Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej Cieszyna za nami

Wczoraj (26.09) w sali sesyjnej Ratusza odbyła się XI sesja Rady Miejskiej Cieszyna. Wszystkie uchwały które znalazły się w porządku obrad radni podjęli większością głosów, bądź jednogłośnie. Sesja przebiegała szybko i sprawnie.

Czwartkowa (26.09) sesja rozpoczęła się od informacji na temat działalności spółek z udziałem majątku Gminy Cieszyn. Informacja dotyczyła roku 2018. Gmina Cieszyn posiada udziały w 4 spółkach: Zakład Budynków Miejskich, Zakład Gospodarki Komunalnej, Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej oraz Energetyka Cieszyńska. Po wystąpieniach przedstawicieli tychże spółek informację na temat działalności i zasad funkcjonowania Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz Euroregionu „Śląsk Cieszyński” przedstawił dyrektor biura Bogdan Kasperek.

Projekty uchwał, które znalazły się w porządku obrad, radni przyjęli jednogłośnie bądź większością głosów. Na dłużej zatrzymali się m.in. przy zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat i trybu ich pobierania. Ważne jest uzupełnienie tej uchwały o specjalny rodzaj opieki – opieka wytchnieniowa. Do tej pory w Cieszynie jej nie mieliśmy. Teraz możemy zaoferować taką opiekę, również z pomocą programu rządowego, naszym mieszkańcom, którzy na jakiś czas mogą uzyskać pomoc w opiece nad swoimi bliskimi – przyznała Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.

Gmina Cieszyn wiosną 2019 roku złożyła wniosek o środki finansowe w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa”. Zawnioskowano o ponad 17 tys. zł. Wniosek Gminy został zakwalifikowany. W Module I określono limit 240 bezpłatnych godzin opieki wytchnieniowej dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną. Po wykorzystaniu tego limitu, członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, którego dochód nie przekracza 350% obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, może nadal korzystać z usług przez okres kolejnych 240 godzin za odpłatnością w wysokości 50 % kosztów realizacji tej usługi.

W porządku obrad znalazła się również uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie. Zmiana która pojawiła się w tej uchwale dotyczy wprowadzenia możliwość udostępniania basenu na pojedyncze tory. Korzystający z basenu o takie rozwiązanie wielokrotnie pytali. Dzięki temu większa ilość osób będzie mogła z takiego udostępnienia skorzystać. Projekt uchwały pozostawia bez zmian ceny biletu dla użytkowników indywidualnych. Ponadto proponuje się zmienić godziny udostępnienia basenu od poniedziałku do piątku wprowadzając godzinę udostępnienia basenu od 6:10 do 17:00 . Zmiana harmonogramu korzystania z basenu pozwoli na zoptymalizowane wykorzystanie basenu – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. Jest to spełnienie oczekiwań stowarzyszeń, klubów i fundacji. Podzielenie cennika na tor daje nam możliwość wydzierżawienia jednego toru dla małych grup, które też się tam na basenie pojawiają – dodał Krzysztof Kasztura Wiceburmistrz Cieszyna.

Na dłużej radni zatrzymali się również przy projekcie uchwały w sprawie powołania i przystąpienia Gminy Cieszyn do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu południowego w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027.  To stowarzyszenie to przede wszystkim większa integracja samorządów w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w nowej perspektywie finansowej, ale także większa integracja w zakresie reprezentowania głosu samorządów subregionu przed innymi podmiotami – tłumaczył Przemysław Major Wiceburmistrz Cieszyna.

Major przedstawił również dane dotyczące udziału miasta Cieszyn w RIT w ostatnim okresie programowania (2014-2020). Miasto zrealizowało w ramach RIT-ów 5 projektów ( „Aktywni Seniorzy”, „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie”, „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap I”, „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I”, „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie”. ). Suma dofinansowania jakie miasto otrzymało w ramach RIT to kwota 18 030 833, 39 zł – dodał Major. Jak podkreślał Major na chwilę obecną wszystkie z 41 jednostek samorządu terytorialnego subregionu południowego zadeklarowało gotowość do uściślenia współpracy w formie zrzeszenia się w ramach stowarzyszenia gminno-powiatowego.

Rada Miejska Cieszyna podjęła również uchwałę ws. przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Cieszynie zwrócił się z prośbą o przekazanie na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach darowizny w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony osobistej dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

 

Pisaliśmy również: Dla kogo Srebrna Cieszynianka i nagrody miasta ?

 

Zobacz zapis transmisji obrad 26.09.2019

MSZ

źródło: ox.pl
dodał: MSZ

Komentarze

1
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2019-09-28 17:46:10
tom lem: "Wrześniowa sesja Rady Miejskiej Cieszyna za nami" - jednym zdaniem - problemów nima.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: