Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Ustroń – trwa sesja

Od 14:00 trwa sesja Rady Miasta Ustroń. Co dziś „na tapecie” ustrońskich radnych?

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
 4. Informacja na temat dostępnych i przyszłych programów finansowania zewnętrznego w ujęciu krajowym i unijnym.
 5. Raport z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023 w Mieście Ustroń.
 6. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
 7. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
 8. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie Miasta Ustroń, w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 18. Sprawy bieżące Miasta.
 19. Sprawy bieżące Rady Miasta.
 20. Zakończenie obrad sesji.

 

Materiały do sesji TUTAJ

 

Transmisja online:

 

NG

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: