odważnie powiedzieć: NIE POPIERAM, po 8/ już w ubiegłym roku zjadała Pana zawiść, a to niezbyt ładna cecha charakteru, i jak widać choroba nadal trwa, po9/ wybrałam świadomie jako sympatyk partię \&quot;.Nowoczesna\&quot;- ponieważ każdy człowiek ma swoje poglądy, tylko nie zawsze jest w stanie je określić ( pana przypadek prawdopodobnie...)moje są najbliższe \&quot;.Nowoczesnej\&quot;. Nadal nie ma pan odwagi przyjść i porozmawiać. Było tyle okazji do pomocy. Nic tylko zawistny hejt, hejt, hejt . To pana karma. Pozdrawiam mimo wszystko i ogólnie życzę zdrowia!
2015-10-14 22:27:05
atabe: Pan Flick- po10/ oczernia pan mnie pisząc nieprawdziwe informacje- do samorządu nie stratowałam z lewicy!, a po11/ kiedy odebrano nam pieniądze z OFE- \&quot;.Nowoczesna\&quot; nie istniała, po12/ dla pana przeszłość -zła, brak przeszłości- tez nie ok, poglądy prawicowe - chyba nie ok, a lewicowe - jeszcze gorzej, a może dawny UPR pasuje..., kto pracuje- ten idiota, kto nie pracuje- ten wół, pomagać pan nie chce, rozmawiać wprost się boi...powinien pan chyba zacząć leczyć swoje kompleksy. raz jeszcze zdrowia życzę. Psychiczne problemy są ponoć trudne do wyleczenia, ale możliwe.
2015-10-14 22:43:05
dyżurny: Przez taką jak ona i cała tą Nowoczesną Ślask Cieszynski bedzie jeszcze wiekszym zasciankiem.<br />Wszyscy kandydaci czy to PiS czy PO to cwaniaki, nieroby i karierowicze, ale Nowoczesna to złodzieje, oszusci i kłamcy.<br />Ludzie otwórzcie oczy....
2015-10-14 23:09:06
atabe: pan Flick- proszę się douczyć w temacie lewicy i prawicy/ podręczniki do historii do WOS. Jestem stała w poglądach, natomiast Pan pomieszał wszystko ( choć faktycznie dzisiaj nie wiadomo kto prawica, kto lewica,), dla pana tez tylko PO-PIS...trzeba być wiarygodnym, a tego mi nikt nie odbierze. Beata Branc-Gorgosz
2015-10-14 23:31:11
Herr Flick: Pani Beato! Bardzo przepraszam za to SLD... Poprawię się przecież LEWICA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ to nie to samo... Jak zwał tak zwał. <br /><br />Przykro mi, Pani jak zwykle bredzi i wyprowadzę Panią z błędu. OWSZEM mnie zmuszono do wyboru OFE i Panią, z racji wieku również. Nie zmuszano tylko ludzi, którzy byli o krok o emerytury. Zgodzę się z Panią, że \&quot;jest znacznie większą głupota trwać w czymś złym, niż odważnie powiedzieć: NIE POPIERAM\&quot; ale chyba Ci co wprowadzili te cudowną reformę są od dawna kumplami Nowoczesnej. I Ci kumple skoro popełnili błąd powinni stanąć przed Sądem za to. I żeby było śmieszniej to te pieniądze z OFE były dużo lepsze od ZUS. OFE można było dziedziczyć...<br /><br />\&quot;ponieważ każdy człowiek ma swoje poglądy, tylko nie zawsze jest w stanie je określić \&quot; - co to ma niby znaczyć? Pani jest w stanie określić te poglądy czy nie? Stąd te lawirowania wokół Lewicy, PO i Nowoczesnej? Ja, w przeciwieństwie do Pani mam jasno określone poglądy od jakiś 25 lat i nie zmieniam ich w zależności od aktualnej sytuacji geopolitycznej.<br />Pani nie rozróżnia Prawicy od Lewicy i to jest Pani problem. Zresztą nie tylko Pani. PO i PiS to wg mediów \&quot;głównego ścieku\&quot; partie prawicowe co jest oczywistym nadużyciem. W Parlamencie nie mamy żadnej prawicowej partii!! Pani Nowoczesna to niby Prawica (jak sie to ma do Lewicy Ziemi Cieszyńskiej?)ale z socjalnym zacięciem- dobrze wiemy jaki był cel założenia tej partii. Przecież chodziło o przyciągniecie zawiedzionych na PO a niechcących glosować na PiS. Jak zwykle Pani przekręca. Polecam- www.barometrwyborczy.pl. Na latarnika też może Pani sobie zajrzeć. <br /><br />Tak jak na sławnej ulotce wyborczej- pomyliła pani Coelho z Almodovarem- tak teraz też- Kto nie pracuje ten nie je!- miało być raczej.<br /><br />I znowu Pani o tym oczernianiu. Skończyła Pani tyle szkół a nie zna Pani znaczenia tego słowa. Pani sobie zaglądnie do Słownika Wyrazów Obcych Kopalińskiego i zastanowi się czy aby na pewno to co piszę można nazwać oczernianiem. Raczej Pani mnie oczernia sugerując moją chorobę psychiczną. Ale nie obrażam się- jestem za wolnością wypowiedzi. Tego Pani pewnie nie wie ale są kraje w których można używać ostrego języka (mój taki nie jest) a nikt tego hejtem nie nazywa.<br />Mimo wszystko- pozdrawiam
2015-10-15 04:58:05
gitara: Pani Beato, jak na kandydatke na posla \&quot;stela\&quot; to bardzo Pani agresywna. Troche straszno...
2015-10-15 06:29:30
koszor: Czy ktoś będzie głosował na PO lub Nowoczesną? Ależ oczywiście! Cała masa kombinatorów, którym odpowiadają takie mętne wody, gdzie łatwo ukryć przekręt i nawet sąd jakoś ominą. Jak jedna partia traci popularność, bo ludzie zaczynają się budzić, to trzeba nowy obrazek pokazać, parę chwytliwych spotów i show must go on!
2015-10-15 08:16:21
piotrzbb: Znam Panią Beatę od kilku lat. I właśnie na nią oddam głos w wyborach.<br />Nie na Nowoczesną, ale na Beatę Branc-Gorgosz. Wielu z was zarzuca jej, że startuje z Nowoczesnej, że wcześniej była w Po, a jeszcze dawniej związana była z lewicą.<br />A czy to coś złego, że zmieniamy nasze patrzenie na świat wraz z nabytym doświadczeniem i latami pracy?<br />Czy nikt z was nigdy nic nie zmienił w swoim życiu? <br />Cieszę się, że nareszcie startuje ktoś, kogo znam, a nie \&quot;twarz z plakatu\&quot;. I uważam, że nie ważne z jakiej partii jest Beata B-G, ale jakim jest człowiekiem i co chce zrobić.<br />Polecam porozmawiać z nią osobiście.
2015-10-15 09:12:08
dyżurny: Piotrzbb.... ciekawe że opcje polityczna zmieniają przed wyborami zawsze
2015-10-15 11:37:27
Gal: Do Pani Beaty i Herr Flick?a. Trochę racji ma ?gitara? oceniając pani wypowiedź jako agresywną? Uważam jednak, że my cieszynianie jesteśmy zbyt spolegliwi, zbyt poprawni i dlatego nasze wizje w starciu z innymi często przegrywają. Uważam, że w obecnych realiach polityk musi być twardy-odporny, zdecydowany i powinien bronić swoich racji. Wcześniejsza generacja mówiła, że powinien mieć ?jaja?. Pani pokolenie obaliło ten mit? na szczęści!<br />Znam Pani osiągnięcia i Pani potyczki słowne w czasie wielu dyskusji. Cieszy mnie, że nie ulega Pani naciskom tych poprawnych, tych, którzy już za PRL-u mieli zawsze racje, bo trzymali się tzw. ?linii generalnej?. Oni do dzisiaj podejmują próby przywrócenia takiego stylu, dalej walczą?o stołki dla siebie. Trzeba odwagi, aby przeciwstawiać się tym panom, którzy za wszelką cenę walczą o swoją pozycję, bo nie zrozumieli, że to się już ?ne wrati?. To ludzie ze starej nomenklatury. Niech Pani ich nie słucha i robi dalej swoje, byle zgodnie z Pani sumieniem. Jest Pani przebojowa, mądra, odważna, uczciwa i pracowita. To na początek wystarczy. Proszę sobie przypomnieć artykuł Prof. Sławka, byłego Rektora U.Śl. zatytułowanego ?Człowiek bez konsekwencji? i radzę się tego trzymać. Tam zawarta jest analiza postaw polityków. Artykuł powstał w czasach, gdy PO opierała się na swoim programie stworzonym przez ?Trójcę? i wielu z nas wierzyło w przyszłą naprawę RP. Później PO odeszła od tego programu tracąc wartościowych i uczciwych Członków. PO potwierdziła, że władza deprawuje. Zasada ta dotyczy ludzi a nie formacji, dlatego pokazali to i PiS i SLD a zwłaszcza PSL, która przez obsadzanie swoimi rolniczych agendach do dzisiaj ?bryluje? (patrz, kto pracuje w Międzyświeciu?). Nadzieja, więc w Was ?młodych-gniewnych?, ale i rozsądnych i prawych! Mam nadzieję, że wyborcy nie poprą takich jak profesor z Grodźca, Tadeusz z Cieszyna a właściwie z Pierśćca, Czesław z Wisły i innych, którzy zachowywali się jak karierowicze, że nie powiem o innych ich zaletach. Cieszynian zawsze utożsamiano z pracowitością i tak jest. Cieszynianie nie przebijali się jednak do władz centralnych, tam gdzie zapadają najważniejsze decyzje. Czy nie potrafili, czy brakowało im motywacji? Kto w Kraju słyszał o większych osiągnięciach naszych przedstawicielek czy przedstawicieli na forum Sejmu i Senatu? Owszem, w Euro-parlamencie znaną postacią jest mieszkaniec Cieszyna, dr Olbrycht, który posiadł wiedzę socjotechniczną no i oczywiście dobrze zna języki francuski i angielski. Ten wizerunek Cieszynian trzeba zmieniać i udowodnić, że przy zachowaniu naszej tradycji i wielu innych zaletach dołożymy skuteczność polityczną, która pomoże uzdrowić cały Kraj i odrodzi Ziemię Cieszyńską, przywracając jej dawną rangę.<br />Często zgadzam się z Herr Flick?iem, ale? Styl pouczania ?per cathedra?, mnie osobiście razi, podobnie jak wulgaryzmy używane przez wielu, ale to nie dotyczy Pana. Każdy z nas ma prawo do swoich poglądów i możemy nie zgadzać się z nimi, lecz uważam, że trzeba je szanować. Zarzut zmiany poglądów, nie jest trafiony gdyż człowiek rozwija się, człowiek miewa nowe doświadczenia, zmienia się kontekst zdarzeń, zmienia się obiekt, z którym kiedyś łączyły nas wspólna nadzieja czy przekonania i dążenia. Czy zatem odejście od niegdysiejszego przyjaciela, instytucji czy partii, która nas zawiodła jest czymś złym? Istotnym jest moment, w którym postanawiamy to zrobić i styl odejścia. To nie powinno być czyste kunktatorstwo. Jak to mówią:? Na pochyłe drzewo??.<br />To jest to, co zrobił p. Tadeusz z Senatu, ale nie przypuszczam, że ten pan to czuje..?<br />Poza tym szacun dla Adresata!<br />Pani Beacie kolejny raz życzę sukcesów dla dobra Kraju i naszej małej ojczyzny- Ziemi Cieszyńskiej.<br />
2015-10-15 12:40:44
gitara: Nie uważam, że na głos zasługuje ten kto bardziej i dłużej krzyczy. <br />Nie macie tego dość w mediach?<br />I to wcale nie znaczy, że więcej jest wart ten kto głośniej krzyczy lecz ten kto ma COŚ do powiedzenia. Niezależnie od płci.<br />A co do Pani Beaty to tylko mnie to uderzyło że duuużo niemiłych słów do potencjalnego wyborcy...
2015-10-15 13:01:06
Herr Flick: Źle mnie Państwo oceniacie. Moje wypowiedzi nie są wulgarne, z hejtem też nic wspólnego nie mają. Poprzez swoje słowa próbuję uwypuklić hipokryzję elit politycznych i zmianę poglądów w zależności od aktualnej sytuacji.<br /><br />\&quot;Każdy z nas ma prawo do swoich poglądów i możemy nie zgadzać się z nimi, lecz uważam, że trzeba je szanować. Zarzut zmiany poglądów, nie jest trafiony gdyż człowiek rozwija się, człowiek miewa nowe doświadczenia, zmienia się kontekst zdarzeń, zmienia się obiekt, z którym kiedyś łączyły nas wspólna nadzieja czy przekonania i dążenia.\&quot;<br /><br />Oczywiście, że każdy ma prawo do swoich,nawet najbardziej dziwacznych poglądów, z którymi możemy się nie zgadzać ale musimy je szanować. Ja w każdym razie tak czynię. Problem w tym, że do mnie nie trafia argumentacja wg której można diametralnie zmieniać poglądy. W porządku, jak ktoś jest np konserwatywnym liberałem to nikogo nie zdziwi, że na przestrzeni lat jego konserwatywność lekko zmięknie albo się wręcz wzmocni. Ale już chyba wszystkim powinna sie zapalić lampka alertu gdy taki liberał nagle, ni stąd ni zowąd, staje się socjalistą a takich przykładów jest mnóstwo. Polecam zajrzeć: http://trojkat.inop.edu.pl/<br /><br />Niestety ja jestem wyczulony na takie zmiany i doprowadza mnie to do szału a wyborcy nawet o takich zmianach nie wiedzą bo media o tym nie informują i przechodzą nad tym do porządku dziennego. A nie tak to powinno wyglądać wszak.<br /><br />Powodzenia, pozdrawiam<br />
2015-10-15 13:37:40
X-menka: O ukladach w Nowoczesnej peło swiadczy skasowanie jej wystepu na debacie w Cieszynie. wystapila jedynka bo Beatka ponoc była chora, problem tylko w tym ze siedziala w jednym z pierwszych rzędów. co to byla za sciema?
2015-10-15 13:39:57
atabe: Panie Herr Flick, sz. państwo- partia \&quot;.NOWOCZESNA\&quot; absolutnie nie jest partia prawicową ( jak PIS)..już nawet szkoda kometować brak wiedzy. Ok. Tak więc NIE ZMIENIŁAM absolutnie SWOICH POGLĄDÓw, a raczej konkretnie 3 LATA TEMU! ( a nie miesiąc temu!) powiedziałam: to nie mój kierunek. Dlatego przeciwstawiam się bezpodstawnym zarzutom. Po2/ do samorządu startowałam z komitetu O NAZWIE \&quot;LEWICA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ\&quot; I JUŻ wtedy i za każdym razem ( pan wie, bo pan śledził dokładnie komentarze i pisał często) trzeba Państwa edukować, ze nazwa komitetu nie miała znaczenia ( byliśmy grupa osób o różnych przekonaniach, ale wspólnie staraliśmy się o głosy). I tyle. Nie byłam lewicowa, a po3/ pan . którego wtedy promowaliśmy na stanowisko burmistrza był w naszej opinii najlepszy kandydatem na \&quot;mera\&quot;. On miał być gospodarzem w gminie, a nie szefem rządu nakreślającym kierunek władzy politycznej. To są zasadnicze różnice, i często wynikają z naszej niewiedzy, zakłamanemu pokazowi, braku zainteresowania. I tyle. I jeszcze jedno- może nawet wpisywałabym się ( kto z nas nie) w prawicowe poglądy, ale realnie patrzę na świat od jakiegoś czasu i...w bajki i frazesy \&quot;o Polsce pięknej, bogatej, o tym ,że każdemu według jego potrzeb, o możliwościach wszystkiego dla wszystkich itd.\&quot;,. itp. przestałam wierzyć od pzredszkola, a na pewno do czasu kiedy na swoje potrzeby trzeba samodzielnie pracować! Kto z nas nie chciałby raju. Ja chciałabym zostawić kraj w końcu oddłużony, a to z szerokim rozdawnictwem nie ma nic wspólnego. I chciałabym Polski sprawiedliwej, ale to nie oznacza wszystko dla wszystkich. Chce żyć w kraju, w którym za pracę dostaje się płace ( a nie za oderwane od rzeczywistości, przestarzałe , niedopasowane przepisy prawne) i chcę żyć w kraju, w którym naprawdę każdy pracuje na siebie, a długi. które nam dano w \&quot;spadku\&quot; abyśmy spłacali solidarnie! Czyli: każdy spłaca pracą, mniejsza emerytura, podobnym wiekiem emeryt., a nie jedynie ludzie, którzy nie załapali się do grup uprzywilejowanych i właśnie te osoby mają czelność opowiadać o sprawiedliwości społecznej!
2015-10-15 14:26:12
atabe: PS. O tzw. sprawiedliwości społecznej mówią ludzie, którzy pobierają emerytury dzięki przywilejom danej branży, na które to branże zmuszana jest do pracy pozostała część społeczeństwa ( nie ma wyboru!). I proszę nie pisać o \&quot;misjach i etosach pracy\&quot;, ponieważ zarówno kelnerka w wieku 67 lat, jak i np. elektryk 67 letni, czy przedstawiciel innej grupy prawdopodobnie będzie w tym wieku zmęczony. Każda grupa znajdzie w swoim fachu swój etos pracy - a w dzisiejszych tarapatach dajmy spokój: \&quot;nie czas żałować róż, gdy płoną lasy\&quot;. I od razu uprzedzę komentarz w sprawie możliwości \&quot;przekwalifikowania się\&quot;- tak , jest takowa i DOTYCZY KAŻDEGO, także strajkujących, tych z etosami, itp. Wiele osób prawdopodobnie chętnie pracowało w miejscach uprzywilejowanych, niestety segregatory w tych instytucjach są pełne podań, a bez \&quot;pleców\&quot; raczej od lat wszędzie bardzo trudno, o czym większość z Państwa doskonale wie (choć zdarzają się na szczęście przypadki wyłuskiwania faktycznie najlepszej kadry).
2015-10-15 14:47:58
gitara: bosze, czy coś wynika z tej Waszej polemiki? a gdzie jakaś robota, jakieś wymierne skutki tego że ktoś kandyduje lub nie, robi coś konkretnego lub nie. <br />Hasła szumne, udawadnianie że moja jest mojsza - straszne. <br />Nie sprzyja to wzbudzaniu chęci wzięcia udziału w WYBORACH. Bo kogo wybrać???
2015-10-15 15:12:05
Herr Flick: Pani Beato! Nie wiem z jakich książek się Pani uczy (te z WOS niech lepiej Pani wyrzuci) ale NAGMINNIE myli się Pani PRAWICA z LEWICĄ. Otóż , Szanowna Pani- PiS to partia lewicowa tak samo jak PO. Problem w tym, że Pani tego nie rozróżnia. Nie tylko Pani, sami zainteresowani i media również. Nowoczesna natomiast to dziwny twór- niby liberalna a chce cenzury internetu. Niby Lewica ale z prawicowym spojrzeniem na swobody gospodarcze. Coś tu nie gra.<br /><br />Taki kwiatek- \&quot;prawicowe poglądy, ale realnie patrzę na świat od jakiegoś czasu i...w bajki i frazesy \&quot;o Polsce pięknej, bogatej, o tym ,że każdemu według jego potrzeb, o możliwościach wszystkiego dla wszystkich itd.\&quot;,. itp\&quot;- co to ma być? Każdemu wg potrzeb to socjalizm i lewica!!! Niech Pani to zapamięta.<br /><br />Poco tyle agresji i jadu? Nie może mnie Pani normalnie przekonać do swoich racji? Wulgarne komentarze Pani nie przeszkadzają a moja krytyka tak. Dlaczego?<br /><br />\&quot;prawicowe poglądy, ale realnie patrzę na świat od jakiegoś czasu i...w bajki i frazesy \&quot;o Polsce pięknej, bogatej, o tym ,że każdemu według jego potrzeb, o możliwościach wszystkiego dla wszystkich itd.\&quot;,. itp\&quot;- co to ma być? Każdemu wg potrzeb to socjalizm i lewica!!! Niech Pani to zapamięta.<br /><br />Sprawiedliwość społeczna? Coś takiego nie istnieje a jeśli już to nie ma nic wspólnego z prawicą. To raczej Pani lewicowa domena. Proszę doczytać- bo pogrąża się Pani brakiem wiedzy.<br /><br />Po za tym pisze Pani totalnie nie na temat zupełnie jak.... polityk... Nic nie wspominałem o \&quot;sprawiedliwości społecznej\&quot; o tym, że \&quot;każdemu wg potrzeb\&quot;. Co Pani,ni z gruchy ni z pietruchy wyskoczyła z misją i etosem i jakimś tam przekwalifikowaniem? Co to ma do rzeczy? Przecież swoją krytykę oparłem na tym, że zmienia Pani poglądy, że nie rozróżnia Pani Lewicy od Prawicy i jest Pani agresywna.<br /><br />Gitara pytasz kogo wybrać? Odpowiem- na pewno nie nikogo z tej bandy PO, PiS, PSL, SLD (chwilowo przefarbowana na Zjednoczoną Lewicę), Nowoczesna (klon PO). Zostało całkiem sporo komitetów na które możecie zagłosować. Pokażcie, że Wasz głos ma znaczenie.
2015-10-15 15:54:40
Gal: Szanowni. Coraz bardziej mieszacie, gmatwacie w tej i tak nie prostej sprawie. Lewicowość i prawicowość kiedyś zostały zdefiniowane. Definicje te, jak i całe nasze życie uległy ewolucji albo jak kto woli, zwłaszcza ja, uległy deformacji. Dzisiaj zasada Fenicjan, wypierania dobrego pieniądza przez zły ogarnia całe nasze życie a zwłaszcza politykę i jej organizatorów nie wymieniając uczestników. Ludzie, więcej życzliwości i kultury we wszelkich debatach a tutaj zwłaszcza.
2015-10-15 17:31:17
kukuł: W życiu nie oddałbym głosu i Wam też to odradzam na mafię banksterską.Agenci grupy bilderberga,spekulanci i przekretasy.Nowy plan Balcerowicza(a właściwie Sorosa) chcecie wprowadzić?Z Polski by nic już nie zostało
2015-10-15 20:19:48
MC Gosia: Proszę Państwa, czytam i czytam.... nie mogę pojąć o co kaman? Z powyższego wynika, że większość narzeka na tych co już rządzili, ale dla kierunku nowości, czyli NOWOCZESNEJ ciężko o empatię. Że przechodzenie z partii do partii, że Skoczów zadłużony, że pada deszcz i inne gówna dzielone na atomy... Chyba nikt nie chce żeby Maciarewicz wyszedł z podziemia... jeśli chcemy nowoczesności to NOWOCZESNA ma odpowiednią nazwę popartą innowacyjnym programem i nowoczesną Panią Beatą wraz z innymi ? ludźmi po prostu używających mózgów i klarownie przedstawiających swoje zdanie... na kogo innego miałabym głosować jak nie na BBG??? Szczerze mówiąc w głowie mi się nie mieści jak można głosować na PIS... Reasumując: kto nie chce głosować na NOWOCZESNYCH, to niech nie głosuje, uśmiechając się pod nosem, życzę wszystkim aby mieli możliwość skorzystania z rezultatów innowacyjnych przemian NOWOCZESNYCH w czasie trwania najbliższej i następnych kadencji.... Ja zagłosuję na Panią Beatę, zagłosuje moja rodzina i przyjaciele, znajimi i Pani Ekspedientka, nawet Pan Listonosz.... No po prostu każdy chce NOWOCESNOŚCI.... <br />Pani Beato, nie muszę trzymać kciuków... chyba że za tych, co nie dają wiary w powodzenie NOWOCZESNEJ.... <br /><br /><br /> <br />
2015-10-15 20:48:33
Jan Matsikaj: Do MC Gosia<br />Wreszcie jakiś normalny komentarz ...<br />Zgadzam się z Panią. Też zagłosuję na BBG bo to jest jakaś realna (sensowna) alternatywa wobec konfliktu PO-PIS, krytykantów z SLD czy \&quot;prywatnych\&quot; wrogów jak Herr Flick.<br />Partia Petru rządzić pewnie nie będzie ale poszczególni posłowie z Nowoczesnej mogą załatwić konkretne sprawy ... i wystarczy żeby nam zwykłym szarakom było trochę lepiej.
2015-10-15 21:18:36
alternatywy 5: Jan Matsikaj - partii NOWOCZESNEJ z pewnością nie chodzi o nas szaraków, bo dał już temu wyraz Balcerowicz. Będzie tak jak pisze \&quot; kukuł \&quot;<br /><br />MC Gosia - \&quot; Chyba nikt nie chce żeby Maciarewicz wyszedł z podziemia...\&quot; Ja chcę! I nie będę raczej odosobniony, chociażby po to, że chcę poznać tragedię ze Smoleńska. <br />Na PiS też będę głosował bo nie mam innej ALTERNATYWY<br /><br />Herr Flick - dobrze gada, dlatego ma moje całkowite poparcie i dwa piwa... jak nie zmieni poglądów to z pewnością oddam na niego głos gdy tylko wystartuje....<br /><br /><br /><br />
2015-10-15 21:25:46
onyks2014: Dostałem ulotke . Ma pani głos mój , rodziny i znajomych! Przynajmniej coś, nawet sporo pani zrobiła i robi. Pani Beato- bywało , że jakieś głupstwa tez Pani palnęła na sesjach, no ale - odważnie. Na ciężkie czasy Pani się sprawdzi. I proszę olać tych tu zazdrosnych pajacow. To Panią zahartuje. W Warszawce takich szczurów masa! Lud na cieszyńskiej ziemi, w Wiśle czy Skoczowie jest mądry. Bylibyśmy głupi, jakbyśmy nie dali Pani głosów! Możemy mieć U SIEBIE swojego, mądrego posła! Inny na nas nawet nie spojrzy! Każdy do urn i głos na Beate, to cos z tego dobrego może być i dla nas. Babka ma siłe!
2015-10-15 21:30:12
Herr Flick: Jan Matsikaj, po części się z Tobą zgadzam ale uwierz mi na słowo- Nowoczesna to nie jest żadna alternatywa. To sklonowane PO. Poszukaj proszę w internecie- znajdziesz tam mnóstwo informacji na temat lidera tej partii i jego popleczników. Oni są ściśle związani z PO. Titanic PO tonie a na szalupach odpływa Nowoczesna.<br /><br />MC Gosia- Nowoczesna z nowoczesnością nie ma nic wspólnego. ONI już też byli.<br /><br />Zarejestrowanych jest sporo komitetów. Nie musisz przecież głosować koniecznie na kogoś z tej bandy. Idź do wyborów i zagłosuj. Twój głos ma znaczenie.<br /><br />Alternatywy- myślę o starcie w wyborach. Za 3 lata...
2015-10-15 21:36:51
Jan Matsikaj: Alternatywy 5 - bardzo fajnie, że piszesz. Tyle tylko, że Petru i Balcerowicz to dwie bajki. Różne bajki. Poczytaj teksty Balcerowicza to zrozumiesz. Petru chce utrudniać życie utracjuszom i rozrzutnikom (oczywiście w nowym parlamencie będzie w mniejszości). Sam sobie odpowiedz - co w każdej rodzinie, mieście, gminie może złego zrobić nieodpowiedzialny wydawacz kasy ? <br />Ktoś, kto będzie tego pilnował działa na korzyść szaraczków.<br />Do Mc Gosia - bardzo wielu nie chce, żeby Macierewicz wyszedł z podziemia. Większość ma już dość grania Smoleńskiem. Nie jesteś w mniejszości tylko w większości.<br />Do Herr Flick - wypij te dwa piwa i spać.
2015-10-15 21:41:12
MC Gosia: Dziękuję Jan Matsikaj<br /><br />Do Pan alternatywy 5: ?...Herr Flick (Herr Otto Flick ) ? jeden z bohaterów serialu komediowego \'Allo \'Allo!, najwyższy rangą oficer gestapo, nosi mundur SS w stopniu sturmbannführera, Jest dumnym Aryjczykiem o stalowym spojrzeniu, jego ojcem chrzestnym jest Heinrich Himmler...? ? fascynująca postać, doprawdy... przebierał się za duchownego albo paradował w damskiej bieliźnie.... Czyżby przypadkowość pseudonimu? Czy takie postacie Pana kręcą, czy kręci Pana PIS ?<br />
2015-10-15 21:41:31
MC Gosia: Dziękuję Jan Matsikaj<br /><br />Do Pan alternatywy 5: ?...Herr Flick (Herr Otto Flick ) ? jeden z bohaterów serialu komediowego \'Allo \'Allo!, najwyższy rangą oficer gestapo, nosi mundur SS w stopniu sturmbannführera, Jest dumnym Aryjczykiem o stalowym spojrzeniu, jego ojcem chrzestnym jest Heinrich Himmler...? ? fascynująca postać, doprawdy... przebierał się za duchownego albo paradował w damskiej bieliźnie.... Czyżby przypadkowość pseudonimu? Czy takie postacie Pana kręcą, czy kręci Pana PIS ?<br />
2015-10-15 21:52:39
atabe: Dobry wieczór...hejtu i zawiści u 4-5 dysputantów starczy za całe 3000 wyświetleń. Tylko ręce złożyć nad niektórymi wpisami. \&quot;Świat jest ciekawy, a ludzie interesujący\&quot; to prawda. Dziękuję za głosy serdeczne, wszystkim za dobre myśli, których potrzebuje KAŻDY! kto startuje. Dziękuję też za krytykę, która nie zawsze jest merytoryczna, ale...daje do myślenia i czasem podnosi ciśnienie ;) Proszę natomiast Wszystkich Państwa serdecznie o to, aby pójść do wyborów i oddać głos na któregoś, którąś kandydatkę z naszego regionu! jak ktoś raczył zauważyć, nikt o Skoczów, Ustroń, Wisłę, Cieszyn, Bielsko, nasze urocze wioski nie zadba tak dobrze, jeśli ich nie zna, jeśli nie jest mieszkańcem tej ziemi. Życzę nam Wszystkich wielu wygranych NASZYCH kandydatów, a wtedy jest większa szansa na zainteresowanie naszymi okolicami. proszę- idźcie państwo do urn, inaczej samo się za nas wybierze i znów inne regiony będą \&quot;na świeczniku\&quot;, a nam przyjdzie zastanawiać się dlaczego nie my. Szkoda marnować otrzymywane szanse. jako kobieta powiem- zagłosujcie na panie, na ans gospodynie, szefowe, matki waszych dzieci! Najlepiej znamy problemy nasze, naszych rodzin i Was panowie! Liczymy na wasze głosy! Potem łatwiej wam będzie nas - na miejscu rozliczać!
2015-10-15 22:01:00
Jan Matsikaj: Do MC Gosia<br />Bardzo dobrze, że jesteś na tym forum. Głos rozsądku jest zawsze bardzo cenny.<br />Tak przy okazji, zastanawiam się co BBG przeszkadza niektórym na tym portalu ? Jeżeli wejdzie do sejmu - będzie w mniejszości. Komu może przeszkadzać , że nie będzie tam mówić tak jak większość PIS?<br />Różnorodność poglądów w sejmie jest dla nas wyborców korzystna - zwłaszcza, że tak wielu z nas nie myśli jak PIS czy SLD. No nie wiem, ale chyba mam rację ?
2015-10-15 22:10:29
Iwan: Trzeba być bardzo chorym żeby oddać głos na Nowoczesną. Brawo pan Herr Flick. Zgadzam się z pana zdaniem i na tą panią głosu nie oddam.
2015-10-15 22:15:31
MC Gosia: Do Jan Matsikaj, masz absolutną rację, różnorodność jest korzystna ? ile miejsc siedzenia, tyle punktów widzenia... a cel jest jeden ? mówić jednym głosem. BBG ? to kobieta odważna, moralna, empatyczna, pracowita i uczciwa, mądra z ogromnym doświadczeniem i wiedzą. Konkludując - jest mega NOWOCZESNA - może to innym przeszkadza, bo co innego?
2015-10-15 22:15:47
MC Gosia: Do Jan Matsikaj, masz absolutną rację, różnorodność jest korzystna ? ile miejsc siedzenia, tyle punktów widzenia... a cel jest jeden ? mówić jednym głosem. BBG ? to kobieta odważna, moralna, empatyczna, pracowita i uczciwa, mądra z ogromnym doświadczeniem i wiedzą. Konkludując - jest mega NOWOCZESNA - może to innym przeszkadza, bo co innego?
2015-10-15 22:15:59
MC Gosia: Do Jan Matsikaj, masz absolutną rację, różnorodność jest korzystna ? ile miejsc siedzenia, tyle punktów widzenia... a cel jest jeden ? mówić jednym głosem. BBG ? to kobieta odważna, moralna, empatyczna, pracowita i uczciwa, mądra z ogromnym doświadczeniem i wiedzą. Konkludując - jest mega NOWOCZESNA - może to innym przeszkadza, bo co innego?
2015-10-15 22:16:08
MC Gosia: Do Jan Matsikaj, masz absolutną rację, różnorodność jest korzystna ? ile miejsc siedzenia, tyle punktów widzenia... a cel jest jeden ? mówić jednym głosem. BBG ? to kobieta odważna, moralna, empatyczna, pracowita i uczciwa, mądra z ogromnym doświadczeniem i wiedzą. Konkludując - jest mega NOWOCZESNA - może to innym przeszkadza, bo co innego?
2015-10-15 22:25:36
Herr Flick: MC Gosia- Tak, jestem z Gestapo, uwielbiam przebierać się w damskie ciuszki. Ręce opadają..Ale z drugiej strony... Nowoczesna jest przecież za równymi szansami i tolerancją mniejszości- również seksualnych. W takim razie- Pani Wyborco Nowoczesnej- dlaczego mnie dyskryminujesz? Odrobinę zrozumienia poproszę. Wolność dla mężczyzn przebierających się w damskie ciuszki!!!!
2015-10-15 22:26:54
alternatywy 5: Herr Flick - Masz to na blachę + flaszkę mocnej....tylko bądź aktywny z jajami, tak bym Cię widział z zagranicy. Wsiadam teraz do szlupy, więc tak rób ażebym chciał \&quot;powrócić\&quot; stateczkiem.<br /><br /> MC Gosia - lubiłem ten serial i nie wyczułem nic w tym groźnego :-)<br /><br />Dobrze Pani Beato, że broni Pani swoich argumentów, niestety w moim przekonaniu na daremno. Klakierzy którzy Pani POklaskują nie są dla mnie wiarygodni, bo domniemywam, że to jest jedna i ta sama osoba. To już bardziej szanuję tych zdanie - nawet odmienne, ale takich co są tu na tym forum stale aktywni.Np. Iwan - Herr Flick - kukuł - Gal - dyżurny - blookerss - koszor
2015-10-15 22:30:32
Herr Flick: MC GOSIA, proponuję zaczerpnąć trochę wiedzy na temat logiki. To, że nie zagłosuję ani na PO, ani na Nowoczesną ani tym bardziej na SLD nie świadczy o tym, że zagłosuję na PiS. Błędne wnioski wyciągasz a później tak to wygląda, że większość nawet nie rozumie tego co z telewizorni do nich mówią.
2015-10-15 22:56:11
MC Gosia: Do Pana Herr Flick : Jestem pełna tolerancji, nie chodziło mi o damskie ciuszki, ale o popadanie w skrajność raz sutanna a raz damska bielizna ? taka trochę schizofrenia, coś jak doktor Jekyll i pan Hyde... tu nie ma mowy o dyskryminacji, to zwykła hipokryzja. Proszę czytać ze zrozumieniem całość wypowiedzi.<br /><br />Do Pana alternatywy 5: Pana domniemania są tak jak Pana postawa, szanuje Pan zdanie stałych bywalców tego forum, ?nowi? to te same osoby... ludzie oceniają innych według siebie... to może i Pan reprezentuje równocześnie dwie postacie? Albo aż 8 które Pan wymienił. <br /><br />Co do Pani Beaty, nie ma powodów bronić argumentów, są na pozycji wygranej od momentu ich sformułowania. Co zaś się tyczy stale aktywnych. Np. Iwan - Herr Flick - kukuł - Gal - dyżurny - blookerss ? koszor ? to osoby fikcyjne, Pani BBG jest prawdziwa. <br /><br />Szanowny Panie Herr Flick, proszę w stosunku do mojej osby zachować formę grzecznościową \&quot;Pani\&quot;, oczywiście z wzajemnością.
2015-10-15 23:37:29
kokoteczek: Rozwalil mnie komenta mieszkam krotko w skoczowie ale list od tej pani mnie przekonal hehe kazdy cwaniaczek moze napisac do naiwniaczkq taki list ze ten go pokocha...prawda jest taka ze w 90 procentach kandydaci pedza sie w wyborach zeby do koryta sie dorwac anie dziac i robic cos dla biedoty...biedota jest po to zeby tyrala na zlobow a oni sie lansowali za nasza kase...no co wy nie wiecie tego.
2015-10-15 23:42:42
alternatywy 5: Szanowna Gosieńko, proszę nam tu kitu nie POciskać. Wymienione tu nicki są pojedynczymi postaciami, tylko czasami któryś tam ma zapędy na podwójny gaz. Skąd wiem ?...a nie powiem.<br /> Założę się, że nadaje pani z jednego kompa (IP?) wspierane przez inne kolesiowsko-rodzinne, zaangażowana kampanijnie jako rzecznik. Proszę tylko uważać, by się nie pogubić w nickach :-) Tak, tak wiem, zaraz usłyszę, że zmyślam i jestem głupi i takie tam inne bajery wyśmiewne. <br /> Och ta polityka....byle do przodu, nawet walcem.
2015-10-16 00:47:54
lisek: Nie zagłosuje na \&quot;Nowoczesną\&quot;gdyż partia ta nie jest nowoczesną ,to partia biznesu ,bogaczy ,karierowiczów.Pamietam wypowiedzi P. Petru jako doradca w ministerstwie..... w tym wszystkim jest pytanie ,a gdzie jest ten co ma oddać głos ten malutki robol o ktorym wszyscy zapomnieli ale walczą o niego. NIE DLA NOWOCZESNEJ partii w której wszyscy mają dwie lewe ręce!!!!
2015-10-16 08:16:18
CZŁONEK: LISEK !!!! strzał w dziesiątkę. Ciągle nasz naród robią w jajo . Mam nadzieję , że tym razem ludzie pójdą do wyborów i pokażą tym co rozpierdzielili nasz kraj gdzie jest ich miejsce. I nie koniec !!!!! ROZLICZYĆ ICH Z TEGO !!!
2015-10-16 08:28:59
Teresa Papkala: Beatko<br />To nie poseł ma dbać o Skoczów, Ustroń, Wisłę, czy Cieszyn. To rola władz lokalnych. Poseł ma zadbać o odpowiednie ustawy, programy i .projekty, które spowodują poprawę życia i bezpieczeństwa w naszym regionie. Służę przykładami:<br />1.Dokończenie projektu remontu wałów Wisły w naszym regionie. Projekt leży w RZGW wykonany w. 95% i nic dalej się nie dzieje.Trzeba około 20 milionów złotych na jego realizację.<br />2. Inny problem to przygotowanie nowych regulacji prawnych, które by pozwoliły odbudować i remontować meliorację. Takie prace ostatnio prowadzono w naszym kraju po ii Wojnie Światowej do lat siedemdziesiątych. Powinna być określona pomoc państwa w tym zakresie.<br />Mam wiele innych przykładów.. problemów, które są do rozwiązania dla posła a nie radnego. Jednak kandydaci o takich w ogóle nie mówią.
2015-10-16 08:51:13
Gal: \&quot;Panem et circenses\&quot;. Kandydaci o tym wiedzą, i tak układają swoje programy. Czy obecny Prezydent RP w czasie swojej kampanii mówił o tym co zrobi w ramach swoich, jako przyszły prezydent, uprawnieniach? Nie, on mówił przede wszystkim o tym, co przynależy do kompetencji premiera rządu. A lud to kupował. Pani Beata mówi o tym, czego oczekują Cieszynianie, których bardziej interesuje aby przyzwoicie zarabiać, żyć bezpiecznie i móc się zabawić. Czy coś pominąłem \&quot;Tereso Papkala\&quot;?
2015-10-16 10:30:41
atabe: Tereska- Ja mówię o promocji regionu! O 4 powiatach ( cieszyński, pszczyński, żywiecki, bielski). Naprawdę większość kandydatów NIE odnosi się do spraw większej wagi ( większość tylko o swoim życiu zawodowym i..nic ponadto). Promocja regionu poprzez walkę o rozdział dotacji unijnych, w celu zwiększania miejsc pracy, co powinno dać większy napęd do rozwoju gospodarczego i przynosić wpływy do budżetu, dzięki czemu m.in. będzie możliwe oddłużanie i rozwój. To w wielkim skrócie. A że jestem stąd, i liczyć mogę tylko na głosy Wasze, to mówię o sprawach , które są ważne dla nas przez pryzmat spraw do rozpatrzenia w parlamencie. Więc jest wybór: albo kandydatka z tej ziemi, albo nikt ...i nikt o nas nie będzie wielce walczył. Ale wybór zawsze należy do nas, a utraconej szansy posiadania posła- skoczowianki nikt nam nie zwróci.
2015-10-16 12:51:16
Herr Flick: Pani W.Cz. Małgorzato! Bardzo przepraszam za te spoufałości. To się już więcej nie powtórzy. Ad rem. Ależ waśnie mnie Pani dyskryminuje! Bardzo przepraszam, ale nic Pani do tego, że dziś przebieram się za duchownego, jutro będę biegał w pończochach z podwiązkami a pojutrze będę homoseksualną zebrą. To nie hipokryzja- to mniejszość. Mam do tego prawo w ramach szeroko rozumianej wolności i tolerancji a Pani mi to wytyka (sic!). To nieludzkie!<br /><br />Pani Beato, jako jedna z nielicznych kandydatów ortograficznie zapisała Pani nazwy powiatów. Szacunek.<br /><br />\&quot;większość kandydatów NIE odnosi się do spraw większej wagi ( większość tylko o swoim życiu zawodowym i..nic ponadto). \&quot; Ja mam wrażenie, że to Pani raczej skupia się na swoim życiu zawodowym i mnogości pokończonych szkół. W sumie dobrze wiedzieć co kto pokończył ale nie może to się przeradzać w ... głosujcie na mnie bo jestem boski.<br /><br />\&quot;Promocja regionu poprzez walkę o rozdział dotacji unijnych, w celu zwiększania miejsc pracy, co powinno dać większy napęd do rozwoju gospodarczego i przynosić wpływy do budżetu, dzięki czemu m.in. będzie możliwe oddłużanie i rozwój. \&quot; Powtarza Pani to samo co w zeszłym roku. To błędne koło! Jeszcze Pani tego nie zrozumiała? Dotacje unijne to konieczność brania kredytów a więc zadłużanie. Zadłużaniem chce Pani oddłużać? Tak nie może być. To najzwyklejsza spirala zadłużenia.<br />
2015-10-16 17:20:16
Donek: Co za brednie ta pani wypisuje że za fundusze unijne przyspieszy rozwój regionu czy raczej go zadłuży na przecież gminy muszą mieć własne środki na kontynuacje funduszu unijnego reszta jest dopłacana. Gminy biorą kredyty zadłużają się a odsetki od kredytu są większe niż sam kredyt. Tak zadłużyła się gmina Brenna która jest bodajże na 3 miejscu na Śląsku. I taki człowiek ma być posłem. Druga sprawa posłowie się takimi rzeczami nie zajmują to tylko mydlenie oczu zęby na tą panią zagłosować. Sejm jest od uchwalania uchwał, a od regionu sejmiki i rady powiatu rady gminy. Kopeć był 2 kadencje posłem i 1 kadencje senatorem co zrobił dla Śląska cieszyńskiego. Trybuś Gluza ten drugi to przynajmniej lepiej głosował niż ta pani. Wiek emerytalny i 6 latki ma na sumieniu. Mam nadzieję że takiej miernoty już tam nie będzie. Nie dajmy się omamić hasłami wyborczymi jak zwykle bo one nie mają nic wspólnego z korytem na sejmowej.
2015-10-16 19:03:18
MC Gosia: Ludzie , co za bzdury wypiusujecie o dotacjach unijnych... dotacja nie jest kredytem to finansowanie BEZZWROTNE!!!!!! ich celem programowym jest zwiększenie zatrudnienia i walka z bezrobociem.... większa ilość miejsc pracy, mniejsze socjale i zasiłki dla bezrobotnych, czyli większa kasa zostaje w gminach. Spirala zadłużenia przez dotacje, co za bzdura!!! Na jaką kontynuację funduszu unijnego gminy muszą mieć własne środki??? W życiu nie słyszałam podobnych bredni... Kolejna sprawa, poseł/posłanka z danego okręgu prowadzi na terenie tego okręgu swoje biuro poselskie, które działa na rzecz oddziaływania tego właśnie okręgu - obszarowo.... Dotacje to szansa dla nas wszyskich, tak jak Nowocześni i BBG. Ludzie doinformowani w temacie funduszy UE wiedzą doskonale jaka jest korzyść, przecież dotacje są dla nas, zwykłych obywateli, każdy z was korzysta z ich efektów. BBG wie doskonale, że jej elektorat to ludzie z wiedzą, doinformowani, oczytani i .... tylko na takich liczy, licząc że jest takich sporo... A jaka jest prawda? Przekonamy się po wyborach
2015-10-16 19:30:03
koszor: Tak jak już wcześniej mówiłem, znajdą się idioci na niewolniczych stawkach, z umową śmieciową w zębach, z kredytem na 30 lat, którzy dalej będą głosować na PO i inne pseudo-nowoczesne twory.
2015-10-16 19:52:10
onyks2014: Oj, komuś uwiera wiedza i wykształcenie kandydatki. Trzeba było chodzić do szkół, to miałby się pan Flick i inni czym pochwalić. Pani Beata dobrze napisała co robi. Nigdy z afisza bym się nie dowiedział, a na dyrektorów słabeuszy nie biorą, ale może za PIS tak się stanie ( bierny, mierny, ale wierny). Będzie głupio, straszno i smutno.
2015-10-16 20:07:53
Herr Flick: Panie Onyks, wypraszam sobie. Nic mnie nie uwiera a i PiSmenem nie jestem. Swoją drogą zawsze ciekawi mnie logika tych moich rozmówców, którzy jak tylko słyszą, że jestem przeciwnikiem PO i Nowoczesnej jako pewnik przyjmują że w takim razie muszę być PiSmaniakiem. Niestety, zawiedziecie się. O PiS mam takie samo zdanie jak o Nowoczesnej.<br /><br />Pani MC Małgorzato! Walka z bezrobociem trwa 25 lat. I co? I nic. Nie słyszałem o przypadkach aby Urząd Pracy w czymkolwiek komukolwiek pomógł. Chyba tylko sobie. Dzięki pracownikom owych urzędów mamy mniejsze bezrobocie.<br /><br />Kontynuować inwestycje.. Taaa. Przecież to sie dzieje samo. Po prostu się kontynuuje. No chyba, że braknie funduszy to występuje się z prosbą o pozyskanie dodatkowych środków a odpowiedź zawsze jest taka sama: damy ale Wy dajcie połowę. Więc się zadłużamy bo skarbiec pusty i tym sposobem już mamy 2 kredyty bo poprzedni zaciągnięty właśnie na tę inwestycję jeszcze nie jest spłacony. Najważniejsze że kumple przy tym mogą zarobić.<br />Idźcie do wyborów i wybierajcie rozsądnie! Nie głosujcie na nikogo z tej bandy.<br /><br />PS Co to za rewelacje Stonoga ma na FB?
2015-10-16 20:39:32
onyks2014: Stonoga to krętacz. Takich pełno.
2015-10-16 21:03:05
MC Gosia: Bardzo mile mnie Pan zaskoczył Herr Flick, zaczynam dostrzegać w Pana dżentelmena, choć w obecnych czasach ciężko o rycerzy - zresztą o księżniczki rónież... dziękuję. Chciałabym odnieść się do Pana wypowiedzi... 25 lat walki z bezrobociem... Tak, ale na ten współczynnik pracuje wiele składowych - nie ma sensu tu przytaczać uszczegółowienia. W wypowiedzi o dotacjach z UE chodziło mi o to, że: drogi, boiska, NFZ i niepubliczzne, szkoły, przedszkola.... wszycy korzystamy z tych dobrodziejstw. Może będę monotematyczna... zagłosuję na BBG, znalazłam się tu z powodu BBG.... Oczywiście moim zamiarem było przekonać Panie i Panów, że tak, postawię mój jeden, raz na 4 lata głos na BBG. PIS to nie NOWOCZEŚNI - PIS już był, NOWOCZEŚNI dopiero będą - mam nadzieję. Proszę zrozumieć - dla mnie, kobiety inspirująca jest kobieta - kobiety łagodzą obyczaje :) BBG jest charyzmatyczna, wykształcona, inteligentna... nie jestem kalkierem. BBG nie jest pustakiem, jest logiczna i myśląca. Moje prawo wyborcze jest wykorzystane w 100%, mój głos jest zapisany w frekwencji odkąd mam czynne prawo wyborcze. Nigdy nie żałowałm postawionego krzyżyka, teraz też nie będę. Proszę podsunąć alternatywę - na pewno przeanalizuję. NOWOCZEŚNI wpadli w moje gusta, dopiero potem zauważyłam BBG - to moja kandydatka, nikt mnie nie zmusza i przekonuje do moich poglądów. Chciałbym, żeby wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni, żeby nikt nie cierpiał biedy i śmieciówek, żeby każdy miał szczęśliwą rodzinę i tryskał zdrowiem. żeby ... pobożna lista życzeń... moje motto życiowe, wiara, nadzieja, miłość ....
2015-10-16 22:10:43
lisek: Tak czytam te wszystkie wpisy i dochodzę do wniosku ,że większość obudzi się po wyborach z tzw. \&quot;reką w nocniku\&quot; a to dlatego ,że papier wszystko zniesie i pisać można długo brednie kłamstwa i inne rzeczy. Od lat wiadomo ,że tam idą ludzie którym ręce powykręcało od roboty, liczą na dobry zarobek ,a i po kadencji dobrą posadę. Najlepszym wyjściem byłoby spisanie wszystkich zachcianek kandydatów i stworzenie wirtualnego jednego kandydata ktory by coś potrafił i chciał coś zrobić. Wszyscy kandydaci to karierowicze może jeden lub dwoch by się tam znalazło na to stanowisko.....
2015-10-20 07:44:25
kurtis: mój głos na Beate ! jej się chce ,jest zaangażowana
2015-10-21 11:08:38
piotrzbb: Ktoś tam zarzuca, że politycy zmieniają partię przed wyborami. A raczej przed wyborami to dopiero widać. No bo co? Każdy ma zamieszczać info na OX, że właśnie wypisałem się z jednej partii i zapisałem do drugiej?
2015-10-22 09:58:32
Herr Flick: Taa, nie damy rady pracować do 67 lat.... Jak tylko Pani Partyja znajdzie się w Parlamencie to wspólnie z PO zrobicie poprawkę w temacie. Skoro długość życia się wydłuża to wprowadźmy wiek emerytalny 102 lata. Niech będzie emerytura na 102!
2015-10-25 15:16:19
fifthelement: Jak pani Branc-Gorgosz ma tak zarządzać jak hotelem Jawor na Jaszowcu ,to lepiej \&quot;dać se spokój\&quot; .<br />
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: